Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Education udfordringer til slideshare

678 views

Published on

Mikkel Høgenhaugs præsentation ved dialogmøde om fremtidens læremidler 2. februar 2012

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Education udfordringer til slideshare

  1. 1. 14. FEBRUAR 2012 © KMD A/S DIAS 1 DOKUMENT NR./VERSION_ Det er teknisk og pædagogisk besværligt at bringedigitale læremidler i anvendelse i undervisningen_ Det er en udfordring at differentiereundervisningen i mere end to niveauer_ Vanskeligt at identificere og lade sig inspirere afbrugbare forløb fra andre lærere_ Svært af få overblik over skolens digitalelæremidler_ Svært af få overblik over markedets udbud afdigitale læremidler

×