Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Стандартизація ЕЦП в Україні<br />м.н.с. Інституту Кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ <br />Мелащенко А.О.<br />чл.-кор. Н...
Національна система електронних цифрових підписів (НСЕЦП)<br />НСЕЦП – відкрита система за визначенням<br />Стандартизація...
НСЕЦП – відкрита система <br />
Модель відкритих систем<br />Згідно з визначенням JTC1 ISO/IEC «відкрита система» маєвластивості:<br />Інтероперабельність...
Наслідки відкритої моделі<br />Визначення API основнихінтерфейсів через норми та правила стандартів;<br />Тестовий стенд д...
Стандартизація – нормативна база<br />
Закон України “Про електронний цифровий підпис”<br />Закон України “Про електронний цифровий підпис” реалізує Директиву 19...
Нормативна база<br />
Структура нормативної бази<br />Технологічні вимоги<br />до форматів даних;<br />до безпечних засобів створення підписів (...
Роль та функції ТК-20<br />
Роль та функції ТК-20 <br />Згідно зі ст.9 Закону України вiд 17.05.2001 №2408 “Простандартизацію”:<br />“Центральний ор...
Важливість ролі стандартизації ІТ<br />
Розроблені стандарти JTC 1 по роках<br />
Концепція стандартизації ІТ в Україні<br />
Сценарії розвитку нормативної бази та їх наслідки у прикладних системах та персоналі<br />
Контакти ПК-22, розробників стандартів з ЕЦП<br /><ul><li>ПеревозчиковаОльга Леонідівна
роб. 526 36 03
e-mail. dep145@gmail.com
Мелащенко Андрій Олегович
роб. 526 36 03
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

стандартизация ЭЦП

1,241 views

Published on

 • Be the first to comment

стандартизация ЭЦП

 1. 1. Стандартизація ЕЦП в Україні<br />м.н.с. Інституту Кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ <br />Мелащенко А.О.<br />чл.-кор. НАНУ, голова ПК-22, ТК-20 “Інформаційні технології”, зав. від. Інститут Кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ <br />Переовзчикова О.Л. <br />
 2. 2. Національна система електронних цифрових підписів (НСЕЦП)<br />НСЕЦП – відкрита система за визначенням<br />Стандартизація – нормативна база технологічної та організаційної складової НСЕЦП <br />Роль та функції Технічного комітету 20 “Інформаційні технології” НАН України та Держспоживстандарту<br />
 3. 3. НСЕЦП – відкрита система <br />
 4. 4. Модель відкритих систем<br />Згідно з визначенням JTC1 ISO/IEC «відкрита система» маєвластивості:<br />Інтероперабельність (здатність до взаємодії);<br />Масштабованість;<br />Мобільність;<br />Унормованість (відповідність стандартам);<br />Нині досягнення інтероперабельності можливе через унормованість<br />
 5. 5. Наслідки відкритої моделі<br />Визначення API основнихінтерфейсів через норми та правила стандартів;<br />Тестовий стенд для валідації та верифікації реалізацій унормованих правил (стандартів);<br />Процедури оцінювання за формальною методикою акредитації.<br />
 6. 6. Стандартизація – нормативна база<br />
 7. 7. Закон України “Про електронний цифровий підпис”<br />Закон України “Про електронний цифровий підпис” реалізує Директиву 1999/93/ЄС;<br />Для нормативного регулювання в ЄС використано “новийпідхід”, який гарантує виконання закону через відповідність стандартам;<br />Використання нормативної бази ЄС для кроссертифікації України із ЄС (принаймні).<br />
 8. 8. Нормативна база<br />
 9. 9. Структура нормативної бази<br />Технологічні вимоги<br />до форматів даних;<br />до безпечних засобів створення підписів (SSCD).<br />Організаційні вимоги<br />до регламентів АЦСК;<br />до ПТК АЦСК;<br />до безпечних засобі створення підписів.<br />Формальна методика акредитації <br />
 10. 10. Роль та функції ТК-20<br />
 11. 11. Роль та функції ТК-20 <br />Згідно зі ст.9 Закону України вiд 17.05.2001 №2408 “Простандартизацію”:<br />“Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації створює технічні комітети, на які покладено функції з розроблення, розгляду та погодження міжнародних (регіональних) та національних стандартів”.<br />ТК-20 є технічним комітетом згідно із Законом.<br />ТК-20 в Україні виконує зобов'язання, еквівалентні JTC 1 ISO/IEC, тобто стандартизує інформаційні технології.<br />
 12. 12. Важливість ролі стандартизації ІТ<br />
 13. 13. Розроблені стандарти JTC 1 по роках<br />
 14. 14. Концепція стандартизації ІТ в Україні<br />
 15. 15. Сценарії розвитку нормативної бази та їх наслідки у прикладних системах та персоналі<br />
 16. 16. Контакти ПК-22, розробників стандартів з ЕЦП<br /><ul><li>ПеревозчиковаОльга Леонідівна
 17. 17. роб. 526 36 03
 18. 18. e-mail. dep145@gmail.com
 19. 19. Мелащенко Андрій Олегович
 20. 20. роб. 526 36 03
 21. 21. моб. 066 55 66 812
 22. 22. e-mail. javatask@ukr.net
 23. 23. Секрітаріат ТК-20
 24. 24. роб. 526 63 44
 25. 25. tk-20@irtc.org.ua</li></li></ul><li>Довідка, стандарти розроблені ПК-27“Методи та засоби безпеки в ІТ”<br />
 26. 26. Довідка, ДСТУ 4145<br />ДСТУ 4145: <br />розроблений Малим підприємством «Дина»;<br />внесено Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби Безпеки України<br />розробники O. Шаталов (керівник розробки); A. Кочубінський, канд. фіз.-мат. наук<br />
 27. 27. Питання?<br />
 28. 28. Дякую за увагу<br />

×