Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Va-cham-dan-hoi

10,611 views

Published on

bai hoi giang truong lop 10a3
V acham dan hoi- ko dan hoi-tiet 1

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • bai soan rat ky
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Va-cham-dan-hoi

 1. 1. Bài 38 <ul><li>VA CHẠM ĐÀN HỒI </li></ul><ul><li>VÀ KHÔNG ĐÀN HỒI (Tiết 1) </li></ul>1. VA CHẠM LÀ GÌ? 2 . PHÂN LOẠI VA CHẠM 3. VA CHẠM ĐÀN HỒI TRỰC DIỆN 4. BÀI TẬP ÁP DỤNG VẬT LÝ 10
 2. 2. KIỂM TRA BÀI CŨ <ul><li>1. Phát biểu định luật bảo toàn động lượng ? </li></ul><ul><li>- Viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng cho tương tác giữa hai vật trong một hệ kín. </li></ul><ul><li>2. Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng? </li></ul><ul><li>- Viết biểu thức định luật bảo toàn cơ năng cho trường hợp trọng lực. </li></ul>
 3. 3. BÀI CŨ <ul><li>Véctơ tổng động lượng của một hệ kín được bảo toàn: </li></ul>- Đối với tương tác giữa hai vật trong một hệ kín:
 4. 4. BÀI CŨ <ul><li>Cơ năng của vật chỉ chịu tác dụng của lực thế luôn được bảo toàn. </li></ul>- Trường hợp trọng lực: W d1 + W t1 = W d2 + W t2 Hay:
 5. 5. Va chạm Va chạm Va chạm VA CHẠM
 6. 6. Bài 38 <ul><li>VA CHẠM ĐÀN HỒI </li></ul><ul><li>VÀ KHÔNG ĐÀN HỒI (Tiết 1) </li></ul>1. VA CHẠM LÀ GÌ? 2 . PHÂN LOẠI VA CHẠM 3. VA CHẠM ĐÀN HỒI TRỰC DIỆN 4. BÀI TẬP ÁP DỤNG VẬT LÝ 10
 7. 7. <ul><li>Va chạm cơ học là hiện tượng hai vật gặp nhau trong chuyển động tương đối và tương tác qua tiếp xúc trực tiếp. </li></ul><ul><li>Thời gian tương tác rất ngắn. Hệ hai vật được coi là hệ kín trong thời gian đó. </li></ul><ul><li>=> Tổng động lượng của 2 vật trước và sau va chạm thì bằng nhau. </li></ul>1. Va chaïm laø gì? Hệ 2 vật là hệ kín trong thời gian va chạm, vậy có thể vận dụng được định luật bảo toàn nào trong bài toán va chạm? Khi hai vật va chạm hãy cho biết: - Khoảng thời gian tương tác giữa hai vật? - So sánh nội lực và ngoại lực thông thường? - Hệ có phải là hệ kín hay không? ?
 8. 8. <ul><li>a) VA CHẠM ĐÀN HỒI </li></ul><ul><li>b) VA CHẠM MỀM </li></ul><ul><li>( HOÀN TOÀN KHÔNG ĐÀN HỒI ) </li></ul>
 9. 9. Sau va chạm, hai vật chuyển động thế nào? Hãy nhận xét về hình dạng của 2 quả cầu trong khi va chạm và sau khi va chạm? ? Tröôùc va chaïm Trong va chaïm Sau va chaïm
 10. 10. <ul><li>a) VA CHẠM ĐÀN HỒI : Có đặc điểm: </li></ul><ul><li>+ Sau va chạm hình dạng 2 vật không thay đổi. </li></ul><ul><li>+ Sau va chạm, 2 vật chuyển động tách rời nhau với vận tốc riêng biệt. </li></ul>Trong va chạm đàn hồi, những đại lượng nào được bảo toàn ? C1: Tìm caùc ví duï khaùc veà va chaïm ñaøn hoài Vậy trong va chạm đàn hồi tổng động lượng của 2 vật trước và sau va chạm không đổi; động năng toàn phần cũng không đổi.
 11. 11. <ul><li>b) VA CHẠM MỀM ( HOÀN TOÀN KHÔNG ĐÀN HỒI) </li></ul><ul><li>Có đặc điểm: </li></ul><ul><li>+ Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và chuyển động với cùng một vận tốc. </li></ul><ul><li>+ Một phần động năng của hệ biến thành nội năng </li></ul><ul><li>=>Tổng động năng không được bảo toàn; chỉ có động lượng bảo toàn. </li></ul>Trong va chạm mềm, đại lượng nào được bảo toàn? Trong thực tế, các va chạm thường ở giữa hai trường hợp giới hạn nói trên Hãy nhận xét về chuyển động của 2 vật sau va chạm?
 12. 12. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VA CHẠM TRONG THỰC TẾ
 13. 13. SO SÁNH VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ VA CHẠM MỀM
 14. 14. <ul><li>VA CHẠM ĐÀN HỒI </li></ul><ul><li>Tổng động lượng của 2 vật trước và sau va chạm không đổi. </li></ul><ul><li>Sau va chạm, 2 vật tách rời và chuyển động với vận tốc riêng biệt . </li></ul><ul><li>Động năng toàn phần được bảo toàn. </li></ul><ul><li>VA CHẠM MỀM </li></ul><ul><li>Tổng động lượng của 2 vật trước và sau va chạm không đổi. </li></ul><ul><li>Sau va chạm, 2 vật dính vào nhau, chuyển động cùng vận tốc. </li></ul><ul><li>Động năng toàn phần không được bảo toàn. </li></ul>
 15. 15. Các tâm của 2 quả cầu trước và sau va chạm luôn chuyển động trên cùng một đường thẳng (va chạm đàn hồi trực diện còn gọi là va chạm xuyên tâm )
 16. 16. Giả sử m 1 và m 2 là khối lượng của các quả cầu v 1 và v 2 là vận tốc của chúng trước va chạm. v ’ 1 và v ’ 2 vận tốc sau va chạm. Với v 1 , v 2 , v ’ 1 , v ’ 2 là giá trị đại số của các vận tốc. Xác định các vận tốc v’ 1 và v’ 2 (theo m 1 ; m 2 ; v 1 ; v 2 ) sau va chạm.
 17. 17. * Áp dụng định luật bảo toàn động lượng. * Do động năng.được bảo toàn (1) (2) Vậy chúng ta được hệ phương trình: Khi v 1 v ’ 1 Giải hệ ta thu được và
 18. 18. Vận tốc của từng quả cầu sau va chạm là: ( Với v 1 , v 2 , v’ 1 , v’ 2 là giá trị đại số của các vận tốc )
 19. 19. Vận tốc của từng quả cầu sau va chạm là: Xét các trường hợp riêng: Th1: m 1 = m 2 Th2: m 1 >> m 2 và v 1 = 0 Gần đúng ta có Có sự trao đổi vận tốc giữa 2 quả cầu sau va chạm Quả cầu 2 dội ngược lại; quả cầu 1 đứng yên. Nhận xét gì về vận tốc của 2 quả cầu sau va chạm?
 20. 20. Va chạm đàn hồi trực diện của 2 quả cầu cùng khối lượng O x v’ 1 = v 2 ; v’ 2 =v 1
 21. 21. Va chạm xuyên tâm : m 1 >> m 2 và v 1 = 0 m 1 m 2 v’ 1 = 0; v’ 2 = - v 2
 22. 23. VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ KHÔNG ĐÀN HỒI (Tiết 1) 1. VA CHẠM LÀ GÌ? 2. PHÂN LOẠI VA CHẠM + Va chạm đàn hồi + Va chạm mềm (hoàn toàn không đàn hồi) 3. VA CHẠM ĐÀN HỒI TRỰC DIỆN Với v 1 , v 2 , v’ 1 , v’ 2 là giá trị đại số của các vận tốc
 23. 24. Củng cố- Vận Dụng <ul><li>Chọn câu sai đối với hệ va chạm mềm: </li></ul><ul><li>A. Nội lực rất lớn nên ta có thể bỏ qua ngoại lực. </li></ul><ul><li>B. Biến dạng không được phục hồi. </li></ul><ul><li>C. Tổng động lượng của hệ trước và sau va chạm thì bằng nhau. </li></ul><ul><li>D. Động năng toàn phần không thay đổi. </li></ul>
 24. 25. Củng cố- Vận Dụng <ul><li>Khi nói về va chạm của 2 vật, phát biểu nào sau đây </li></ul><ul><li>là sai: </li></ul><ul><li>Hệ 2 vật được coi là hệ kín trong thời gian va chạm. </li></ul><ul><li>Nếu va chạm là đàn hồi, chỉ có động lượng của hệ bảo toàn, cơ năng không bảo toàn. </li></ul><ul><li>Trong va chạm mềm, định luật bảo toàn động lượng được thỏa mãn. </li></ul><ul><li>Trong va chạm mềm, một phần động năng của hệ chuyển hóa thành nội năng. </li></ul>
 25. 26. <ul><li>Bài 1 : Một quả cầu khối lượng 2,0kg chuyển động với vận tốc 3,0m/s tới va chạm đàn hồi, xuyên tâm vào quả cầu thứ hai khối lượng 3,0kg đang chuyển động với vận tốc 1,0m/s ngược chiều với quả cầu thứ nhất. </li></ul><ul><li>Hãy xác định vận tốc của hai quả cầu sau khi va chạm. </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Bài 1 : </li></ul><ul><li>Quả cầu 1 : </li></ul><ul><li>m 1 =2kg; v 1 =3m/s </li></ul><ul><li>Quả cầu 2 : m 2 =3kg; v 2 =1m/s, ngược chiều </li></ul><ul><li>Tìm v’ 1 ; v’ 2 </li></ul><ul><li>Giải </li></ul><ul><li>Chọn chiều dương là chiều của v 1 . </li></ul><ul><li>Ta có: v 1 =3m/s; v 2 =-1m/s </li></ul>Kết quả : Sau va chạm, 2 quả cầu đều bị bật ngược trở lại so với chiều ban đầu của mỗi quả
 27. 28. <ul><li>Bài 2 : Bắn một hòn bi thủy tinh có khối lượng m với vận tốc v 1 vào một hòn bi thép đứng yên có khối lượng 3m. Tính các vận tốc của hai hòn bi sau va chạm, biết va chạm là trực diện và đàn hồi. </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Bài 2 : </li></ul><ul><li>Bi thủy tinh: m; v 1 </li></ul><ul><li>Bi thép: 3m, v 2 = 0. </li></ul><ul><li>Tìm v’ 1 ; v’ 2 </li></ul><ul><li>Giải </li></ul><ul><li>Chọn chiều dương là chiều của v 1 . Ta có: </li></ul>Kết quả : Sau va chạm, bi thủy tinh bị bật ngược trở lại. Bi thép bị đẩy đi, cả hai vận tốc đều có giá trị tuyệt đối bằng
 29. 30. CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ & CÁC EM HỌC SINH!! Nguồn hình ảnh, video: http://www.youtube.com. http://thuvienvatly.com http://thuvien.violet.vn

×