Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Å jobbe med brukervennlighet<br />Thor Fredrik Eie<br />
Spesialisert innenfor brukeropplevelse<br />Brukersentrert design<br />Test og evaluering<br />Kurs og konferanser<br /><u...
Uavhengig
Høyt faglig fokus</li></li></ul><li>Måloppnåelse<br />Løse brukernes oppgaver<br />Brukervennlig, enkelt, effektivt<br />
Ledende private og offentlige kunder<br />
Vår metodikk<br />Analyse<br />Konseptskisser<br />Design<br />Utvikling<br />Strategi og mål<br />Interaksjonsdesign/Graf...
Fra strategi til konkrete og målbare mål<br />Hva er dagens situasjon?<br />Hva skal vi oppnå med ny løsning?<br />Hva er ...
Målgrupper og bruksscenarier<br />Hvem er målgruppene og hva kjennetegner dem?<br />Hvilke bruksoppgaver og behov må løsni...
Innholdskartlegging<br /><ul><li>Hvilke muligheter gir dagens innhold?
Er det nytt innhold som bør inn for å støtte sentrale bruksoppgaver?
Er det innhold som bør tas ut?</li></li></ul><li>Konseptskisser<br /><ul><li>Hvilket konsept/grensesnitt vil best løse bru...
Lager konseptskisser av kjernesidene på nettstedet – de sidene som løser brukerens viktigste oppgaver</li></li></ul><li>In...
Klikkbar prototype
Rapport med skjermbilder fra prototype der funksjonelle krav knyttes direkte til sider og elementer
Møter og avsjekk med prosjektgruppen underveis</li></li></ul><li>Utvikling av grafisk design<br />
3500 brukere<br />
Konsept for nye UiO.no<br />
Målgrupper for ny UiO-web <br />Eksterne målgrupper<br />Potensielle studenter<br />Potensielle forskere og undervisere <b...
Brukerprofiler<br />
Hva er brukerprofiler?<br />Fiktive, men spesifikke personer som er i målgruppene for nettstedet<br />Troverdige som eksem...
Hvorfor brukerprofiler?<br />Økt forståelse for brukerne og deres situasjoner/omgivelser<br />Behandle brukere som individ...
UiO brukerprofilene<br />Silje (18) fra Grimstad, går i 3. klasse på videregående, vil gå på UiO, er interessert i språk, ...
 Lurer på om jeg kan ta et  semester i Brussel? <br />Målgruppe: Eksisterende student<br />Thomas (22), student, 3. sem...
Fra Lillehammer
Bor på Kringsjå studentby
Ett år på Sund Folkehøgskole med retning ”Miljø og klima”, siviltjeneste i barnehage
Samfunnsengasjert og miljøbevisst
Er med å arrangere debattkvelder på Studentersamfundet
3. semester internasjonale studier ved det samfunnsvitenskapelige faktultet</li></ul>Mål<br />Thomas vil ta en master i in...
Hvilke(t) semester er aktuelt for utenlandsstudier?
Finne studieveileder og erfaringer fra andre som har studert i utlandet
Finne informasjon om ERASMUS
Hvilke støtteordninger har Lånekassen?
Hvilke avtaler har UiO med universiteter i utlandet?
Hvem kan være potensielle arbeidsgivere?
Velge studievei
Lage timeplan (i rom og tid)
Levere oppgaver på nett
Betale semesteravgift
Registrere seg
Skifte passord
Få beskjeder i tilknytning til undervisningen</li></ul>Erfaring/kunnskap<br />Databruk<br /><br />Web<br /><br />ui...
Konseptskisser<br />
Universitetets forside - prinsipper<br />Viktigste oppgaver støttes øverst på siden<br />Finne kontaktinformasjon<br />Vel...
Temasider<br />Det forskes på samme tema på mange ulike enheter<br />Men, mange kjenner ikke organisasjonsstrukturen til U...
Om temasidene<br />Aggregert fra mange ulike kilder ved UiO<br />Baseres på at innhold merkes med metadata<br />Finnes på ...
Interaksjonsprinsipper<br />
Headeren brukes for å etablere kontekst for brukeren + navigasjon<br />Hvor er du?<br />Navigasjon oppover<br />Spare plas...
Venstremeny + ”sti” – Inspirasjon fra BBC sport<br />	Brukeren har gått inn i seksjonen for sport og klikker på Football<b...
Bunnmeny<br />Finnes på alle sider<br />Gir brukeren enkel navigasjon sideveis og nedover i strukturen<br />Samme kategori...
Søk<br />Innholdsmengden ved UiO er svært stor og søk blir svært viktig <br />Ved spesifikke oppgaver finnes det skredders...
Arbeidet videre<br />Konsept<br />Håndtegnede skisser<br />Digital prototype<br />Grafisk design<br />Teknisk utvikling<br />
Brukertesting<br />
Fakta om brukertesting<br />Kan teste alt fra papirversjon til ferdig løsning<br />Flere små tester er bedre enn en stor<b...
Spørre eller teste?<br />
Brukertesting <br />Typiske brukere som løser realistiske<br />oppgaver på et nettsted<br />
Hvor mange testpersoner?<br />
Testing av prototype<br />
Testing avprototyper<br />Fordeler<br />Tidlig input påombrukernefårsvarpå sine viktigsteoppgaverpånettstedet<br />Får fee...
Testing avnettside<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasjon for infomedia, UiB

1,189 views

Published on

Dette er en presentasjon jeg holdt for hovedfagsstudentene ved infomedia ved Universitetet i Bergen om hvordan det er å jobbe med brukervennlighet.

Noen av skjermbildene er fjernet.

Published in: Design, Education, Technology
 • Be the first to comment

Presentasjon for infomedia, UiB

 1. 1. Å jobbe med brukervennlighet<br />Thor Fredrik Eie<br />
 2. 2. Spesialisert innenfor brukeropplevelse<br />Brukersentrert design<br />Test og evaluering<br />Kurs og konferanser<br /><ul><li>Spesialisert
 3. 3. Uavhengig
 4. 4. Høyt faglig fokus</li></li></ul><li>Måloppnåelse<br />Løse brukernes oppgaver<br />Brukervennlig, enkelt, effektivt<br />
 5. 5. Ledende private og offentlige kunder<br />
 6. 6. Vår metodikk<br />Analyse<br />Konseptskisser<br />Design<br />Utvikling<br />Strategi og mål<br />Interaksjonsdesign/Grafisk design<br />Brukerbehov<br />Brukertest<br />Innholdsstrategi og innholdsutvikling<br />Evaluering<br />Brukertesting<br />Copyright NetLife Research - www.netliferesearch.com - kontakt@netliferesearch.comNetLife Research AS, <br />
 7. 7. Fra strategi til konkrete og målbare mål<br />Hva er dagens situasjon?<br />Hva skal vi oppnå med ny løsning?<br />Hva er hovedmål og delmål?<br />Hvordan kan vi måle at vi lykkes?<br />
 8. 8. Målgrupper og bruksscenarier<br />Hvem er målgruppene og hva kjennetegner dem?<br />Hvilke bruksoppgaver og behov må løsningen støtte for de ulike målgruppene?<br />Lager personas som er representanter for ulike målgruppene<br />
 9. 9. Innholdskartlegging<br /><ul><li>Hvilke muligheter gir dagens innhold?
 10. 10. Er det nytt innhold som bør inn for å støtte sentrale bruksoppgaver?
 11. 11. Er det innhold som bør tas ut?</li></li></ul><li>Konseptskisser<br /><ul><li>Hvilket konsept/grensesnitt vil best løse brukernes oppgaver (målbilder)
 12. 12. Lager konseptskisser av kjernesidene på nettstedet – de sidene som løser brukerens viktigste oppgaver</li></li></ul><li>Interaksjonsdesign/Prototype<br /><ul><li>Interaksjonsdesign og informasjonsarkitektur
 13. 13. Klikkbar prototype
 14. 14. Rapport med skjermbilder fra prototype der funksjonelle krav knyttes direkte til sider og elementer
 15. 15. Møter og avsjekk med prosjektgruppen underveis</li></li></ul><li>Utvikling av grafisk design<br />
 16. 16. 3500 brukere<br />
 17. 17. Konsept for nye UiO.no<br />
 18. 18.
 19. 19. Målgrupper for ny UiO-web <br />Eksterne målgrupper<br />Potensielle studenter<br />Potensielle forskere og undervisere <br />Eksterne studenter, forskere og undervisere<br />Alumni<br />Næringsliv <br />Myndigheter/forvaltning inkl EU<br />Medier<br />Forsknings- og utdanningsinstitusjoner <br />Interesseorganisasjoner<br />Potensielle teknisk-administrative ansatte<br />Allmennheten<br />Interne målgrupper<br />Studenter<br />Vitenskapelige ansatte (forskere og undervisere)<br />Teknisk - administrative ansatte<br />Kilde: Mål og målgrupper for ny UiO-web (2008).<br />
 20. 20. Brukerprofiler<br />
 21. 21. Hva er brukerprofiler?<br />Fiktive, men spesifikke personer som er i målgruppene for nettstedet<br />Troverdige som eksempler på brukere i målgruppene<br />Et sett av brukerprofiler får fram et spekter av brukerbehov knyttet til målgruppene<br />Ikke en ”super-brukerprofil” som har alle behovene<br />
 22. 22. Hvorfor brukerprofiler?<br />Økt forståelse for brukerne og deres situasjoner/omgivelser<br />Behandle brukere som individer, ikke som en ensartet masse<br />Økt fokus på brukerne tidlig i prosjektet<br />Bedre brukeropplevelse for nettstedet<br />
 23. 23. UiO brukerprofilene<br />Silje (18) fra Grimstad, går i 3. klasse på videregående, vil gå på UiO, er interessert i språk, medier, kanskje jus. <br />Tore (42), førsteamanuensis ved matematisk institutt, flink foreleser, samarbeider faglig med foreleser i Utrecht, svaksynt.<br />Thomas (21) fra Lillehammer, 3. semester internasjonale studier ved SV-fakultetet, miljøengasjert, bor på Kringsjå<br />Helga (40) fra Tyskland, filosof og forsker, tenker å søke jobb på Center for the study of mind in nature, norsk mann, 2 barn<br />Kristian (31), journalist i VG, sosial, søker lettfattelig stoff og uttalelser fra fagfolk<br />Stein (61), lærer for 9. klasse, bestefar til gutter på 9 og 11, opptatt av historie<br />Marianne (38), jobber i Kunnskapsdepartementet, opptatt av kvalitet i forskningen<br />
 24. 24.  Lurer på om jeg kan ta et semester i Brussel? <br />Målgruppe: Eksisterende student<br />Thomas (22), student, 3. semester internasjonale studier ved SV<br />Biografi<br /><ul><li>22 år
 25. 25. Fra Lillehammer
 26. 26. Bor på Kringsjå studentby
 27. 27. Ett år på Sund Folkehøgskole med retning ”Miljø og klima”, siviltjeneste i barnehage
 28. 28. Samfunnsengasjert og miljøbevisst
 29. 29. Er med å arrangere debattkvelder på Studentersamfundet
 30. 30. 3. semester internasjonale studier ved det samfunnsvitenskapelige faktultet</li></ul>Mål<br />Thomas vil ta en master i internasjonale studier, og han lurer på å ta 1-2 semestre i Brussel.<br />Viktigste oppgaver på uio.no<br /><ul><li>Hvilke studiemuligheter finnes i utlandet?
 31. 31. Hvilke(t) semester er aktuelt for utenlandsstudier?
 32. 32. Finne studieveileder og erfaringer fra andre som har studert i utlandet
 33. 33. Finne informasjon om ERASMUS
 34. 34. Hvilke støtteordninger har Lånekassen?
 35. 35. Hvilke avtaler har UiO med universiteter i utlandet?
 36. 36. Hvem kan være potensielle arbeidsgivere?
 37. 37. Velge studievei
 38. 38. Lage timeplan (i rom og tid)
 39. 39. Levere oppgaver på nett
 40. 40. Betale semesteravgift
 41. 41. Registrere seg
 42. 42. Skifte passord
 43. 43. Få beskjeder i tilknytning til undervisningen</li></ul>Erfaring/kunnskap<br />Databruk<br /><br />Web<br /><br />uio.no<br /><br />Triggerord<br />Meteorologi, studier i utlandet, miljø, Brussel, timeplan, studentpolitikk, ERASMUS<br />Viktigste sider<br />Programside, Internasjonal dag, emnesider, sio.no (livet rundt studiene), facebook.com<br />
 44. 44. Konseptskisser<br />
 45. 45. Universitetets forside - prinsipper<br />Viktigste oppgaver støttes øverst på siden<br />Finne kontaktinformasjon<br />Velge / finne studier<br />Gjøre noe via en tjeneste / verktøy<br />Hva, når og hvor ang. emne<br />Alt innhold tilgjengelig gjennom bunnmeny<br />Forskningsformidling sentralt plassert<br />
 46. 46. Temasider<br />Det forskes på samme tema på mange ulike enheter<br />Men, mange kjenner ikke organisasjonsstrukturen til UiO og klarer ikke å finne innhold på tvers av ulike enheter<br />UiO trenger å få synliggjort forskning og innhold relatert til forskningen på en bedre måte enn i dag<br />Temasidene er optimalisert for Google, andre søkemotorer, wikipedia, presse, blogger osv.<br />
 47. 47. Om temasidene<br />Aggregert fra mange ulike kilder ved UiO<br />Baseres på at innhold merkes med metadata<br />Finnes på mange ulike nivå: fra Dinosaur til Molekylær biologi<br />
 48. 48. Interaksjonsprinsipper<br />
 49. 49. Headeren brukes for å etablere kontekst for brukeren + navigasjon<br />Hvor er du?<br />Navigasjon oppover<br />Spare plass<br />Fokus på der du er<br />
 50. 50. Venstremeny + ”sti” – Inspirasjon fra BBC sport<br /> Brukeren har gått inn i seksjonen for sport og klikker på Football<br /> Kan klikke seg opp til Sport homepage, men fokus er på Football<br /> Kan klikke seg opp til Football, men fokus er på Premier League<br />
 51. 51. Bunnmeny<br />Finnes på alle sider<br />Gir brukeren enkel navigasjon sideveis og nedover i strukturen<br />Samme kategorier går igjen på de 3 nivåene UiO, Fakultet og Institutt, men innholdet er spesifikt for nivået.<br />Bunnmeny blir spesifikk i de ulike seksjonene (f.eks Forskning og fakta)<br />Inspirasjon: Apple sin bunnmeny<br />
 52. 52. Søk<br />Innholdsmengden ved UiO er svært stor og søk blir svært viktig <br />Ved spesifikke oppgaver finnes det skreddersydde søk med suggestfunksjon: <br />Psy 10<br />Psy 1000 Innføring i generell psykologi<br />Psy 1010 Forskningmetode<br />Søker i heleUiO<br />Direktesøketteremner<br />Spesifiktsøk for personer<br />
 53. 53. Arbeidet videre<br />Konsept<br />Håndtegnede skisser<br />Digital prototype<br />Grafisk design<br />Teknisk utvikling<br />
 54. 54.
 55. 55.
 56. 56.
 57. 57. Brukertesting<br />
 58. 58. Fakta om brukertesting<br />Kan teste alt fra papirversjon til ferdig løsning<br />Flere små tester er bedre enn en stor<br />Testtid ca 1 time per person<br />Oppgavene skal være realistiske og ikke ledende<br />Prosjektgruppa børobservere<br />Enkel testing er bedre enn ingen testing<br />Kvalitativ, ikke kvantitativ metode<br />
 59. 59. Spørre eller teste?<br />
 60. 60. Brukertesting <br />Typiske brukere som løser realistiske<br />oppgaver på et nettsted<br />
 61. 61. Hvor mange testpersoner?<br />
 62. 62. Testing av prototype<br />
 63. 63. Testing avprototyper<br />Fordeler<br />Tidlig input påombrukernefårsvarpå sine viktigsteoppgaverpånettstedet<br />Får feedback påom en hartenktriktig i forholdtilinnholdogstruktur<br />Billigogenkelt å gjøreendringer<br />Ulemper<br />Innholdeteroftebegrensetogfåelementererklikkbare, noesomkangjøretestsituasjonenurealistisk for testpersonene<br />
 64. 64. Testing avnettside<br />
 65. 65. Testing avnettsider<br />Fordeler<br />Realistiskgjengivelseavkompleksitetoginnhold for testpersonene<br />Ulemper<br />Dyrtogkomplisert å gjøreendringer<br />Størreendringerkanværevanskelig (umulig) å gjennomføre<br />
 66. 66. Rekrutteringavdeltakeretil test<br />Viktigstemålgrupperog/eller personas sombakgrunn<br />Vi bruker et eksterntrekrutteringsbyrå<br />Kjønn<br />Geografiskspredning<br />Alder<br />Bakgrunn<br />Arbeidsstedogsituasjon<br />Spesiellekriterier i forholdtiltesten<br />
 67. 67. Hvordan lage gode oppgaver?<br />Ikke still ledende spørsmål<br />Prøv å unngå å bruke de samme uttrykkene som brukes i tekstene på nettsida<br />Ha et klart bilde av formålet med oppgaven – hva ønsker du å teste?<br />
 68. 68. Eksempelpåoppgaver<br />
 69. 69. Eksempelpå rapport<br />Søk<br />1.<br /><br />For eit par av testpersonane tok det litt tid å leggja merke til søkefeltet. <br />Inne på resultatsida var det ingen av testpersonane som forstod avgrensinga med Søk i filer og Bare hele ord. <br />Søkeordet forsvinn når ein set markøren i feltet. Minst ein av testpersonane oppdaga dette når han forsøkte å retta ei feilskriving.<br /><br /><br />3.<br />2.<br />
 70. 70. Forslag til forbedring: Søk<br />1.<br />Søkjefeltet kan med fordel flyttast litt lenger ned frå sidekanten og utforminga frå søketreffsida (med søkeknapp) bør brukast her òg. På søkjetreffsida kan søkjefeltet flyttast lenger inn på sida for å tydelegare visa kva ein har søkt på.<br />Avgrensinga inne på søkjesida gir ikkje betre søkjeresultat og bør fjernast.<br />Søkeordet bør stå i feltet når ein set markøren i det på nytt. Ofte har ein behov for å retta feilskrivingar og det kan vera irriterande om heile ordet forsvinn. <br />Søkjesida treng ikkje å liggja i menysystemet, men koma til syne når ein trykker søk.<br />Nummerering av søketreffa gir ikkje noko ekstra informasjon og kan fjernast. Standard visning er at det viktigaste/det beste treffet kjem øverst. <br />Om Acusto<br />bafler<br />Søkeresultat:<br />Fiberhimling (18/8/2008)<br />Fiberhimling er glassull- eller steinullbaserte forseglede himlingsplater. Platene blir også levert i såkalt våtpress-materiale. Fiberhimling har...<br />Bjørnholt videregående skole (20/8/2008)<br />Ny videregående skole og flerbrukshall i bydel Søndre Nordstrand, Oslo. Skolens areal er ca 20.000 m², og er dimensjonert for 1.090 elever....<br />Dersom ein skal ha datoformat – bruk norsk standardformat: dag, månad, år.<br />For å gjera det tydelegare kva for ein tittel og ingress som høyrer saman kan ein gruppera dei betre saman ved å fjerna mellomrommet mellom tittel og ingress.<br />
 71. 71. Brukaveyetracking<br />Kan se hvortestpersonene ser underveis i testen<br />Vanlig å ha egneoppgaverdertestpersonen jobber uavhengigav moderator<br />Nyttigtilleggsinformasjon for observator<br />
 72. 72. Eyetracking<br />
 73. 73.
 74. 74.
 75. 75. Hvordan er det å jobbe iNetLife Research?<br />
 76. 76. Faglig<br />
 77. 77.
 78. 78.
 79. 79. Sosialt<br />
 80. 80.
 81. 81.
 82. 82.
 83. 83.
 84. 84.
 85. 85.
 86. 86. Internship<br />Masteroppgave<br />Jobbe som konsulent<br />Eller en kombinasjon<br />Send mail til jostein@netliferesearch.com<br />
 87. 87. ?<br />thor@netliferesearch.com<br />Mob: 90674582<br />www.twitter.com/thordivel<br />

×