Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

What is influencer marketing?

709 views

Published on

http://thomasmoen.com

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

What is influencer marketing?

  1. 1. Thomas Moen thomas@unitedinfluencers.com
  2. 2. Hvordan og hvorfor jobbe med opinionsledere?
  3. 3. Den største forskjellen på de fleste merkevarer og en opinionsleder er at publikummet faktisk ønsker å konsumere innholdet opinionslederene skaper.
  4. 4. Det er ikke bare antall mennesker man når ut til som teller lenger.
  5. 5. Det som teller er hvilken relasjon man har til avsender, og om det som kommuniseres gjøres på en troverdig måte.
  6. 6. I stedet for at merkevarer bruker mye penger på å kjøpe seg venner, kan de heller samarbeide med profiler hvor folk allerede er venner med profilen.
  7. 7. Innholdet kan ikke “ad-blockes”, det er tilpasset alle flater og kommunisert på et språk målgruppen lett kan forholde seg til.
  8. 8. Reklame betyr egentlig rope ut samme budskap til mottaker ikke kan ignorere det lenger. Dette er reklame som ikke oppfattes som reklame, og som mottar ikke ønsker å ignorere.
  9. 9. Thomas Moen thomas@unitedinfluencers.com

×