Eye-tracking and usability

1,189 views

Published on

This presentation was given at NetLife Research Usability day 24th of January 2007

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eye-tracking and usability

 1. 1. Eye-tracking: Se hva brukerne ser Martha Lyngnes og Thor Fredrik Eie
 2. 2. Hva skal vi se på? <ul><li>Hva er eye-tracking, og hvorfor har vi det? </li></ul><ul><li>Demonstrasjon </li></ul><ul><li>Hva kan eye-tracking brukes til? </li></ul><ul><li>Hvordan bruker vi det? </li></ul><ul><li>Konklusjoner </li></ul>
 3. 3. Disposisjon 2 <ul><li>Måten vi bruker resultatene på </li></ul><ul><ul><li>8 testpersoner </li></ul></ul><ul><ul><li>1 oppgave på den viktigste siden – basert på statistikk etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ser om menyer fungerer, og om navigasjonen er god nok frem til denne siden. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lager aggregerte bilder av forsiden av dataene fra alle brukerne. </li></ul></ul><ul><li>Eksempler på mer vitenskapelige studier </li></ul><ul><ul><li>Skjemadesign Metteo Penzo </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritikk fra HFI </li></ul></ul>
 4. 4. Si hei til Tobii!
 5. 5. Hvorfor ble Tobii med oss hjem? <ul><li>Nye faglige utfordringer og utvidelse av metoderepertoaret vårt </li></ul><ul><li>Økt innsikt </li></ul><ul><li>Ingen andre hadde det </li></ul><ul><li>Styrke kvaliteten på testmetodikken </li></ul><ul><li>En spennende tjeneste for kundene våre </li></ul><ul><li>Kjærlighet ved første blikk! </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Demo </li></ul>
 7. 7. Hvordan fungerer det? <ul><li>Eye-trackere sender ut infrarødt lys, og sporer refleksen fra pupillene </li></ul><ul><li>Disse dataene beregnes og legges over skjermbildet </li></ul>
 8. 8. Hvordan fungerer det? <ul><li>Eye-trackere sender ut infrarødt lys, og sporer refleksen fra pupillene </li></ul><ul><li>Disse dataene beregnes og legges over skjermbildet </li></ul>
 9. 9. Grunnlaget for eye-tracking Fiksering = oppmerksomhet
 10. 10. Hva bruker man eye-tracking til?
 11. 11. Noen undersøkelser <ul><li>Matteo Ponzi, UxMatters </li></ul><ul><ul><li>http:// www.uxmatters.com /MT/ archives /000107.php </li></ul></ul><ul><ul><li>Plassering av ledetekster i skjemaer/forms </li></ul></ul><ul><li>Eyetrack III, Poynter Institute </li></ul><ul><ul><li>http:// poynterextra.org /eyetrack2004/ main.htm </li></ul></ul><ul><ul><li>Leseadferd for nettaviser </li></ul></ul><ul><li>Lesing av resultater fra Google, Enquiro </li></ul><ul><ul><li>http://www.enquiro.com/eye-tracking-pr.asp </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan skanner brukerne resultater fra Google </li></ul></ul>
 12. 12. Hvordan bruker vi eye-tracking?
 13. 13. Brukertest – hvordan foregår det? Observasjonsrommet Testrommet
 14. 14. Brukertest med eye-tracking <ul><li>For god bruk – planlegg godt </li></ul><ul><li>Du kan ikke teste alt </li></ul><ul><li>” La oss bare bruke eye-tracking og se hva vi får ut av det” </li></ul><ul><ul><li>Gjør analysen vanskelig </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak av hele brukertesten fører til </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enorme filer (1-1,5 Gigabyte) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fisking etter resultater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tidkrevende </li></ul></ul></ul><ul><li>Lag oppgaver som passer for eye-tracking </li></ul><ul><ul><li>Konkrete – ”finn frem til brukerstøtte” </li></ul></ul>Formålet for brukertesten Det som kan testes ved eye-tracking
 15. 15. Eye-tracking i testrommet <ul><li>Oppgavene deles i to </li></ul><ul><ul><li>En del for eye-tracking </li></ul></ul><ul><ul><li>En del for vanlig brukertestmetodikk </li></ul></ul><ul><li>Unngå ”tenk høyt”-testing under de delene som skal generere data for analyse via eye-tracking </li></ul><ul><li>Brukerne må vite at de kan kommentere så mye de vil etterpå </li></ul>
 16. 16. Eye-tracking i observasjonsrommet <ul><li>Å kunne se hvor brukeren ser under brukertesten gir gode tilleggsopplysninger for fortolkning </li></ul><ul><li>F.eks </li></ul><ul><ul><li>Noen brukere er vanskelige å få til å snakke om hva de tenker </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor begynner brukerne å kikke når de har fått en oppgave? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor er det brukerne ikke ser? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvis brukerne fikserer lenge på et menyvalg, betyr dette ofte at ordene som er brukt er uklare </li></ul></ul>
 17. 17. Konklusjoner
 18. 18. Bruk av resultater - heatmaps <ul><li>Heatmaps er kule – men hva forteller de? </li></ul><ul><li>Heatmaps av kjernesider </li></ul><ul><ul><li>Ser brukerne veien videre? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilken informasjon får mest oppmerksomhet? </li></ul></ul>
 19. 19. Bruk av resultater – Gaze plots <ul><li>Gaze plots </li></ul><ul><ul><li>Brukerens ”sti” over nettsiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Så brukeren valget som skulle klikkes? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvis brukeren så valget, men ikke klikket eller klikket feil, kan det tyde på at ordene som brukes kan være feil </li></ul></ul>
 20. 20. Konklusjoner <ul><li>Real-time gaze view, den blå prikken – gir mye utbytte i selve testsituasjonen </li></ul><ul><ul><li>Hvor begynner brukerne å lete når oppgaven gis i testsituasjonen </li></ul></ul><ul><li>Heatmaps på forsider/kjernesider </li></ul><ul><ul><li>Prioritere innholdselementer </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruke forside/kjerneside på en fornuftig måte </li></ul></ul><ul><li>Mindre innblanding fra moderator der hvor eye-trackingdata skal brukes </li></ul><ul><li>Isolere hva man faktisk ønsker å teste </li></ul>
 21. 21. Utfordringer <ul><li>Skape en god testsituasjon </li></ul><ul><ul><li>Krever mer teknisk dilldall </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalibrere for hver bruker </li></ul></ul><ul><ul><li>Manuell inntasting for moderator under testgjennomføringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Statisk arbeidsposisjon for testperson </li></ul></ul><ul><li>Stiller krav til løsningen som skal testes </li></ul><ul><li>Programvaren er ikke spesialtilpasset en brukertestsituasjon </li></ul><ul><li>Lett å henge seg opp i forsiden – tenk også kjernesider! </li></ul>
 22. 22. Finn Willy!
 23. 23. <ul><li>Waldobildet </li></ul>
 24. 24. Waldo heatmap
 25. 25. Waldo heatmap Spørsmål?

×