Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SESEC SAT инструмент за самооценка

381 views

Published on

This is a training module developed in the European project SESEC. More information and the full training can be found here: www.sesec-training.eu
The SESEC project is designed to address the energy efficiency needs of the EU clothing industry. The Consortium relies on outstanding competences of the partners, spread over 6 countries (Bulgaria, Romania, Portugal, Italy, Germany, Belgium) to provide the missing energy efficiency benchmarks and ready-to-use solutions for the large number of SMEs as well as larger companies. The SESEC project has 4 major objectives:
• To develop, test and offer an Energy Efficiency tool for clothing production, made up of guidelines and web-based applications, suitable for SMEs and large companies
• To transfer the project results to the sector, EURATEX members and interested companies
• To offer training and support to companies to implement energy-saving measures considering cost-effectiveness
• To improve opportunities for energy-efficiency for the whole European clothing industry

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SESEC SAT инструмент за самооценка

 1. 1. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 1
 2. 2. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 2 Преглед  Въведение  Наръчник  Системни изисквания  Анализ  Резултати – добри практики Въведение – Наръчник
 3. 3. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 3Въведение – Наръчник
 4. 4. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 4 Самооценка на сегашното състояние по отношение на потенциала за енергийни спестявания във фирмата Инструментът помага на фирмите да намерят отговори на следните въпроси: Как стои моята фирма по отношение на енергийния мениджмънт и кои са областите, които можем да подобрим чрез добри практики и енергоспестяващи технологии? Какви ефективни енергоспестяващи мерки да предприема? Кои мерки да предприема първо?  some more info form Цел на инструмента за самооценка Въведение – Наръчник
 5. 5. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 5 Схемата за Енергийни Спестявания, разработена в европейския проект SESEC, ви предоставя следните инстументи: • Цялостен подход на SESEC Approach, описан в презентация №. 11 • Инструмент за енергиен мениджмънт и бенчмаркинг • Помощен инструмент за разпределяне на енергията (последните два инструмента са описани в презентация №. 12 • Инструмент за самооценка, базиран на Excel, описан в тази презентация • 9 презентации за добри практики в спестяването на енергия: • 01-Договори за доставка и прехвърляне на натоварването • 02-Използване и на производствените машини • 03-Сгъстен въздух • 04-Производство на пара и топлина • 05-Възобновяема енергия и когенерация • 06-Осветление • 07-Отопление • 08-Вентилация и климатизация • 09-Вакуум Налични инструменти и ресурси Въведение – Наръчник
 6. 6. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 6 Бенчмаркове (сравнителни стойности) за електрическо и топлинно потребление и за разходи за енергия в производството на облекло Подробен списък на добри практики за спестяване на енергия, които може да приложите във вашата фирма. Приблизителни стойности на очавкани енергийни спестявания от тези добри практики. Заедно с приблизителните разходи, списъкът с добри практики е добра отправна точка да приоритизирате енергоспестяващите мерки. Очаквани резултати Въведение – Наръчник
 7. 7. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 7Въведение – Наръчник
 8. 8. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 8Въведение – Наръчник
 9. 9. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 9 Стъпки 1. Задайте обхвата на действие 2. Настройте Excel 3. Извършете анализа(= въведете входни данни) 4. Интерпретирайте резултатите(изходни данни) 5. Приоритизирайте добрите практики – планирайте следващите стъпки Въведение – Наръчник
 10. 10. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 10 1. Задайте обхвата на действие Какво очаквате да получите от инструмента за самооценка? Например.:  Да се подготвите за енергиен одит  Да идентифицирате потенциала за спестяване на енергия и разходи  Отправна точка, за да научите повече за енергийната ефективност в производството на облекло Кой във вашата фирма ще работи с Инструмента за самооценка?  Ще имате нужда от информация за сградата, осветлението, отоплението, котлите, вентилацията, сгъстен въздух и вакуум, ако искато да постигнете максимален резултат от използването на Инструмента. Какви ще са следващите стъпки?  Например, съставяне на списък с енергоспестяващи мерки с бързо изплащане Въведение – Наръчник
 11. 11. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 11 2. Настройте Excel Необходим е MS-Excel 2010 или по-късна версия Най-актуалната версия е налична на www.sesec- training.eu Активирайте макросите, за да можете да използвате Инструмента Въведение – Наръчник (Подготовка)
 12. 12. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 12 2. Активиране на макросите Въведение – Наръчник (Подготовка)
 13. 13. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 13 3. Начален екран Натиснете това за анализ на потенциала за енерго- спестяване Въведение – Наръчник (Подготовка) Аналогичният на Инструмента за самооценка инструмент, наречен ENCORE, е разработен и за производството на текстил по проект ARTISAN. Excel-файлът съдържа и двата инструмента, от които можете да изберете „Текстил“ или „Облекло“.
 14. 14. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Ще видите новосъздадения работен лист „Input_A“ Работни листове: Навигация Това ще създаде нов работен лист Това ще рестартира текущия лист, изтривайки зададената информация Тук можете да управлявате всички работни листове Въведение – Наръчник (Подготовка)
 15. 15. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union A) Входни данни – Обща информация I Информацията и цифрите са необходими за калкулиране на бенчмарковете (сравнителните стойности) за вашата фирма и за изчисляване на проблизителните потенциални спестявания. Въведение – Наръчник (входни данни)
 16. 16. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union A) Входни данни – Обща информация II 4 Работно време: Тези въпроси се отнасят за организационните добри практики (като например изключване на осветлението по време на почивки). 5. Използвана енергия: Ако имате когенерация, възобновяема енергия или различни тарифи за електричество, ще ви бъдат предложени няколко мерки как да наредите вашето енергийно потребление. И други фактори ще бъдат проверени, например ефективност на когенерационната инсталация. Отваря нов прозорец, вж. следващия слайд. Тази информация е необходима за бенчмаркинга Въведение – Наръчник (входни данни)
 17. 17. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union A) Въведете данни за потребената енергия Въведение – Наръчник (входни данни)
 18. 18. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union B) Входни данни - Сграда I Информацията ще бъде нужна за идентифициране на потенциала за спестяване от осветление. По-подробна информация за осветление е налична в специалния обучителен модул, наличен на уебстраницата на SESEC. Въведение – Наръчник (входни данни)
 19. 19. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union B) Входни данни - Сграда II Информацията ще се използва за идентифициране на потенциал за спестяване от отопление, климатизация и вентилация. Повече информация за вентилация и климатизация е налична в два специални обучителни модула, налични на уебсайта на SESEC. Въведение – Наръчник (входни данни)
 20. 20. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union C) Входни данни - Процес I Първите въпроси са за производствените флуиди: • Сгъстен въздух • Пара • Гореща вода • Вакуум Въведение – Наръчник (входни данни)
 21. 21. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union C) Входни данни - Процес II Втората част не се отнася за инфраструктурата за преобразуване на енергия, а за машините за директно производство. Въведение – Наръчник (входни данни)
 22. 22. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Процес -> Резултати Това е последната форма за входни данни, след като натиснете „Обработи данните“, ще получите следните данни: • лист OUTPUT A: Енергопотребление и бенчмарк на енергийните разходи • лист OUTPUT B: Подробен преглед по различните енергийни източници • Списък с препоръчани добри практики • Резултат от добрите практики: Оценка на спестяванията от добрите практики Въведение – Наръчник (входни данни->резултати)
 23. 23. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Резултати A. Отчет за енергопотреблението I Работен лист „Output A“ ви дава различни индекси за вашата фирма. Референтните стойности се базират на национални бенчмаркове за две продуктови категории: • Плетива • Конфекция и аксесоари Ref. = Референтна стойност за индустрията във вашата страна Val. = Стойност за вашата фирма Въведение – Наръчник (резултати)
 24. 24. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Резултати A. Отчет за енергопотреблението II Бенчмарковете са: • енергопотребление (в ToE) и • енергийни разходи. Има индекси за • топлинно и • електрическо потребление. Цифрата отдясно показва енергийните разходи за топлинно потребление за двете продуктови категории Въведение – Наръчник (резултати)
 25. 25. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union РЕЗУЛТАТИ B. Индекс по производствен процес I Тук са показани някои бенчмаркове за енергопотребление на единица производство. ТоЕ значи „тонове еквивалент на нефт“. Производствените единици са същите, избрани във входните данни, и могат да бъдат: • бройки • kg • m • m² Въведение – Наръчник (резултати)
 26. 26. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union РЕЗУЛТАТИ B. Индекс по производствен процес II Втората цифра в лист Output B показва дела на различните енергоизточници във вашата фирма. Въведение – Наръчник (резултати)
 27. 27. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Препоръчани най-добри практики - Примери Въведение – Наръчник (резултати)
 28. 28. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Резултати от добрите практики I Набележете вашата цел за енергоспестяване. Тук виждате типичните енергоспествания за тази мярка. Зададените цели за енергоспестяване ще бъдат изтрити, когато работния лист се актуализира. Затова най-добрия начин е да направите Screenshot на отчета, генериран от тази информация. Въведение – Наръчник (резултати)
 29. 29. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Резултати от добрите практики II Ще видите отчетите като отидете на дъното на лист „Best Practice Impact”. Цифрите показват сумата от мерките за всеки приоритет и стъпла. То предлага да започнете с мерки с по-висок приоритет, които обикновено имат по-добро съотношение разходи/ползи. Въведение – Наръчник (резултати)
 30. 30. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Резултати от добрите практики III Вторите данни показват икономическите спестявания. Тук са използвани средностатистическите разходи за различните източници на термална енергия. Въведение – Наръчник (резултати)
 31. 31. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Вашата оценка За да подобрим този инструмент, моля пратете ни обратна информация, като изпратите данните. Те ще бъдат използвани за подобряване на индексите в индустрията и за анализиране на ситуацията с енергопотреблението в индустрията. Вашите данни няма да се разпространяват, а само агрегирани индекси, базирани на множество данни. Въведение – Наръчник (резултати)
 32. 32. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Оценка на инвестицията Изберете това за оценка на инвестиция та Инструментът за самооценка дава и Оценка на Инвестицията. Този калкулатор ще ви помогне на оцените финансовата страна на инвестицията в енергоспестяване. Въведение – Наръчник (оценка на инвестицията))
 33. 33. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Оценка на инвестицията I Инструментът за оценка на инвестицията може да калкулира спестените разходи за енергия както и възвръщаемостта на инвестицията от енергоспестяващи инвестиции. Можете да изчислите тези стойности за една мярка, или да сравнявате различни алтернативи. Инструментът също така предоставя калкулация на паричния поток, взимайки предвид много параметри. Въведение – Наръчник (оценка на инвестицията))
 34. 34. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Оценка на инвестицията II Въведение – Наръчник (оценка на инвестицията))
 35. 35. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Оценка на инвестицията III Introduction – Manual (Investment Evaluation) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Спестяванията на разходи за енергия се изчисляват на база на очакваните спестявания, които се въвеждат като часово потребление и броя на работните дни в годината и работните часове на ден за конкретната инсталация. Въведение – Наръчник (оценка на инвестицията))
 36. 36. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Оценка на инвестицията IV Следните индекси се калкулират за двете алтернативни мерки: Въведение – Наръчник (оценка на инвестицията))
 37. 37. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Оценка на инвестицията V В следния лист резултатите се визуализират в няколко цифри: Въведение – Наръчник (оценка на инвестицията))
 38. 38. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Оценка на инвестицията VI Следващия лист дава анализ на чувствителността на двете алтернативи. Въведение – Наръчник (оценка на инвестицията))
 39. 39. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 39 Литература  [1] CITEVE (2013): Critical Energy Saving Points for the Clothing Manufacturing Process/Factory Environment, Deliverable D3.1  [2] CITEVE (2013): O3.2 “Energy Saving Scheme (ESS) Guide for Companies”  [3] DITF (2014): EURATEX Overall SESEC Approach, presentation available on www.sesec- training.eu  [4] CITEVE (2014): EBMT+ (Energy Management and Benchmark Tool) and EDST (Energy Distribution Support Tool), presentation available on www.sesec-training.eu  [5] ENEA (2014): Tool for energy consumption reduction (User guide)
 40. 40. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union 40 Снимки  Slide 8 – Dennis Skley: *grübel* – URI: http://www.flickr.com/photos/dskley/8627475625/sizes/z/in/photostream/ License: CC BY-ND 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/legalcode)  Slide 9 – Carissa Rogers: kid to do list, list, Be happy and go home – URI: http://www.flickr.com/photos/rog2bark/3437630552/sizes/m/in/photolist-6eLKNh-c1mn5W-9Lcbki-9jeZKu-CdE9B- 6tQG1N-8cuPQg-6oCMfR-5R2t5b-9uCMNF-7WWKna-82Z8Cz-87uSWj-839wC-8QW9Yq-7pHc1U-6qsYHC-gu1Ra- 7Jq5QH-7Mfehz-7VWPxJ-6J37Hp-4QCVn9-8QzzeL-8w3ARY-5JaQRk-5wvNsm-fMnd2-ffgRgs-4yar1X-dr9xUw-dJLTso- 3bLKoc-5sane8-eT8xC-5QjTMr-55xTxK-iYZum-i8xKL-61m8xK-6YzqVs-7JKQkd-5SyRgw-4VSKqq-avZUVo-4ZwxHC-3svSV- 4qU25r-4sCr3S-PVLFS-5rMwqS/ License: CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)  Slide 18 – remography: bulb – URI: http://www.flickr.com/photos/rkottonau/161053228/sizes/m/in/photostream/ License: CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode)  All other pictures (except the logos) are screenshots of the SAT-Tool by SESEC CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode),

×