Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SPORT

159 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SPORT

  1. 1. S P O R T – H I R D E T É S E K10. oldal – – 20. szám – 2014. május 17. Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Magyar Plébánia 432 Sheppard Ave E., Toronto, Ont M2N 3B7 Honlap:szenterzsebet.org – E-mail:szte.iroda@gmail.com Tel.: 416 225 3300x21 – Fax: 416 225 3814 Plébános: Ft. Rigó Jenõ SJ Helyettes: Ft. Marosfalvy László SJ Nyugállományban: Ft. Jaschkó Balázs SJ Iroda: keddtõl szombatig 9-tõl 3-ig Szent misék hétköznap reggel: 7.30 (angol) Minden szerdán és hónap elsõ péntekén este 7.00 -kor is Szentmisék vasárnap: 9.00, és 11.00 órakor Szentmisék hétköznap reggel: 7.30 (angol) Gyóntatás: misék elõtt és megegyezés szerint Elsőáldozásra elõkészítõ: szombatonként du. 1-tõl Bérmálásra elõkészítõ kéthetente hétfõ este Keresztelõre, esküvõre idõbeni jelentkezést kérünk Beteghez hívásra megegyezés szerint megyünk Hétfő esténként a St. Elizabeth Scola Cantorum próbái Szerda du. 1-tõl 4-ig nyugdijasok találkozó, este 8-tól Imádkozás a Szentirással Csütörtök este az Ifjúsági Kórus próbái Péntek este 8.00-tól a Pax Romana csoport rendezvényei elsõ péntekenként a Katolikus Férfitársulat találkozója Szombaton 9.15-tõl Magyar Iskola és Óvoda, du. 1-tõl Cserkészet Vasárnap a MAG tánccsoport találkozója du. 5-tõl X X X 414 East 82nd Street New York, NY 10028-6056 Tel: 212-861-8500 Web site: www.saintstephenofhungary.com RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR SZENTMISE minden vasárnap van vagy du. 2:00 - kor vagy de. 10:15-kor. Érdeklõdni lehet a fenti telefonszámon és a honlapon. MAGYAR NYELVÛ GYÓNÁSI LEHETÕSÉG a magyar szentmisék elõtt 30 perccel. MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA: szombaton de. 9:30 - tól 12:30-ig. Honlap: aranyjanosiskola@yahoo.com MAGYAR CSERKÉSZET: du. 1:30-tól 3:30-ig. Honlap: arpadvezer81@hotmail.com St. Stephen of Hungary Parish Szeretettel hív és vár mindenkit összejöveteli alkalmaira. Istentisztelet: minden szombaton este 7,00 órakor Ima- és bibliaóra: minden kedden este 7,00-kor Összejövetelek helye: 606 Jane Street (Jane és Dundas), TORONTO, M6S 4A6 Lelkipásztor : Rev. NÉMETI ZSOLT Telefon: 416-604-7881 Web oldal: www.firstlovechurch.ca E-mail: zsoltnemeti@gmail.com Facebook: ELSOSZERETETMAGYARPUNKOSDIGYULEKEZETTORONTO SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN RÉGI-, ÉS MÉG NEM ISMERT TESTVÉRT, BARÁTOT Az „Elsõ Szeretet”Magyar Pünkösdi Gyülekezet KÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNY – NO FEE COMMUNITY SERVICE ADS minden vasárnap 12 órai kezdettel. Az Úr Isten parancsolata megtartói, akik Hisznek az élõ Úr Istenteremtõ Atyában, az Úr Jézus Krisztusban a szentlélek Úr Istenben, akik hisznek a szentlélek áldásá- ban, mint új nyelvszólás, ami az egy talentum elnyerése és a mennyeknek Orszá- gába való útlevél elnyerése, akik elhatározták az örök életet válasszák. Megtértek az Úr Isten szolgálatába, akik szeretettel és tisztelettel megtartják az Úr Isten ujjával írott tízparancsolatot, akik testileg és lelkileg megalázkodva lelkileg imádják, dicsõ- ítik és mindent megköszönnek az Atya Úr Istennek, a Názáreti Jézus Krisztusnak és a Vigasztaló Szent lélek Úr Istennek. A Jézus Krisztus Apostoli Magyar Egyesület Gyülekezetében az Úr Isten a terem- tõ Atya, a mi Istenünk. Az Úr Jézus Krisztus a mi Királyunk a mi fõpapunk és fõ Orvosunk a mi lelki vigasztalónk, a szentlélek az Úr Isten és a Jézus Krisztus Apos- toli gyülekeztében az Úr Jézus a mi Fõpapunk itt nincsen nagyobb, vagy kisebb itt egyenlõ: Szabad Keresztények Vagyunk és egyenlõen az Úr Jézus szeretetével kell, hogy szeressük egymást. Kedves Magyar testvérem vagy testvérnõm bárhol (?) születtél hívd a Te lelki testvéreidet, akik lelki szeretettel fogadnak Téged telefon: 416-578-6045 AJézusKrisztusApostoliMagyarEgyesületGyülekezete Gyõzelemmel avatta fel gyönyörû új arénáját a Debrecen! A húszezer ha- zai szurkoló biztatása kö- zepette a hajdúk jó játék- kal verték meg a gyengél- kedõ Újpestet, és így to- vábbra is tartják helyüket a tabella élén. A sors ke- gyébõl az új Nagyerdei stadionban az elsõ gólt a debreceni születésû Kul- csár Tamás lõtte, a Loki- hívek nagy örömére. A cíviseket üldözõ gyõ- riek a szakadó esõben két gyors góllal kezdtek, de a jól vitézkedõ „honvédek” hamar kiegyenlítették a kétgólos hátrányukat. A szünet után magasabb se- bességi fokozatba kap- csoltak a Rába-partiak, és legyûrték a lanyhuló Hon- véd-ifjakat, így tovább tart az izgalmas versenyfutás a bajnoki címért. Továbbra is nagy harci szellemmel küzdenek a pé- csi fiatalok, pedig az elma- radt fizetések miatt az edzõ, Márton Gábor már fel is jelentette az egyesüle- tet. A baranyaiak a 92. percben lõtt góljukkal alig- hanem az NB II-be lökték a mezõkövesdieket, akik az új edzõ, Tóth László vezér- letével sem tudtak javítani helyzetükön. A matyókhoz hasonló- an, a pápaiakon sem segí- tett a hétközi edzõváltás, mert õk Nagy Mihály veze- tésével is kikaptak Kecske- méten, de õk már aligha- nem bennmaradtak. Szom- bathelyen nyert a Paks, és ezzel a Duna-partiak is meghosszabbították élvo- nalbeli tagságukat. Egymás után hetedik gyõzelmét aratta a Ferenc- város, és erre a bravúrra eb- benazidénybencsaképpen a mostani találkozó veszte- sei, a diósgyõriek voltak ké- pesek. Az elsõ félidei Fradi- fölény vezetést szült, de a miskolciak rögtön a máso- dikfélidõelejénkiegyenlítet- tek. A bronzéremért küzdõ zöld-fehéreket ûzte-hajtotta a Puskás-stadion 12 ezer fõ- nyi közönsége, és a hajrá- ban az újra csapatba kerülõ Böde Dániel be is bombázta a gyõztes gólt. Így sem került azonban a Fradi közelebb a dobogó- hoz, mert a harmadik he- lyen tanyázó Videoton könnyedén gyõzte le a ka- posváriakat, akik viszont immár matematikailag is el- búcsúztak az NB I-tõl. A jól hajrázó MTK simán verte a Puskás Akadémiát, és így a kék-fehérek felzár- kóztak a középmezõnyhöz. 28. forduló: Ferencvá- ros-Diósgyõr 2-1 (1-0). Gl.: Bönig (30.), Böde (85.), ill. Elek (47.). MTK- Puskás ASE 2-1 (1-0). Gl.: Szekeres (öngól – 36.), Horváth Zs. (47.), ill. Len- cse (77.). Pécs-Mezõkö- vesd 2-1 (1-1). Gl.: Szalai (öngól, 39.), Márkvárt (92.), ill. Balajti (29.). Kecskemét-Pápa 1-0 (1-0). Gl.: Szavics (3. – 11-esbõl). Videoton-Kaposvár 2-0 (0-0). Gl.: Zé Luís (51.), Nikolics (74.). Debrecen- Újpest 3-1 (1-1). Gl.: Kul- csár (27.), Antón (öngól, 46.), Vadnai (85.), ill. Vasziljevics (37.). Gyõr- Bp. Honvéd 4-2 (2-2). Gl.: Rudolf (11.), Pátkai (29., 77.), Burgos (90.), ill. Vécsei (32.), Kapacina (45.). Szombathely-Paks 0-1 (0-1). Gl.: Simon (22. – 11-esbõl). A bajnokság állása 1.Debrecen 28 17 8 3 65–31 59 2.Gyõr 28 16 8 4 48–33 56 3. Videoton 28 15 6 7 50–29 51 4.Ferencváros 28 15 6 7 44–33 51 5.Szombathely 28 12 9 7 36–29 45 6.Pécs 28 12 8 8 40–34 44 7.Diósgyõr 28 11 10 7 41–37 43 8.Kecskemét 28 9 910 34–43 36 9. MTK 28 9 712 38–36 34 10.Honvéd 28 9 613 35–37 33 11.Paks 28 7 1011 35–40 31 12.Pápa 28 8 614 30–45 30 13.Újpest 28 7 813 39–48 29 14.PuskásAFC 28 7 714 34–49 28 15.Mezõkövesd 28 6 517 26–46 23 16.Kaposvár 28 4 717 21–46 19 Labdarúgó NB I – Már biztos, hogy búcsúzik a Kaposvár Örömmámorazújdebreceniarénában „Nagyon boldog va- gyok, hogy idén elõször feljutottam a dobogóra. Magyarországon nagyot léptünk elõre, az ezt köve- tõ tesztek pedig úgy tûnik, kifizetõdnek. Jól sikerült a rajtom azzal, hogy Yvan Mullert meg tudtam elõz- ni. Ezt követõen próbál- tam biztonságosan autóz- ni, hiszen ilyen körülmé- nyek között nagyon ne- héz megtalálni, hol a ha- tár” – mondta a 29 éves Michelisz Norbert. A futam végeredmé- nye: 1. Sebastien Loeb (francia, Citroën) 20:38.595 perc, 2. José María López (argentin, Citroën) 1.105 mp hát- rány, 3. Michelisz Norbert (Honda) 2.435 mp. h. Michelisz Norbert idén elõször állhatott fel a dobo- góra a túraautó-világbajnokságon: a magyar ver- senyzõ a Szlovák Nagydíj futamán végzett a harma- dik helyen. A futamot a kilencszeres rali világbajnok francia Sebastien Loeb nyerte. Michelisz Norbert bronzérmes a világbajnokságon Autóversenyzőnk a dobogón Michelisz Norbert A Magyar Fiatalok Hatá- rok Nélkül Alapítvány az ál- tala meghirdetett Magyar Fi- atalokért Díjjal jutalmazta az egyesületet a kárpátaljai magyarság körében végzett közösségszervezõ és a hát- rányos helyzetû honfitársa- ik érdekében kifejtett mun- kájáért. Az elismerést Prodán Já- nos,azegyesületelnökevet- te át Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban tar- tott, Magyar kisebbség a nagyvilágban címû konfe- rencián. A díjban részesült továbbá Kû Lajos egykori válogatottlabdarúgó,aDiák- hálózat ifjúsági szervezet, Lengyel Melinda Róza peda- gógus és Gergely Barnabás közgazdász. Prodán János elnök a díj- jal kapcsolatban hangsú- lyozta: az visszaigazolódott az, hogy a kárpátaljai ma- gyar mozgáskorlátozott fia- talok körében végzett mun- ka eredményes. Az egyesü- let tevékenysége már túlmu- tat a fogyatékkal élõk egy- szerû asztalitenisz-oktatá- sán.Amegalakulásukótael- telt idõszakban az egyesület tagjaiszámos,asportbanel- ért siker mellett az egészsé- geséletmódéskitartásukré- vén, be tudtak illeszkedni a társadalomba, elsajátítva az önálló életvitelhez szüksé- ges tudást. – Többször érdekvédelmi tevékenységet is ellátva áll- tunkegyesületünktagjainak szolgálatába - mondta az el- nök. – A díj elnyerésével hozzájárultunk Beregszász nemzeti, kulturális és sport- életének sokszínûségéhez. Jelenleg az elõttünk álló fel- adatokra kell koncentrálni. A Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal köz- oktatási, ifjúsági és sportfõ- osztályának megbízásából közremûködtünk a járási asztalitenisz-torna lebonyo- lításában. Ungvárott rende- zik meg a mozgáskorláto- zottak megyei bajnokságát, amelyen szintén részt ve- szünk, majd júliustól orszá- gosésnemzetközisportren- dezvényeken kell helytáll- nunk. Közszerepléseink és a most felénk áradó figyelem arra is lehetõséget ad, hogy felkeltsük az érdeklõdését azoknak a fogyatékkal élõ sorstársainknak, akik most szereznek tudomást rólunk, esetleg vágyat éreznek arra, hogy kipróbáljanak valami újat, vagy csak szívesen megismerkednének velünk. Noha fõ profilunk az asztali- tenisz-oktatás, segítségünk- kel minden érintett megta- lálhatja az érdeklõdési köré- nek megfelelõ sportprogra- mot. Alkalmainkra kortól, nemtõl, nemzeti és vallási hovatartozástól függetlenül várunk mindenkit. Köszö- nöm mindazoknak, akik hozzájárultak egyesületünk eredményeihez – hangsú- lyozta Prodán János. A klubban tett látogatása alkalmával Babják Zoltán, Beregszász megyei jogú vá- ros polgármestere is gratu- lált az elismeréshez. Meg- ígérte, hogy a továbbiakban is kiemelt figyelemmel kísé- ri az egyesület életét. Répási István Nemrégiben olyan megtiszteltetés érte a Korlátozott Fizikai Képességû Személyek Beregszászi Sport- és Egészségjavító Klubját, amilyenben kárpátaljaiak még nem részesültek. Elismerés a beregszászi sport- és egészségjavító egyesületnek Beérett a munka gyümölcse

×