Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tu van ke toan

317 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tu van ke toan

 1. 1. GIỚI THIỆU Hợp tác cùng đi đến thành công CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƢ VẤN SAO VÀNG Đồng hành cùng doanh nghiệpDỊCH VỤ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 2. 2. GIỚI THIỆU Hợp tác cùng đi đến thành công 1- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2- ĐỊA VỊ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 3- CÁC DỊCH VỤ CHÍNH 4- NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 5- LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA SAO VÀNG Đồng hành cùng doanh nghiệpDỊCH VỤ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 3. 3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG1. Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng được thành lập từ tháng 05 năm 2009.2. Qua hơn 02 năm hoạt động : Số lượng khách hàng làm dịch vụ kế toán trọn gói : trên 300 khách hàng. Số lượng khách hàng làm dịch vụ kế toán và tư vấn doanh nghiệp mỗi năm : trên 200 khách hàng. Số lượng nhân viên trên 20 người. Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư chuyên nghiệp. Tôn chỉ hoạt động : “Chuyên nghiệp - Vì quyền lợi khách hàng – Đúng pháp luật - Bảo mật thông tin”.DỊCH VỤ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 4. 4. CƠ SỞ VÀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ1. Là một là một trong khoảng 30 Công ty Kế toán trên toàn nƣớc Việt Nam đáp ứng đƣợc đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Thực hiện việc đăng ký hành nghề kế tóan theo Quy định của Bộ tài chính và đã được Hội kế tóan và Kiểm toán hành nghề Việt Nam xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế tóan.2. Là một là một trong khoảng 40 Công ty Dịch vụ thuế trên toàn nƣớc Việt Nam đáp ứng đƣợc đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ thực hiện các thủ tục về thuế theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Thực hiện việc đăng ký hành nghề nghề dịch vụ thuế theo Quy định của Bộ tài chính và đã được Tổng Cục thuế Việt Nam xác nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ thực hiện thủ tục thuế.DỊCH VỤ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 5. 5. CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU 1. Dịch vụ kế toán 2. Dịch vụ kế toán trưởng 3. Dịch vụ lập báo cáo tài chính 4. Dịch vụ kiểm tra, soát xét hồ sơ kế toán 5. Dịch vụ đại lý thuế 6. Dịch vụ kê khai thuế 7. Dịch vụ quyết toán thuế 8. Dịch vụ hoàn thuế 9. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệpDỊCH VỤ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 6. 6. DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI Công việc thực hiện 1. Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu. 2. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu. 3. Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua/In hóa đơn lần đầu. 4. Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng cho doanh nghiệp. 5. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật. 6. Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán. 7. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.DỊCH VỤ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 7. 7. DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI Công việc thực hiện (tiếp) 8. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định. 9. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm. 10. Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định. 11. Thực hiện việc giao nhận chứng từ và sổ sách kế tóan với cơ quan thuế và quý công ty; 12. Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp. 13. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện. 14. Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.DỊCH VỤ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 8. 8. DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đại lý thuế : 1. Với việc sử dụng dịch vụ Đại lý thuế của chúng tôi, quý doanh nghiệp không còn phải lo lắng về thủ tục thuế. 2. Đại lý thuế của chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thay cho quý công ty theo đúng như quy định của Luật Quản lý thuế và Hợp đồng dịch vụ đại lý thuế đã ký kết kê kết, nộp và hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật. 3. Chúng tôi sẽ ký trên hồ sơ khai thuế và trực tiếp làm việc với cơ an thuế thay cho quý doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp chỉ phải làm việc với chúng tôi, không phải làm việc với cơ quan thuế.DỊCH VỤ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 9. 9. TƢ VẤN LẬP DOANH NGHIỆP Nội dung công việc khi thực hiện dịch thành lập mới công ty : 1. Hướng dẫn quý khách hàng cung cấp thông tin và các giấy tờ cần thiết; 2. Tư vấn và hướng dẫn cho quý khách hàng lựa chọn ngành nghề kinh doanh; 3. Tư vấn và hướng dẫn quý khách hàng đặt tên công ty 4. Tư vấn và hướng dẫn quý khách hàng lựa chọn địa điểm đặt trụ sở chính; 5. Tư vấn và hướng dẫn quý khách hàng lựa chọn quy mô vốn góp, hình thức góp vốn, cơ cấu tổ chức và quản trị công ty; 6. Chúng tôi sẽ thực hiện soạn thảo các biểu mẫu theo quy định của cơ quan đăng ký kinh doanh và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh; 7. Thực hiện việc khắc dấu, đăng ký và kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế, mua hóa đơn lần đầu; 8. Thực hiện việc đăng bố cáo thành lập trên báo theo quy định; 9. Soạn thảo giấy chứng nhận góp vốn, sổ thành viên, thông báo góp đủ vốn ...;DỊCH VỤ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 10. 10. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 1.Ông Thủy Ngọc Thu – Giám đốc  Sáng lập viên  Học vấn : Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kế toán  Chứng chỉ chuyên môn : • Chứng chỉ kiểm toán viên, • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế, • Chứng chỉ kế toán trưởng.  Kinh nghiệm làm việc : Trên 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, ngân hàng.DỊCH VỤ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 11. 11. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 2.Bà Nguyễn Thị Thanh Giang – P.Giám đốc  Học vấn : Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kế toán.  Chứng chỉ chuyên môn : • Chứng chỉ Kế toán hành nghề Việt Nam, • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế, • Chứng chỉ kế toán trưởng.  Kinh nghiệm làm việc : Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế.DỊCH VỤ KẾ TOÁNDỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP TƢ VẤN TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 12. 12. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 3.Bà Nguyễn Thị Thu Hƣơng – Trƣởng Phòng  Học vấn : Cử nhân luật, cử nhân kinh tế.  Chứng chỉ chuyên môn : • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế, • Chứng chỉ kế toán trưởng.  Kinh nghiệm làm việc : Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế.DỊCH VỤ KẾ TOÁNDỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP TƢ VẤN TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 13. 13. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 4.Phạm Thị Kim Loan –Trƣởng phỏng  Học vấn : Cử nhân kinh tế.  Chứng chỉ chuyên môn : • Chứng chỉ kế toán hành nghề Việt Nam, • Chứng chỉ kế toán trưởng.  Kinh nghiệm làm việc : Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế.DỊCH VỤ KẾ TOÁNDỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP TƢ VẤN TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 14. 14. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA SAO VÀNG 1. Chất lượng dịch vụ kế toán khi sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ. 2. Nhân sự của Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng sẽ tư vấn, giải đáp cho quý khách ngay lập tức, nhanh chóng, kịp thời bất cứ khi nào các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ, đăng ký kinh doanh. 3. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay bất kỳ khi nào quý khách yêu cầu.DỊCH VỤ KẾ TOÁNDỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP TƢ VẤN TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 15. 15. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA SAO VÀNG 3. Chi phí dịch vụ kế toán trọn gói khi sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện. 4. Nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động kế toán của quý khách luôn ổn định, quý Công ty không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động kế tóan của công ty đã có một công ty dịch vụ kế tóan chuyên nghiệp đảm nhận. 5. Nhân viên kế tóan của chúng tôi luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định về pháp luật, chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.DỊCH VỤ KẾ TOÁNDỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP TƢ VẤN TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
 16. 16. THÔNG TIN LIÊN HỆ Hợp tác cùng đi đến thành công Trụ sở : 16/5 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại : 08.3601.1927 – 0914.190.707 – 0942.05.04.07 Email : saovangco@gmail.com Website : www.saovangco.com Đồng hành cùng doanh nghiệpDỊCH VỤ KẾ TOÁNDỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ KIỂM TOÁN ĐẠI LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP TƢ VẤN TƢ VẤN DOANH NGHIỆP

×