Lsim ii module 5

432 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lsim ii module 5

 1. 1. Leergang Strategisch Informatiemanagement<br />Module 5 – Financiën en juridische aspecten<br />12 mei 2011<br />
 2. 2. Juridische aspecten van informatievoorziening<br />
 3. 3. Onderwerpen<br />Overeenkomsten<br />Programmatuurovereenkomsten<br />Apparatuurovereenkomsten<br />Dienstverleningsovereenkomsten<br />Aanbestedingsrecht<br />Intellectueel eigendom<br />Informatiebeveiliging<br />Email en internet gebruik<br />E dienstverlening<br />Bescherming van persoonsgegevens<br />2<br />
 4. 4. 3<br />Overeenkomsten<br />Tijdens het hele proces:<br /><ul><li>Communiceer duidelijk
 5. 5. Calculeer risico’s
 6. 6. Let op formaliteiten: </li></ul>Check vertegenwoordigheidsbevoegdheid<br />Leg afspraken schriftelijk vast<br />De inhoud van overeenkomst telt, niet de naam<br />Kernwoorden<br /><ul><li>Wilsovereenstemming
 7. 7. Verbintenis aangaan
 8. 8. Privaatrecht</li></ul>Algemene voorwaarden<br /><ul><li>Intellectuele eigendom
 9. 9. Leveringstermijn
 10. 10. Garanties
 11. 11. Betaling
 12. 12. Aansprakelijkheid
 13. 13. Overmacht</li></ul>Drie fasen:<br />Vrij om af te breken<br />Afbreken alleen na vergoeding<br />Niet meer bevoegd om af te breken<br />Offerteaanvraag<br />Onderhandelingen<br />Beëindiging<br />Selectie<br />Uitvoer<br />
 14. 14. 4<br />Overeenkomsten<br />Inhoud<br />Partijen en bevoegdheid<br />Overwegingen<br />Begrippen<br />Onderwerp<br />Duur<br />Organisatie<br />Oplevering<br />Acceptatie<br />Meer- en minderwerk<br />Prijzen en tarieven<br />Betaling<br />Garantie<br />Aansprakelijkheid<br />Overmacht<br />Beëindiging<br />Geschillen<br />Overige bepalingen<br />Offerteaanvraag<br />Onderhandelingen<br />Beëindiging<br />Selectie<br />Uitvoer<br />
 15. 15. 5<br />Programmatuurovereenkomsten<br />Licentieovereenkomst<br />Omvang van het gebruiksrecht<br />Duur van het gebruiksrecht<br />Overdraagbaarheid<br />Garantie<br />Updates en upgrades<br />Onderhoud<br />Soorten licenties<br />Ontwikkellicentie<br />Runtime-licentie<br />Shareware-licentie<br />Eindgebruikerlicentie<br />Escrow-overeenkomst<br />Broncodedepot<br />
 16. 16. 6<br />Apparatuurovereenkomsten<br />Koopovereenkomst<br />Eigendomsoverdracht<br />Aflevering<br />Risico-overgang<br />Installatie<br />Garantie<br />Prijzen<br />Betaling<br />Huur-, leaseovereenkomst<br />Onderhoudsovereenkomst<br />
 17. 17. 7<br />Dienstverleningsovereenkomsten<br />Dienstverleningsovereenkomst<br />Beschrijving van de diensten<br />Service Level Agreement<br /><ul><li>Prestatie-indicatoren
 18. 18. Overlegstructuur
 19. 19. Handhavingsysteem</li></ul>Verantwoordelijkheden en verplichtingen<br />Procedure omtrent wijzigingen<br />Intellectueel eigendomsrecht<br />Beëindiging<br />Varianten<br />Inhuur<br />Outsourcing<br />SaaS<br />ASP<br />Hosting<br />
 20. 20. 8<br />Aanbestedingsrecht<br />Vooraankondiging<br />Aankondiging<br />Indienen vragen<br />Nota van Inlichtingen<br />Verzenden antwoorden<br />Indienen offertes<br />Beoordeling offertes <br />Voornemen tot gunning<br />Definitieve gunning<br />Bron: Nota aanbestedingsbeleid, gemeente Sint-Michielsgestel<br />
 21. 21. 9<br />Intellectueel eigendom<br />Auteursrecht<br />Databankenrecht<br />Handelsnaamrecht en domeinnamen<br />http://www.montferland.eu<br />http://www.woudenberg.net<br />http://www.nijkerk.org<br />
 22. 22. 10<br />Informatiebeveiliging<br />Fiscale bewaarplicht<br />Archiefwet<br />Wet e-handtekening<br />Auteurswet<br />Telecommunicatiewet<br />Wet bescherming persoonsgegevens<br />Wet computer criminaliteit<br />Wet elektronisch bestuurlijk verkeer<br />Boekhoud- en bewaarplicht<br />
 23. 23. 11<br />Email en internet gebruik<br />Vuistregel voor werkgevers<br /><ul><li>Werkgever mag regels stellen
 24. 24. Regels moeten duidelijk zijn
 25. 25. OR moet instemmen met regels
 26. 26. Regels moeten toegankelijk zijn
 27. 27. Er moet zijn vastgesteld in hoeverre privégebruik is toegestaan
 28. 28. Ongewenst gebruik moet zo veel mogelijk technisch onmogelijk worden gemaakt
 29. 29. Rapportages en gebruiksstatistieken anonimiseren
 30. 30. Werknemers hebben recht om hun gegevens in te zien</li></li></ul><li>12<br />E dienstverlening<br />Aandachtpunten:<br />Vermeld duidelijk welke diensten worden aangeboden<br />Maak algemene voorwaarden duidelijk<br />Neem beperking van aansprakelijkheid op<br />Vermeld privacyregels<br />Gebruiker moet eigen gegevens kunnen inzien, en het moet duidelijk zijn hoe hij deze gegevens kan wijzigen<br />
 31. 31. 13<br />19_ _<br />A<br />B<br />C<br />Bescherming persoonsgegevens<br />Regels:<br />Behoorlijk en zorgvuldig verwerken<br />Alleen verzamelen voor welbepaalde, omschreven en gerechtvaardige doelen<br />Alleen verwerken als geregistreerde toestemming heeft gegeven en als verwerken noodzakelijk is<br />€<br />Bij verstrekking, rekening houden met:<br />Verwachting van de betrokkene<br />Verwantschap met het oorspronkelijke doel<br />Aard van de gegevens<br />Gevolgen voor de betrokkene<br />
 32. 32. 14<br />Hoog<br />Risico gemeente<br />Programmatuur overeenkomsten<br />Overeenkomsten<br />Info beveiliging<br />Persoons gegevens<br />Invloed op voorwaarden, regels en verantwoordelijkheid<br />Aanbestedings-recht<br />Dienstverlening<br />0%<br />100%<br />Email en internet gebruik<br />E dienstverlening<br />Apparatuur overeenkomsten<br />Intellectueel eigendom<br />Laag<br />
 33. 33. Financiën <br />
 34. 34. 16<br />Eenheden<br />€ per werkplek per jaar<br />€ gebruiker per jaar<br />€ per concurrent user per jaar<br />€ per inwoner<br />€ per inwoner per jaar<br />
 35. 35. Total cost of ownership (TCO) in €/inw/5jr<br />17<br />Kopen<br />Licenties<br />Hardware<br />Netwerken<br />Software<br />Personeel<br />Management<br />Rentelasten<br />Ondersteuning<br />Aanbesteding<br />Onderhoud<br />Installatie<br />Hosting<br />Training<br />Gebruiken<br />Implementatie<br />In gebruik nemen<br />Maatwerk<br />
 36. 36. Quiz<br />
 37. 37. 19<br />Gemeentelijke ICT kosten per werkplek<br />Gewogen gemiddelde<br />Bron: M&I/Partners, ICT benchmark gemeenten 2007<br />
 38. 38. 20<br />Kosten per werkplek<br />Gewogen gemiddelde<br />
 39. 39. 21<br />
 40. 40. 22<br />
 41. 41. Baten<br />Wettelijke verplichting<br />Verbeteren bedrijfsvoering<br />Verbeteren dienstverlening<br />23<br />Baten:<br /><ul><li>Efficiëntie verhogen
 42. 42. Doelstellingen beter realiseren
 43. 43. Meer voldoening</li></ul>Baten:<br /><ul><li>Tijdwinst (doorloop en input)
 44. 44. Transparantie en duidelijkheid
 45. 45. Keuzevrijheid (tijdstip en kanaal)
 46. 46. Tevredenheid
 47. 47. Willingness to pay/accept</li></li></ul><li>24<br />
 48. 48. 25<br />Onze dienstverlening is mensgericht<br />Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen<br />Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking<br />We vragen gegevens slechts eenmaal op<br />We zijn transparant en aanspreekbaar<br />
 49. 49. 26<br />Onderwerpen:<br />Standaarden<br />Transparantie: Openbaarheid van overheidsinformatie<br />Dienstverlening<br />De Burger Centraal<br />Interactieve verwijzingen<br />Toegankelijkheid<br />Bonusvragen<br />
 50. 50. 27<br />
 51. 51. Geen samenhang score en kosten<br />28<br />
 52. 52. 29<br />Samenhang score en grootte?<br />
 53. 53. Een investeringsvoorstel doen<br />Elevator pitch<br />Doel: groen licht krijgen van een raadslid voor een investering ohgv informatiemanagement<br />1 minuut (150 woorden)<br />Eerste zin moet pakken<br />Inhoud:<br />wat moet er gebeuren / wat is de doelstelling<br />wat kost het<br />wat heeft de investeerder eraan<br />Eindig met een verzoek, uitnodiging of vraag<br />30<br />De investering:<br /><ul><li>€1m voor binnengemeentelijk gebruik van basisgegevens
 54. 54. €200K voor een zaaksysteem
 55. 55. €500K om meer diensten online aan te bieden
 56. 56. Of een investering naar keuze </li>

×