Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GIỚI THIỆU TRẮC NGHIỆM TẠI VIETLOD.COM
Trong chương trình giảng dạy đại học khối ngành kinh tế, hiện nay nhiều trường đại ...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
1Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
GDQP_3_1: Tìm câu trả lời đúng. Tư duy ...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
2Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
☺ Gắn kết các thành phần kinh tế.
► Chu...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
3Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
► Nhân dân tự nguyện tham gia.
► Bộ quố...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
4Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
► Chỉ mang ý nghĩa phong trào.
► ý nghĩ...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
5Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
☺ Tiềm lực kinh tế
GDQP_3_18: Tìm câu t...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
6Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
GDQP_3_22: Tìm câu trả lời đúng. Vai tr...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
7Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
☺ Kiểu tổ chức bảo vệ Tổ quốc của toàn ...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
8Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
GDQP_3_31: Tìm câu trả lời sai nhất. Để...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
9Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
► Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn l...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
10Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
☺ Để trang bị hiện đại cho lực lượng v...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
11Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
► Tư sản
☺ Xã hội chủ nghĩa
GDQP_3_44:...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
12Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
► Trong doanh nghiệp liên doanh
► Tron...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
13Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
► Khi tổng động viên
GDQP_3_52: Hãy tì...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
14Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
► Giải quyết tình trạng lạc hậu của nề...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
15Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
► Vì vấn đề kinh tế – xã hội rộng hơn ...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
16Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
► Ngoại xâm
GDQP_3_64: Tìm câu trả lời...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
17Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
GDQP_3_68: Tìm câu trả lời đúng nhất. ...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
18Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
GDQP_3_72: Tìm câu trả lời đúng. Cơ sở...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
19Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
GDQP_3_76: Hãy tìm câu trả lời sai. Cá...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
20Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
GDQP_3_80: Tìm câu trả lời đúng. Vì sa...
Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3
21Giáo dục Quốc phòng – Phần 3
► Kết hợp kinh tế với quốc phòng
► Kết...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bộ đề trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng - phần 3

Bộ đề gồm 300 câu trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng (có đầy đủ đáp án). Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu...) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Các bạn có thể xem tại Slideshare.net hoặc tải về tại http://vietlod.com/quiz/

 • Login to see the comments

Bộ đề trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng - phần 3

 1. 1. GIỚI THIỆU TRẮC NGHIỆM TẠI VIETLOD.COM Trong chương trình giảng dạy đại học khối ngành kinh tế, hiện nay nhiều trường đại học trên cả nước đã và đang áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập, vietlod.com đã tổng hợp hơn 90 ngàn câu hỏi trắc nghiệm cho các chuyên ngành kinh tế, bao gồm: Chính trị, Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Kế toán và Thi công chức. Những câu trắc nghiệm này đã được biên soạn, tổng hợp và biên tập lại thành những phần/chương cụ thể giúp các bạn dễ dàng trong việc ôn tập. Phần lớn các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu...). Đây là nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy của tác giả. A. CHÍNH TRỊ 1. Kinh tế chính trị 2. Triết học 3. Tư tưởng HCM 4. Pháp luật đại cương 5. Chủ nghĩa Mác-Lênin 6. Đường lối ĐCSVN 7. Giáo dục quốc phòng B. KINH TẾ HỌC 1. Kinh tế học 2. Kinh tế vi mô 3. Kinh tế vĩ mô 4. Luật kinh tế 5. Kinh tế phát triển C. QUẢN TRỊ 1. Quản trị học 2. Thương mại quốc tế 3. Quản trị ngoại thương 4. Quản trị dự án 5. Quản trị Marketing 6. Kinh doanh quốc tế D. TÀI CHÍNH 1. Tài chính tiền tệ 2. Tài chính quốc tế 3. Tài chính doanh nghiệp 4. Thị trường chứng khoán E. KẾ TOÁN 1. Kiểm toán 2. Kế toán công 3. Kế toán ngân hàng 4. Kế toán doanh nghiệp Ngoài ra, Vietlod còn tổng hợp một số đề thi công chức (trắc nghiệm), các bạn có thể tham khảo tại: THI CÔNG CHỨC | http://vietlod.com/tag/thi-cong-chuc Tải về tại: http://vietlod.com/category/QUIZ Hãy chia sẻ cùng bạn bè, nếu bạn thấy nội dung này hữu ích!
 2. 2. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 1Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 GDQP_3_1: Tìm câu trả lời đúng. Tư duy mới về quốc phòng hiện nay là gì? ☺ Bảo vệ Tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó các mặt phi vũ trang ngày càng chiếm tỉ trọng lớn. ► Là nhiệm vụ quân sự. ► Chống xâm lược. ► Là nhiệm vụ của quân đội và công an. GDQP_3_2: Tìm câu trả lời sai. Đặc điểm của nền quốc phòng Việt Nam? ► Là nền quốc phòng toàn dân ☺ Là thế trận của quân đội. ► Có sự quản lý của Nhà nước. ► Phát huy truyền thống dân tộc. GDQP_3_3: Tìm câu trả lời sai. Quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân? ► Giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. ► Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. ☺ Nhanh chóng hiện đại hoá toàn bộ nền quốc phòng. ► Kết hợp sức mạnh quốc phòng an ninh với các lĩnh vực khác. GDQP_3_4: Tìm câu trả lời đúng. Vì sao phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân? ☺ Là quy luật khách quan. ► Vì địch xâm lược. ► Bảo vệ là một công đoạn của sản xuất và đời sống ► Vì ta yếu. GDQP_3_5: Tìm câu trả lời sai. Nhiệm vụ cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân? ► Chuẩn bị cho Tổ quốc đối phó thành công với các lực lượng gây hại.
 3. 3. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 2Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ☺ Gắn kết các thành phần kinh tế. ► Chuẩn bị cho chiến tranh nhân dân. ► Xây dựng lực lượng. GDQP_3_6: Tìm câu trả lời sai. Nội dung quan trọng nhất trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là gì? ► Phân vùng chiến lược kết hợp bố trí khu dân cư. ► Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố). ► Xây dựng mơi trường văn hoá xã hội lành mạnh. ☺ Xây dựng các lực lượng nòng cốt và phòng thủ dân sự. GDQP_3_7: Tìm câu trả lời đúng nhất. Cơ sở để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân? ► Đường lối chiến tranh nhân dân. ☺ Xuất hiện chiến tranh công nghệ cao. ► Thành tựu của sự nghiệp đổi mới. ► Cục diện thế giới mới và truyền thống bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. GDQP_3_8: Tìm câu trả lời sai. Những biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và trách nhiệm của mỗi người? ☺ Nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân. ► Điều chỉnh việc di dân cơ giới. ► Xây dựng lực lượng quốc phòng an ninh. ► Xây dựng kế sách và giải pháp đối phó. GDQP_3_9: Tìm câu trả lời đúng. Cơ chế lãnh đạo, chỉ huy nền quốc phòng toàn dân? ☺ Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. ► Quân đội chỉ huy.
 4. 4. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 3Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ► Nhân dân tự nguyện tham gia. ► Bộ quốc phòng lãnh đạo. GDQP_3_10: Chọn câu đúng. Nhiệm vụ của các doanh nghiệp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân? ► Ủng hộ tiền của. ☺ Cử người vào quân đội. ► Thực hiện theo luật định. ► Xây dựng lực lượng tự vệ. GDQP_3_11: Tìm câu trả lời sai. Tính chất của nền quốc phòng toàn dân? ☺ Toàn dân. ► Dân tộc. ► Hiện đại. ► Toàn diện. GDQP_3_12: Hãy tìm câu trả lời đúng. Nội dung chính của sự gắn kết trong thế trận quốc phòng toàn dân? ☺ Thế trận kinh tế với thế trận quân sự. ► Thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. ► Thế trận chiến tranh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân. ► Thế trận ngoại giao với thế trận quốc phòng, quân sự. GDQP_3_13: Tìm câu trả lời đúng nhất. Có ý kiến cho rằng: chiến tranh công nghệ cao đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu, vì vậy nền quốc phòng toàn dân đã trở nên lạc hậu, điều đó có đúng không? ☺ Phải chuyên nghiệp hoá hoạt động quốc phòng. ► Hiện đại hoá tất nhiên phải chuyên môn hoá.
 5. 5. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 4Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ► Chỉ mang ý nghĩa phong trào. ► ý nghĩa ngày càng cao. GDQP_3_14: Tìm câu trả lời đúng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ hoà bình, thì lực lượng nào đóng vai trò nòng cốt cho toàn dân đánh giặc? ☺ Lực lượng vũ trang. ► Lực lượng quân sự ► Lực lượng kinh tế. ► Lực lượng văn hoá. GDQP_3_15: Tìm câu trả lời đúng nhất. Để xây dựng tốt nền quốc phòng toàn dân, cần giáo dục quốc phòng cho những đối tượng nào? ► Lực lượng vũ trang. ► Thanh niên, sinh viên. ► Học sinh phổ thông. ☺ Mọi đối tượng. GDQP_3_16: Tìm câu trả lời đúng. Lực lượng của nền quốc phòng toàn dân? ☺ Sức mạnh tổng hợp của toàn dân ► Công an ► Các lực lượng vũ trang ► Quân đội GDQP_3_17: Tìm câu trả lời đúng nhất. Tiềm lực nào quyết định sức mạnh vật chất và kĩ thuật của nền quốc phòng toàn dân? ► Tiềm lực chính trị tinh thần ► Tiềm lực khoa học công nghệ ► Tiềm lực quân sự
 6. 6. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 5Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ☺ Tiềm lực kinh tế GDQP_3_18: Tìm câu trả lời đúng. Mối quan hệ của quốc phòng với kinh tế? ► Kinh tế quyết định sức mạnh vật chất, kĩ thuật của quốc phòng ☺ Có vai trò ngang nhau ► Quốc phòng quyết định kinh tế ► Kinh tế quyết định thắng lợi của quốc phòng GDQP_3_19: Tìm câu trả lời đúng nhất. Nền quốc phòng Việt Nam được xây dựng trên nền tảng tư tưởng nào? ► Tư tưởng quân sự Việt Nam ☺ Tư tưởng Hồ Chí Minh ► Chủ nghĩa Mác – Lênin ► Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh GDQP_3_20: Chọn câu đúng nhất. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân được tiến hành trong các lĩnh vực nào? ► Kinh tế ☺ Tất cả các ngành nghề, lĩnh vực ► Văn hoá ► Quân sự GDQP_3_21: Tìm câu trả lời sai. Phương châm xây dựng nền quốc phòng toàn dân? ► Độc lập tự chủ ☺ Chỉ liên minh quân sự với các nước khác ► Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ► Xây dựng ba thứ quân hùng mạnh
 7. 7. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 6Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 GDQP_3_22: Tìm câu trả lời đúng. Vai trò của nền quốc phòng toàn dân? ☺ Là 1 trong 2 nhiệm vụ chiến lược ► Thúc đẩy kinh tế phát triển ► Thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển ► Giữ vững hoà bình ổn định GDQP_3_23: Chọn câu trả lời đúng. Tác dụng của nền quốc phòng toàn dân? ☺ Có tác dụng trong phát triển kinh tế – xã hội hiện tại ► Giành cho mai sau ► Thúc đẩy công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ► Chờ chiến tranh GDQP_3_24: Tìm câu trả lời đúng nhất. Mục đích của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân? ☺ Thực hiện 1 trong 2 nhiệm vụ chiến lược ► Răn đe địch ► Ngăn đe địch ► Phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc GDQP_3_25: Tìm câu trả lời đúng. Ý nghĩa của việc phân vùng chiến lược? ☺ Để bảo vệ Tổ quốc tốt nhất ► Để tiện sử dụng ► Để đề phòng địch ► Để dễ quản lý GDQP_3_26: Hãy tìm câu đúng. Bản chất của chiến tranh nhân dân là gì? ► Kiểu tổ chức chiến tranh vô chính phủ
 8. 8. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 7Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ☺ Kiểu tổ chức bảo vệ Tổ quốc của toàn dân ► Là xã hội hóa chiến tranh ► Là chiến tranh tự phát của nhân dân GDQP_3_27: Tìm câu trả lời sai. Tính chất của chiến tranh nhân dân Việt Nam? ► Toàn dân ☺ Dân tộc ► Toàn diện ► Hiện đại GDQP_3_28: Chọn câu đúng. Đặc điểm của chiến tranh nhân dân Việt Nam? ► Đối phó được với chiến tranh thông thường ► Đối phó được với diễn biến hòa bình ☺ Đối phó được với mọi loại hình chiến tranh ► Đối phó được với xung đột vũ trang GDQP_3_29: Hãy tìm câu trả lời sai. Quan điểm về chiến tranh nhân dân của Đảng ta? ► Toàn dân đánh giặc ► Đánh lâu dài nhưng ra sức giành thắng lợi sớm ☺ Phòng ngự là chính ► Vừa chiến đấu vừa sản xuất GDQP_3_30: Tìm câu trả lời sai. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân gồm? ► Lực lượng toàn dân đánh giặc ☺ Lực lượng thanh niên xung kích ► Lực lượng nhân dân đánh giặc ► Lực lượng vũ trang nhân dân
 9. 9. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 8Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 GDQP_3_31: Tìm câu trả lời sai nhất. Để bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực kinh tế trong chiến tranh nhân dân cần? ► Nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực kinh tế ► Rèn luyện kĩ năng bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực này ☺ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ► Hiện thực hóa pháp luật về quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành GDQP_3_32: Tìm câu trả lời đúng. Vì sao phải tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc? ☺ Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc ► Vì nước ta còn nghèo ► Phát huy vai trò của các thành phần kinh tế ► Đòi hỏi của hiện đại hóa quân đội GDQP_3_33: Chọn câu đúng nhất. Chiến tranh nhân dân nhằm chống lại hành động xâm lược, phá hoại trên các mặt? ► Kinh tế ☺ Mọi mặt ► Chính trị ► Văn hóa GDQP_3_34: Tìm câu trả lời đúng. Lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân là? ☺ Lực lượng vũ trang nhân dân ► Bộ đội chủ lực ► Lực lượng kinh tế ► Lực lượng địa phương GDQP_3_35: Chọn câu đúng nhất. Mục đích cao nhất của việc kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?
 10. 10. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 9Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ► Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự nghiệp CNH, HĐH ☺ Phát huy tốt nhất mọi tiềm năng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ► Tranh thủ sự hỗ trợ của các nước lớn cả về kinh tế và quân sự ► Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ, Đảng, chính quyền GDQP_3_36: Hãy tìm câu trả lời đúng nhất. Cơ sở lí luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh: ► Là cách phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ ► Là yêu cầu khách quan của xã hội có giai cấp và Nhà nước ► Quốc phòng có vai trò bảo vệ, kinh tế giữ vị trí quyết định. ☺ Sự gắn kết giữa kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong một thể thống nhất GDQP_3_37: Tìm câu trả lời đúng. Vì sao phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh? ► Yêu cầu nội sinh của phát triển kinh tế – xã hội ► Là điều kiện để chiến thắng trong chiến tranh ► Là động lực thúc đẩy xã hội phát triển ☺ Là yêu cầu của an ninh quốc gia GDQP_3_38: Chọn câu đúng. Vì sao phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh? ► Là động lực thúc đẩy xã hội phát triển ► Là điều kiện để chiến thắng trong chiến tranh ► Yêu cầu nội sinh của phát triển kinh tế – xã hội ☺ Là yêu cầu của an ninh quốc gia GDQP_3_39: Tìm câu trả lời sai. Những quan điểm cơ bản của Đảng trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh hiện nay? ► Phát huy mọi sức mạnh để vừa sản xuất vừa bảo vệ Tổ quốc.
 11. 11. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 10Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ☺ Để trang bị hiện đại cho lực lượng vũ trang ► Là trách nhiệm của mọi ngành, mọi cấp. ► Kết hợp ngay từ trong các chương trình, kế hoạch GDQP_3_40: Tìm câu trả lời đúng. Những biện pháp cơ bản trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh hiện nay? ☺ Quán triệt thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược ► Tăng cường xây dựng, hoàn thiện khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) ► Tăng cường mở cửa, hội nhập ► Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. GDQP_3_41: Chọn câu sai. Vai trò quyết định của kinh tế đối với quốc phòng? ☺ Quyết định sức mạnh vật chất của nền quốc phòng. ► Quyết định trình độ của nền quốc phòng ► Quyết định nguồn gốc của nền quốc phòng ► Quyết định bản chất của nền quốc phòng. GDQP_3_42: Tìm câu trả lời đúng. Quan hệ giữa kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh? ☺ Tất yếu, biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau ► Một chiều: kinh tế quyết định quốc phòng. ► Không đồng đẳng giữa xây dựng và bảo vệ. ► Quốc phòng – an ninh tạo mơi trường cho phát triển kinh tế – xã hội GDQP_3_43: Hãy tìm câu trả lời đúng. Hình thái kinh tế xã hội nào không có kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh? ► Nô lệ, hoặc chưa có loài người ► Phong kiến
 12. 12. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 11Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ► Tư sản ☺ Xã hội chủ nghĩa GDQP_3_44: Tìm câu trả lời đúng nhất. Từ khi nào loài người phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh? ► Từ xã hội nô lệ ► Từ xã hội phong kiến ☺ Từ xã hội tư sản ► Từ khi xuất hiện xã hội loài người GDQP_3_45: Hãy tìm câu đúng nhất. Mục đích của giáo dục quốc phòng trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ở các trường học? ☺ Biết bảo vệ Tổ quốc bằng chuyên môn được đào tạo, tại nơi làm việc, trong mọi lúc ► Làm cho sinh viên rèn luyện như bộ đội ► Chuẩn bị cho sinh viên ra trường ► Làm cho sinh viên nắm được tri thức quân sự GDQP_3_46: Tìm câu trả lời đúng nhất. Biện pháp kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong các trường học? ► Trong từng ngành nghề ► Trong từng vùng miền ► Trong từng chương trình, dự án ☺ Trong từng nội dung môn học GDQP_3_47: Hãy tìm câu đúng. Trong nền kinh tế nhiều thành phần cần chú trọng kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ở loại hình nào? ► Trong doanh nghiệp tư nhân ☺ Trong toàn bộ nền kinh tế
 13. 13. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 12Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ► Trong doanh nghiệp liên doanh ► Trong doanh nghiệp nhà nước GDQP_3_48: Chọn câu đúng nhất. Dưới góc nhìn kinh tế, vì sao phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh? ► Theo yêu cầu của nhà nước ☺ Hiệu quả và tiết kiệm nhất ► Là đòi hỏi của kinh tế tri thức ► Là yêu cầu của kinh tế nhiều thành phần GDQP_3_49: Tìm câu trả lời đúng? Thực chất của kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh? ☺ Hiệu quả và tiết kiệm nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ► Do kinh tế ta còn yếu ► Do không còn hệ thống xã hội chủ nghĩa ► Do chưa liên kết được với nước lớn GDQP_3_50: Tìm câu trả lời đúng nhất. Yêu cầu cao nhất trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong các nhà trường? ► Xây dựng lòng yêu nước ► Sinh viên sẵn sàng nhập ngũ ► Biết sử dụng vũ khí quân dụng ☺ Sinh viên biết tự bảo vệ Tổ quốc theo chuyên môn GDQP_3_51: Tìm câu trả lời đúng. Thời điểm kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh? ☺ Ngay trong thời bình ► Khi chiến tranh xảy ra ► Khi quan hệ quốc tế căng thẳng
 14. 14. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 13Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ► Khi tổng động viên GDQP_3_52: Hãy tìm câu đúng. Việc kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh thường diễn ra ở các nước nào? ► Ở những nước đang phát triển ☺ Ở mọi nước ► Ở những nước nghèo ► Ở những nước bị mất chủ quyền GDQP_3_53: Tìm câu trả lời sai. Những biện pháp kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh? ► Trong từng chương trình, dự án ☺ Tùy theo từng cuộc chiến tranh ► Trong từng bước phát triển ► Theo vùng lãnh thổ GDQP_3_54: Chọn câu trả lời đúng. Thời điểm kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ? ► Trong chiến tranh ► Trong thời bình ☺ Mọi thời điểm ► Khi đã xây dựng xong khu vực phòng thủ GDQP_3_55: Tìm câu trả lời đúng. Mục đích kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ? ☺ Để xây dựng và bảo vệ tốt nhất ► Chờ chiến tranh ► Khi kinh tế còn yếu kém
 15. 15. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 14Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ► Giải quyết tình trạng lạc hậu của nền kinh tế GDQP_3_56: Chọn câu đúng nhất. Cách thức kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ? ► Các ngành nghề ☺ Toàn diện trong mọi thời điểm ► Các đơn vị ► Các khu vực GDQP_3_57: Hãy tìm câu đúng. Thời điểm phát huy tác dụng của kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ? ► Khi chiến tranh xảy ra ☺ Ngay trong thời bình ► Trong liên doanh kinh tế ► Khi chiến tranh kết thúc GDQP_3_58: Tìm câu trả lời đúng. Ai chỉ huy kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ? ☺ Chủ tịch tỉnh ► Giám đốc công an tỉnh ► Bí thư tỉnh ủy ► Chỉ huy trưởng quân sự tỉnh, thành phố GDQP_3_59: Tìm câu trả lời đúng. Vì sao khi nói kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh là đổi mới tư duy so với cách nói kết hợp kinh tế với quốc phòng? ☺ Phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn ► Vì mặt an ninh là quan trọng hiện nay ► Vì nhiều gồm mặt hơn
 16. 16. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 15Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ► Vì vấn đề kinh tế – xã hội rộng hơn vấn đề kinh tế GDQP_3_60: Tìm câu trả lời sai. Các chính sách kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh của tổ tiên ta? ► Khoan thứ sức dân ☺ Phát triển du lịch ► Toàn dân là lính ► Ngụ binh ư nông GDQP_3_61: Tìm câu trả lời sai. Trong 2 cuộc kháng chiến, nhân dân ta đã kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh như thế nào? ► Tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược ☺ Cổ phần hóa doanh nghiệp ► Vừa kháng chiến, vừa cứu quốc ► Đồng ruộng là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ GDQP_3_62: Tìm câu trả lời sai. Nội dung kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong giai đoạn mới? ► Trong phân vùng lãnh thổ ☺ Trong thực thi quyền tác giả ► Ở địa phương (tỉnh, thành phố) ► Trong một số ngành kinh tế chủ yếu GDQP_3_63: Tìm câu trả lời đúng. Chiến tranh nhân dân có thể chống lại các loại hình chiến tranh nào? ☺ Mọi loại chiến tranh ► Nội loạn ► Công nghệ cao
 17. 17. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 16Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ► Ngoại xâm GDQP_3_64: Tìm câu trả lời sai. Thế trận chiến tranh nhân dân phụ thuộc vào? ► Bố trí lực lượng lao động ☺ Bố trí nhà văn hóa ► Bố trí khu công nghiệp ► Bố trí khu dân cư GDQP_3_65: Tìm câu trả lời sai. Biểu hiện mới của chiến tranh nhân dân trong giai đoạn hiện nay? ► Được cụ thể hóa trong xây dựng khu vực phòng thủ ► Tính chuyên nghiệp ngày càng cao ☺ Không ngừng được hiện đại hóa ► Trong điều kiện kinh tế thị trường GDQP_3_66: Tìm câu trả lời đúng. Ai là người chỉ huy chiến tranh nhân dân ở các khu vực phòng thủ? ☺ Chủ tịch tỉnh, thành phố ► Giám đốc công an ► Chỉ huy trưởng biên phòng ► Chỉ huy trưởng quân sự tỉnh GDQP_3_67: Chọn câu trả lời đúng. Nét mới của chiến tranh nhân dân hiện nay? ► Mỗi cơ quan, đơn vị là một pháo đài ► Mỗi làng xã là một pháo đài ☺ Mỗi ngành nghề, lĩnh vực là một pháo đài ► Mỗi nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài
 18. 18. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 17Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 GDQP_3_68: Tìm câu trả lời đúng nhất. Lực lượng nòng cốt trong chiến tranh nhân dân hiện nay? ► Lực lượng vũ trang ► Bộ đội chủ lực ► Lực lượng kinh tế ☺ Mỗi lĩnh vực đều có lực lượng nòng cốt GDQP_3_69: Tìm câu trả lời đúng nhất. Các biện pháp để tổ chức tốt cuộc chiến tranh nhân dân hiện nay? ► Xây dựng quân đội hiện đại ► Xây dựng dân quân tự vệ mạnh ► Phát triển kinh tế mạnh ☺ Tăng cường giáo dục nhận thức đúng GDQP_3_70: Tìm câu trả lời sai. Sức mạnh của chiến tranh nhân dân phụ thuộc vào? ► Nền kinh tế ☺ Mức độ hiện đại của vũ khí ► Tiềm lực quân sự ► Chế độ chính trị GDQP_3_71: Tìm câu trả lời đúng. Cơ sở để nhận dạng đối tượng của cách mạng Việt Nam là những nước hay vùng lãnh thổ có hành động nào? ☺ Cản trở, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của ta ► Kí kết song phương với ta ► Bất đồng về quan điểm chính trị với ta ► Phá ta về kinh tế với ta
 19. 19. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 18Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 GDQP_3_72: Tìm câu trả lời đúng. Cơ sở để nhận dạng đối tượng tác chiến của lực lượng vũ trang Việt Nam là những nước hay vùng lãnh thổ có hành động? ☺ Đem quân xâm lược, phá hoại ta ► Không ủng hộ ta về chính trị ► Gây khó khăn với ta về kinh tế ► Không viện trợ cho ta GDQP_3_73: Tìm câu trả lời đúng. Âm mưu của các thế lực thù địch đối với Việt Nam? ☺ Đưa nước ta vào quĩ đạo của chúng ► Cướp của, giết người ► Chiếm đóng nước ta ► Bắt ta lệ thuộc về kinh tế GDQP_3_74: Tìm câu trả lời đúng nhất. Thủ đọan của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam? ☺ Là cuộc chiến tranh kiểu mới ► Là chiến tranh công nghệ cao ► Là cuộc xâm lược vũ trang ► Là cuộc chiến tranh tổng hợp, biến hóa linh họat GDQP_3_75: Tìm câu trả lời đúng. Cách đánh của các thế lực thù địch đối với Việt Nam? ► Bằng mọi thứ, ở mọi nơi, trong mọi lúc ► Bằng chiến tranh gián điệp ► Bằng chiến tranh vũ trang ☺ Bằng chiến tranh kinh tế
 20. 20. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 19Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 GDQP_3_76: Hãy tìm câu trả lời sai. Các cách phá hoại, xâm lược của các thế lực thù địch đối với Việt Nam? ► Mọi qui mô ► Mọi cấp độ ☺ Chỉ bằng văn hóa tư tưởng ► Mọi hình thức GDQP_3_77: Tìm câu trả lời sai. Các kiểu chống phá của diễn biến hòa bình? ► Vừa có chiến dịch vừa không có chiến dịch ☺ Chỉ dựa vào phòng tuyến ► Vừa ông khai vừa bí mật ► Vừa chính phủ, vừa phi chính phủ GDQP_3_78: Tìm câu trả lời đúng nhất. Đặc điểm nổi bật nhất trong thủ đoạn xâm lược, phá hoại của các thế lực thù địch hiện nay? ► Sử dụng mọi kiểu phá hoại ► Sự chuyển đổi nhanh chóng giữa các thủ đoạn ► Kết hợp kinh tế với văn hóa ☺ Kết hợp linh họat giữa vũ trang và phi vũ trang GDQP_3_79: Tìm câu trả lời đúng nhất. Cơ sở để tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam gồm? ► Tổ chức, bố trí lực lượng lao động và dân cư ► Căn cứ vào thế mạnh của từng địa bàn ► Tổ chức rộng khắp trên cả nước ☺ Tổ chức, bố trí lực lượng lao động và dân cư cả về số lượng và chất lượng
 21. 21. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 20Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 GDQP_3_80: Tìm câu trả lời đúng. Vì sao chiến tranh nhân dân Việt Nam phải mang tính hiện đại? ☺ Vì các thế lực thù địch luôn đánh ta bằng các trang thiết bị hiện đại ► Vì nước ta nghèo ► Ta đang công nghiệp hóa, hiện đại hóa ► Vì chúng muốn chắc thắng GDQP_3_81: Chọn câu trả lời sai. Vì sao cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam phải mang tính toàn diện? ► vì là cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ, cách mạng ► Vì kẻ địch đánh ta bằng mọi thứ, ở mọi nơi, trong mọi lúc ☺ Vì kể địch đánh ta trên mọi lĩnh vực ► Vì đây là cuộc chiến tranh công nghệ cao GDQP_3_82: Tìm câu trả lời sai nhất. Giáo dục quốc phòng cho mọi đối tượng là để họ? ► Biết cách sử dụng vũ khí bộ binh ► Biết tự bảo vệ bản thân ☺ Chờ khi chiến tranh xảy ra ► Nắm được sự phát triển của lí luận bảo vệ Tổ quốc GDQP_3_83: Tìm câu trả lời đúng nhất. Kế sách hàng đầu trong bảo vệ Tổ quốc là gì? ► Xây dựng quân đội hùng mạnh ► Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh ► Không ngừng hiện đại hóa quân đội ☺ Không để xảy ra chiến tranh GDQP_3_84: Tìm câu đúng nhất. Tư duy mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng là gì?
 22. 22. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 3 21Giáo dục Quốc phòng – Phần 3 ► Kết hợp kinh tế với quốc phòng ► Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ► Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng ☺ Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh GDQP_3_85: Chọn câu đúng nhất. Nội dung kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ☺ Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong chương trình, kế hoạch ► Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong, trong từng bước phát triển ► Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ► Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh GDQP_3_86: Tìm câu đúng. Tư duy mới về xây dựng hậu phương hiện nay ► Hậu phương cơ động, linh họat ► Hậu phương vững mạnh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực ☺ Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ► Tăng cường đẩy mạnh sản xuất toàn diện trên mọi lĩnh vực HẾT PHẦN 3

×