Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Impello-analysen 2014
Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i
Trondheimsregionen
Impello Management AS
Frode I...
Takk til våre samarbeidspartnere
2
Impello Management: Utvikler, synliggjør og realiserer verdier
3
Uavhengig konsulentselskap i Trondheim – 10 ansatte
Forre...
Agenda
4
Hovedfunn
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og offentlig finansiering
Eksterne komme...
Hovedfunn:
Hovedfunn i årets analyse (1)
De økonomiske pilene i teknologibransjen peker oppover!
5
Hovedfunn:
Hovedfunn i årets analyse (2)
Rekordhøyt antall nyetableringer i Trondheimsregionen!
6
Hovedfunn:
Hovedfunn i årets analyse (3)
Økt aktivitet på oppkjøpsfronten!
7
Hovedfunn:
Hovedfunn i årets analyse (4)
«Et viktig kjennetegn ved teknologi- og forskningsmiljøene i
Trondheim er hvor vi...
Hovedfunn:
Hovedfunn i årets analyse (5)
Innovasjons- og investeringsmiljøene i Trondheimsregionen
oppleves fragmentert og...
Hovedfunn
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og offentlig finansiering
Eksterne kommentarer
År...
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene:
Trondheimsregionen
Kommuner i Trondheimsregionen:
Rissa
Leksvik
Stjørdal
Malvik
T...
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene:
Nøkkeltall
12
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene:
Nøkkeltall
13
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene:
Nøkkeltall
14
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene:
Nøkkeltall
15
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene:
Nøkkeltall
16
Økonomisk utvikling:
Antall aksjeselskaper
17
Antall aksjeselskaper 2013: 479
Antall nyetableringer 2013: 64
Antall nyetab...
Økonomisk utvikling:
Antall ansatte i aksjeselskapene
18
Vekst: 3 % 13 % 10 % 1 % 4 % 3 % 3 % 2 % 1 %
Økonomisk utvikling:
Antall ansatte i aksjeselskapene
19
Kraftig vekst frem mot finanskrisen i 2008/2009
Vekst på 2-4 % fr...
20
Økonomisk utvikling:
Powel AS
Softwareløsninger til:
Energisektoren
Offentlig sektor
Entreprenørbransjen
iAM Editor Pro...
Økonomisk utvikling:
Samlet omsetning for aksjeselskapene
21
Vekst: 12 % 23 % 11 % 3 % 2 % 13 % 11 % 2 %
Autronica Fire and Security AS
863 mill. kr i omsetning (2013)
+ 53 mill. kr siden 2012
374 ansatte per 31.12.2014
Økonomi...
Økonomisk utvikling:
Samlet årsresultat for aksjeselskapene
23
Økonomisk utvikling:
Samlet årsresultat for aksjeselskapene
24
Teknologiselskapene i Trondheimsregionen tjener penger: and...
Økonomisk utvikling:
Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen
25
IKT-bransjen har flest
selskaper og vokse...
Økonomisk utvikling:
Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen
26
IKT dekker et bredt spekter virksomheter,...
Økonomisk utvikling:
Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen
27
IKT-dominansen er ikke like
fremtredende ...
Hovedfunn
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og offentlig finansiering
Eksterne kommentarer
År...
Nyetableringer:
Bransjefordeling nyetablerte selskaper
29
Rekordhøyt antall nyetableringer i 2013: 67 stk
Så langt er det ...
Nyetableringer:
«App-selskaper» – spill for mobil og nettbrett
Quizzer AS - Quizzer CompileIT AS – Time Eaters
Dirtybit – ...
Nyetableringer:
IKT– Selvhjelps-app, e-læring og konsertstreaming
Mindfit AS (selvhjelps-app) Apraxim AS (e-læring)
Mazema...
Nyetableringer:
Nyetableringer fra FoU-miljøene
32
Oversikten omfatter kun selskaper med registrert
forretningsadresse i T...
Hovedfunn
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og offentlig finansiering
Eksterne kommentarer
År...
Oppkjøp og offentlig finansiering:
Historisk utvikling i antall oppkjøp
34
Stor aktivitet på oppkjøpsfronten i 2014: 9 sel...
Oppkjøp og offentlig finansiering:
Oppkjøp registrert i 2013-2014
35
En oversikt over oppkjøpene de siste to årene er list...
Lithicon Norway AS –
Fullstendige analyser av kjernemateriale
Foto: www.fei.com
Lithicon Norway AS (2013-
tall)
• Omsetnin...
Marine Cybernetics AS –
Testing av IT-baserte kontrollsystemer
Foto: www.marinecybernetics.com
Marine Cybernetics AS
(2013...
Telcage AS –
Fjerndrifts- og overvåkingssystemer for
oppdrettsanlegg
Foto: www.telcage.com
Telcage AS (2013-tall)
• Omsetn...
Oppkjøp og offentlig finansiering:
Tilskudd fra Innovasjon Norge
39
Innvilgede tilskudd til teknologiselskapene hadde en n...
Oppkjøp og offentlig finansiering:
Lån fra Innovasjon Norge
40
Innvilgede lån fra Innovasjon Norge har opplevd en nedgang ...
Hovedfunn
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og offentlig finansiering
Eksterne kommentarer
År...
Eksterne kommentarer:
Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen
42
Vi har utfordret noen nasjonale nøkkelpersoner til ...
Eksterne kommentarer:
Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen
43
Impello har stilt følgende spørsmål:
1. Hvilke erfa...
Eksterne kommentarer:
Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen
44
«Et viktig kjennetegn ved teknologi- og
forskningsm...
Eksterne kommentarer:
Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen
45
«For Kongsberg er Trondheim meget viktig. Det at
de...
Eksterne kommentarer:
Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen
46
«Et særtrekk ved regionen er at den, kanskje i
stør...
Eksterne kommentarer:
Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen
47
«NTNU og forskningsmiljøene i Trondheim bør
søke et...
Eksterne kommentarer:
Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen
48
«Teknologi- og kunnskapsmiljøet i Trondheim er
bunn...
Hovedfunn
Økonomisk utvikling for aksjeselskapene
Nyetableringer
Oppkjøp og offentlig finansiering
Eksterne kommentarer
År...
Årets tema:
Kunnskap om innovasjonsaktører hos teknologigründere
50
Impello har utført en spørreundersøkelse blant gründer...
Årets tema:
Innovasjonsmiljøer
51
Hele 38 % av nyetableringene mener de har lite eller ingen kjennskap til
innovasjonsmilj...
Årets tema:
Investeringsmiljøer
52
52 % mener at de har lite eller ingen kjennskap til investeringsmiljøene i
Trondheimsre...
Årets tema:
Rådgivingstjenester
53
34 av selskapene (51 %) har benyttet gratis eller rabatterte rådgivere,
mens 42 av sels...
Årets tema:
Oversikt over innovasjonsaktører i regionen
54
Impello har derfor utarbeidet en oversikt over innovasjonsaktør...
Årets tema:
Oversikt over innovasjonsaktører i regionen
55
Impello har utarbeidet en oversikt over innovasjonsaktører i re...
Oppsummering av nøkkeltall 2013
Trondheimsregionen
554 teknologiselskaper (479 AS, 75 avd.)
10.175 ansatte (6.310 ansatte ...
Takk for oppmerksomheten!
www.impello.no
57
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2015 01-20 impello-analysen 2014 foredrag

1,564 views

Published on

Fremlegging av Impello-analysen 2014

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2015 01-20 impello-analysen 2014 foredrag

 1. 1. Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015
 2. 2. Takk til våre samarbeidspartnere 2
 3. 3. Impello Management: Utvikler, synliggjør og realiserer verdier 3 Uavhengig konsulentselskap i Trondheim – 10 ansatte Forretningsutvikling og strategi Finansiell rådgiving Management for hire M&A – kjøp og salg av virksomheter Kunder Teknologiselskaper – IKT, maritim, olje/gass, energi Industri FoU- og innovasjonsmiljø
 4. 4. Agenda 4 Hovedfunn Økonomisk utvikling for aksjeselskapene Nyetableringer Oppkjøp og offentlig finansiering Eksterne kommentarer Årets tema
 5. 5. Hovedfunn: Hovedfunn i årets analyse (1) De økonomiske pilene i teknologibransjen peker oppover! 5
 6. 6. Hovedfunn: Hovedfunn i årets analyse (2) Rekordhøyt antall nyetableringer i Trondheimsregionen! 6
 7. 7. Hovedfunn: Hovedfunn i årets analyse (3) Økt aktivitet på oppkjøpsfronten! 7
 8. 8. Hovedfunn: Hovedfunn i årets analyse (4) «Et viktig kjennetegn ved teknologi- og forskningsmiljøene i Trondheim er hvor viktige de er også utenfor regionen» Næringsminister Monica Mæland 8
 9. 9. Hovedfunn: Hovedfunn i årets analyse (5) Innovasjons- og investeringsmiljøene i Trondheimsregionen oppleves fragmentert og uoversiktelig blant teknologigründere! 9
 10. 10. Hovedfunn Økonomisk utvikling for aksjeselskapene Nyetableringer Oppkjøp og offentlig finansiering Eksterne kommentarer Årets tema Agenda 10
 11. 11. Økonomisk utvikling for aksjeselskapene: Trondheimsregionen Kommuner i Trondheimsregionen: Rissa Leksvik Stjørdal Malvik Trondheim Klæbu Melhus Midtre Gauldal Orkdal Skaun www.trondheimsregionen.no
 12. 12. Økonomisk utvikling for aksjeselskapene: Nøkkeltall 12
 13. 13. Økonomisk utvikling for aksjeselskapene: Nøkkeltall 13
 14. 14. Økonomisk utvikling for aksjeselskapene: Nøkkeltall 14
 15. 15. Økonomisk utvikling for aksjeselskapene: Nøkkeltall 15
 16. 16. Økonomisk utvikling for aksjeselskapene: Nøkkeltall 16
 17. 17. Økonomisk utvikling: Antall aksjeselskaper 17 Antall aksjeselskaper 2013: 479 Antall nyetableringer 2013: 64 Antall nyetableringer 2014: 25* (*per 15.januar 2015)
 18. 18. Økonomisk utvikling: Antall ansatte i aksjeselskapene 18 Vekst: 3 % 13 % 10 % 1 % 4 % 3 % 3 % 2 % 1 %
 19. 19. Økonomisk utvikling: Antall ansatte i aksjeselskapene 19 Kraftig vekst frem mot finanskrisen i 2008/2009 Vekst på 2-4 % fra 2010-2013 Aksjeselskapene med flest ansatte i 2013 var: Autronica Fire and Security (372) Powel (193) Atmel (192) Bredero Shaw (186) Nordic Semiconductor (170)
 20. 20. 20 Økonomisk utvikling: Powel AS Softwareløsninger til: Energisektoren Offentlig sektor Entreprenørbransjen iAM Editor Pro – Kartløsning for nettbrett Bilde hentet fra www.powel.com Bærekraftige løsninger som maksimerer kundens verdi Hovedmarked i Norge, og ekspanderer både i Tyrkia og Sveits
 21. 21. Økonomisk utvikling: Samlet omsetning for aksjeselskapene 21 Vekst: 12 % 23 % 11 % 3 % 2 % 13 % 11 % 2 %
 22. 22. Autronica Fire and Security AS 863 mill. kr i omsetning (2013) + 53 mill. kr siden 2012 374 ansatte per 31.12.2014 Økonomisk utvikling: Størst omsetning 2013 22 Electromagnetic Geoservices ASA 1 027 mill. kr i omsetning (2013) + 46 mill. kr siden 2012 159 ansatte per 31.12.2014 Elkem Thamshavn AS 822 mill. kr i omsetning (2013) Samme nivå som i 2012 166 ansatte per 31.12.2014 Nordic Semiconductor ASA 731 mill. kr i omsetning (2013) - 36 mill. kr siden 2012 221 ansatte per 31.12.2014
 23. 23. Økonomisk utvikling: Samlet årsresultat for aksjeselskapene 23
 24. 24. Økonomisk utvikling: Samlet årsresultat for aksjeselskapene 24 Teknologiselskapene i Trondheimsregionen tjener penger: andre år på rad med betydelig positivt årsresultat! Lokomotivene i regionen leder an: Electromagnetic Geoservices ASA hadde 113 MNOK i økt årsresultat fra 2012 til 2013 Dynamic Rock Support (kjøpt opp 2013), Interwell Technology AS, Seabed Geosolutions AS (flyttet 2014), Biokraft AS og Washington Mills AS økte alle årsresultatet med over 20 MNOK i 2013 52 % av aksjeselskapene leverte i 2013 positivt årsresultat. Dette er noe lavere antall enn i 2012 som er den foreløpige toppen Hva skal til for å fortsette den positive trenden? Nye vekstselskaper må skapes og videreutvikles Fokus: Kommersialisering av teknologi!
 25. 25. Økonomisk utvikling: Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen 25 IKT-bransjen har flest selskaper og vokser mest!
 26. 26. Økonomisk utvikling: Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen 26 IKT dekker et bredt spekter virksomheter, og kan igjen deles inn i underkategorier: Programvare (53 %) Konsulentvirksomhet (27 %) Elektronikk (11 %) Instrumentering (5 %) Telekom (3 %) Geomatikk (1 %) IKT-selskapene med størst omsetning i 2013 var Nordic Semiconductor ASA (731 mill. kr) Q-Free ASA (606 mill. kr) Powel AS (377 mill. kr)
 27. 27. Økonomisk utvikling: Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen 27 IKT-dominansen er ikke like fremtredende når det gjelder antall ansatte – færre ansatte per selskap
 28. 28. Hovedfunn Økonomisk utvikling for aksjeselskapene Nyetableringer Oppkjøp og offentlig finansiering Eksterne kommentarer Årets tema Agenda 28
 29. 29. Nyetableringer: Bransjefordeling nyetablerte selskaper 29 Rekordhøyt antall nyetableringer i 2013: 67 stk Så langt er det registrert 25 nyetableringer i 2014, noe som er 6 mindre på tilsvarende tidspunkt i fjor Dette tyder på at veksten i nyetableringer har fortsatt i 2014!
 30. 30. Nyetableringer: «App-selskaper» – spill for mobil og nettbrett Quizzer AS - Quizzer CompileIT AS – Time Eaters Dirtybit – Fun Run 2
 31. 31. Nyetableringer: IKT– Selvhjelps-app, e-læring og konsertstreaming Mindfit AS (selvhjelps-app) Apraxim AS (e-læring) Mazemap (app med kart over bygninger)
 32. 32. Nyetableringer: Nyetableringer fra FoU-miljøene 32 Oversikten omfatter kun selskaper med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen
 33. 33. Hovedfunn Økonomisk utvikling for aksjeselskapene Nyetableringer Oppkjøp og offentlig finansiering Eksterne kommentarer Årets tema Agenda 33
 34. 34. Oppkjøp og offentlig finansiering: Historisk utvikling i antall oppkjøp 34 Stor aktivitet på oppkjøpsfronten i 2014: 9 selskaper er solgt Kjøperne er en blanding av norske og internasjonale selskaper, og ansatte Teknologibransjen i Trondheimsregionen er i vinden!
 35. 35. Oppkjøp og offentlig finansiering: Oppkjøp registrert i 2013-2014 35 En oversikt over oppkjøpene de siste to årene er listet opp i tabellen nedenfor:
 36. 36. Lithicon Norway AS – Fullstendige analyser av kjernemateriale Foto: www.fei.com Lithicon Norway AS (2013- tall) • Omsetning: 16 mill. kr • Driftsresultat: -15 mill. kr • Ansatte: 22 • Kjøpt av FEI Company Tilbyr analyse og visualisering av kjernemateriale for olje- og gassindustrien Solgt til det internasjonale instrumenteringsselskapet FEI
 37. 37. Marine Cybernetics AS – Testing av IT-baserte kontrollsystemer Foto: www.marinecybernetics.com Marine Cybernetics AS (2013-tall) • Omsetning: 101 mill. kr • Driftsresultat: 6,8 mill. kr • Ansatte: 64 • Kjøpt av DNV GL Avansert softwaretesting til oljerigger og boreskip DNV GL kjøpte selskapet og kan med det tilby testing og verifisering av kontrollsystemer som en del av sin portefølje
 38. 38. Telcage AS – Fjerndrifts- og overvåkingssystemer for oppdrettsanlegg Foto: www.telcage.com Telcage AS (2013-tall) • Omsetning: 9 mill. kr • Driftsresultat: - 1,5 mill. kr • Ansatte: 5 • Kjøpt av Steinsvik Group AS Tjenester for fjerndrift og fjernovervåkning av oppdrettsanlegg Steinsvik Group kjøpte en av sine konkurrenter
 39. 39. Oppkjøp og offentlig finansiering: Tilskudd fra Innovasjon Norge 39 Innvilgede tilskudd til teknologiselskapene hadde en nedgang i 2013, før tilskuddene var tilbake på samme nivå i 2014 Antall tilskudd har økt betydelig, og forventes å øke videre i 2015 Innovasjon Norge har blant annet gitt signaler om at første fase etablererstipend skal få kortere behandlingstid
 40. 40. Oppkjøp og offentlig finansiering: Lån fra Innovasjon Norge 40 Innvilgede lån fra Innovasjon Norge har opplevd en nedgang de siste årene Årsakene er naturlige variasjoner på prosjektnivå, og at det har vært mindre egenkapital tilgjengelig for å fullfinansiere prosjekter de siste årene I tillegg til lån har Innovasjon Norge utstedt garantier for 16 mill. kr de siste 5 årene
 41. 41. Hovedfunn Økonomisk utvikling for aksjeselskapene Nyetableringer Oppkjøp og offentlig finansiering Eksterne kommentarer Årets tema Agenda 41
 42. 42. Eksterne kommentarer: Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen 42 Vi har utfordret noen nasjonale nøkkelpersoner til å gi sine kommentarer og synspunkter på teknologibransjen i Trondheimsregionen – sett utenfra: Monica Mæland, næringsminister i Nærings- og fiskeridepartementet Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge Kjerstin Braathen, konserndirektør for DNB Bedriftsmarked Norge Tellef Thorleifsson, partner Northzone
 43. 43. Eksterne kommentarer: Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen 43 Impello har stilt følgende spørsmål: 1. Hvilke erfaringer har du med teknologibransjen i Trondheimsregionen? 2. Hvilke styrkeområder har teknologibransjen i Trondheimsregionen og hvilke områder synes du regionen bør satse på fremover? 3. Hva tror du skal til for å utvikle flere internasjonale, teknologibaserte suksessbedrifter med base i Trondheimsregionen? 4. Hva betyr teknologihovedstaden Trondheim for AS Norge?
 44. 44. Eksterne kommentarer: Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen 44 «Et viktig kjennetegn ved teknologi- og forskningsmiljøene i Trondheim er hvor viktige de er også utenfor regionen» «Jeg har blant annet hatt gleden av å møte studenter ved Entreprenørskolen til NTNU. Entreprenørskolen er utrolig viktig for å overføre kompetanse og gode ideer til nye produkter og løsninger» «Regjeringen har også prioritert å styrke de statlige ordningene som er innrettet for å støtte og stimulere til innovasjoner, bedriftsetablering og ekspansjon» Monica Mæland, Næringsminister
 45. 45. Eksterne kommentarer: Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen 45 «For Kongsberg er Trondheim meget viktig. Det at det er et mangfoldig teknologimiljø - både NTNU, SINTEF og ikke minst en rekke mindre teknologimiljøer - skaper dynamikk og kreativitet» «Jeg tror det blir enda viktigere å styrke satsingene innen Ocean Space-disiplinene og fornybar energi. I tillegg kommer kunnskap innen robotics, automasjon og connectivity. Disse fagområdene vil bety mye i byggingen av neste genereasjons produksjonsindustri i Norge» «Samspillet innen trekanten akademia/forskning – industrielle lokomotivselskaper – start-ups vil være avgjørende for å få frem nye industrieventyr» Walter Qvam, KONGSBERG Gruppen
 46. 46. Eksterne kommentarer: Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen 46 «Et særtrekk ved regionen er at den, kanskje i større enn andre regioner, preges av selskapene springer ut fra sterke utdannings- og forskningsmiljøer, og i mindre grad fra industrien» «Lokale møteplasser mellom industri og innovasjonsmiljøer er spennende flater hvor teknologiutvikling blir veldig målrettet. Her vil sterk lokal industri som for eksempel havbruk kunne gi spennende muligheter for regionen fremover» «Det er viktig å synliggjøre de som lykkes og dyrke frem helter og suksesshistorier for å inspirere flere til å satse» Kjerstin Braathen, DNB
 47. 47. Eksterne kommentarer: Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen 47 «NTNU og forskningsmiljøene i Trondheim bør søke etter å tiltrekke seg flere ressurspersoner som har internasjonal bakgrunn» «Når det kommer til bransjer så har Trondheimsregionen er sterkt fortrinn innen IT som det bør fokuseres på å fremheve ytterligere. I tillegg er det et stort potensiale både innen maritime og marine næringer» «På lang sikt er det helt avgjørende at Norge bygger kompetanse på andre teknologiområder enn oljeteknologi, og i den forbindelse spiller Trondheimsregionen en helt sentral rolle» Tellef Thorleifsson, Northzone
 48. 48. Eksterne kommentarer: Kommentar fra nøkkelpersoner utenfor regionen 48 «Teknologi- og kunnskapsmiljøet i Trondheim er bunnsolid og framtidsrettet, og det etableres mange spennende bedrifter med utgangspunkt i nettopp dette miljøet» «Trondheimsregionen har mange styrkeområder på teknologisiden, og det er nettopp bredden, tverrfaglighet og internasjonale relasjoner som sammen gjør Trondheimsregionen sterk og internasjonal» «Initiativet som gründerkollektivet Digs har tatt for å lage et samlingssted for oppstartsbedrifter representerer en felles læringsarena og et miljø for gründere som blir viktig fremover» Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge
 49. 49. Hovedfunn Økonomisk utvikling for aksjeselskapene Nyetableringer Oppkjøp og offentlig finansiering Eksterne kommentarer Årets tema Agenda 49
 50. 50. Årets tema: Kunnskap om innovasjonsaktører hos teknologigründere 50 Impello har utført en spørreundersøkelse blant gründere og ledere i selskaper som ble etablert i perioden 2010-2014 67 selskaper responderte på undersøkelsen og danner grunnlaget for funnene som er presentert i «Årets tema» Konklusjonen er at en betydelig andel av nyetablerte teknologiselskaper i Trondheimsregionen ikke utnytter den kompetansen som eksisterer i regionen på en god nok måte. En av hovedårsakene til dette er manglende oversikt over hvilke miljøer som eksisterer og hvilke tjenester de ulike aktørene tilbyr.
 51. 51. Årets tema: Innovasjonsmiljøer 51 Hele 38 % av nyetableringene mener de har lite eller ingen kjennskap til innovasjonsmiljøene i regionen Tilgang på kontorplass og faglig/sosialt nettverk er viktigste kriterier for valg av innovasjonsmiljø
 52. 52. Årets tema: Investeringsmiljøer 52 52 % mener at de har lite eller ingen kjennskap til investeringsmiljøene i Trondheimsregionen 29 av 67 selskaper har vært i kontakt med investor i løpet av oppstartsfasen, og 14 av disse har eksterne investorer i dag Noen av disse har hatt investorer inne i både såkorn- og venturefase
 53. 53. Årets tema: Rådgivingstjenester 53 34 av selskapene (51 %) har benyttet gratis eller rabatterte rådgivere, mens 42 av selskapene (63 %) har benyttet betalte rådgivingsmiljø i etableringsfasen
 54. 54. Årets tema: Oversikt over innovasjonsaktører i regionen 54 Impello har derfor utarbeidet en oversikt over innovasjonsaktører i regionen, samt hvilke tjenester og tilbud disse aktørene leverer. Fullstendig oversikt finnes i årets utgave av Impello-analysen.
 55. 55. Årets tema: Oversikt over innovasjonsaktører i regionen 55 Impello har utarbeidet en oversikt over innovasjonsaktører i regionen, samt hvilke tjenester og tilbud disse aktørene leverer. Fullstendig oversikt finnes i årets utgave av Impello-analysen.
 56. 56. Oppsummering av nøkkeltall 2013 Trondheimsregionen 554 teknologiselskaper (479 AS, 75 avd.) 10.175 ansatte (6.310 ansatte i AS og 3.865 i avd.) Økonomiske nøkkeltall aksjeselskaper (samlet) Omsetning: 14,4 mrd. kr (vekst 2,3 %) Driftsresultat: 0,8 mrd. kr (vekst 2,9 %) Årsresultat: 379 mill. kr (vekst 38,4 %) Egenkapital: 6,8 mrd. kr (vekst 6,2 %) 56
 57. 57. Takk for oppmerksomheten! www.impello.no 57

×