Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Xuất khẩu chè tại Công ty Chè Việt Nam               Mã số đề tài: A0030- Chương I: Vai trò và nội dung của...
2.1- Nghiên cứu thị trường:    2.2 - Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh:    2.3 - Tổ chức thực hiện kế hoạ...
2.3.1a - Nghiên cứu nguồn hàng xuất khẩu:    2.3.1b - Tổ chức hệ thống thu mua hàng xuất khẩu.    2.3.1c - Ký kết ...
3 - Môi trường kinh tế và công nghệ:    4 - Môi trường cạnh tranh:    5 - Môi trường địa lý - sinh thái:    2 ...
a. Chức năng    b. Nhiệm vụ    4. Bộ máy tổ chức quản lý của Tổng công ty chè Việt nam    a. Mô hình tổ chức ...
2. Chất lượng chè xuất khẩu của Tổng công ty chè Việt Nam .    2.1. Chất lượng chè búp tươi:    2.1.1. Giống chè: ...
4. Phân tích tình hình thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu chè của Tổngcông ty.    4.1. nghiệp vụ tạo nguồn hàng:    4.2...
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XK CHÈ CỦA TỔNG CÔNGTY CHÈ VIỆT NAM.    1. Nhóm các giải pháp vi mô.    1.1. Về quản...
Đề cương bạn đang xem tại http://luanvanviet.com được trích dẫn từ bản toàn văn.Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A0030

425 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A0030

 1. 1. Xuất khẩu chè tại Công ty Chè Việt Nam Mã số đề tài: A0030- Chương I: Vai trò và nội dung của hoạt động kinh doanh xuất khẩu ởdoanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu- Chương II: Thực trạng xuất khẩu chè của tổng công ty chè việt nam từ1998 - 2000- Chương III: Giải pháp cơ bản thúc đẩy xuất khẩu chè của Tổng công ty . CHƯƠNG I VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU Ở DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU I- XUẤT KHẨU VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU TRONG HOẠTĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.1- Khái niệm và đặc điểm của xuất khẩu ở doanh nghiệp thương mại.1.1. Khái niệm1.2. Đặc điểm2. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân. 3. Vai trò của xuất khẩu đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 3 II- NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦADOANH NGHIỆP. 1- Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 1.1- Xuất khẩu trực tiếp: 1.2. Xuất khẩu qua trung gian: 1.3. Buôn bán đối lưu: 1.4. Gia công quốc tế: 1.5. Tạm nhập tái xuất: 2- Nội dung của hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 - Yahoo chat: Luanvanviet● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com● http://tailieu24h.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://TMV.VN
 2. 2. 2.1- Nghiên cứu thị trường: 2.2 - Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh: 2.3 - Tổ chức thực hiện kế hoạch xuất khẩu. 2.3.1 - Tạo nguồn hàng xuất khẩu. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 - Yahoo chat: Luanvanviet● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com● http://tailieu24h.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://TMV.VN
 3. 3. 2.3.1a - Nghiên cứu nguồn hàng xuất khẩu: 2.3.1b - Tổ chức hệ thống thu mua hàng xuất khẩu. 2.3.1c - Ký kết hợp đồng thu mua. 2.3.1d - Súc tiến khai thác nguồn hàng xuất khẩu. 2.3.1e - Tiếp nhận, bảo quản và xuất kho hàng xuất khẩu. 2.3.2 - Đàm phám, ký kết hợp đồng xuất khẩu.2.4. Đánh giá hiệu quả thực hiện hợp đồng: III - CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNGXUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP A - Các nhân tố khách quan: 1. Môi trường văn hoá và xã hội: 1.1. Dân số: (Quy mô của nhu cầu và tính đa dạng của nhu cầu) 1.2. Xu hướng vận động của dân số: (Dạng của nhu cầu và sản phẩmđáp ứng). 1.3. Hộ gia đình và xu hướng vận động: (Chất lượng và quy cách sảnphẩm khi thoả mãm nhu cầu của cả gia đình) 1.4. Sự dịch chuyển dân cư và xu hướng vận động: 1.5. Thu nhập và phân bổ thu nhập của người tiêu thụ: (Yêu cầu về sựthoả mãu nhu cầu theo khả năng tài chính). 1.6. Nghề nghiệp, tầng lớp xã hội: (Yêu cầu về sự thoả mãn nhu cầutheo địa vị xã hội). 1.7. Dân tộc, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, nền văn hoá. (Sự đa dạng củanhu cầu và cách thức thoả mãn). 2. Môi trường chính trị - luật pháp: Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 - Yahoo chat: Luanvanviet● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com● http://tailieu24h.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://TMV.VN
 4. 4. 3 - Môi trường kinh tế và công nghệ: 4 - Môi trường cạnh tranh: 5 - Môi trường địa lý - sinh thái: 2 - Tiềm năng con người: 3 - Tiềm lực vô hình (tài sản vô hình) a) Hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp trên thương trường : b) Mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu hàng hoá: c) Uy tín và mối quan hệ xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp: 4 - Khả năng kiểm soát / chi phối / độ tin cậy của nguồn cung cấp hànghoá và dự trữ hợp lý hàng hoá của doanh nghiệp. 5 - Trình độ tổ chức - quản lý: 6 - Trình độ tiên tiến của trang thiết bị, công nghệ, bí quyết công nghệcủa doanh nghiệp: 7 - Vị trí địa lý, cơ sở vật chất - kỹ thuật của doanh nghiệp: CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM TỪ 1998 - 2000 I. KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH CHÈ VÀ TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆTNAM. 1. Sự phát triển của ngành chè Việt Nam. 2. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty chè Việt Nam. 2.1. Giai đoạn 1974-1978: 2.2. Giai đoạn 1978-1986: 2.3. Giai đoạn 1986-1995: 2.4. Từ 1995 đến nay: 3. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty chè Việt Nam Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 - Yahoo chat: Luanvanviet● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com● http://tailieu24h.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://TMV.VN
 5. 5. a. Chức năng b. Nhiệm vụ 4. Bộ máy tổ chức quản lý của Tổng công ty chè Việt nam a. Mô hình tổ chức b. Mô hình quản lý II. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CHÈ XUẤT KHẨU CỦA TỔNGCÔNG TY CHÈ VIỆT NAM. 1. Cây chè và vị trí của nó trong nền kinh tế quốc dân. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 - Yahoo chat: Luanvanviet● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com● http://tailieu24h.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://TMV.VN
 6. 6. 2. Chất lượng chè xuất khẩu của Tổng công ty chè Việt Nam . 2.1. Chất lượng chè búp tươi: 2.1.1. Giống chè: 2.1.2. Quy trình thâm canh: 2.1.3. Thu hái: 2.1.4. Vận chuyển: 2.2. Chất lượng sản phẩm xuất khẩu: 2.2.1. Vùng chè có độ cao trên 500m: ( Sơn La, Lai Châu, Tây Nguyên, vùng cao nguyên Yên Bái, Hà giang )có ưu thế về khí hậu, giống chè ( chủ yếu là chè Shan ), nên chất lượng nguyênliệu rất cao. Nếu thu hái chế biến tốt có thể cho sản phẩm chất lượng tươngđương với chè Darjeeling nổi tiếng của Ấn Độ. Nhưng trên thực tế, chất lượngchè ở các đơn vị này chưa cao và không đồng đều. Vì nhiều lý do khác nhau, sảnphẩm có nhiều khuyết tật như nhiều cẫng lẫn loại, nhẹ cánh, ôi ngốt. Ở nhiềuđơn vị, chất lượng chè chưa tương xứng với tiềm năng đất đai và khí hậu. Tuy vậy, vùng này có công ty chè Mộc Châu nổi tiếng không chỉ trongvùng mà còn trong cả nước về sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Chấtlượng chè đen xuất khẩu của công ty đã được nâng lên rõ rệt, từ 63% mặt hàngcao cấp năm 1994 lên 86% năm1998, đặc biệt chè đen OP ( loại1 ) từ 1,9% năm1994 lên 31% năm 1998, tăng gấp 16,31 lần. 2.2.2. Vùng chè có độ cao dưới 500m: 3. Đặc điểm về thị trường của Tổng công ty chè Việt Nam 3.1. Thị trường ngoài nước. 3.2. Thị trường trong nước.III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TYCHÈ VIỆT NAM TỪ 1998 – 2000. IV. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA TỔNGCÔNG TY CHÈ VIỆT NAM. 1. Phân tích tổng quát về kết quả xuất khẩu chè của Tổng công ty: 2. Phân tích kết quả xuất khẩu chè theo chủng loại sản phẩm: 3. Phân tích kết quả xuất khẩu chè trên thị trường: Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 - Yahoo chat: Luanvanviet● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com● http://tailieu24h.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://TMV.VN
 7. 7. 4. Phân tích tình hình thực hiện nghiệp vụ xuất khẩu chè của Tổngcông ty. 4.1. nghiệp vụ tạo nguồn hàng: 4.2. Nghiệp vụ giao hàng xuất khẩu: Nghiệp vụ này bao gồm các khâu sau: 4.3. Nghiệp vụ thanh toán: V. Đánh giá chung 1. Những mặt tích cực 2. Những hạn chế còn tồn tại 3. Các nguyên nhân khách quan. CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CƠ BẢN THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CHÈ CỦA TỔNG CÔNG TY . I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 1. Định hướng của Nhà nước cho sản xuất và XK chè đến năm 2010. 1.1. Một số mục tiêu: 1.2. Những phương hướng cụ thể: 1.2.1. Về sản xuất nông nghiệp: 1.2.2. Về sản xuất công nghiệp: 1.2.3. Về xuất khẩu: 1.2.4. Về con người: 1.2.5. Trách nhiệm của Tổng công ty chè Việt Nam: 2. Mục tiêu của Tổng công ty. 2.1. Các mục tiêu. 2.2. Các giải pháp cơ bản. 2.2.1. Về sản xuất nông nghiệp: 2.2.2. Về sản suất công nghiệp: 2.2.3. Về xuất khẩu: Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 - Yahoo chat: Luanvanviet● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com● http://tailieu24h.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://TMV.VN
 8. 8. II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XK CHÈ CỦA TỔNG CÔNGTY CHÈ VIỆT NAM. 1. Nhóm các giải pháp vi mô. 1.1. Về quản lý chất lượng. 1.2. Về công tác thị trường. 1.2.2. Về phân phối: 1.2.3. Về chiến lược xúc tiến yểm trợ 1.3. Về nguồn hàng: 1.3.1. Liên kết giữa các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơsở hai bên cùng có lợi. 1.3.2. Về quan hệ giữa các đơn vị với nguồn nhiên liệu. 1.3.3. Về quan hệ giữa Tổng công ty và các đơn vị. 2. Nhóm các giải pháp vĩ mô. 2.1. Chính sách đầu tư. 2.2. Chính sách tín dụng. 2.3. Chính sách tài chính . 2.3.1. Thuế : 2.3.2. Trích lập quỹ : 2.4. Chính sách với con người : 2.5. Quản lý chất lượng cấp Nhà nước. 2.6. Hoàn thiện và ổn dịnh các cơ chế điều hành xuất nhập khẩu . 2.6.1. Tăng cường vai trò của các đại diện thương mại của Việt Nam ởnước ngoài 2.6.2. Cải thiện về công tác hải quan: 2.6.3. PHỐI HỢP CÁC BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG ĐỂHỖ TRỢ XK NHƯ: Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 - Yahoo chat: Luanvanviet● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com● http://tailieu24h.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://TMV.VN
 9. 9. Đề cương bạn đang xem tại http://luanvanviet.com được trích dẫn từ bản toàn văn.Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.Vui lòng truy cập tại đây: http://luanvanviet.com/datmua.phpXin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.Thông tin liên hệ:Hotline: 0979.170.170 (Mr.Huy)Điện thoại: 0975.170.170 (Mr.Nam)Email: Luanvanviet@gmail.comHệ thống Website:http://choluanvan.vnhttp://luanvanviet.comhttp://tailuanvan.comhttp://choluanvan.com.vnhttp://thegioiluanvan.com Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:● http://luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 - Yahoo chat: Luanvanviet● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com● http://tailieu24h.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://TMV.VN

×