Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calc11 4 Partial Deriv

558 views

Published on

Sơ lược về đạo hàm riên

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Calc11 4 Partial Deriv

  1. 1. y x z 10 10 100 Giới thiệu sơ lược về đạo hàm riêng của hàm nhiều biến GV Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Khoa Vật Lý ĐHSP
  2. 2. y x z 10 10 100 Khi hàm số có nhiều hơn một biến số, ta có thể tìm đạo hàm riêng theo 1 biến bằng cách xem các biến còn lại như là hằng số. Chú ý : Còn được ký hiệu là Ví dụ:
  3. 3. y x z 10 10 100 Cho ta biết độ dốc của tiếp tuyến trong mặt phẳng y=0 hoặc bất kỳ mặt phẳng song song với mặt phẳng Oxz . Nói cách khác, đại lượng trên cho chúng ta biết tốc độ thay đổi giá trị của hàm số khi biến số x thay đổi.
  4. 4. Định lý Schwatz: Cả hai kết quả như nhau! Nếu hàm số cùng với các đạo hàm riêng của nó liên tục thì việc lấy đạo hàm không phụ thuộc vào thứ tự lấy đạo hàm.

×