SOCIAL CRM: JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ VZTAH ZNAČKY A ZÁKAZNÍKA

5,822 views

Published on

V českém prostředí je Social CRM dosud nepříliš objevený nástroj. Podle našich dosavadních zkušeností má ale z hlediska vztahu mezi značkou a zákazníkem v budoucnu velký potenciál. Ve našem příspěvku na Internet Advertising Conference jsme vysvětlili, co tento nový marketingový termín znamená; ukázali jsme, jaké má různé konkrétní podoby a ilustrovali jsme je několika příklady, ať již formou převzatých informací, nebo námi realizovaných projektů pro společnost Trask a Allianz.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

SOCIAL CRM: JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ VZTAH ZNAČKY A ZÁKAZNÍKA

  1. 1. SOCIAL CRM: JAK TECHNOLOGIE MĚNÍVZTAH ZNAČKY A ZÁKAZNÍKAInternet Advertising Conference, 12. 4. 2012
  2. 2. „Social CRM is a philosophy and a business strategy, supported by a technology platform, businessrules, workflow, processes and social characteristics, designed to engage the customer in acollaborative conversation in order to provide mutually beneficial value in a trusted and transparentbusiness environment. Its the companys response to the customers ownership of the conversation. “   Paul Greenberg
  3. 3. Kam jde? Co dělá? Poptávky Co má rád? Co zbožňuje? Nákupy Co nesnáší? Obraty Kdo jsou jeho kamarádi? Faktury O čem mluví?Organizace Stížnosti Co sdílí? Telefonické hovory Jaké má koníčky? Emaily Na jaké akce chodí? Transakce Co jiného kupuje? Co hledá? Atd.
  4. 4. +  Výrazné zlepšení komunikace mezi zaměstnanci+  Větší efektivita než u emailové komunikace+  Vzájemné sdílení informací o novinkách z oblasti ICT a zkušenosti z projektů+  Vytváření zájmových skupin-  Přirozené těžkostí s adaptací na některé rysy-  Nepřehlednost v článcích-  Nepřehlednost v akcích-  Nevhodnost některých příspěvků
  5. 5. +  Nízká cena+  Lokalizace do českého jazyka+  Komunikace s databází přes API-  Problematičnost řešení úprav a jasně definovaných chyb -  Customizace zvacích e-mailů -  Úprava struktury menu-  Stagnace vývoje
  6. 6. idealis.eu  facebook.com/IdealisEU  twi7er.com/idealis  

×