รู้จักพยัญชนะ

198,797 views

Published on

Published in: Education
19 Comments
41 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
198,797
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
142,896
Actions
Shares
0
Downloads
3,355
Comments
19
Likes
41
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รู้จักพยัญชนะ

 1. 1. รู้จักพยัญชนะไทยก ข ฃ ก เอ๋ย กอไก่ ข ไข่ในเล้า ฃ ขวดของเราค ฅ ฆค ควายเข้านา ฅ คนขึงขัง ฆ ระฆังข้างฝาง จ ฉ ง งูใจกล้า จ จานใช้ดี ฉ ฉิ่งตีดังช ซ ฌ ช ช้างวิ่งหนี ซ โซ่ล่ามที ฌ เฌอคู่กัน วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑
 2. 2. ญ ฎ ฏญ หญิงโสภา ฎ ชฎาสวมพลัน ฏ ปฏักปักลานฐ ฑ ฒฐ ฐานเข้ารอง ฑ นางมณโฑหน้าขาว ฒ เฒ่าเดินย่องณ ด ตณ เณรไม่มอง ด เด็กต้องนิมนต์ ต เต่าหลังตุงถ ท ธถ ถุงแบกขน ท ทหารอดทน ธ ธงคนนิยม วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒
 3. 3. น บ ป น หนูขวักไขว่ บ ใบไม้ทับถม ป ปลาตากลมผ ฝ พ ผ ผึ้งทารัง ฝ ฝาทนทาน พ พานวางตั้งฟ ภ มฟ ฟันสะอาดจัง ภ สาเภากางใบ ม ม้าคึกคักย ร ลย ยักษ์เขี้ยวใหญ่ ร เรือพายไป ล ลิงไต่ราว วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๓
 4. 4. ว ศ ษว แหวนลงยา ศ ศาลาเงียบเหงา ฤ ฤๅษีหนวดยาวส ห ฬส เสือดาวคนอง ห หีบใส่ผ้า ฬ จุฬาท่าผยองอ ฮอ อ่างเนืองนอง ฮ นกฮูกตาโต กขฃคฅฆงจฉชซฌ ญฎ ฏฐฑฒณดตถท ธบปผฝพฟภมย รลวศษสหฬอฮ.. .. .. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๔
 5. 5. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๑คาชี้แจง จงเติมพยัญชนะให้ตรงกับภาพ ……………………………………………. ……………………………………………. ฉ๑. ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….๒. ……………………………………………. …………………………………………….๓. ……………………………………………. …………………………………………….๔. ……………………………………………. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๕
 6. 6. …………………………………………….๕. ……………………………………………. …………………………………………….๖. ……………………………………………. …………………………………………….๗. ……………………………………………. …………………………………………….๘. …………………………………………….๙. ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….๑๐. ……………………………………………. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๖
 7. 7. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๒คาชี้แจง จงเขียนคาอ่านพยัญชนะต่อไปนี้ อ่านว่า กอ ……………………………………………. …………………………………………….๑. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๒. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๓. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๔. อ่านว่า ……………………………………………. ……………………………………………. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๗
 8. 8. ๕. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๖. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๗. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๘. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๙. อ่านว่า ……………………………………………. …………………………………………….๑๐. อ่านว่า ……………………………………………. ……………………………………………. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๘
 9. 9. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๓คาชี้แจง จงเติมพยัญชนะลงในภาพให้ถูกต้อง ตัวอย่าง ๑. ………………………… ………………………… พ .………………… ………………… ๒. ๓. ๔. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ๕. ๖. ๗. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ๘. ๙. ๑๐. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๙
 10. 10. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๔คาชี้แจง จงโยงภาพกับพยัญชนะให้สัมพันธ์กัน๑.๒.๓.๔.๕. วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๐
 11. 11. ๖. ๗.๘.๙.๑๐. กขฃคฅฆง วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๑
 12. 12. ทบทวนพยัญชนะไทยก ข ฃ ค ฅ ฆง จ ฉ ช ซ ฌญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒณ ด ต ถ ท ธน บ ป ผ ฝ พฟ ภ ม ย ร ลว ศ ษ ส ห ฬอ ฮ ปัจจุบัน เลิกใช้ ฃ ฅวารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑๒

×