Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sport

131 views

Published on

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sport

  1. 1. S P O R T – H I R D E T É S E K10. oldal – – 21. szám – 2014. május 24. Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Magyar Plébánia 432 Sheppard Ave E., Toronto, Ont M2N 3B7 Honlap:szenterzsebet.org – E-mail:szte.iroda@gmail.com Tel.: 416 225 3300x21 – Fax: 416 225 3814 Plébános: Ft. Rigó Jenõ SJ Helyettes: Ft. Marosfalvy László SJ Nyugállományban: Ft. Jaschkó Balázs SJ Iroda: keddtõl szombatig 9-tõl 3-ig Szent misék hétköznap reggel: 7.30 (angol) Minden szerdán és hónap elsõ péntekén este 7.00 -kor is Szentmisék vasárnap: 9.00, és 11.00 órakor Szentmisék hétköznap reggel: 7.30 (angol) Gyóntatás: misék elõtt és megegyezés szerint Elsőáldozásra elõkészítõ: szombatonként du. 1-tõl Bérmálásra elõkészítõ kéthetente hétfõ este Keresztelõre, esküvõre idõbeni jelentkezést kérünk Beteghez hívásra megegyezés szerint megyünk Hétfő esténként a St. Elizabeth Scola Cantorum próbái Szerda du. 1-tõl 4-ig nyugdijasok találkozó, este 8-tól Imádkozás a Szentirással Csütörtök este az Ifjúsági Kórus próbái Péntek este 8.00-tól a Pax Romana csoport rendezvényei elsõ péntekenként a Katolikus Férfitársulat találkozója Szombaton 9.15-tõl Magyar Iskola és Óvoda, du. 1-tõl Cserkészet Vasárnap a MAG tánccsoport találkozója du. 5-tõl X X X 414 East 82nd Street New York, NY 10028-6056 Tel: 212-861-8500 Web site: www.saintstephenofhungary.com RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR SZENTMISE minden vasárnap van vagy du. 2:00 - kor vagy de. 10:15-kor. Érdeklõdni lehet a fenti telefonszámon és a honlapon. MAGYAR NYELVÛ GYÓNÁSI LEHETÕSÉG a magyar szentmisék elõtt 30 perccel. MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA: szombaton de. 9:30 - tól 12:30-ig. Honlap: aranyjanosiskola@yahoo.com MAGYAR CSERKÉSZET: du. 1:30-tól 3:30-ig. Honlap: arpadvezer81@hotmail.com St. Stephen of Hungary Parish Szeretettel hív és vár mindenkit összejöveteli alkalmaira. Istentisztelet: minden szombaton este 7,00 órakor Ima- és bibliaóra: minden kedden este 7,00-kor Összejövetelek helye: 606 Jane Street (Jane és Dundas), TORONTO, M6S 4A6 Lelkipásztor : Rev. NÉMETI ZSOLT Telefon: 416-604-7881 Web oldal: www.firstlovechurch.ca E-mail: zsoltnemeti@gmail.com Facebook: ELSOSZERETETMAGYARPUNKOSDIGYULEKEZETTORONTO SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN RÉGI-, ÉS MÉG NEM ISMERT TESTVÉRT, BARÁTOT Az „Elsõ Szeretet”Magyar Pünkösdi Gyülekezet KÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNY – NO FEE COMMUNITY SERVICE ADS minden vasárnap 12 órai kezdettel. Az Úr Isten parancsolata megtartói, akik Hisznek az élõ Úr Istenteremtõ Atyában, az Úr Jézus Krisztusban a szentlélek Úr Istenben, akik hisznek a szentlélek áldásában, mint új nyelvszólás, ami az egy talentum elnyerése és a mennyeknek Országába való útlevél elnyerése, akik elhatározták az örök életet válasszák. Megtértek az Úr Isten szolgálatába, akikszeretetteléstisztelettelmegtartjákazÚrIstenujjávalírotttízparancsolatot,akiktes- tileg és lelkileg megalázkodva lelkileg imádják, dicsõítik és mindent megköszönnek az Atya Úr Istennek, a Názáreti Jézus Krisztusnak és a Vigasztaló Szent lélek Úr Istennek. A Jézus Krisztus Apostoli Magyar Egyesület Gyülekezetében az Úr Isten a teremtõ Atya,amiIstenünk.AzÚrJézusKrisztusamiKirályunkamifõpapunkésfõOrvosunk a mi lelki vigasztalónk, a szentlélek az Úr Isten és a Jézus Krisztus Apostoli gyülekezté- benazÚrJézusamiFõpapunkittnincsennagyobb,vagykisebbittegyenlõ:SzabadKe- resztényekVagyunkésegyenlõenazÚrJézusszeretetévelkell,hogyszeressükegymást. Ébredj, fel ébredj, fel ébredj fel magyar nemzetem, bárhová vagy szét szórva a föld felszínén. Bárhol is születettél magyar vér van benned. Szeretett testvérem vagy te nékem, ezért kell, hogy tiszta lelkiismerettel szeressük egymást. Ébredj fel ismerd el, hogy vétkeztél. Térjél meg az Atya Úr Istenhez az Úr Jézushoz a vigasztaló szentlélek Úr Istenhez. Mert az õ gondviselése által kapjuk az életet. Õ az, aki korán reggel eltávolítja a sötétséget és felhozza ránk a fényes napot, hogy lássunk, õ az, aki reggelenként felébreszt. Friss lelki és testi erõvel ellát bennünket. Nem hagyja, hogy örökre elaludjunk. Õ az, aki a földbe vetett magot gondviseli friss esõvel öntözi, hogy felnõjön, hogy legyen mindennapi kenyerünk. Kedves Magyar testvérem vagy testvérnõm bárhol (?) születtél hívd a Te lelki testvé- reidet, akik lelki szeretettel fogadnak Téged telefon: Homoki János 416-578-6045 AJézusKrisztusApostoliMagyarEgyesületGyülekezete Elmaradt a bajnokavatás Felcsúton, ahol az özönvíz- szerû esõ mocsárrá változ- tattaaPanchoArenajátékte- rét,ésnemistudtáklejátsza- ni a Puskás ASE-Debrecen összecsapást, így a cívisek még várhatnak az örömün- neppel. Annál is inkább, mert a hajdúkat üldözõ gyõriek öt szebbnél szebb góllal töm- ték ki a kaposváriakat, akik így eléggé csúnyán köszön- tek el hazai pályán az élvo- naltól. Ezzel a bajnoki cí- mért folyó versenyfutás to- vábbra is nyílt, bár a hely- cseréhez a debrecenieknek mind a két hátralévõ mérkõ- zésüket el kell rontaniuk. Sorozatban nyolcadszor gyõzött a bronzéremért küzdõ Ferencváros, amely ezúttal Szombathelyen ke- mény küzdelemben, elsõ- sorbanfiatalkapusa, Dibusz Dénes bravúrjai révén sö- pörte be a három pontot. VasisikerévelaFradifelis ugrottadobogóharmadikfo- kára, mert a Videoton botlott Mezõkövesden, ahol a ma- tyók a 90. percig vezettek, de ekkor egy megpattanó sza- badrúgással a fehérváriak ki- egyenlítettek. Ezzel egyszer- smindeldõlt,hogyaházigaz- dák egyévi szereplés után el- búcsúznak ez NB I-tõl. Az ötödik helyért vívott helyosztón a diósgyõriek álmos kezdés után a máso- dik félidõben fölényesen gyõzték le a pénzhiánytól és botrányoktól gyengített pécsi legénységet. A két, egykor szebb napokat látott fõvárosi csapat küzdelmé- ben a Bp. Honvéd egymás után nyolcadik(!) találko- zóját veszítette el, míg a so- káig kiesõhelyen szerény- kedõ, de sikeresen hajrázó MTK felzárkózott a közép- mezhõnyhöz. Szintén folytatta jó soro- zatát a Paks, a Duna-partiak szinte letaglózták a pápaia- kat, akik az edzõcsere elle- nére, továbbra is tavaszi fá- radtságban szenvednek. Megtáltosodott viszont a szinte az egész évben gyen- gélkedõ Újpest, amely ki- egyenlített elsõ játékrész után lehengerelte a kecske- métieket,akikkétöngóllalis megajándékozták a lilákat, így a „hírös” csapat fél tucat- tal a zsákjában volt kényte- len hazakullogni. 29. forduló: Bp. Honvéd- MTK 0-2 (0-0). Gl.: Kanta (56., 62.). Paks-Pápa 4-0 (1-0). Gl.: Könyves (39.), Bartha(49.),SimonA.(80.), Heffler T. (85.). Diósgyõr- Pécs 3-0 (0-0). Gl.: Futács (50.), Grumics (77.), Batioja (79.). Újpest-Kecskemét 6-1 (1-1). Gl.: Sztani- szavljevics (14.), Vaszil- jevics (55., 63. – mindkettõt 11-esbõl), Tshibuabua (70), Gyagya (öngól, 48.), Vukaszovics (öngól, 90.), ill. Szavics (37. – 11-esbõl). Ka- posvár-Gyõr 0-5 (0-3). Gl.: Andrics (3.), Lipták (8.), Ru- dolf (31., 66.), Trajkovics (73.).Szombathely-Ferenc- város 0-1 (0-0). Gl.: Diallo (55.). Mezõkövesd-Video- ton 1-1 (0-0). Gl.: Melczer (47.), ill. Haraszti (90.). A Puskás AFC-Debrecen mér- kõzést a pálya használhatat- lansága miatt elhalasztották. A bajnokság állása 1.Debrecen 28 17 8 3 65–31 59 2.Gyõr 29 17 8 4 53–33 59 3.Ferencváros 29 16 6 7 45–33 54 4.Videoton 29 15 7 7 51–30 52 5.Diósgyõr 29 12 10 7 44–37 46 6.Szombathely 29 12 9 8 36–30 45 7.Pécs 29 12 8 9 40–37 44 8.MTK 29 10 712 40–36 37 9.Kecskemét 29 9 911 35–49 36 10.Paks 29 8 1011 39–40 34 11.Honvéd 29 9 614 35–39 33 12.Újpest 29 8 813 45–49 32 13.Pápa 29 8 615 30–49 30 14.PuskásAFC 28 7 714 34–49 28 15.Mezõkövesd 29 6 617 27–47 24 16.Kaposvár 29 4 718 21–51 19 Labdarúgó NB I – A Kaposvár után a Mezõkövesd is kiesett Már harmadik a Ferencváros A szegediek spanyol irá- nyítójának, Mindegiának a góljával indult a találkozó. Ezután sokáig fej-fej mellett haladt a két csapat. Az elsõ félidõderekáraaTisza-parti- ak 11-8-as elõnyre tettek szert,ésaszünetigmárnem engedték ki a kezükbõl a ve- zetést, 16-14-es elõnnyel vo- nultak pihenõre. A második játékrészben biztosan tartották elõnyü- ket a magyarok, amelyhez a nagy „bombázók”, Ilyés, Lahrom és Ancsin góljai mellett Mikler bravúros vé- dései is hozzájárultak. Tíz perccel a mérkõzés vége elõtt azonban jött a holt- pont, a franciák egymás után három gólt szerezve kiegyenlítettek (23-23). A Tisza-partiaknak azon- ban ekkor sem remegett meg a keze: elõbb Ancsin juttatta ismét vezetéshez a mieinket, majd Ilyés kettõs emberhátrányban is beta- lált. Ez újra hitet adott a ma- gyar csapatnak, amely há- rom perccel a vége elõtt is- mét háromgólos elõnyt szerzett (28-25), innen pe- dig már nem jöhetett vissza a gall kakasos csapat. A sze- gediek megérdemelten nyerték meg az EHF Kupát. Vadkerti Attila csapatka- pitány: „Erre a hétvégére összeállt a gárda, és végre si- került az a bravúr, hogy két- szer egymás után jól játszot- tunk a kiváló riválisok ellen. Tudtuk, hogy csak akkor emelhetjük magasba a ku- pát, ha ezt sikerül végrehaj- tanunk. Sikerült, és ez cso- dálatos!” Férfi EHF Kupa, döntõ: Pick Szeged-Montpellier (francia) 29-28 (16-14). Berlin, 8000 nézõ. A Szeged góllövõi: Ilyés 7, Larholm 5, Ancsin 4, Mindegia, Prce 3- 3, Kekezovic, Zubai, Balogh 2-2, Vranjes 1. Kézilabda, férfi EHF Kupa, döntõ Csodálatos szegedi diadalTörténete elsõ nemzetközi kupadiadalát aratva nyer- te meg a Pick Szeged férfi kézilabda EHF Kupát, mi- után a berlini döntõben 29-28-ra gyõzött a francia Montpellier ellen. Ünnepelnek a szegedi játékosok Az Amerikában csak „Vaslady” néven emlege- tett magyar világbajnoknõ a következõ versenyna- pon is folytatta sikersoro- zatát. Katinka 100 m há- ton és 200 m pillangón is diadalmaskodott. „Új országos csúcsot úsztam 200 gyorson, ami- nek iszonyatosan örülök! Már régóta kergettem ezt a csúcsot – kürtölte világ- gá örömét Facebook- oldalán Hosszú Katinka, aki idejével Mutina Ágnes- nek (26) a 2009-es római vébén úszott 1:56.47-es rekordját döntötte meg. – Az olimpiai bajnok Allison Schmitt lett a má- sodik.” Tette mindezt úgy, hogy kalandos körülmények után érkezett meg a ver- seny helyszínére: San Franciscóból Charlotte-ba 25 óra után jutott el – a tel- jesítményén azonban mindez nem látszott meg. Remekül szerepelt Hoszszú Katinka az Egyesült Ál- lamokban az észak-karolinai Charlotte-ban, az Arena Grand Prix-n. Legjobb úszónõnk az elsõ ver- senynapon elõbb 200 m gyorson 1:56.30 perces or- szágos csúccsal gyõzött, majd a 400 vegyes döntõjé- ben 4:37.85 perccel szerezte meg az elsõ helyezést. Hosszú Katinka Hosszú Katinka új csúcsot úszott Charlotte-ban Ellenállhatatlan a magyar „Vaslady” Alisszaboniklubinvitálá- sára, a megismételt döntõ helyszínén – az elsõ találko- zó, hosszabbítás után 3:3-as döntetlennel zárult a brüsz- szeli Heysel-stadionban –, az antwerpeni Bosuil-sta- dionban gyûltek össze az érintettek. A fél évszázaddal ezelõtti KEK-döntõ elsõ mérkõzésen SándorKárolyduplázott,Kuti István egy gólt szerzett, de a portugálok is háromszor vol- takeredményesek,így3:3-as döntetlenlettavége.Aszabá- lyok értelmében a finálét két nappal késõbb játszották új- ra Antwerpenben, ahol a Sporting 1:0-ra gyõzött. A legendás generáció tag- jai közül öt MTK-játékos, Danszky József, Bödör Lász- ló, Vasas Mihály, Laczkó Mi- hály és Jenei István a hely- színenelevenítettefelazem- lékeket. A portugál klub képviseletében Hilário da Conceio, Manuel Pedro Gomes, Alexandre Baptista, Joaquim Carvalho, Mário Lino, José Carlos, Ernesto Figueiredoés José Pérides ér- kezett Belgiumba. A két klub elöljárói meg- állapodtak abban, hogy a kék-fehérek a portugál csa- pattal játsszák majd a 2016- ra megújuló budapesti Hidegkuti Nándor Stadion nyitó mérkõzését. Antwerpenben emlékeztek az 1964-es Kupagyõzte- sek Európa-kupája döntõjére a portugál Sporting Lisszabon és az MTK akkori labdarúgói és jelenlegi vezetõi. MTK: a Sporting jön az új stadion nyitó mérkõzésére Felelevenítettékarégiemlékeket

×