Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bộ đề trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng - phần 1

Bộ đề gồm 300 câu trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng (có đầy đủ đáp án). Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu...) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Các bạn có thể xem tại Slideshare.net hoặc tải về tại http://vietlod.com/quiz/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Bộ đề trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng - phần 1

 1. 1. GIỚI THIỆU TRẮC NGHIỆM TẠI VIETLOD.COM Trong chương trình giảng dạy đại học khối ngành kinh tế, hiện nay nhiều trường đại học trên cả nước đã và đang áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập, vietlod.com đã tổng hợp hơn 90 ngàn câu hỏi trắc nghiệm cho các chuyên ngành kinh tế, bao gồm: Chính trị, Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Kế toán và Thi công chức. Những câu trắc nghiệm này đã được biên soạn, tổng hợp và biên tập lại thành những phần/chương cụ thể giúp các bạn dễ dàng trong việc ôn tập. Phần lớn các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu...). Đây là nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy của tác giả. A. CHÍNH TRỊ 1. Kinh tế chính trị 2. Triết học 3. Tư tưởng HCM 4. Pháp luật đại cương 5. Chủ nghĩa Mác-Lênin 6. Đường lối ĐCSVN 7. Giáo dục quốc phòng B. KINH TẾ HỌC 1. Kinh tế học 2. Kinh tế vi mô 3. Kinh tế vĩ mô 4. Luật kinh tế 5. Kinh tế phát triển C. QUẢN TRỊ 1. Quản trị học 2. Thương mại quốc tế 3. Quản trị ngoại thương 4. Quản trị dự án 5. Quản trị Marketing 6. Kinh doanh quốc tế D. TÀI CHÍNH 1. Tài chính tiền tệ 2. Tài chính quốc tế 3. Tài chính doanh nghiệp 4. Thị trường chứng khoán E. KẾ TOÁN 1. Kiểm toán 2. Kế toán công 3. Kế toán ngân hàng 4. Kế toán doanh nghiệp Ngoài ra, Vietlod còn tổng hợp một số đề thi công chức (trắc nghiệm), các bạn có thể tham khảo tại: THI CÔNG CHỨC | http://vietlod.com/tag/thi-cong-chuc Tải về tại: http://vietlod.com/category/QUIZ Hãy chia sẻ cùng bạn bè, nếu bạn thấy nội dung này hữu ích!
 2. 2. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 1Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_1: Tìm câu trả lời đúng. Bản chất của chiến tranh là gì? ☺ Là sự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn bạo lực ► Là thủ đoạn của kinh tế ► Là thể hiện qui luật sinh học ► Là bản chất của xã hội loài người GDQP_1_2: Hãy tìm câu đúng. Nguồn gốc của chiến tranh do nguyên nhân nào? ► Sự bùng nổ dân số ☺ Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và đối kháng giai cấp ► Bản năng sinh vật của con người ► Do định mệnh của loài người GDQP_1_3: Tìm câu trả lời sai. Tính chất của các cuộc chiến tranh? ► Chính nghĩa và phi nghĩa ☺ Hạt nhân và thông thường ► Cách mạng và phản cách mạng ► Tiến bộ và phản tiến bộ GDQP_1_4: Chọn câu trả lời đúng. Bản chất giai cấp của quân đội? ► Lực lượng chung của cả xã hội ► Là lực lượng siêu giai cấp ☺ Là bản chất của giai cấp sản sinh và nuôi dưỡng nó ► Là lực lượng trung lập GDQP_1_5: Tìm câu trả lời đúng. Tác động quan trọng nhất của cách mạng khoa học và công nghệ đến quân sự trên lĩnh vực? ► Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới
 3. 3. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 2Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 ☺ Chiến lược quốc phòng an ninh ► Loại hình tác chiến ► Cách thức chỉ huy GDQP_1_6: Chọn câu trả lời sai. Nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của V.I. Lênin? ► Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và quan điểm giai cấp công nhân trong xây dựng quân đội ► Xây dựng quân đội chính quy ► Trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản ☺ Xây dựng quân đội để phục vụ toàn cầu hóa GDQP_1_7: Tìm câu trả lời sai. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh? ► Phân biệt mục đích chính trị của chiến tranh xâm lược và chiến tranh chống xâm lược ☺ Chiến tranh là bạn đường thường xuyên của xã hội loài người ► Kháng chiến lâu dài dựa vào sức mình là chính ► Tiến hành chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng GDQP_1_8: Tìm câu trả lời sai nhất. Chức năng của quân đội? ► Là công cụ bạo lực chủ yếu của giai cấp thống trị và Nhà nước ► Là lực lượng lao động chủ yếu của xã hội ☺ Là lao động sản xuất ► Là phượng tiện quân sự để đạt mục tiêu chính trị đối ngoại GDQP_1_9: Hãy tìm câu trả lời sai. Nội dung học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN? ► Bảo vệ Tổ quốc XHCN là một tất yếu khách quan ► Bảo vệ Tổ quốc XHCN là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn dân ► Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN ☺ Là công việc riêng của lực lượng vũ trang
 4. 4. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 3Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_10: Tìm câu trả lời sai nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN? ► Bảo vệ Tổ quốc là tất yếu khách quan ► Mục tiêu là bảo vệ độc lập dân tộc và CNXH ☺ Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của quân đội và công an ► Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với sức mạnh thời đại GDQP_1_11: Tìm câu trả lời sai. Quân đội nhân dân Việt Nam có các chức năng? ► Chiến đấu ☺ Đối ngoại ► Công tác ► Sản xuất GDQP_1_12: Chọn câu trả lời đúng nhất. Xu hướng xây dựng quân đội ta hiện nay là hiện đại hóa về các lĩnh vực? ☺ Trình độ, năng lực của con người ► Vũ khí, khí tài ► Trang thiết bị kĩ thuật ► Hình thức chiến thuật GDQP_1_13: Tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để phân biệt tính chất chính nghĩa và phi nghĩa của chiến tranh? ☺ Mục đích của cuộc chiến tranh ► Chủng loại vũ khí dùng trong chiến tranh ► Hoàn cảnh tiến hành chiến tranh ► Giai cấp tiến hành chiến tranh
 5. 5. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 4Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_14: Hãy tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh chính nghĩa là ► Là cuộc chiến tranh phòng ngự ☺ Là cuộc chiến tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc ► Là cuộc chiến tranh do nhân dân tiến hành trên tất cả các lĩnh vực ► Là chiến tranh lạnh GDQP_1_15: Tìm câu trả lời đúng nhất. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh phi nghĩa là? ► Là cuộc chiến tranh tiến công ► Là chiến tranh lạnh ► Là cuộc chiến tranh công nghệ cao ☺ Là cuộc chiến tranh chiếm đoạt quyền lợi của nước khác GDQP_1_16: Tìm câu trả lời sai. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của: ► Nền quốc phòng toàn dân ► Chiến tranh nhân dân ☺ Lực lượng sản xuất ► Nền an ninh nhân dân GDQP_1_17: Tìm câu trả lời sai. Đặc điểm của việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta hiện nay? ► Là yêu cầu để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược ☺ Vì sự phát triển của nền văn hóa ► Bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ► Đổi mới thực trạng của lực lượng vũ trang
 6. 6. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 5Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_18: Chọn câu trả lời sai. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta hiện nay? ► Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang ► Đảm bảo lực lượng vũ trang luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu ► Lấy xây dựng chất lượng là chính, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở ☺ Xây dựng lực lượng vũ trang chuyên nghiệp GDQP_1_19: Tìm câu trả lời sai. Phương châm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam hiện nay? ► Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. ☺ Phát triển mạnh mặt trận Tổ quốc Việt Nam ► Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu được huấn luyện và quản lý tốt, bảo đảm khi cần thiết có thể động viên nhanh chóng theo kế hoạch. ► Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lấy chất lượng là chính GDQP_1_20: Tìm câu trả lời sai nhất. Những biện pháp chủ yếu trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa? ► Nâng cao chất lượng huấn luyện – giáo dục, xây dựng phát triển khoa học quân sự Việt Nam. ► Phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời bình và sẵn sàng đối phó có hiệu quả với các tình huống. ☺ Xây dựng môi trường văn hóa tại cơ sở ► Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ khí, trang bị kỹ thuật. GDQP_1_21: Chọn câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo các lực lượng vũ trang nhân dân? ► Tuyệt đối ► Tuyệt đối và trực tiếp ☺ Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt ► Trực tiếp về mọi mặt
 7. 7. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 6Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_22: Tìm câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam? ☺ Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt ► Tuyệt đối và trực tiếp ► Tuyệt đối ► Trực tiếp về mọi mặt GDQP_1_23: Tìm câu trả lời đúng. Vị trí của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được xác định: là công cụ bạo lực của Đảng và Nhà nước, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. ☺ Đúng ► Sai ► Thiếu ► Đủ GDQP_1_24: Tìm câu trả lời sai. Nội dung công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương? ► Công tác giáo dục quốc phòng. ☺ Xây dựng làng văn hóa. ► Kết hợp kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, đối ngoại với quốc phòng ► Xây dựng khu vực phòng thủ, bộ đội địa phương, dự bị động viên và dân quân tự vệ. GDQP_1_25: Tìm câu trả lời sai. Những nội dung liên quan đến công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương? ► Tình hình thế giới, khu vực. ☺ Công tác tuyển sinh quân sự. ► Tình hình đất nước. ► Thực trạng công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương.
 8. 8. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 7Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_26: Tìm câu trả lời sai nhất. Vai trò của bộ, ngành, địa phương đối với công tác quốc phòng? ► Là nơi trực tiếp tổ chức, xây dựng thế trận quốc phòng kết hợp với thế trận an ninh. ► Là nơi chỉ đạo trực tiếp công tác quốc phòng ở cơ quan, địa phương. ☺ Là nơi triển khai các kế hoạch sản xuất. ► Là nơi trực tiếp giáo dục, động viên, tổ chức toàn dân làm công tác quốc phòng GDQP_1_27: Hãy tìm câu trả lời sai. Một số biện pháp chủ yếu thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương? ► Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng. ► Phát huy trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng của bộ, ngành, địa phương. ☺ Đẩy mạnh tuyển sinh quân sự ► Chấp hành tốt công tác bảo đảm, chế độ chính sách thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương. GDQP_1_28: Tìm câu trả lời sai. Các chế độ, chính sách đối với công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương? ► Chính sách đãi ngộ về vật chất, tinh thần đối với người thực hiện công tác quốc phòng ☺ Tăng cường công tác đối ngoại trong điều kiện mở cửa. ► Chế độ ưu đãi về thưông tật, ốm đau, tử vong… theo quy định của pháp luật. ► Tổ chức, động viên ý thức trách nhiệm của mọi công dân. GDQP_1_29: Tìm câu trả lời đúng. Nhiệm vụ của Bộ, ngành về công tác quốc phòng? ☺ Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác quốc phòng toàn dân. ► Chủ trì trong việc đấu thầu các công trình xây dựng. ► Ra sức phát triển khoa học và công nghệ. ► Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
 9. 9. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 8Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_30: Chọn câu trả lời đúng. Nhiệm vụ của địa phương về công tác quốc phòng? ► Đẩy mạnh phong trào thủy lợi. ☺ Tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, thực hiện tuyển quân và động viên ► Xây dựng hệ thống đường giao thông liên huyện ► Tập trung chỉ đạo trồng cây vụ Đông. GDQP_1_31: Tìm câu trả lời đúng nhất. Một trong những nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên là: phải phát huy sức mạnh tổng hợp của? ► Mặt trận dân tộc thống nhất. ► Khối liên minh công nông và trí thức. ► Hệ thống chính trị. ☺ Khối đại đoàn kết toàn dân. GDQP_1_32: Tìm câu trả lời sai. Lực lượng quân nhân dự bị gồm? ► Sĩ quan dự bị ☺ Dân quân tự vệ ► Quân nhân chuyên nghiệp dự bị ► Hạ sĩ quan GDQP_1_33: Chọn câu trả lời sai. Vị trí của việc xây dựng lực lượng dự bị động viên? ► Là nhiệm vụ cơ bản nhất, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. ► Là xây dựng lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ► Là quán triệt quan điểm kết hợp hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ☺ Là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ.
 10. 10. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 9Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_34: Tìm câu trả lời sai. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên? ► Bảo đảm số lượng đông, chất lượng cao, xây dựng toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm. ☺ Là công việc của cơ sở ► Phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị. ► Phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. GDQP_1_35: Tìm câu trả lời đúng. Dân quân, tự vệ là gì? ☺ Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác. ► Là lực lượng phòng thủ dân sự. ► Là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam. ► Là một bộ phận của lực lượng vũ trang không thoát ly sản xuất, công tác. GDQP_1_36: Tìm câu trả lời sai. Vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay? ► Làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc tại địa bàn. ☺ Là lực lượng chỉ huy đánh giặc tại cơ sở. ► Là bộ phận cơ động nhanh nhất của lực lượng vũ trang ► Là bộ phận hùng hậu nhất của lực lượng vũ trang. GDQP_1_37: Hãy tìm câu trả lời đúng. Những người nào có thể và phải tham gia dân quân, tự vệ? ☺ Nam từ 18 đến 45 tuổi, nữ từ 18 đến 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt. ► Nam đủ 18 đến hết 45 tuổi, nữ đủ 18 đến hết 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt. ► Nam đủ 18 đến 45 tuổi, nữ đủ 18 đến 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt. ► Mọi công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 11. 11. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 10Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_38: Tìm câu trả lời đúng nhất. Việc đăng ký dân quân, tự vệ được tiến hành như thế nào? ☺ Ngày 01 tháng 01 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp. ► Ngày 15 tháng 04 hằng năm, tại Ban chỉ huy quân sự xã (phường). ► Ngày 01 tháng 12 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp. ► Ngày 15 tháng 04 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp. GDQP_1_39: Tìm câu trả lời sai. Nhiệm vụ của dân quân, tự vệ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là gì? ► Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tiêu hao, tiêu diệt địch. ☺ Là lực lượng duy nhất đánh giặc tại địa bàn. ► Bảo vệ nhân dân trước các tác nhân gây hại. ► Phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ Tổ quốc tại cơ sở. GDQP_1_40: Chọn câu trả lời đúng. Dân quân ở nông thôn mang bản chất giai cấp nào? ► Mang bản chất giai cấp công nông. ► Mang bản chất giai cấp nông dân. ☺ Mang bản chất giai cấp công nhân. ► Mang bản chất cách mạng GDQP_1_41: Tìm câu trả lời đúng nhất. Điều kiện để doanh nghiệp thành lập lực lượng tự vệ khi nào? ► Khi doanh nghiệp thấy cần thiết phải thành lập lực lượng dân quân, tự vệ. ► Khi doanh nghiệp có tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ► Mọi doanh nghiệp đều phải thành lập lực lượng dân quân, tự vệ. ☺ Khi doanh nghiệp đề nghị và được cơ quan quân sự cấp trên chuẩn y.
 12. 12. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 11Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_42: Tìm câu trả lời đúng. Ai lãnh đạo lực lượng dân quân, tự vệ? ☺ Đảng bộ các cấp. ► Giám đốc các doanh nghiệp, thủ trưởng các cơ quan. ► Chỉ huy quân sự các cấp. ► Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp. GDQP_1_43: Hãy tìm câu đúng. Trong chống chiến tranh công nghệ cao dân quân, tự vệ có vai trò gì không? ► Không còn tác dụng gì. ☺ Càng quan trọng hơn. ► Để răn đe địch. ► Vẫn như trước. GDQP_1_44: Chọn câu trả lời đúng. Thời hạn phục vụ dân quân, tự vệ là mấy năm? ► Hai năm. ► Ba năm. ☺ Bốn năm. ► Năm năm. GDQP_1_45: Tìm câu trả lời đúng. Khi đánh địch xâm lược bằng vũ trang, dân quân, tự vệ trong lĩnh vực kinh tế do ai chỉ huy? ☺ Cơ quan quân sự các cấp. ► Thủ trưởng các ngành kinh tế. ► Uỷ ban nhân dân các cấp. ► Giám đốc doanh nghiệp. GDQP_1_46: Tìm câu trả lời đúng. Khi đánh địch trên mặt trận kinh tế, dân quân, tự vệ do ai chỉ huy?
 13. 13. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 12Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 ☺ Thủ trưởng các ngành kinh tế. ► Giám đốc doanh nghiệp. ► Uỷ ban nhân dân các cấp. ► Cơ quan quân sự các cấp. GDQP_1_47: Hãy tìm câu trả lời đúng. Khi doanh nghiệp không đủ điều kiện xây dựng dân quân, tự vệ, giám đốc phải? ► Cho nhân viên chờ đợi. ☺ Bảo đảm thời gian và kinh phí để nhân viên tham gia dân quân tại địa phương. ► Cho tự lo liệu việc tham gia dân quân tại địa phương. ► Không cho phép tham gia dân quân tại địa phương. GDQP_1_48: Tìm câu trả lời đúng. Khi chưa có tổ chức Đảng, doanh nghiệp được xây dựng tự vệ thì do ai chỉ huy? ☺ Cơ quan quân sự địa phương. ► Uỷ ban nhân dân các cấp. ► Cấp uỷ Đảng địa phương. ► Giám đốc doanh nghiệp. GDQP_1_49: Hãy tìm câu trả lời đúng nhất. Khi nhặt được vũ khí của địch vứt lại, dân quân, tự vệ phải? ☺ Báo cáo để đăng ký quản lý. ► Phải nộp lên cấp trên. ► Phải thiêu huỷ ngay. ► Tự trang bị cho đơn vị mình. GDQP_1_50: Tìm câu trả lời sai. Những phẩm chất cần thiết của dân quân, tự vệ? ► Có phẩm chất chính trị tốt
 14. 14. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 13Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 ☺ Có trình độ đại học trở lên ► Có lý lịch rõ ràng ► Có sức khoẻ tốt GDQP_1_51: Tìm câu trả lời đúng. Những doanh nghiệp nào phải xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ? ☺ Doanh nghiệp có tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ► Doanh nghiệp tư nhân ► Doanh nghiệp nhà nước ► Doanh nghiệp có vốn đàu tư nước ngoài GDQP_1_52: Chọn câu trả lời sai. Nhiệm vụ của dân quân, tự vệ? ► Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ► Hăng hái tham gia lao động sản xuất ► Là nòng cốt trong phong trào an ninh ở địa phương ☺ Là trụ cột của đấu tranh vũ trang ở địa phương GDQP_1_53: Tìm câu trả lời sai. Những người nào không phải tham gia dân quân, tự vệ? ► Những người chưa đủ 18 tuổi ☺ Những người không tự nguyện ► Những người đã quá 45 tuổi ► Những người sức khoẻ yếu GDQP_1_54: Hãy tìm câu đúng. Đặc điểm của dân quân, tự vệ? ► Là lực lượng phòng thủ dân sự ☺ Là lực lượng vũ trang quần chúng ở địa phương ► Là lực lượng vũ trang chuyên nghiệp
 15. 15. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 14Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 ► Là một bộ phân của quân đội GDQP_1_55: Tìm câu trả lời đúng. Vai trò của dân quân, tự vệ trong khu vực phòng thủ? ☺ Là lực lượng đầu tiên ngăn chặn, đánh trả địch ► Là lực lượng phục vụ cho bộ đội chủ lực ► Là lực lượng bảo đảm hậu cần cho bộ đội chủ lực ► Là lực lượng hiệp đồng của bộ đội chủ lực GDQP_1_56: Tìm câu trả lời sai. Kinh phí cho dân quân, tự vệ khi được động viên? ► Do doanh nghiệp chi trả ☺ Do dân quân, tự vệ tự túc ► Do chính quyền chi trả ► Do ngân sách nhà nước cấp GDQP_1_57: Tìm câu trả lời sai nhất. Chế độ chính sách đối với dân quân, tự vệ? ► Được khen thưởng, đãi ngộ theo chính sách ► Được miễn lao động công ích trong thời gian tham gia dân quân, tự vệ ☺ Được miễn vĩnh viễn các lao động công ích ► Bị kỷ luật, xử phạt theo theo luật định GDQP_1_58: Chọn câu trả lời đúng. Hình thức tác chiến của dân quân, tự vệ? ► Tác chiến theo đội hình chính quy ► Tổ chức các chiến dịch lớn ☺ Kìm giữ, tiêu hao, quấy rối địch ► Tiến hành chiến tranh công nghệ cao
 16. 16. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 15Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_59: Tìm câu trả lời đúng. Khi nào, nơi nào cần thành lập dân quân, tự vệ luân phiên thường trực? ☺ Được quyết định trong thế trận chung ► Nơi địa phương cần ► Khi dân quân, tự vệ được quan tâm ► Khi địa phương cần GDQP_1_60: Tìm câu trả lời đúng. Những cơ sở thực tiễn của việc xây dựng khu vực phòng thủ? ☺ Đối phó có hiệu quả với kiểu xâm lược mới. ► Vì địch hiện đại hơn ta nhiều lần. ► Cục diện quan hệ tế và khu vực mới. ► Vì ta là nước nhỏ yếu. GDQP_1_61: Tìm câu trả lời sai. Tác dụng của khu vực phòng thủ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay? ► Phát huy, khai thác triệt để các nguồn sức mạnh tại chỗ ☺ Điều kiện để chiến thắng chiến tranh phòng tuyến. ► ứng phó nhanh chóng, kịp thời trước mọi tình huống. ► Cơ sở để triển khai thế trận chiến tranh nhân dân. GDQP_1_62: Tìm câu trả lời đúng nhất. Nhiệm vụ cơ bản của khu vực phòng thủ là gì, nhiệm vụ nào là quan trọng nhất? ► Giữ vững ổn định chính trị, đánh bại mọi hành động phá hoại của địch. ► Chống diễn biến hoà bình. ► Xây dựng lực lượng nòng cốt vững mạnh trong mọi lĩnh vực. ☺ Vừa sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, vừa bảo đảm sản xuất và đời sống.
 17. 17. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 16Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_63: Tìm câu trả lời sai. Trình bày những nội dung xây dựng khu vực phòng thủ? ► Xây dựng về chính trị. ☺ Xây dựng về xã phường. ► Xây dựng về văn hoá, xã hội. ► Xây dựng các lực lượng vũ trang. GDQP_1_64: Tìm câu trả lời sai nhất. Khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) là gì? ► Là tổ chức quốc phòng – an ninh địa phương, theo địa bàn hành chính. ► Là một bộ phận của thế trận quốc phòng toàn dân. ☺ Là tổ chức quân sự theo địa bàn hành chính. ► Là nơi phát huy sức mạnh của các lực lượng tại chỗ. GDQP_1_65: Hãy tìm câu đúng. Cấu trúc bản chất chiến tranh theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin? ► Là sự kế tục đơn thuần của chính trị bằng những biện pháp khác ☺ Được cấu thành bởi: đường lối chính trị của một giai cấp, nhà nước nhất định và sự kế tục chính trị bằng bạo lực vũ trang. ► Là sự nối dài của đường lối đối ngoại ► Chiến tranh là bạn đường của chủ nghĩa đế quốc GDQP_1_66: Hãy tìm câu trả lời đúng nhất. Quan điểm cơ bản nhất trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) là gì? ☺ Vừa chú trọng nhiệm vụ trước mắt, vừa bảo đảm các nhu cầu cơ bản lâu dài. ► Xây dựng toàn diện để đối phó toàn diện. ► Đối phó bằng các biện pháp tổng hợp, sức mạnh tổng hợp. ► Triệt để dựa vào dân, lấy dân làm gốc.
 18. 18. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 17Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_67: Tìm câu trả lời đúng. Vai trò của cơ quan quân sự tỉnh trong xây dựng khu vực phòng thủ? ☺ Làm tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền. ► Là lực lượng nòng cốt. ► Là người chỉ huy. ► Là người quyết định. GDQP_1_68: Tìm câu trả lời đúng nhất. Ở những đơn vị hành chính nào khi xây dựng gọi là khu vực phòng thủ? ► Cấp thôn, bản. ► Cấp xã, phường. ► Cấp huyện, quận. ☺ Cấp tỉnh, thành phố, quận huyện. GDQP_1_69: Tìm câu trả lời đúng. Khi vận hành, mối quan hệ của khu vực phòng thủ với các khu vực phòng thủ khác như thế nào? ☺ Trong thế trận chung. ► Lệ thuộc lẫn nhau. ► Hoàn toàn độc lập. ► Vừa chủ động, vừa hiệp đồng. GDQP_1_70: Tìm câu trả lời đúng. ý nghĩa của việc xây dựng khu vực phòng thủ tình (thành phố)? ☺ Phát huy tác dụng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi xây dựng. ► Chờ đợi để chống thiên tai. ► Chỉ có tác dụng trong nhiệm vụ bảo vệ. ► Có ý nghĩa to lớn với sản xuất.
 19. 19. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 18Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_71: Tìm câu trả lời đúng nhất. Về lực lượng tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố)? ► Công an ► Quân đội. ► Nhà nước. ☺ Toàn dân. GDQP_1_72: Tìm câu trả lời đúng. Xây dựng khu vực phòng thủ nhằm phát huy sức mạnh của lực lượng nào? ☺ Tổng hợp, tại chỗ. ► Quân đội. ► Bộ đội địa phương. ► Công an. GDQP_1_73: Tìm câu trả lời đúng. Khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) có thể bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực nào? ☺ Trên mọi lĩnh vực. ► Chống diễn biến hoà bình. ► Chống bạo loạn lật đổ. ► Đấu tranh vũ trang. GDQP_1_74: Tìm câu trả lời đúng nhất. Trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố)? ► Chờ khi ra trường. ► ủng hộ về tinh thần. ► Trực tiếp tham gia ngay ☺ Tích cực học tập.
 20. 20. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 19Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_75: Chọn câu trả lời đúng. Mục đích của việc xây dựng khu vực phòng thủ? ► Tăng cường bảo vệ đất nước về kinh tế ► Phục vụ nhiệm vụ quốc phòng ☺ Phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi hình thành ► Giành cho chiến tranh trong tương lai GDQP_1_76: Tìm câu trả lời đúng. So sánh việc xây dựng phòng tuyến với xây dựng khu vực phòng thủ? ☺ Khu vực phòng thủ chống lại mọi loại hình chiến tranh ► Phòng tuyến chống địch hiệu quả hơn ► Phòng tuyến có thể bảo vệ Tổ quốc trên mọi mặt ► Phòng tuyến ưu việt, gọn nhẹ hơn GDQP_1_77: Tìm câu trả lời sai. Các hoạt động bảo vệ chính của khu vực phòng thủ? ► Trên lĩnh vực quân sự ☺ Bảo vệ giống cây trồng mới ► Trên lĩnh vực văn hoá ► Trên lĩnh vực kinh tế GDQP_1_78: Tìm câu trả lời đúng. phương thức tác chiến của khu vực phòng thủ? ☺ Độc lập trong thế trận liên hoàn ► Tác chiến chính quy ► Tác chiến du kích ► Tác chiến theo phòng tuyến GDQP_1_79: Tìm câu trả lời đúng nhất. Tính chất hoạt động của khu vực phòng thủ? ☺ Là hoạt động mang tính quân sự
 21. 21. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 20Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 ► Là hoạt động mang tính kinh tế ► Là hoạt động mang tính văn hoá ► Là hoạt động mang tính tổng hợp GDQP_1_80: Chọn câu trả lời đúng. Xây dựng hậu phương của khu vực phòng thủ? ► Như hậu phương trước đây ► Phía sau khu vực phòng thủ ☺ Hậu phương cơ động, linh hoạt ► Hậu phương vừa rộng vừa sâu GDQP_1_81: Tìm câu trả lời sai nhất. Những nội dung để khu vực phòng thủ hoạt động tốt? ► Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các bộ phận ► Diễn tập rút kinh nghiệm ☺ Dạy quân sự cho thanh niên ► Huấn luyện cho mọi ngành nghề, mọi người GDQP_1_82: Tìm câu trả lời sai. Cơ sở để xác định thế trận trong khu vực phòng thủ? ► Địa hình ☺ Bằng cấp ► Chính trị ► Tập quán GDQP_1_83: Tìm câu trả lời đúng nhất. ý nghĩa của việc xây dựng khu vực phòng thủ? ► Để chờ chiến tranh ► Để gây chiến ► Để răn đe địch ☺ Để bảo vệ Tổ quốc
 22. 22. Download tại Vietlod.comGiáo dục Quốc phòng – Phần 1 21Giáo dục Quốc phòng – Phần 1 GDQP_1_84: Chọn câu trả lời đúng. Mục đích của việc xây dựng khu vực phòng thủ? ► Tăng cường bảo vệ đất nước về kinh tế ► Phục vụ nhiệm vụ quốc phòng ☺ Phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi hình thành ► Giành cho chiến tranh trong tương lai HẾT PHẦN 1

×