Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BẢNG THU CÔNG TÁC XÃ HỘI CUỐI NĂM
CHƯƠNG TRÌNH XUÂN YÊU THƯƠNG NĂM 2014
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1...
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Anh Phí Văn Quang
Chị Minh An – Phụ huynh ĐS
Q...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phuong danh manh thuong quan xuan yeu thuong 2014

0 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Phuong danh manh thuong quan xuan yeu thuong 2014

  1. 1. BẢNG THU CÔNG TÁC XÃ HỘI CUỐI NĂM CHƯƠNG TRÌNH XUÂN YÊU THƯƠNG NĂM 2014 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 HỌ VÀ TÊN Hoàng Anh Âu Á Thu – Khanh và bạn Dũng Trung Chị Hằng Lý Nhựt Dũng Anh Hải – HTr GĐPT Đức Phương Em Khánh Anh Sơn ví Tuấn bạn Khánh Chị Khánh Linh – HTr GĐPT Đức Phương Anh Duy (Cựu Htr Đơn vị) Trinh (bạn C. Lộc) và bạn GĐ A.Oai (Liên Đoàn Trưởng) Anh Hưng - em anh Oai Dì Hải Anh Kiệt– HTr GĐPT Đức Phương Chị Tâm– HTr GĐPT Đức Phương Chị Linh Bác Tài Anh Ân - em anh Oai Anh Minh (Cựu ĐS Nam PT) 2 anh em Bee & Chapi Anh Lộc (Htr Đơn vị) Anh Trân (Htr Đơn vị) Chị Trinh (Htr Đơn vị) Chị Chiện (Cựu Htr Đơn vị) Chị Tình (Htr Đơn vị) Chị Thu (Htr Đơn vị) Chị Nhiều (Htr Đơn vị) Chị Trường (Htr Đơn vị) Bác Gia Trưởng + thân hữu chị Hằng Nga Bé My (ĐS Thiếu Nữ)+ Mẹ Chi Hiền (Cựu ĐS Nữ PT) Anh Trí (Htr Đơn vị) Anh Đạt (Htr Đơn vị) Chị Lan (Htr Đơn vị) + bạn cơ quan SỐ TIỀN 2,500,000 7,500,000 5,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000 2,500,000 3,000,000 500,000 250,000 2,500,000 10,000,000 2,500,000 250,000 1,000,000 500,000 2,500,000 1,000,000 500,000 2,500,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 250,000 250,000 250,000 500,000 15,500,000 1,000,000 200,000 500,000 500,000 1,500,000 SỐ PHẦN 10 30 20 12 20 4 4 10 12 2 1 10 40 10 1 4 2 10 4 2 10 4 2 4 4 1 1 1 2 62 4 1 2 2 6
  2. 2. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Anh Phí Văn Quang Chị Minh An – Phụ huynh ĐS Quỹ từ thiện tất niên Anh Chúng (Htr Đơn vị) Anh Cảnh (ĐS Nam PT) Chị Trâm (Htr Đơn vị) Thu từ Nguyệt San 92 + 93 Phụ Huynh OV Nam Đoàn Nữ PT Anh Phong (Htr Đơn vị) Mẹ Ánh +C. Ánh (Htr Đơn vị) Anh Đức (Htr Đơn vị) Anh Đức (Cựu ĐS Nam PT) A. Hiếu (Htr Đơn vị) A. Lâm (ĐS Nam PT) Chi Hiền - bạn C. Tình Nguyệt Diễm (ĐS Nữ PT) Nguyệt Minh (ĐS Nữ PT) Bạn Chị Nguyệt Minh Anh Khoa (ĐS Nam PT) Trung Nguyên (ĐS Nam PT) Hoàng Anh (Cựu ĐS Nữ PT) Bạn Chị Thu Phong + Hùng (ĐS Nam PT) Quý chư ni chùa Diệu Giác hổ trợ 20 thùng mì gói Tổng Cộng 2,500,000 500,000 2,700,000 250,000 600,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,250,000 500,000 1,000,000 250,000 500,000 500,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 500,000 250,000 250,000 500,000 400,000 10 2 10 1 2 4 6 6 5 2 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 96,150,000 384

×