Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12021

332 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

12021

  1. 1. Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường Đông Á của công ty VIHAFOODCO Đề cương đề tài mã số:12021 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Việt Nam là một đất nước có truyền thống xuất khẩu gạo với nhữngchủng loại sản phẩm gạo đa dạng và chất lượng gạo ổn định. Từ một nướcthiếu lương thực, Việt Nam trở thành nước có gạo xuất khẩu đứng thứ haithế giới. Trong những năm vừa qua, xuất khẩu gạo Việt Nam đã cung cấpcho thị trường thế giới hàng triệu tấn gạo, góp phần không nhỏ trong tỷtrọng tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đẩy mạnh xuất khẩu gạo luôn đượcNhà nước ta quan tâm và coi trọng. Trên tinh thần đó, công ty cổ phần xuấtnhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội VIHAFOODCO đã không ngừngnỗ lực trong việc đẩy mạnh xuất khẩu gạo tới các thị trường tới các nướcchâu Á, châu Âu, châu Phi,châu Mỹ và đặc biệt là khu vực Đông Á. Gianhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là một bước tiến quan trọngđối với xuất khẩu lương thực của Việt Nam nói chung và xuất khẩu gạo nóiriêng. Nó mở ra những cơ hội thuận lợi cho xuất khẩu gạo vào thị trườngĐông Á, đồng thời cũng đặt ra những thách thức cần phải giải đáp để thúcđẩy xuất khẩu vào thị trường này một cách hiệu quả. Trên thế giới, hầu hết các sản phẩm gạo được tiêu dùng chủ yếu ởkhu vực châu Á và châu Phi, trong đó phần lớn là các quốc gia thuộc khuvực Đông Á gồm các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ViệtNam, Thái Lan, Philipin, Malaixia, Indonesia. Khu vực này gồm nhữngnước vốn có truyền thống và thói quen tiêu dùng gạo, do đó thị trườngĐông Á là một thị trường đầy tiềm năng cho việc xuất khẩu gạo. Thêm vào
  2. 2. đó là xu hướng giá lương thực tăng trong những năm tới nên đây là một cơhội tốt cho những doanh nghiệp xuất khẩu lương thực, khi đó không thểkhông nhắc tới thị trường Đông Á, một thị trường có nhu cầu tiêu dùng gạorất lớn. Một yếu tố nữa là thị trường này đang chuyển xu hướng tiêu dùngsang mặt hàng gạo cao cấp, và điều này rất phù hợp với chiến lược pháttriển mặt hàng gạo cao cấp của công ty VIHAFOODCO. Tuy nhiên donhiều yếu tố ảnh hưởng nên Công ty không thể đáp ứng được một lượng sảnphẩm lớn khi nhu cầu thị trường đòi hỏi. Chính vì những lí do trên, việcnghiên cứu đề tài “Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường Đông Á củacông ty VIHAFOODCO” sẽ phần nào giúp cho việc thúc đẩy xuất khẩugạo sang thị trường Đông Á của công ty được thuận lợi hơn trong bối cảnhhội nhập kinh tế và toàn cầu hóa đang diễn ra như hiện nay. 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: 2.1.Mục đích nghiên cứu đề tài: Đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt độngxuất khẩu gạo của công ty VIHAFOODCO sang thị trường Đông Á. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Để thực hiện được mục đích trên, đề tài cần phải thực hiện các nhiệmvụ sau đây: - Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về xuất khẩu và các quy định vềnhập khẩu gạo của thị trường Đông Á. - Phân tích và đánh giá thực trạng xuất khẩu gạo sang thị trườngĐông Á của công ty VIHAFOODCO, từ đó rút ra những thành công vànhững mặt tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạnchế đó. - Từ định hướng của xuất khẩu gạo Việt Nam và của công ty lươngthực thực phẩm VIHAFOODCO sang thị trường Đông Á mà dự báo nhữngcơ hội và thách thức của công ty VIHAFOODCO khi xuất khẩu gạo sang
  3. 3. thị trường Đông Á. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm đẩymạnh xuất khẩu gạo sang thị trường Đông Á. 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là đẩy mạnh hoạt động xuấtkhẩu gạo của công ty VIHAFOODCO sang thị trường Đông Á. 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Về mặt hàng: Chỉ nghiên cứu mặt hàng gạo xuất khẩu - Về không gian: Giới hạn vào thị trường Đông Á - Về thời gian: Từ năm 2004 đến nay và các năm tiếp theo 5. KẾT CẤU CỦA BÀI VIẾT: Ngoài lời mở đầu và kết luận, toàn bộ nội dung của bài viết đượcchia làm 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về thúc đẩy xuất khẩu gạo và sự cầnthiết phải tăng cường xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Đông Á. Chương II : Thực trạng xuất khẩu gạo của công ty VIHAFOODCOsang thị trường Đông Á. Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo củacông ty VIHAFOODCO sang thị trường Đông Á.
  4. 4. MỞ ĐẦU.........................................................................................................................11. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:.........................................................................................12. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:................................23. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:..............................................................................34. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:....................................................................................35. KẾT CẤU CỦA BÀI VIẾT:..................................................................................3CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨUGẠO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU GẠOVIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG Á.......................................................41.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU........................................41.1.1. Khái niệm, đặc điểm xuất khẩu..................................................................41.1.1.1. Khái niệm:...................................................................................................41.1.1.2. Đặc điểm:.........................................................................................................51.2. CÁC HíNH THỨC XUẤT KHẨU CHỦ YẾU.............................................61.2.1. Xuất khẩu trực tiếp............................................................................................61.2.2. Xuất khẩu gián tiếp............................................................................................71.2.3. Gia công quốc tế.................................................................................................81.2.4. Tái xuất khẩu.......................................................................................................91.2.5. Buôn bán đối lưu................................................................................................91.2.6. Xuất khẩu tại chỗ.............................................................................................101.3. VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU.......................................................................101.3.1. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế..................................................101.3.2. Vai trò của xuất khẩu đối với các doanh nghiệp......................................131.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨUGẠO................................................................................................................................141.4.1. Các yếu tố thúc đẩy.........................................................................................141.4.2. Các yếu tố kìm hãm.........................................................................................151.5. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GẠO SANG THỊTRƯỜNG ĐÔNG Á...................................................................................................171.5.1. Nhu cầu về gạo cảu các nước Đông Á là rất lớn......................................17
  5. 5. 1.5.2. Xu hướng gạo tăng giá....................................................................................171.5.3. Những lợi thế về xuất khẩu gạo của công ty VIHAFOODCO.............18CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TYVIHAFOODCO SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG Á............................................192.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VIHAFOODCO.................192.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty............................................192.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty................................................................202.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty............................................................................202.1.3.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất theo không gian:.............................................202.1.3.2. Cơ cấu bộ máy quản trị:.............................................................................21SƠ ĐỒ 2.1: CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY.......................22Nhiệm vụ và chức năng cụ thể các bộ phận :.......................................................22Ban giám đốc gồm :....................................................................................................23Các phòng ban chức năng :.......................................................................................242.2. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG ĐÔNG Á VÀ VẤN ĐỀ XUẤT KHẨUGẠO CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG Á..............................252.2.1. Đặc điểm của thị trường gạo Đông Á.........................................................252.2.2. Khả năng xuất khẩu gạo của Việt Nam vào thị trường này..................262.3.TíNH HíNH KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TYVIHAFOODCO...........................................................................................................322.4. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠOCỦA CÔNG TY SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG Á............................................342.4.1. Phân tích xuất khẩu gạo của công ty vào thị trường Đông Á...............342.4.2. Đánh giá thực trạng xuất khẩu gạo sang thị trường Đông Á của côngty......................................................................................................................................402.4.2.1. Những ưu điểm của công ty trong xuất khẩu gạo sang thị trườngĐông Á............................................................................................................................402.4.2.2. Những tồn tại trong xuất khẩu gạo sang thị trường Đông Á củacông ty:...........................................................................................................................41
  6. 6. 2.4.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong xuất khẩu gạo sang thịtrường Đông Á của công ty.......................................................................................41CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨUGẠO SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG Á CỦA CÔNG TY VIHAFOODCO 433.1. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG GẠO ĐÔNG Á.......................................................433.1.1. Dự báo xu hướng về gạo của thị trường Đông Á đến năm 2010.........433.1.2. Phương hướng xuất khẩu gạo của công ty đến năm 2010.....................453.2. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY VIHAFOODCO KHIXUẤT KHẨU GẠO SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG Á..........................................463.2.1. Cơ hội..................................................................................................................463.2.2. Thách thức.........................................................................................................493.3. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤTKHẨU GẠO SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG Á CỦA CÔNG TYVIHAFOODCO...........................................................................................................533.3.1. Giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo của công ty...........................533.3.2. Một vài kiến nghị đối với Nhà nước và đối với công ty........................603.3.2.1. Đối với Nhà nước.........................................................................................603.3.2.2. Đối với công ty..............................................................................................61KẾT LUẬN...................................................................................................................62DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................63
  7. 7. Đề cương bạn đang xem tại http://luanvanviet.com được trích dẫn từ bản toàn văn.Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.Vui lòng truy cập tại đây: http://luanvanviet.com/datmua.phpXin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.Thông tin liên hệ:Hotline: 0979.170.170 (Mr.Huy)Điện thoại: 0975.170.170 (Mr.Nam)Email: Luanvanviet@gmail.comHệ thống Website:http://thegioiluanvan.comhttp://choluanvan.vnhttp://luanvanviet.comhttp://tailuanvan.comhttp://choluanvan.com.vn

×