Az Ohiói Egyetem Brad
Bushman vezette kutató-
csoportja a partnerek egy-
más elleni agresszióját
107 házaspárnál tanulmá-
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ÉLETMÓD – HIRDETÉSEK

183 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ÉLETMÓD – HIRDETÉSEK

  1. 1. Az Ohiói Egyetem Brad Bushman vezette kutató- csoportja a partnerek egy- más elleni agresszióját 107 házaspárnál tanulmá- nyozta. A résztvevõk bá- but kaptak, amelyrõl azt mondták nekik, a partne- rüket testesíti meg. Adtak nekik 51 darab tût is. Há- rom hétig minden este annyi tût kellett a bábuba szúrniuk, amennyire mér- gesek voltak a párjukra. Ezzel egyidejûleg mérni- ük kellett a vércukorszint- jüket is a reggeli és az esti lefekvés elõtt. Kiderült: ha a résztve- võknek alacsonyabb volt a vércukra, mérgesebbek voltak, dühüket a ba- bán töltötték ki. Három hét múlva a párokat laboratórium- ba hívták, ahol játé- kos feladatot kaptak. Úgy tudták, a párjuk- kal versenyeznek, pe- dig csak a számítógép volt az ellenfelük. Aki gyõ- zött, küldhetett a partne- rének egy kellemetlen hangjelet. Rajta múlt, mi- lyen hangerejû és idõtar- tamú a „büntetés”. Akinek alacsonyabb volt a vércukorszintje, hangosabb és hosszabb büntetõ hangot küldött a párjának. Kiderült: akik több tût szúrtak a bábu- jukba, azok nagyobb esél- lyel küldtek erõsebb és hosszabb hangjelet a tár- suknak. Az éhes ember agresszívebb lehet a párjával – derült ki egyfrissamerikaikutatásból.Azalacsonyvércukorszint okozta éhség szerepet játszhat a házastársi vitákban, összeütközésekben, és a családon belüli erõszakban is. Azéhesemberagresszívebblehetapárjával Tartsuk jól a társunkat! A Heves megyei Demjén fürdõfalu kö- zepén paraszt jellegû öszkomfortos családi ház eladó. A lakóház 907 m2 -es telken 90m2 lakótérbõl, és 20m2 -es pakolótérbõl áll. Ára 16 millió forint. http://www. demjengyogytermal.hu portálon megte- kinthetõ. Érdeklõdni: sparanka@ gmail.com emailon vagy 36/20/440 1693 (17-21) Munkátkínál Építkezésre keresek kõ- mûvest. Érd: 416-525- 3683 (18-20) Nyugdíjas személy bentla- kással házvezetõnõt ke- res. Külön lakrész bizto- sítva. Fényképes választ a szerkesztõségbe „Tavaszi szél” jeligére várom. (18-19) Kevés angol nyelvtudás- sal, jólképzett autószere- lõt keresek japán gyárt- mányú autókhoz. Tel: 416-686-5788 vagy 416- 999-3810 (18-20) Nõi munkaerõt keresünk élelmiszeripari vállalkozá- sunkba, heti 2-3 napra. Munkaengedély szükséges. Megközelítés: a Victoria Park és Steeles környéke. Érdeklõdés: 905-946-1944 (17-20) Klub keres konyhába part- time segítséget fõzni, sütni, munkavállalási engedéllyel. Hívja Gyurit Kedden, Csü- törtökön, Vasárnap 11 am - 4 pm-ig a 416-256-1892-es számon. (17-19) Szerszámkészítõ! Egy mû- anyag fröccsöntõ vállalat Montrealban keres szer- számkészítõt 5 - 10 éves gyakorlattal CNC gépek programozására és mûköd- tetésére, valamint fröccsön- tõ szerszámok tervezésére. E-mail: info@moldex.ca, Fax: 514-323-4686, www.moldex.ca (17-21) Fagyiskocsira G1 jogosít- vánnyal, kevés angoltu- dással rendelkezõ mun- kást keresek. Érd: 647- 995-0004 (17-20) Magyar üzlet cukrászt, vagy kelt tésztákhoz értõ sze- mélyt keres részmunkaidõ- re, vasárnapra és hétfõre. Angol tudás nem szüksé- ges. Feketézõk kérjük kí- méljenek, munkavállalási szükséges. Kérje a fõnökök: 416-733-0022 (13v) Motivált dolgozókat hosszú távú munkára. Húsüzemi dolgozókat, hentesi munka- körbe keresünk. Szakkép- zettség szükséges. Kanadai státusszal rendelkezõk elõnyben. Tel.: 905-624- 9910, e-mail: nick@bdsh.ca Motivált dolgozókat, hosszú távú munkára. Húsüzemi dolgozókat, hentesi mun- kakörbe keresünk. Szak- képzetség szükséges. Kana- dai státusszal rendelkezõk elõnyben. Tel.: 905-624- 9910; email: viktor@bdsh. ca (45-v) Magyarul, románul beszélõ ápolónõt keresünk idõsek gondozására. Tel.: 905-773- 1469 (20-v) Ingatlan Kiadólakás,szoba Gyönyörû bachler terasszal rövidebb - hosszabb távra kiadó. Tel: 416-530-2851 vagy e-mail: palnadj@ gmail.com@ (17-20) Budapesten 1,5 szobás föld- szinti, felújított lakás közel a Déli pályaudvarhoz hetente US 230.- ért kiadó. Érd.: 1- 716-695-2347 (12-19) Adás-Vétel Herendi „Apponyi” 8 sze- mélyes, 57 darabból álló ét- készlet (150 éves jubileumi kiadás), új, soha nem volt használva eladó. Ára: 3.500.00 CAD vagy legjobb árajánlat. Érdeklõdni: 416- 532-5465 (16-18) Társkereső Társközvetítés:1-416-732-0145 www.tarskozvetites.hu Skype: tarskozvetiteshu www.facebook.com/groups /tarskozvetito (53-26) – 11. oldal2014. május 3. – 18. szám – Apróhirdetések ára: 4 sorig $8,- (29 betû 1 sor – szóköz nélkül) és minden további sor $1,- plusz. Jeligés hirdetés dupla költséget jelent. A hirdetés ára elõre fizetendõ. A hirdetéseket pénteken déli 12 óráig vesszük fel. ÉLETMÓD – HIRDETÉSEK APRÓHIRDETÉSEK Kérjük kedves olvasóinkat, jelezzék hirdetõinknek, hogy hirdetésükrõl újságunkból értesültek. BérmentesKözösségiSzolgálat Munkátkeres Kutyatréning otthoná- ban és/vagy kutyasétá- lást vállalok. Európai- kanadai-amerikai expe- rience. Tel: 647-300- 4631apró (18) CCEERRTTIIFFIIEEDD PPUUBBLLIICC AACCCCOOUUNNTTAANNTT 225500 WWeesstt 5577tthh SSttrreeeett SSuuiittee 773322.. NNeeww YYoorrkk,, NNeeww YYoorrkk 1100110077--00773322 TTEELL..:: ((221122)) 554411--66114488;; FFAAXX:: ((221122)) 224455--55112222 EE--mmaaiill:: gg..mmaaiimmaannccppaa@@vveerriizzoonn..nneett KÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNY HÉVIZ!!! GYÓGYFÜRDÕ!!! Csodálatos környezetben, gyönyörû apartmenok, kedvezményes mindenkinek elérhetõ áron KIADÓK (rövid és hosszútávra). Magas színvonalú fogászati ellátás, gyors, olcsó (1-2 hét alatt befe- jezett implantátum). mmmmmmmmmmmmmm Bõvebb információ www. villanovaheviz.hu Tel.: Can 226-750-6779 dental: www.dentist-in-hungary.co.uk/flavius/ BALATON DÉLI PARTJÁN fonyódi hegyoldalon, Bala- tonra nézõ teraszokkal, modern kivitelezésû villa el- adó. 11 éves, 2 szintes, 118 m2 , 910 m2 telek. Auto- mata garázsajtó és kapu. Klimatizált, 2 személyes lift a nappaliból az emeletre, teljes bútorzat. Bõvíté- si lehetõség adott. 165.000 USD Fényképes weboldal: www.nepszava.com/Piactér/ házat kínál E-mail: panci32@gmail.com, http://piacter.nepszava.com/ Cell: 561-602-4732, Fax: 561-483-0589 (9v) Handyman Service Vállalunk mindenféle házkörüli munkát, javítást, szerelést, takarítást, festést, csempézést stb. Nagy gyakorlattal, gyors és pontos munkát végzünk. Hívjon bizalommal 647-523-4609 (13v) Jobs! Jobs! Jobs! Keresünk megbízható, motivált, jól dolgozó munka- társakat általános munkaügyi, targoncakezelõi, ablakos és szendvicské- szítõi munkakörbe. Iro- dai állás is lehetséges irodánkba. Minden ér- deklõdõ munkatárs ké- rem hívjon bennünket (csak angolul beszé- lünk) a 416-514-0733-as számon. (16-20) A május 30-ig tartó kampány nyitórendezvé- nyén Völner Pál, az NFM államtitkára elmondta, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít a kerékpá- ros közlekedés feltételei- nek megteremtésére, az elmúlt négy évben 500 km kerékpárutat adtak át és újítottak fel, s a tervek sze- rint tovább bõvül a kerék- párút-hálózat. 2015-ben megkezdõd- het az EuroVelo 6 nemzet- közi kerékpárút Rajkától Budapest déli részéig tartó szakaszának fejlesztése, a fõvárost a Balatonnal ösz- szekapcsoló kerékpárút létesítése, a Balaton körüli bringakör kiegészítése. László János, a Magyar Kerékpárosklub elnöke ki- emelte, hogy a kerékpáro- zást népszerûsítõ, hét éve tartó kampányhoz egyre többen csatlakoznak, az utóbbi idõben Budapesten évi 40 százalékkal nõtt a kerékpáron közlekedõk száma, szeretnék, ha az idén is egyre többen bicik- liznének. A kerékpáros klub ada- tai szerint a lakosság 45 százaléka használja a ke- rékpárt közlekedésre. Európában Magyaror- szág a második „legkerék- párosabb” ország, Hollan- diával és Dániával verse- nyez fej-fej mellett – tette hozzá. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Kerék- páros Klubbal közösen, 13. alkalommal indította el a kerékpározást népszerûsítõ Bringázz a munkába! idei tavaszi kampányát a Föld napján a Kossuth térrõl. A második legkerékpárosabb európai ország vagyunk Bringázz a munkába! Lovász Sándor fõszerve- zõ elmondta: a versenyre hat országból, 205 nevezõ- tõl több mint hatszáz pá- linka érkezett. Az ország leg- jobb bérfõzdéje címet a Bükkaranyosi Pálinka vállalko- zás, a legjobb bérfõzetett pá- linka Patai Attila fürtös meggy- párlata, a leg- jobb magánfõ- zött és egyben a legjobb hagyo- mányos kisüsti pálinka cí- met Tõzsér Tibor irsai olivér szõlõpálinkája nyer- te el. Gönci magyar kajszi pálinka nyerte el Magyaror- szág legjobb pálinkája címet Gyulán, a XV. Kisüsti Pálinkafesztiválon. Demeter Balázs nyertes pálinká- ja egyben a Nemzeti Kincs Pálinkája 2014-ben. KülönlegességekaXV.KisüstiPálinkafesztiválon Legjobb a gönci kajszi

×