Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Actua sessie 20110120

385 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Actua sessie 20110120

 1. 1. “Actua-sessie”<br />Thorbecke<br />20 januari 2011<br />
 2. 2. Wat is actueel?<br />Nog altijd basisregistraties …<br />Basisgegevens<br />Interne distributie<br />Beheer <br />1<br />
 3. 3. Landelijke ambitie<br />e-dienstverlening<br />Zo veel mogelijk via internet (vergunningen, rijbewijs, hulp, status, aanvragen, …)<br />e-gemeente en e-overheid<br />Basisstructuur onderling gelijk (kastje-muur, overdragen tussen partijen, efficiënt gebruik van capaciteit en gegevens, …)<br />Dienstverleningsrelaties ingericht volgens de logica van de burger<br />Gemeentelijke overheid is eerste aanspreekpunt voor de gezamelijke dienstverlenende overheid<br />Gegevenshuishouding op orde én basisregistraties<br />24/7, web-selfservice, de burger zit zelf achter het stuur<br />
 4. 4. BR’s, lopend en komend:<br />3<br />
 5. 5. BAG-project<br />Inventarisatie, opzoeken van gegevens<br />Checken en opschonen, zoeken en complementeren<br />Goede bestanden maken<br />BAG-applicatie, tunen, inrichten en vullen<br />4<br /><ul><li>Huidige processen bekijken
 6. 6. Nieuwe, gewijzigde processen?
 7. 7. Wie? Waar? Hoe?</li></ul>Spoor 1<br />Spoor 2<br /><ul><li>Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 8. 8. Beheer en borging van processen en kwaliteit
 9. 9. Primair voor BAG, maar kloppend voor álle basisregistraties
 10. 10. Organiseren en beheer van gegevensuitwisseling:binnen- en buitengemeentelijk
 11. 11. Koppelingen, automatisering
 12. 12. Informatisering en kwaliteit</li></li></ul><li>Binnengemeentelijke gebruik van basisgegevens<br />Het verplicht buiten- en binnengemeentelijk gebruik van basisgegevens<br />Plannen en e-overheid voor Burgers (Antwoord©)<br />Het EGEM-realisatieplan – NUP – KING <br />Het dienstverleningsconcept<br />Het informatiebeleidsplan<br />De wens en ambitie om intern te werken met één set van gegevens<br />enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik<br />5<br />
 13. 13. 6<br />
 14. 14. 7<br />Binnengemeentelijk gebruik<br />Basisregistraties / gegevens<br />Techniek,koppelingen(achterkant)<br />Dienstverlening(voorkant, intern)<br />Processen<br />Andereprojecten<br />
 15. 15. Binnengemeentelijk gebruik<br />8<br />BAG<br />WOZ<br />‘GBA’<br />Alle andere BR’s (gemeente als afnemer)<br />
 16. 16. O&I: Organisatieontwikkeling & Informatiemanagement<br />Houdt zich bezig met ‘de organisatie’ en met de ‘ontwikkeling van de organisatie’<br />Organiseert de informatievoorziening in de brede zin des woords<br />Beleid en strategie<br />Techniek en infrastructuur<br />Gebruikers<br />Processen en procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, kennis en kunde<br />Managen van de verandering<br />9<br />
 17. 17. 10<br />beheer<br />beheer<br />Distributie en beheer van gegevens<br />Twee soorten beheer:<br />Inhoudelijkbeheer<br />Verantwoordelijkheidvoor de inhoudelijkekwaliteit van gegevens<br />Vereistmateriedeskundigheid<br />Beheer op ‘hoger’ niveau<br />Verantwoordelijkvoor de overall-kwaliteit, vereist ‘distributie’-deskundigheid van gegevensverzamelingen<br />Vereist‘distributie’-deskundigheid<br />Inhoudelijkbeheer:<br /><ul><li>op de vakafdeling</li></ul>Beheer op ‘hoger’ niveau:<br /><ul><li>I&A?</li></ul>Hoe intern moet ‘intern’ zijn?<br />‘beheer’ als service?<br />(Vastgoed? BWT?)<br />
 18. 18. 11<br />
 19. 19. 12<br />
 20. 20. Waar raakt dit?<br />13<br />

×