Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Folytatódik a csata az aranyért

188 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Folytatódik a csata az aranyért

  1. 1. Amieinkelsõkétmérkõ- zésérõl már elõzõ lapunk- ban beszámoltunk: csapa- tunk 7-4-re legyõzte a házi- gazda dél-koreaiakat, majd 3-0-ás vereséget szenvedett az ukránoktól. A folytatásban a kanadai Rich Chermonaz által irá- nyított magyar válogatott az élvonalba jutás fõ esélyesé- nek tartott szlovénok ellen sem tudott gólt lõni, míg szomszédaink gól nélküli elsõ harmad után kétszer is betaláltak a hálónkba, és mivel a harmadik játékrész- ben megint csak nem rez- dültek a hálók, a 2-0 maradt a végeredmény. Izgalmas játékot hozott a mieink osztrákok elleni összecsapása. A gól nélkü- li elsõ harmad után po- tyogni kezdtek a találatok. A fordulatos csata rendes játékidejének végére a mie- ink 4-4-re egyenlítettek. Jött a hosszabbítás, amely- nek végén az osztrákok egy emberelõnybõl beerõ- szakolták az 5-4-es gyõzel- müket hozó gólt. A torna utolsó mérkõzé- sén újabb hosszabbításos találkozó végén kozmeti- kázták ki szereplésüket a magyar legények. A Chermonaz-gárda drámai fordulatokban gazdag mér- kõzést vívott a japánokkal, akik a feljutásban remény- kedtek. A „felkelõ nap” csa- pata gyors góllal kezdett, de Sofron még az elsõ har- madban egyenlített, majd Bartalis rögtön a játékrész elején vezetést szerzett. Is- mét a japánok jöttek, for- dult a kocka, de Sofron újra egalizált. A harmadik har- madban megint nekidurál- ták magukat a keletiek, de végül Vas Márton ismét egyenlített. A 4-4-es dön- tetlen után a hosszabbítás- ban nem esett újabb gól, majd a büntetõlövések so- rán újra Vas Márton lépett a tettek mezejére, aki be- ütötte az 5-4-et jelntõ gyõz- tes találatot. A vb végeredménye: 1. Szlovénia 12, 2. Ausztria 10, 3. Japán 10, 4. Ukraj- na 7, 5. Magyarország 6, 6. Dél-Korea 0 pont. Végül Szlovénia és Ausztria jutott fel a legmagasabb osztály- ba, míg Dél-Korea kiesett. A magyar csapat a vártnál gyengébben szerepelt, és így az ötödik helyen végzett a dél-koreai divízió 1/A vb-n (a sportág második vonalában). Sokak szerint azonban ma ennyire képes a generációváltáson át- esõ együttesünk. Jégkorong, divízió 1-es világbajnokság, Dél-Korea Tisztes helytállás a magyaroknak S P O R T – H I R D E T É S E K10. oldal – – 18. szám – 2014. május 3. Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Magyar Plébánia 432 Sheppard Ave E., Toronto, Ont M2N 3B7 Honlap:szenterzsebet.org – E-mail:szte.iroda@gmail.com Tel.: 416 225 3300x21 – Fax: 416 225 3814 Plébános: Ft. Rigó Jenõ SJ Helyettes: Ft. Marosfalvy László SJ Nyugállományban: Ft. Jaschkó Balázs SJ Iroda: keddtõl szombatig 9-tõl 3-ig Szent misék hétköznap reggel: 7.30 (angol) Minden szerdán és hónap elsõ péntekén este 7.00 -kor is Szentmisék vasárnap: 9.00, és 11.00 órakor Szentmisék hétköznap reggel: 7.30 (angol) Gyóntatás: misék elõtt és megegyezés szerint Elsőáldozásra elõkészítõ: szombatonként du. 1-tõl Bérmálásra elõkészítõ kéthetente hétfõ este Keresztelõre, esküvõre idõbeni jelentkezést kérünk Beteghez hívásra megegyezés szerint megyünk Hétfő esténként a St. Elizabeth Scola Cantorum próbái Szerda du. 1-tõl 4-ig nyugdijasok találkozó, este 8-tól Imádkozás a Szentirással Csütörtök este az Ifjúsági Kórus próbái Péntek este 8.00-tól a Pax Romana csoport rendezvényei elsõ péntekenként a Katolikus Férfitársulat találkozója Szombaton 9.15-tõl Magyar Iskola és Óvoda, du. 1-tõl Cserkészet Vasárnap a MAG tánccsoport találkozója du. 5-tõl X X X 414 East 82nd Street New York, NY 10028-6056 Tel: 212-861-8500 Web site: www.saintstephenofhungary.com RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR SZENTMISE minden vasárnap van vagy du. 2:00 - kor vagy de. 10:15-kor. Érdeklõdni lehet a fenti telefonszámon és a honlapon. MAGYAR NYELVÛ GYÓNÁSI LEHETÕSÉG a magyar szentmisék elõtt 30 perccel. MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA: szombaton de. 9:30 - tól 12:30-ig. Honlap: aranyjanosiskola@yahoo.com MAGYAR CSERKÉSZET: du. 1:30-tól 3:30-ig. Honlap: arpadvezer81@hotmail.com St. Stephen of Hungary Parish Szeretettel hív és vár mindenkit összejöveteli alkalmaira. Istentisztelet: minden szombaton este 7,00 órakor Ima- és bibliaóra: minden kedden este 7,00-kor (Új kezdési idõpontok április 1-tõl) Összejövetelek helye: 606 Jane Street (Jane és Dundas), TORONTO, M6S 4A6 Lelkipásztor : Rev. NÉMETI ZSOLT Telefon: 416-604-7881 Web oldal: www.firstlovechurch.ca E-mail: zsoltnemeti@gmail.com Szeretnénk tudatni, hogy: Rev. BIRO PÁL és felesége JULIA Floridából KÖZÖTTÜNK SZOLGÁL MÁJUS 13-ig Facebook: ELSOSZERETETMAGYARPUNKOSDIGYULEKEZETTORONTO SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN RÉGI-, ÉS MÉG NEM ISMERT TESTVÉRT, BARÁTOT Az „Elsõ Szeretet”Magyar Pünkösdi Gyülekezet KÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNY – NO FEE COMMUNITY SERVICE ADS minden vasárnap 12 órai kezdettel. Az Úr Isten parancsolata megtartói, akik Hisznek az élõ Úr Istenteremtõ Atyában, az Úr Jézus Krisztusban a szentlélek Úr Istenben, akik hisznek a szentlélek áldásá- ban, mint új nyelvszólás, ami az egy talentum elnyerése és a mennyeknek Orszá- gába való útlevél elnyerése, akik elhatározták az örök életet válasszák. Megtértek az Úr Isten szolgálatába, akik szeretettel és tisztelettel megtartják az Úr Isten ujjával írott tízparancsolatot, akik testileg és lelkileg megalázkodva lelkileg imádják, dicsõ- ítik és mindent megköszönnek az Atya Úr Istennek, a Názáreti Jézus Krisztusnak és a Vigasztaló Szent lélek Úr Istennek. A Jézus Krisztus Apostoli Magyar Egyesület Gyülekezetében az Úr Isten a terem- tõ Atya, a mi Istenünk. Az Úr Jézus Krisztus a mi Királyunk a mi fõpapunk és fõ Orvosunk a mi lelki vigasztalónk, a szentlélek az Úr Isten és a Jézus Krisztus Apos- toli gyülekeztében az Úr Jézus a mi Fõpapunk itt nincsen nagyobb, vagy kisebb itt egyenlõ: Szabad Keresztények Vagyunk és egyenlõen az Úr Jézus szeretetével kell, hogy szeressük egymást. Kedves Magyar testvérem vagy testvérnõm bárhol (?) születtél hívd a Te lelki testvéreidet, akik lelki szeretettel fogadnak Téged telefon: 416-578-6045 AJézusKrisztusApostoliMagyarEgyesületGyülekezete A Ferencváros egymás után ötödik gyõzelmét aratta, és ezzel a sikerével alighanem a másodosz- tályba taszította a kapos- váriakat. Elsõ alkalommal játszottak NB I-es mérkõ- zést a felcsúti Pancho Aré- nában, ahol a Puskás AFC csak hébe-hóba tudott el- lenállni a dobogóra törek- võ Videotonnak, így a fe- hérváriak magabiztosan nyerték meg a telt ház elõtt megrendezett sport- történelmi találkozót a gyönyörû új stadionban. Debrecenben viszont éppen a régi pályájuktól búcsúztak el a hajdúk, mi- vel a cívisvárosban hama- rosan felavatják az ultra- modern Nagyerdei-stadi- ont, abban a reményben, hogy a Loki már ott ün- nepli újabb bajnoki címét. A hazaiak szépen is bú- csúztak a régi arénától, mert afféle gálamérkõzé- sen, öt szebbnél szebb góllal „büntették” a kecs- kemétieket. Tartja azonban a lépést a cívisekkel a Gyõri ETO, amely gyenge játékkal is otthon tartotta a három pontot a kilátástalanul „szenvedõ” újpestiekkel szemben, és így a Rába- partiak továbbra is re- ménykedhetnek abban, hogy megvédik tavalyi bajnoki címüket. Lélegzethez jutott a ki- esés elõl menekülõ MTK, amely a sokszoros váloga- tott Torghelle Sándor góljai- val szûk félóra alatt megver- te a pápaiakat, akiknek „se nem osztott, se nem szor- zott” ez a találkozó. Így a kék-fehérek tisztes távol- ságba kerültek a kiesõhely- tõl, annál is inkább, mert a mögöttük álló Mezõkövesd minden igyekezete ellenére pont nélkül távozott Szom- bathelyrõl. A gyõztes vasiak ezzel harcban maradtak a bronz- éremért, a matyók viszont kiesõhelyre zuhantak, mi- vel vetélytársuk, a Paks megtáltosodott, és váratlan, fölényes gyõzelmet aratott Diósgyõrött. A csak magyar játékosokat szerepeltetõ Duna-partiak szeptember közepe és 18 nyeretlen mérkõzés után szereztek újra három pontot, amely- lyel a kiesõhelyrõl is elmoz- dultak, míg a miskolciak tá- volabb kerültek a dobogó- tól. Pécsett a hullámvölgy- ben lévõ csapatok kínlódá- sából a hazaiak kerültek ki gyõztesen a vérszegény Honvéd ellen. 26. forduló: Ferencvá- ros-Kaposvár 1-0 (1-0). Gl.: Busai (12.). Puskás AFC-Videoton 1-3 (0-1). Gl.: Tischler (63.), ill. Nikolics (20. – 11-esbõl), Zé Luis (74.), Oliveira (78.). MTK-Pápa 2-0 (2-0). Gl.: Torghelle (11., 26.). Szombathely-Mezõkö- vesd 1-0 (0-0). Gl.: Radó (79.). Debrecen-Kecske- mét 5-0 (2-0). Gl.: Sidibe (28., 37.), Mihelic (75.), Kulcsár (82., 83.). Diós- gyõr-Paks 0-4 (0-3). Gl.: Szabó J. (30.), Bartha (34.), Simon (37. – 11-es- bõl), Könyves (57.). Gyõr- Újpest 1-0 (0-0). Gl.: Andrics (64.). Pécs-Bp. Honvéd 1-0 (1-0). Gl.: Kõ- vári (29.). A bajnokság állása 1.Debrecen 26 15 8 3 57–29 53 2.Gyõr 26 14 8 4 43–30 50 3. Videoton 26 13 6 7 47–29 45 4.Ferencváros 26 13 6 7 41–32 45 5.Szombathely 26 12 8 6 35–27 44 6.Diósgyõr 26 11 9 6 39–34 42 7.Pécs 26 10 8 8 36–33 38 8.Honvéd 26 9 611 33–32 33 9.Kecskemét 26 8 9 9 33–41 33 10.Pápa 26 8 612 29–39 30 11.Újpest 26 7 811 38–41 29 12. MTK 26 7 712 32–35 28 13.PuskásAFC 26 7 712 33–46 28 14.Paks 26 5 1011 32–40 25 15.Mezõkövesd 26 6 515 25–43 23 16.Kaposvár 26 4 715 21–42 19 Labdarúgó NB I – Ötödször gyõzött egymás után a Ferencváros Folytatódik a csata az aranyért „Puskás Ferencre nem csak emlékezni akarunk, ugyanis azt szeretnénk, hogy a fiatalok erõt merítse- nek ebbõl a szoborból, mi- ként lehet egy vidéki fiúból ünnepelt sztár” – mondta az ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök, aki a szob- rot özv. Puskás Ferencnével együtt leplezte le. A Pancho Aréna avatá- sán Schmitt Pál volt köz- társasági elnök, olimpiai bajnokunk hangsúlyozta: a sport arra szolgál, hogy felkészítse a testet „a lélek virtusaira”, ezért aki stadi- ont épít, „a lélek felkészí- tésének is teret kínál”. Ángel María Villar, a FIFA alelnöke Joseph Blatter elnök üzenetét tol- mácsolva kiemelte: a sta- dion örök emléket állít Puskás Ferencnek, és egy- ben ösztönzõ vonzerõ le- het a fiatal magyar játéko- sok számára. A vadonatúj stadion el- sõ mérkõzésén a Real Madrid korosztályos csa- pata 1–0-ra legyõzte a Pus- kás Akadémia legénysé- gét, és így megnyerte a 17 éven aluliak számára kiírt Puskás-Suzuki-kupa után- pótlás-labdarúgótornát. Ünnepélyes keretek között felavatták Felcsúton a Pancho Arénát és Puskás Ferenc egész alakos bronz- szobrát. Puskás Ferenc egész alakos szobrát leplezték le Felcsúton Felavatták a Pancho Arénát Labdazsonglõrök és hagyományõrzõk a stadionavatón Leleplezték Puskás Ferenc szobrát A legfényesebben csillo- gó érmet – aranyat – a tata- bányai Csernoviczki Éva vit- te haza, aki a 48 kg-osok döntõjében a francia Aman- dine Buchard-t gyõzte le, és ezzel a magyar dzsúdósport 17. Európa-bajnoki aranyér- mét szerezte meg. A mieink közül a dobo- gó harmadik fokára állha- tott fel Krizsán Szabolcs (88 kg) és Ungvári Miklós (73 kg), miként Tóth Krisztián (90 kg) és Joó Abigél (78 kg) szintén bronzmedállal gazdago- dott a francia városban. Szép magyar sikereket hozott a Montpellier-ben megrendezett cselgáncs Európa-bajnokság. Cselgáncs, Európa-bajnokság, Montpellier Öt érem a magyaroknak Csernoviczki Éva aranyérmet szerzett

×