Mau hop dong dich vu ke toan truong

1,696 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,696
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mau hop dong dich vu ke toan truong

  1. 1. www.saovangco.comCÔNG TY TNHH KẾ TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------0O0----------- -----------------o0o----------------- HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG Số: ..…. /201…/HĐKT – Căn cứ Luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 06 năm 2004; – -Căn cứ Luật kế tóan của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2003; – Căn cứ Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký và quản lý hành nghề kế toán. – Căn cứ khả năng và yêu cầu của các bên Hợp đồng Dịch vụ kế tóan trưởng (sau đây được gọi là Hợp đồng) này được lập ngày …. tháng … năm 201.. tại trụ sở của Công ty TNHH Kế tóan và Tư vấn Sao Vàng và thực hiện bởi các Bên tham gia dưới đây : A- BÊN NHẬN THỰC HIỆN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG Địa chỉ trụ sở chính: 16/5 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại : 08.3.6011.927 -0194.190.707 – Fax 08.6289.3918 Mã số thuế : 030.892.9524 Tài khoản Ngân hàng: Website : www.saovangco.com Email : saovangco@gmail.com Đại diện là Ông : THỦY NGỌC THU - Chức vụ: Giám đốc Số chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán số 1546/KTV do Bộ Tài chính cấp. (Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên A) B-BÊN THUÊ THỰC HIỆN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CP SX KD DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ Địa chỉ trụ sở chính : Điện thoại : - Fax : Mã số thuế : Đại diện là Ông : - Chức vụ: Giám đốc (Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B) Trang 1
  2. 2. www.saovangco.comSau khi bàn bạc thảo luận hai bên đồng ý ký Hợp đồng thực hiện dịch vụ kế toán trưởngvới những nội dung như sau :Điều 1: Nội dung công việc Bên A thực hiện dịch vụ làm kế toán trưởng cho Bên B, chi tiết các công việc cụthể như sau : - Đứng tên kế toán trưởng, ký trên các hồ sơ kế toán của Bên B; - Hướng dẫn nhân viên của Bên B thực hiện công việc kế toán; - Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công việc kế toán của nhân viên kế toán; - Kiểm soát, kiểm tra lại tất cả các hồ sơ chứng từ kế toán, hạch toán, các báo cáothuế do nhân viên của Bên B thực hiện; - Hướng dẫn nhân viên kế toán lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế, cácbáo cáo kê khai thuế theo quy định; - Tư vấn các luật thuế, kế toán, tài chính, các quy định trong kinh doanh cho lãnhđạo doanh nghiệp; - Làm việc với kiểm toán đọc lập, cơ quan thuế; - Thực hiện giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc bên A đã thựchiện.Điều 2: Thời gian thực hiện Bên A thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là 12 tháng, từtháng …./201.. cho đến hết tháng …./201.. Trong trừơng hợp một Bên muốn chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước cho Bênkia thời gian tối thiểu là 02 tháng và phải hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm đượcquy định tại Hợp đồng này.Điều 3 : Phương thức thực hiện công việcViệc thực hiện công việc có thể bằng một hoặc kết hợp tất cả các phương thức sau : - Người của Bên A sẽ đến văn phòng của Bên B để thực hiện công việc. - Người của Bên A sẽ giải đáp, hướng dẫn, tư vấn cho Bên B bằng điện thoại, fax,email hoặc gặp mặt trực tiếp tại văn phòng bên A hoặc của Bên B để thực hiện. - Người của Bên B mang các chứng từ, sổ sách đến văn phòng của Bên A đểngười của Bên A thực hiện công việc.Điều 4 : Phí dịch vụ và phương thức thanh toán hàng tháng :8 (Tám triệu đồng đồng/tháng). Phí dịch vụ quyết toán năm : Bằng phí dịch vụ của một tháng. Phí trên chưa bao gồm 10% thuế VAT. Phí trên chưa bao gồm phí phí tư vấn, thực hiện thủ tục hoàn thuế VAT (nếu có), Trang 2
  3. 3. www.saovangco.com Bên A thanh toán cho bên B bằng đồng Việt Nam bằng hình thức chuyển khoảnhoặc bằng tiền mặt mỗi 01 tháng/lần. Thời gian thanh toán chậm nhất là ngày 20 củatháng kế tiếp. Phí Quyết toán năm được thanh toán ngay khi hoàn thành báo cáo quyết toán năm. Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản, Bên A sẽ thông báo cho bên B số tàikhoản ngân hàng. Trường hợp Bên A không thanh toán đúng hạn theo như quy định tại Hợp đồngnày thì sẽ chịu lãi suất phạt là 0,1%/ngày trên số phí chậm trả tương ứng với thời gianchậm trả.Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ của bên B 1.Có đủ nhân viên kế toán có đủ năng lực và trình độ để thực hiện công việc theoyêu cầu của Bên A. 2.Bố trí vị trí, phương tiện cần thiết cho Bên A thực hiện công việc (trong trườnghợp người của Bên A qua Bên B làm việc). 3.Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp, hợp lệ đối với tất cả cácchứng từ kế toán, hoá đơn, hồ sơ đã cung cấp. 4.Giải thích, trao đổi thông tin cho bên A quy trình sản xuất, bán hàng, các nghiệpvụ kinh tế phát sinh, các hoạt động mà Bên A yêu cầu. 5.Trả phí dịch vụ kế toán trưởng theo thỏa thuận nêu tại Điều 4 của hợp đồng. 6.Bên B có quyền yêu cầu Bên A giải thích các số liệu trên báo cáo kế toán.Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên A 1. Cam kết đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy địnhcủa pháp luật; 2.Đảm bảo nhân sự có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm để thực hiện công việc. 3.Thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 của Hợp đồng. 4. , kịp thời, phản ánh đúng cácnghiệp vụ kinh tế phát sinh dựa trên cơ sở các chứng từ do Bên B cung cấp. 5.Nhận phí dịch vụ Kế toán trưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng.Điều 7: Cam kết các bên Các Bên tham gia Hợp đồng cam kết thực hiện tất cả các điều khoản của Hợpđồng. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mỗi Bên phải thông báo cho Bên kia kịp thờinhững vướng mắc cản trở việc thực hiện thành công Hợp đồng này để Bên kia cùng thảoluận và tìm biện pháp giải quyết. Thông tin trao đổi sẽ được thực hiện trên văn bản, faxvà Email gửi đến địa chỉ đã nêu ở trên của mỗi Bên.Điều 8 : Bảo mật thông tin 1. Dựa trên những điều khoản trên Hợp đồng và thời hạn chấm dứt hay kết thúcHợp đồng bởi bất kỳ lý do gì. Bên A và nhân viên bên A: Trang 3
  4. 4. www.saovangco.com 1.1. Không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ 3 kể cả cơ quan có thẩm quyền bất kỳthông tin nào của bên B, không giới hạn những thông tin bảo mật, nguyên vật liệu, tàiliệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính hay bất kỳ chế độ phúc lợi nào của bênB hoặc các Công ty con hay Công ty liên quan đến bên B nếu không được sự đồng ý củabên B. 1.2. Không sử dụng những thông tin bí mật cho mục đích khác ngoài những nghĩavụ được thể hiện trong Hợp đồng này. 2. Trong trường hợp Bên A phải cung cấp thông tin mật theo quyết định, yêu cầucủa cơ quan chức năng Việt Nam, Bên A phải thông báo cho Bên B trong thời gian sớmnhất, nhưng không thể chậm hơn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơquan chức năng Việt Nam.Điều 9 : Mâu thuẫn lợi ích Bên A bảo đảm không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây nguy hại hoặc mâu thuẫnvới những lợi ích của Bên B.Điều 10 : Hiệu lực, ngôn ngữ và thời hạn của hợp đồng. 1. Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký, Điều 8 và Điều 9 sẽ duy trì hiệu lực củahợp đồng sau khi Hợp đồng bị chấm dứt; 2. Hợp đồng sẽ được thanh lý sau khi các Bên thực hiện đầy đủ những lời cam kếtđược ghi rõ trong hợp đồng; 3.Những tranh chấp phát sinh trong việc thực hiện Hợp đồng sẽ được thươnglượng và giải quyết bởi các Bên trên tinh thần thiện chí hợp tác và phù hợp với quy địnhhiện hành về hợp đồng kinh tế. Nếu không có giải pháp sau khi thương lượng, các tranhchấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ giải quyết tại Trung tâm trọng tàiViệt Nam bên theo quy tắc tố tụng trọng tài Trung tâm này. Phán quyết của trọng tài là cuối cùng và có hiệu lực thi hành đối với tất cả cácBên. Bên thua kiện sẽ phải trả chi phí cho trọng tài. 4. Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt có giá trị như nhau và mỗi bêngiữ 01 bản. BÊN A BÊN B CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN CÔNG TY …………… VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG _____________________________ _____________________________ Giám đốc : THỦY NGỌC THU Giám đốc : ……………… Thạc sĩ kinh tế, Kiểm Toán viên Số chứng chỉ hành nghề kế toán 1546/KTV Trang 4

×