Verica trstenjak kér. magyarul.doc

480 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verica trstenjak kér. magyarul.doc

  1. 1. DR. LÉHMANN GYÖRGY ügyvéd (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) e-mail: lehmann@invitel.hu ==========================================================================Európai Unió Bírósága(Cour DE Iustice DE l’ Union EUROPÉENNEL – 2925 Luxembourg)előzetes döntéshozataliC-472/10. számú ügyhöz-------------------------------VERICA TRSTENJAKFŐTANÁCSNOKrészéreLuxemburgTisztelt Főtanácsnok Professzor Asszony!2011. december 6-án ismertetett, Pest Megyei Bíróság (Magyarország) által az Európai Unió Bírósághozbenyújtott, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kontra Invitel Távközlési Zrt C-472/10. számú előzetesdöntéshozatali kérelem ügyhöz előterjesztett indítványában többek között az alábbiakat közölte: 10.      Ezen  irányelv  melléklete  tartalmazza  azoknak  a  feltételeknek  a  felsorolását,  amelyek  a  3. cikk (3) bekezdésének megfelelően tisztességtelennek tekinthetők:  1.      „Azok a feltételek, amelyek tárgya vagy hatása az, hogy:  j)      feljogosítják az eladót vagy szolgáltatót a szerződési feltételek egyoldalú megváltoztatására a  szerződésben feltüntetett és érvényes indok nélkül;  l)      előírják,  hogy  az  áruk  vagy  szolgáltatások  árának  meghatározása  a  szállítás  időpontjában  történik,  vagy  engedélyezik  az  áru  eladójának  vagy  a  szolgáltatás  nyújtójának,  hogy  egyoldalúan  megemelje  az  árakat,  mindkét  esetben  anélkül,  hogy  ennek  megfelelő  jogot  biztosítanának  a  fogyasztó  számára  a  szerződés  felmondására  abban  az  esetben,  ha  a  megemelt  ár  lényegesen  magasabb  annál,  mint  amiben  a  szerződés  megkötésekor  megállapodtak;  ---------------------------------- 35. A  93/13  irányelv  által  biztosítani  szándékozott  védelem  megvalósítása  érdekében  a  Bíróság  több  alkalommal  kimondta,  hogy  a  fogyasztó  és  az  eladó  vagy  szolgáltató  közötti  egyenlőtlen  helyzetet  csak  a  szerződő  felektől  független  harmadik  személytől  származó  pozitív  beavatkozás  egyenlítheti  ki(6).  A  Bíróság  ezen  elvek  fényében  állapította  meg,  hogy  a  nemzeti  bíróság  hivatalból  köteles  vizsgálni  valamely  szerződéses  feltétel  tisztességtelen  jellegét(7).  A  bíróság  azon  lehetősége,  hogy  hivatalból  vizsgálja  a  feltételek  tisztességtelen  voltát,  a  Bíróság  szerint  éppúgy „megfelelő eszköz az irányelv 6. cikkében foglalt eredmény elérésére, vagyis  annak  megakadályozására,  hogy  az  egyéni  fogyasztót  a  tisztességtelen  feltételek  kössék,  mint  annak  elősegítésére,  hogy  az  irányelv  7. cikkében  szereplő  cél  elérhetővé 
  2. 2. 3 váljon, mivel az említett vizsgálat esetleges visszatartó erejének köszönhetően megszűnhet  a tisztességtelen feltételek alkalmazása a fogyasztók és az eladók vagy szolgáltatók között  létrejött szerződésekben”(8). --------------------------------------- 39. A  hatékony  ellenőrzés  legfontosabb  és  kötelező  eszközeként  az  irányelv  az  arra  feljogosított  szervezet  által  indítható  keresetet  írja  elő,  amely  egyes  tagállamok  jogrendszerében  már  a  93/13  irányelv  hatálybalépése  előtt  ismert  volt.(12)  Az  irányelv  7. cikkének  (2) bekezdése  szerint  a  tagállamok  kötelesek  biztosítani  annak  lehetőségét,  hogy  „a  nemzeti  fogyasztóvédelmi  jogszabályok  szerint  jogos  érdekkel  rendelkező személyek vagy szervezetek eljárást kezdeményezzenek […] bíróság vagy  illetékes  közigazgatási  hatóság  előtt”  annak  érdekében,  hogy  azok  megítélhessék  a[z  adott  feltétel]  tisztességtelen  jellegét,  és  adott  esetben  „megfelelő  és  hatékony  eszközökkel éljenek azért, hogy megszüntessék az ilyen feltételek alkalmazását”. ------------------------------------ 82.Ebben  az  összefüggésben  emlékeztetni  kell  arra,  hogy  a  Bíróság  immár  állandó  ítélkezési  gyakorlata szerint a nemzeti bíróság feladata annak megállapítása, hogy a szerződési feltétel  megfelel  e  mindazon  kritériumoknak,  amelyek  szerint  valamely  feltételt  tisztességtelennek  lehet  minősíteni  a  93/13  irányelv  3. cikkének  (1) bekezdése  értelmében.(49)  Ez  a  jelen  előzetes döntéshozatal iránti kérelem szempontjából azt jelenti – amire az eljárásban érintett  összes  fél  egyetértő  leg  hivatkozott  írásbeli  észrevételeiben –,  hogy  nem  a  Bíróságnak,  hanem  a  nemzeti  bíróságnak  kell  megítélnie  a  jogvita  tárgyát  képező  feltétel  tisztességtelen jellegét. ====================Hazámban a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan általánosan tapasztalt, bankitisztességtelen magatartás miatt törvénytelenül sanyargatott, kisemmizett honfitársaim százezreineksorsáért aggódva örömmel vettem azt, hogy részletes, pontos, szakszerű indítványában igyekezettaz adósok sorsán oly módon segíteni, hogy ismertette hazám számára is a követendő joggyakorlatot,valamint bírósági lehetséges eljárásokat a 93/13. irányelv helyes alkalmazása szerint. Indítványának utóbb idézett, 82. pontnál tett azon megállapításából, hogy a feltételek tisztességtelen kiküszöbölése végett kizárólag a nemzeti bíróságoknak eljárniuk, valamint abból következően, hogy sem a magyar állam, sem annak bármely szerve, illetve a fogyasztóvédelmi hatóságok nem mutattak hajlandóságot átfogóan rendezni a nemzeti bíróságok eljárását kérve ezt a tarthatatlan állapotot, korábban úgy döntöttem, hogy jobb híján akár egyedül is erőmtől telhetően egyenkénti peres eljárással igyekszem az Ön indítványában írtakat maradéktalanul betartva valamit a károsultaknak segíteni, valamit tenni.Ennek megfelelően elektronikus levél útján minél szélesebb körben indítványa fenti idézetei alapjánarról tájékoztattam a károsultakat, hogy az adósoknak szerződés felmondására vonatkozó szerződésinyilatkozata elmaradása folytán valamennyi devizaalapú kölcsönszerződés a 93/13. irányelv 3. cikk. 3.bekezdésének megfelelően a melléklet 1. pont l. pontja alapján azért tisztességtelen a bankok egyoldalúáremelési gyakorlata, mivel a megemelt ár lényegesen magasabb annál, mint amiben a szerződésmegkötésekor megállapodtak, valamint azt javasoltam, hogy ha azt akarják, hogy végképpen ne tegyéktönkre anyagilag őket a bankok, végrehajtók és mások, akkor nyugodtan forduljanak egyenként abírósághoz, mert az Ön tanulmánya alapján a Nemzeti Bíróság hivatalból köteles vizsgálni valamelyszerződéses feltétel tisztességtelen jellegét.
  3. 3. 4 Professzor Asszony alapos ismertetéséből kiindulva minden bizonnyal bízott abban, hogy szavaitaz Európai Unióhoz tartozó minden országban megértik, ezeknek az országoknak kormányai elfogadjákés betartják az emberi méltósággal összefüggő alapvető európai normákat, és az EU-s irányelveket is. Mivel Magyarországon élek, eddigi tapasztalataim alapján tőlem pedig elvárható lett volna az, hogy legfeljebb álmodozzak egy olyan világról, amit tanulmánya alapján Ön szeretne megvalósítani. Ebben az országban, ahol évtizedek óta tapasztalható közerkölcsöt az jellemzi, hogy a jelenleg hatalmat gyakorló frakcióvezető szerint minden ember annyit ér, amije van, illetve volt miniszterelnököt társai még évekig pozícióban tartották azt követően is, hogy kérkedett előttük hazudozásai elhangzásának napszakaival, reálisabban kellett volna gondolkodnom.Már csak azzal is bizonyított tanulmánya megállapításainak semmibevétele nálunk, mert miután aT. Professzor Asszony indítványával érintett bírósági ügyben a magyar kormány is tett észrevételtszeptemberben, az indítványnak december 6-i közzététele után 9 nappal az ide mellékelt – december15-i – jegyzőkönyv szerint hazám Gazdasági Minisztere, valamint Államtitkára a bankokat képviselőBankszövetség vezetővel történt találkozása alkalmával még csak fel sem vetette azt, hogy talán jó lennefoglalkozni a Professzor Asszony által felvetett banki szerződési problémákkal is.Mint a falra hányt borsó, annyit jelentett a kormánytisztviselőknek az Ön szavai, vagy helyesebbenfogalmazva és Önt meg nem sértve a „kutya ugat, a karaván halad” jó magyar közmondás szerint tették,és teszik most is a dolgukat. A lényeg az volt a december 15-i jegyzőkönyv szerint, hogy még néhánymilliárd forintot hadd költsenek el az adófizetők pénzét felhasználva a tisztességtelen banki magatartáskövetkezményei miatt, aztán gondolom arra számítanak, hogy talán cserébe majd csak megsegíti hazámataz elszórt milliárdok miatti összeomlástól a Világbank.-----------------------------------A tegnapi napon pedig be kellett végképpen látnom azt, hogy ha nem akarok kárt okozni éppen azoknakakiken segíteni az Ön megállapításai alapján szeretnék, akkor hagyjam abba tevékenységem. ===================Az alábbi irattal tájékoztatott egy általam eddig nem ismert adós arról, hogy miként fordult a bírósághoz: „Pest Megyei Bíróság Budapest, Thököly ú. 97-101 FELJELENTÉS Alulírott B…… N…… (1….. Bp. ………….. u. …..) feljelentést nyújtok be a Raiffeisen Bank ellen az alábbi tények miatt: 2007. szeptemberében hitelszerződést kötöttünk a Raiffeisen Bankkal, svájci frankalapú kölcsönre, amelyet mellékelten benyújtok. A szerződés száma: A bank a hitelszerződés megkötésekor eleve rosszhiszeműen, megtévesztően járt el, ennek legékesebb bizonyítéka, hogy több, mint harminc oldalas, sok-sok apró betűvel szedett szöveget olvastattak át velünk, amely nem tartalmazta a lényeget: amikor a kölcsönszerződéshez folyamodtunk, a Bank erőfölényt alkalmazva közölte velünk, hogy csak svájci frank alapú hitelt
  4. 4. 5 kaphatunk, mást nem, kihasználva szorult helyzetünket arról sem tájékoztatott, hogy ezt az összeget nem valutában, hanem forintban kapjuk meg. Ugyancsak nem tájékoztatott arról, hogy a változó kamat a hazai jogszabályokban foglalt uzsorakamat fogalmát is kimeríti. Véleményem szerint a polgárjogi törvényben szereplő szerződésre vonatkozó passzust a Bank az eljárásával teljes mértékben kimerítette: eleve megtévesztő módon kötötte a szerződést meg, amely a hazai törvények szerint így semmis. Uzsorakamatot szed, megfélemlített és megzsarolt bennünket, ami szintén törvényellenes. Fentiek alapján kérem a T. Bíróságot, hogy a Bankkal kötött szerződésünket tekintse semmisnek, állíttassa vissza az eredeti állapotot és rendelje el a kártalanításunkat. Az alapkölcsön felvételét természetesen elismerem, azt mindenképpen vissza is akarom fizetni, de csak a magyar törvényeknek és a magyar Jegybanki rendelkezéseknek megfelelően. Kérem, hogy miután a Bank az uzsorakamatával teljes egészében kifosztott, életfeltételeimet szinte teljesen elzárta, megélhetésem sincs biztosítva, ezért a per során részemre a per- és illetékmentességet biztosítani szíveskedjenek. Fenti állításomnak bizonyítására szükség esetén tanúk nevét és címét is megadom, az életminőség romlásomat hivatalosan bizonyítani tudom. Budapest, 2011. 12. 15. B…… N……..”=======================Valamint elküldte a levélíró az ezt az iratot elbíráló ide másolt bírósági végzést is:
  5. 5. 6
  6. 6. 7
  7. 7. 8Az ügyvéd nélkül eljáró levélírónak „Feljelentés” nevű irata tartalmából megállapítható az, hogy aPolgári Perrendtartás ide vonatkozó rendelkezései szerint az irat az eljáró bíróság megjelölésén kívül akeresetlevél egyetlen kellékét sem tartalmazza. 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 121. § (1) A pert keresetlevéllel kell megindítani; a keresetlevélben fel kell tüntetni: a) az eljáró bíróságot; b) a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; c) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; d) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; e) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem);Szavait illetően pedig a „kereset”, vagy „keresetlevél” szót az irat egyetlen helyen sem említi. Tekintettel arra, hogy mindaddig, ameddig a törvényes kellék bármelyike hiányzik az iratból sem keresetlevélről, sem hiányos keresetlevélről nem beszélhetünk, ezt az iratot létre nem jött keresetlevélnek indokolt minősíteni a hasonló módon értékelendő létre nem jött szerződés fogalmából kiindulva.Hiányos keresetlevélről pedig akkor beszélünk, ha egyéb kelléke hiányzik a keresetlevélnek. Példáulingatlanra vonatkozó perben a tulajdoni lap.A végzésből megállapíthatóan pedig ezt a létre nem jött keresetlevelet azért utasította el a bíróság,mert a Raiffeisen Bank által diktált szerződés szerint a felek kikötötték a Pénz-, és TőkepiaciÁllandó Választott bíróság három választott bírából álló tanácsát a vitás ügyek elbírálására.Azt a Pénz-, és Tőkepiaci Állandó Választott bíróságot, melynek székhelye:Wien – 1190 Felix-Mottl Str. 29. sz.És az elutasítás folytán a végzés kötelezi a levélírót 150.000.- Ft. illeték megfizetésére.--------------------------------Tisztelt Professzor Asszony!Hazámban itt tartunk. Egy létre nem jött keresetlevélnek bírósághoz történt továbbítása esetén azért kell a bankok magatartása által tönkre tett károsultnak 150.000.-Ft illetéket fizetni, mert nem a Wien – 1190 Felix-Mottl. Str. 29. szám alatti Pénz és Tőkepiaci Állandó Választott bíróságra adta le a létre nem jött keresetlevelét.Tudom, hogy indítványa elkészítésekor Ön nem gondolt arra, hogy Európában létezhetnek ilyen hatalmi,igazságszolgáltatási állapotok azt követően, hogy 2006. március 1-e óta a nemzeti jog alkalmazásaszempontjából is irányadó a 93/13. irányelv rendelkezései.És mindez történik hazámban úgy, hogy határozott véleményem szerint a közhatalmat gyakorló hatalmiág kényszeríti jogalkotásával, vagy más módon ezekre a törvénytelenségekre az eljáró bírót.
  8. 8. 8Hiszen ha megtekinti T. Professzor Asszony a végzés második oldalának utolsó bekezdését, láthatja azt,hogy a jogalkotó hozott 2011. december 1-i hatállyal egy olyan jogszabálynak nevezett nyilvánvalóanalkotmánysértő törvényt, melynek alkotmányos vizsgálatát ugyanez a jogalkotó fél évvel korábban akárosultak részéről kizárta.Azaz előre biztosította a jogalkotó azt, hogy bármilyen alkotmánysértő jogszabályt meghozhasson akkor,ha a károsultaknak nincs valami különleges jogi státusza. És mivel a jogi státusszal rendelkezők pedigsoha nem károsultak ebben a hazában, a kör bezárult.Professzor Asszony írhat amit akar, az Európai Uniós Bíróság hozhat olyan döntést, amilyet csakakar, a hazámban mindenkori hatalmon lévők pedig szintén azt csinálnak amit akarnak.-------------------------------Úgy gondoltam, hogy ennyit indokolt volt közölnöm Önnel alapos indítványát és a jóra való törekvésétlátva.T. Professzor Asszonynak talán van módja változtatni, hazám helyzetén javítani.Ehhez aztkérem, hogyindítványát az Európai Unió Bíróságának tárgyalásáig egészítse ki, úgy, hogy hazámban ez aminősíthetetlen jogi állapot javuljon.Gondolok itt arra, hogy mivel a nemzeti bíróságnak hivatalból kell vizsgálódnia, fogalmilag kizárt atörvényes kellékekkel rendelkező keresetlevélnél a hiánypótlási felhívás, vagy elutasítás, vagy arra, hogyilyen fajta ügyekben indokolt minden bíróság számára a soronkívűli eljárás elrendelése.Tudom, hogy ilyen fajta javaslatoknak is illeszkedni kell az európai jogrendbe, ezért hazám is, én issokkal jobban járunk, ha Önre bízzuk a cél elérése eszközeinek megválasztását.Előre is, és az engemet már megkeresett károsultak nevében is köszönöm.Siófokon 2012. január 25. napján. Tisztelettel: Dr. Léhmann György

×