Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie F-MEX Contractmanagement en PPS.

962 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie F-MEX Contractmanagement en PPS.

 1. 1. F-MEX Voorblad
 2. 2. Stichting F-MEX Oprichtingsdatum 21 april 06, Startdatum 1 september 2006
 3. 3. Contractmanagement bij PPS Alles draait om beschikbaarheid Jos Barnhoorn, exploitatiemanager, 16 febrauri 2011
 4. 4. Korte introductie Jos Barnhoorn <ul><li>28 jaar ervaring in 9 verschillende functies binnen facilitair management </li></ul><ul><li>Ervaringsscope: algemeen ziekenhuis, handelsonderneming hard- software; ministerie; universiteit; Rijksmuseum; KLPD; Bloemenveiling; PPS-project MinFin; Exploitatiemanagement </li></ul><ul><li>Focus op organisatieverandering </li></ul>
 5. 5. Projectcriteria <ul><li>Samenwerking tussen overheid & bedrijfsleven o.b.v. heldere contractuele afspraken; </li></ul><ul><li>Contractueel: wie is waarvoor verantwoordelijk, tegen welke kosten en risico’s </li></ul><ul><li>Maatschappelijke en commerciele doelen </li></ul><ul><li>Beter resultaat, lagere kosten, eigen verantwoordelijkheid per partij </li></ul>
 6. 6. Heeft PPS meerwaarde? <ul><li>Integrale planontwikkeling door bundeling van publieke & private kennis en ervaring </li></ul><ul><li>Integrale planoptimalisatie > betere prijs/kwaliteitsverhouding </li></ul><ul><li>Mogelijkheid tot financiele vereffening tussen rendabele en onrendabele planonderdelen </li></ul><ul><li>Mogelijk snellere realisatie door hogere slagkracht, ondernemerschap en snelle besluitvormingsprocessen </li></ul>
 7. 7. Groeit PPS in Nederland? <ul><li>Standaardisatie, kennismanagement en kennisbehoud: > contracten, borging en behoud van kennis & ervaring, verlaagt transactietijden en kosten: continue uitdaging! </li></ul><ul><li>Structurele inbedding in besluitvorming overheid: rijksvastgoed > € 25 mln; infrastructuur > 112.5 mln = PPC > PPS </li></ul>
 8. 8. Voorbeelden <ul><li>Verbreding naar nieuwe sectoren: onderwijs, zorg & defensie, justitie </li></ul><ul><li>MinFin; Kromhoutkazerne; Belastingdienst; Justitiele complexen; ministeries van VROM en Buitenlandse Zaken……. </li></ul>
 9. 9. Wat zijn PPS’-en <ul><li>Lange termijn, hoogwaardige contracten tussen publieke en private sectoren met als doel een ‘asset’ te vormen om publieke diensten te leveren. </li></ul><ul><li>Vorm van openbare (europese) aanbesteding </li></ul><ul><li>Kennen verschillende financieringsvormen </li></ul>
 10. 10. DBFMO <ul><li>DBFMO is de kern van PPS-projecten. Dit model dekt het gehele proces vanaf productie van ontwerp tot volledig operationeel gebouw met alle bijbehorende diensten. Integrale aanpak en benadering is het sleutelwoord. Idee erachter is dat huisvesting goedkoper kan zijn door in vroeg stadium alle exploitatie consequenties onder ogen te zien. </li></ul>
 11. 11. DBFMO (2) <ul><li>Design: ontwerpfase </li></ul><ul><li>Built: bouw (realisatie) fase </li></ul><ul><li>Finance: financiering (e.v. t.o.v. v.v.) </li></ul><ul><li>Maintain: onderhoud & beheer </li></ul><ul><li>Operate: bieden van faciliteiten & diensten </li></ul><ul><li>Contractduur gebaseerd op life-cycle van het gebouw </li></ul>
 12. 12. PPS & Financiering <ul><li>Geld lenen voor projectfinanciering meestal in verhouding 90% v.v. t.o.v. 10% e.v. </li></ul><ul><li>Zekerheid voor financiers komt voort uit de prestaties consortium gedurende life cycle </li></ul><ul><li>Opdrachtgever betaald voor leveren van dienst: g één prestatie is géén beloning! </li></ul>
 13. 13. Bonus & malus <ul><li>Kortingsregime </li></ul><ul><li>Meetcriteria </li></ul><ul><li>‘Meten is weten, gissen is missen!’ </li></ul><ul><li>Informatiehuishouding </li></ul>
 14. 14. Betallingsmechanisme <ul><li>Vaststellen van hoogte totale vergoeding </li></ul><ul><li>Financi ële prikkels om kwaliteit te borgen, integraliteit te optimaliseren </li></ul><ul><li>Uitwisselen van KWIS gegevens naar: </li></ul><ul><li>Categorie ( beschikbaarheid) </li></ul><ul><li>Ruimte </li></ul><ul><li>THT </li></ul><ul><li>Omschrijving, starttijd, eindtijd en oplossing van melding </li></ul>
 15. 15. Dank voor uw aandacht! <ul><li>Heeft u nog vragen? </li></ul>

×