Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie regiescan nieuw (nov 2010)

2,184 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie regiescan nieuw (nov 2010)

 1. 1. F-MEX Regiescan Meetinstrument voor facilitaire regieorganisaties
 2. 2. Wat is regie? “Het op basis van de corporate strategy richting geven aan het geheel van activiteiten binnen het dienstverleningsproces op zodanige wijze dat dit leidt tot aantoonbaar gewaardeerd succes”
 3. 3. Wat is een regie-organisatie?  De strategie is gericht op de klant;  Uitvoering en regie zijn gescheiden;  Kwaliteit van de dienstverlening is outputgericht;  Uitvoerende diensten worden mogelijk uitbesteed. De facilitaire regieorganisatie streeft ernaar om op de juiste manier, met toegevoegde waarde en (zo veel mogelijk) rendement, in te spelen op de vraag en de behoefte van de klant. Met als doel te streven naar continue verbetering van klantbeeld/ -beleving en regie bedrijfsvoering.
 4. 4. Wat is het doel van de Regiescan? Een plan van aanpak opstellen om te groeien naar een regieorganisatie of om deze verder te professionaliseren op basis van de resultaten van de Regiescan. De Regiescan levert namelijk:  een beeld van de facilitaire organisatie (spiegel);  een referentiepunt (mogelijkheid voor benchmarken);  inzicht in het verschil tussen ‘IST’ en ‘SOLL’  verbeterpunten om de ‘SOLL’ te bereiken;  Verbeterpunten om tot de ‘Best Practice’ te komen.
 5. 5. FMEX Regiescan Kritische Regie Factoren Regie Indicatoren
 6. 6. Kritische Regie Factoren 1. Leiderschap Sturing Cultuur Niveau Competenties 2. Medewerkers Houding Competenties Kennis organisatie 3. Organisatie Vorm Cultuur Strategie & Beleid 4. Financiën en middelen Kosten inzichtelijk Kosten bewust Contract management 5. Processen Transparantie Integraliteit Sturing 6. Mate van uitbesteding Contract management 7. Klantmanagement Klanttevredenheid Communicatie Transparantie 8. Leveranciersmanagement Contract management Beoordeling Communicatie
 7. 7. Ontwikkelingsfasen Regie Gestuurde fase Regie Bewuste fase Traditionele fase
 8. 8. Resultaat (voorbeeld) Managementteam ( IST situatie) Toekomstniveau (SOLL situatie) Medewerkers vanuit regievoerders (IST situatie)
 9. 9. Stappenplan  Voorbereiding  Intake, instructie, inloggegevens  Onderzoek  Webbased vragenlijst en interviews  Analyse  Regiemodel/spin, advies  Terugkoppeling  Presentatie, rapportage, invullen vervolgstappen
 10. 10. Webbased vragenlijst
 11. 11. Webbased vragenlijst Geachte deelnemer, Voor deelname aan de F-MEX regiescan, hierbij eerst een korte inleiding. De regiescan zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Wij willen u vragen om deze tijd vrij te maken zodat u geconcentreerd en ongestoord de scan kunt maken. U zult hierop volgend stellingen te zien krijgen waarbij er van u verwacht wordt deze met ja of nee te beantwoorden. De regiescan geeft geen goed of fout weer, alleen een situatie schets. Probeer daarom bij het beantwoorden van de stellingen zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Wanneer het u niet precies duidelijk is wat er bedoeld wordt, geef dan naar eigen inzicht een zo goed mogelijk antwoord. Aan het einde van de scan is het mogelijk om eventuele opmerkingen te plaatsen. In de scan zal meerdere malen over de Facility Manager gesproken worden, heeft u geen Facility Manager binnen uw organisatie dan kunt u dit interpreteren als de hoogste persoon binnen de facilitaire organisatie. Neem de tijd bij het invullen van de scan, succes! Stichting F-MEX
 12. 12. Webbased vragenlijst Enkele voorbeeldstellingen:  De facilitaire organisatie heeft geen contractenregister  De facilitaire begroting wordt samengesteld op basis van resultaten van vorig jaar  Er is ad hoc werkoverleg
 13. 13. Resultaat (voorbeeld)
 14. 14. Regiescan. Stichting F-MEX Iwan Liem & Henk van der Sluis 06-14 74 33 07/ 06-30 79 17 28 Iwan/liem@f-mex.com/ henk.vdsluis@f-mex.com www.f-mex.com Hospitality Consultants Jacqueline Bakker 033- 462 55 55 j.bakker@hospitalityconsultants.nl www.hospitalityconsultants.nl Fier.fm Remko Oosterwijk 06- 55 33 42 30 remkooosterwijk@fier.fm www.fier.fm

×