Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kunddriven utveckling av mobila betalningar

454 views

Published on

mobila betalningar, kunddriven utveckling, lean, ux, usability, design thinking

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

kunddriven utveckling av mobila betalningar

 1. 1. Varför vi ska ha användardriven utvecklingoch hur användbarhet bör vara basen i nya tjänster. 31 januari 2013 Thomas Arctaedius ayond AB
 2. 2. Thomas Arctaedius • VD ayond AB • Center Socialt Entreprenörskap vid Stockholm Universitet • Lärare entreprenörskap vid SU • Ordförande VentureCup • Styrelse: Decuria AB, Savantic AB, NeoZeo AB • Tidigare – grundare, VD, ordförande, universitetet mm • Gästforskare Stanford Uni -10 • Fil. Dr kärnfysik
 3. 3. Trender
 4. 4. Stora förändringar på kort tid• Prestanda• Skärmar• Tillgänglighet• Användning och beteende• ”Multi screen”• Användargränssnitt• Nya tjänster
 5. 5. Tre viktiga trender/böcker Innovation -> affärsutveckling7
 6. 6. • Användningsfrekvens för funktioner utvecklade från krav formulerade i kravspecifikation låst före utvecklingsstart• Sällan och aldrig 64%CHAOS Report Standish Group 2002 & 2006, Jim Johnson
 7. 7. Stora företag Start-upsErfarenhet Engagerade medarbetareStorskaligt Inga pengarStabilt SmåLångsamma beslut Snabba - start och stoppKund = användare Kund = användare
 8. 8. Design thinking ”Coola idéer” Affärsmässigt Stora organisationen livskraftigt (Viable) Tekniskt Åtråvärt genomförbart (Desirability) (Feasibility)”start-up”
 9. 9. Minimum Viable Product MVPen version av produkten som låter utvecklarensamla maximalt mycket information omanvändningen med minimalt utvecklingsinsats11
 10. 10. Funktioner, tjänster ochanvändning
 11. 11. Mobila betalningar
 12. 12. Typer av mobila betalningar• ”IRL” – I affären – betala med mobilen – Var som helst, betala med kort med mobilen som läsare – Person till person – Företagsspecifikt t.ex. Starbucks• Digitalt – eShop – betala när du surfar i mobilen – Digitalt innehåll -
 13. 13. Nu > 100M betalningar/år5% av betalningarnaÖkningens ökning 86%Snitt från $5 -> $23
 14. 14. Från: Design Thinking Blog
 15. 15. Metod
 16. 16. Questions?Comments?thomas.arctaedius@ayond.se

×