Virk 2020

2,988 views

Published on

Oplæg til strategiseminar om virk.dk og offentlige portaler generelt i 2020.

Sætter spørgsmålstegn ved portalformatet og foreslår grundlæggende ændringer i måden, vi tænker offentlig, digital service på.

Offentliggjort med virk.dk's tilladelse.

Virk 2020

 1. 1. Semina r m/ vir Bragt p k.dk: Fr å slides em mo hare m d 2020. tilladels ed virk.dk’s e.Virk 2020 “ [E-government is about] creating an environment where business can strive with government support without government hindrance.Tanker om Virk:Rolle, udfordringer og fremtid. A. Bijleveld-Schouten, State Secretary, Ministry of the Interior and Kingdom Relations, The Netherlands OECD e-Government Studie THE FUTURE OF E-GOVERNMENT - AGENDA 2020Klaus Silberbauer, Partner & Creative Director Main Conclusion from Hague, 5-7 marts 2008
 2. 2. Om migKlaus SilberbauerPartner & Creative Director i Think! DigitalDesigner, konceptudvikler, strateg2 x virk.dk-redesignsDiv. workshops og dialog i virk-regi
 3. 3. Brief - ”Hvordan løfter det offentlige bedst virksomhedernes behov, som de ser ud nu og i den nære fremtid frem til ca. 2020?”
 4. 4. Agenda• Hvad er en portal - egentlig?• Status: Hvad og hvorfor er virk.dk?• 3 megatrends der ændrer det hele - herunder Mit Virk• Virk 2020: Fra portal til applikationsplatform• Debat
 5. 5. Personas for Virk.dk - beskrivelser af personas, orbitter og deres tilknyttede dataAf:Lene NielsenElisabeth LandboAnne Vorre HansenSnitker & Co.&Center for Koordinationog Markedsføring af Virk.dkD. 02-04-2007 De offentlige portaler - og virk.dk’s - indsigt i brugerne fejler ikke noget.
 6. 6. Der findes personas og - hvis de bruges ogopdateres - er de et fint grundlag for udviklingde næste par par år.
 7. 7. If I had asked people what theywanted, they would have saidfaster horses. Henry Ford (måske...), 1740. Men på den strategiske bane må vi se indad og finde de drivers, der skal flytte en offentlig portal frem mod 2020.
 8. 8. Observe all men; thy self most. Benjamin Franklin, 1740. Man skal nemlig se indad for at forstå de andre...
 9. 9. Portal? Så hvad er en portal? Hvad er det for et begreb, der danne fundament for så storer offentlige udgiftsposter?
 10. 10. Portalen er blot et format. Et forældet ét af slagsen. Og begrebetportal bliver i flæng brugt som en politisk hensigtserklæring. Menhvem siger, at en portal er den rigtige løsning?
 11. 11. Status
 12. 12. Hvad, og hvorfor, er Virk? Det offentlige Én indgang... Monopol Indberetninger “e-blanketter” Web 1.0 Bedre end ingenting Portal Søgemaskine... Hvad er virk.dk i dag. Det er “én indgang”. Det er en søgemaskine. Det handler om indberetninger og e-blankettet.
 13. 13. Søgemaskinen er i mine øjne den mest intelligente ogværdiskabende funktion på virk.dk. Og den britiske stat erda også i fuld gang med at bygge noget lignende.
 14. 14. Hvad, og hvorfor, er Virk? Virk som en del Virk som intelligent hjælper af bureaukratiet ‘Det offentlige’ ‘Det offentlige’ Nu Fremtid? Men virk.dk ses af brugerne som en del af staten. Og det er staten, der gør tingene så svært for borgere og virksomheder. Virk.dk skal i fremtiden optræde som en hjælper og ikke som en del af bureaukratiet.
 15. 15. Hvad, og hvorfor, er Virk? Virksomhedernes Det offentliges digitale indgang til service til det offentlige virksomhederne Nu Fremtid Fremfor alt: Hvorfor tale om én indgang til det offentlige? Hvem i det private gider at gå ind i det offentlige? Det offentlige skal komme til mig. Portalen som indgang er dermed forældet - service skal distribueres og være opsøgende.
 16. 16. Hvad, og hvorfor, er Virk?• Sætter brugeren pris på virk? • Virk gør mange ting nemmere, end de ville være uden Virk. • Men Virk bliver set som en del af det system, der gør tingene svære i første omgang. • Virk har monopol.• Har Virk (eller andre offentlige portaler) en grund til at udvikle sig? • Hvad er incitamentet til udvikling? • Ingen konkurrence. • Ingen truende konkurs, hvis ikke målene nås. • ...få drivers Så status pt.: Virk.dk (og mange andre offentlige portaler) betragtes• Mulighed? som nødvendige onder. De er bedre end ingenting. Men det er ikke godt nok. • 4 års cyklus • Udbud og kravspecs. Udviklingsmulighederne er desværre begrænset af manglende, interne driver, ingen konkurrenter og de tåbelige regler omkring ny-udvikling hvert erde år og komplekse udbudsprocesser.
 17. 17. Three ages of e-government1. Kafka’esque 2. Bureaucratic 3. Open & participative• Arbitrary • Rules based • Transparent• Random • Administrative • Responsive• Coercive • Top-down • Both bottom-up & top down • Gov-centric • User-centric • One-size-fits-all • User-driven • Participatory • Open • Personalised Smart Cities at The Interreg IVB North Sea Region Programme 2020 Vision • Relationship- & behaviour-based Eight Megatrends in e-government for the next eight years • From “e” to “smart” government Smart Cities lister 3 faser for e- government...
 18. 18. Three ages of e-government1. Kafka’esque 2. Bureaucratic 3. Open & participative• Arbitrary • Rules based • Transparent• Random • Administrative • Responsive• Coercive • Top-down • Both bottom-up & top down • Gov-centric • User-centric • One-size-fits-all • User-driven • Participatory • Open • Personalised Smart Cities at The Interreg IVB North Sea Region Programme 2020 Vision • Relationship- & behaviour-based Eight Megatrends in e-government for the next eight years • From “e” to “smart” government Danske offentlige portaler - uanset deres kvalitet sammenlignet med udlandet - hænger fast i den bureaukratiske og monopolistiske fase. Virk tager tiltag til personalisering og åbenhed - men det tager tid.
 19. 19. “ Why go to a portal first when I am already somewhere else on the web? I want to go direct to the service I need. Smart Cities at The Interreg IVB North Sea Region Programme 2020 Vision Eight Megatrends in e-government for the next eight years
 20. 20. “ Everything (services, application, platforms, infrastructure) is - or will be - in the cloud anyway, so just use Google or other search engines to find what you need. Smart Cities at The Interreg IVB North Sea Region Programme 2020 Vision Eight Megatrends in e-government for the next eight years
 21. 21. “ Do we hang on to grandiose portals because they are a showcase - just like an imposing town hall - but what do they really do for all that money? Smart Cities at The Interreg IVB North Sea Region Programme 2020 Vision Eight Megatrends in e-government for the next eight years
 22. 22. Trends og megatrends i digitale serviceseller - hvad vil brugerne have? Brugernes forventninger fastsættes af de digitale services, vi ellers møder. I privaten såvel som på job. Og baren hæves dag for dag.
 23. 23. Primær tech trend Mobil
 24. 24. Mobil Breakthrough Communications Technologies / Services Can Breakout Even During Breakdown Times Technology Adoption (Measured by Population Penetration) in USA Radio vs. TV vs. Internet vs. Mobile Internet, 1920 – 2011E 100% 80% Population Penetration (%) AM Radio 60% TV Internet 40% Mobile Internet (Smartphone) Recessions 20% 0% 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Source: Radio penetration data per Broadcasting & Cable Yearbook 1996, Internet penetration data per World Bank / ITU, Mobile Internet (smartphone) data per Morgan Stanley Research; 3G data per Informa. Copyright 2011. All rights reserved. 11 Aldrig har vi set så hurtig adoptering af en teknologi, som af den mobile.
 25. 25. Mobil iPods Changed Media Industry iPhones Ramped Even Faster iPad Growth Leaves “Siblings” in Dust First 6 Quarters Cumulative Unit Shipments, iPod vs. iPhone vs. iPad 15,000 700 45,000 iPad iPad iPhone iPhone iPhone iPod iPod iPod 40,000 13,000 600 35,000 Global Unit Shipments (000) 11,000 500 Global Unit Shipments (000) 30,000 9,000 400 25,000 7,000 20,000 300 5,000 15,000 200 10,000 3,000 100 5,000 1,000 0 0 -1,000 00 0 1 1 1 2 22 3 33 44 5 5 5 6 6 Quarters After Launch Quarters After Launch After Launch Source: Apple, as of Q2:11 (6 quarters post iPad launch). Copyright 2011. All rights reserved. 15 Og adoptionen af tablets (her ipads) er absurd hurtig ift. den i forvejen hurtige adoption af ipods og iphones.
 26. 26. Mobil Og ja: Det vedrører i særdeleshed erhvevslivet - det er ikke kun Morgan Stanley feb 2011 en privat trend - og Europa i endnu højere grad, end US.
 27. 27. Mobil Mobile Commerce = We Have Lift Off! Mobile Sales or Payment Volume – eBay / PayPal / Amazon.com / Target / Square, 2009-2011E $5 Gross Mobile Sales or Payment $4 eBay PayPal Volume ($B) $3 Target $2 Amazon.com $1 Square $0 2009 2010 2011 Note: Amazon.com disclosed 2010 mobile gross sale, 2009 / 2011 data are KPCB estimates. Source: eBay, Amazon.com, Target, Square. Copyright 2011. All rights reserved. 31 Og brugerne bruger gerne mobil og tablets til komplekse transaktioner, såsom ehandel.
 28. 28. Mobile Google sagde det allerede i 2010: Mobile first - dernæst desktop.
 29. 29. Multi device Så virk.dk’s fremtid er mobil. Er man klar til det?
 30. 30. NemIDs skandaløse beslutning om ikkeat satse mobilt gør desværre at svaret ernej: Det offentlige er ikke klar.
 31. 31. Primær service trend Personalisering og relevans k” vir “Mit Lad os se på en primær trends indenfor digitale services: Personalisering og relevans.
 32. 32. “How will companies in your industry adapt to meetcustomer expectations in 2020? Store amerikanske virksomheder melder enstemmigt: Personalisering, CRM og SERVICE 2020: Megatrends for the decade ahead viden om kunderne er vejen frem. BDO / Economist Intelligence Unit 2011
 33. 33. Pt. er graden af personalisering hos virk.dk, borger.dk og andreportaler lig nul. Selv om jeg er logget ind tilbydes masser afirrelevant funktionalitet og indhold.
 34. 34. Relevans er, hvor Virk kan gøre en stor serviceforskel Der er for meget nitrit i Jeg har forhandlet det kød oksekødet. Du får en bøde. i 10 år? Der er kommet en Hvor skulle jeg ny lov vide det fra? Det er ditVirkelig dialog mellem eget ansvar at findefødevareimportør ogfødevarekontrollen. ud af. Der er et enormt behov for at målrette kommunikation til virksomheder. Alene det at holde sig ajour med loven er umuligt for mindre erhvervsdrivende.
 35. 35. 30 dages bekendtgørelse fra fødevareministeriet...11 BEK H Cirkulære om ophævelse af cirkulære om 1246BEK H Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE varmebehandling af kødhelkonserves til USA BEK ÆBekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige hos får og geder 19-12-2011 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbudrestriktioner 20-12-2011 21-12-2011 mod fiskeri omkring Læsø Trindel10-01-2012 22-12-2011 9617 15-12-201114-01-2012 1287 VEJ 20-12-201116 BEK H Kontrolfrekvensvejledning 2011 1243BEK Æ Bekendtgørelse om betaling for kontrol af foder og 20-12-2011 BEK ÆBekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud foderstofvirksomheder, samt tilsyn m.v. med akkrediterede 21-12-2011 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse omtil modernisering af fiskerfartøjer og til selektive kontrolorganer 1236 Aujeszkys sygdomfiskeredskaber 16-12-2011 BEK H 14-12-201113-01-2012 22-12-2011 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om 20-12-201114-01-2012 1261 statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. 96126 BEK H 15-12-2011 CIR HBEK H Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på 20-12-2011 Cirkulære om kontrol med fødevarekontaktmaterialerBekendtgørelse om transportørens egenkontrol ved erkræslagterier 1235 (Til samtlige kontrolmyndigheder på fødevareområdet)gruppevis levering af slagtesvin 16-12-2011 BEK H 16-12-201111-01-2012 21-12-2011 Bekendtgørelse om betaling for jordprøvetagning m.v., på 20-12-201113-01-2012 1256 arealer, der skal anvendes til dyrkning af læggekartofler5 BEK H 15-12-2011BEK H Bekendtgørelse om forbud mod salg til humant konsum af 20-12-2011Bekendtgørelse om særlige restriktioner for import af foder visse laks og sild, der er fisket eller fanget i Østersøen 1234med indhold af ikke tilladt genetisk modificeret ris i 15-12-2011 BEK Hrisprodukter fra Kina 21-12-2011 Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser ved10-01-2012 1254 Danmarks Tekniske Universitet13-01-2012 BEK H 15-12-20113 Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol 20-12-2011BEK H m.m. 1228Bekendtgørelse om forbud mod import af foderprodukter 13-12-2011 BEK Hmed indhold af visse frø og bønner fra Egypten 21-12-2011 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om04-01-2012 1253 overvågning af avls- og opformeringsbesætninger for07-01-2012 BEK H svinepest1374 Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og 14-12-2011LOV Æ sædekorn 20-12-2011Lov om ophævelse af lov om tilskud til vikarordninger 13-12-2011 1227inden for jordbruget 21-12-2011 BEK H28-12-2011 1270 Bekendtgørelse om ydelse af præmier for handyr29-12-2011 BEK Æ 14-12-20111398 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud 20-12-2011BEK Æ til projekter i fiskerihavne og på landingssteder 1225Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 16-12-2011 BEK HAujeszkys sygdom 21-12-2011 Bekendtgørelse om betaling for certificering og kontrol af22-12-2011 1268 virksomheder der fremstiller træemballage m.v.29-12-2011 BEK Æ 13-12-20111289 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud 20-12-2011BEK H til udvikling og demonstration vedrørende det primære 1224Bekendtgørelse om krav til uddannelse m.v. for personer jordbrug og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren BEK Hbeskæftiget i minkfarme 15-12-2011 Bekendtgørelse om betaling for kontrol med skovfrø og -20-12-2011 21-12-2011 planter m.m.22-12-2011 9621 13-12-20111288 CIR1H Dette er 30 dages bekendtgørelse fra 20-12-2011 bare ét ministerium.
 36. 36. Hvor kan Mit Virk gøre en serviceforskel Rolle Relevans Branche Tid Så ved at gøre relevans til et primært designparameter kan virk.dk gøre en stor forskel. Kryds branche, brugerens rolle og tid/dato - og det er muligt at skræddersy kommunikation til en hvilken som helst virksomhed.
 37. 37. “ Samtidig er det jo åbenlyst, at moderne mennesker vil have adgang til de data, det offentlige har registreret om dem. Som den naturligste sag i verden skal det være muligt at oprette, følge og se indholdet af ens egne sager. Vision 2020 Rid med på digitaliseringsbølgen CSC 2010 Relevans betyder også, at brugerens data bliver leveret tilbage til brugeren. Hvem gider registrere og indberette, hvis man ikke kan se sine egne data?
 38. 38. Data-back-trenden driver store forretningmodeller ogmarketingkoncepter. Den er lige så vigtig i forholdet mellemdet offentlige og borgere/erhvervsliv.
 39. 39. mint.com er et fantastisk eksempel på atdata kan give engagement.
 40. 40. Primær web trend Portalens død
 41. 41. Det handler ikke om at drive en portal.Det handler om at levere service, hvor og hvornår den kræves. Så - portalen i sig selv er blot en tom kasse. At drive en portal er ikke en bedrift i sig selv. Men at levere relevant service er en kæmpe bedrift.
 42. 42. At stille indhold til rådighed At yde en service (og måle på succesen) At lægge indhold online er ikke værdiskabende. Men at yde en service, hvor den er behøvet er yderst værdiskabende. Det handler om mind-set....
 43. 43. Providing high-quality and efficient public services –whether they are egovernment-based or not – is aquestion of knowing what the expectations are andhow to meet them.This means that having a holistic approach topublic service delivery with the users at the core isnot enough. It is also about engaging them.Mr. Salem Al Shair, Director, eServices, DubaieGovernment, United Arab Emirates.OECD e-Government StudieTHE FUTURE OF E-GOVERNMENT - AGENDA 2020Main Conclusion from Hague, 5-7 marts 2008
 44. 44. The future of e-government• From cost reduction to better government.• From rationalisation to economic growth facilitation.• From central to local.• From government- to citizen- to client-centricityOECD e-Government StudieTHE FUTURE OF E-GOVERNMENT - AGENDA 2020Main Conclusion from Hague, 5-7 marts 2008 Proaktiv service, en opsøgende natur og en evne til at pushe relevante funktioner og indhold er nøgleord for e-gov i fremtiden.
 45. 45. Hvordan?
 46. 46. Eller: Hvis jeg skulle lægge en strategi for Virk pba. den viden jeg har nu.
 47. 47. Myndighedernes udfordring• I fremtiden vokser kompleksiteten af “den acceptable” løsning.• Ministerier, styrelser og kommuner vil ikke kunne overskue udvikling og drift af digitale services. • Decentrale digitale services resulterer allerede nu i et skævt forhold mellem investeringer og samfundsøkonomisk værdi. • Værdien af data falder da integration mellem mange siloer er for dyrt og svært. • Kvaliteten af løsninger i det offentlige er for ringe og gap’et til de privat løsninger øges.• Enterprise-klasse søgning, strukturering af data, personalisering, sikkerhed må centraliseres hos én udbyder.• Den bedste kvalificerede udbyder er Virk. For at kreere forretningsmæssige drivers, der tvinger en offentlig portal frem mod konstant fornyelse kræves dybe ændringer. En forretningmodel skal skabes, der gør det interessant for myndighederne at bruge virk.dk’s kompetencer.
 48. 48. Forretningsmodel• Det koster. Myndighederne betaler for Virks services: • Søgning • Integration/adgang til data • Personalisering • Sign-in • Applikationsplatform • Rådgivning• Myndighederne sparer penge på ikke at udvikle alt fra bunden.• Data ind og kommunikation ud styres af Virks regelsæt og personaliseringsalgoritmer. Og kan modellen gøres delvist monetær vil det kun hjælpe på evnen til at levere varen.
 49. 49. Portalen Virk.dk virk.dk Myndigheder Data Virk.dk (opg andre portaler) bør retænkes som services og applikationsplatforme. Så vi går fra “glasplademetaforen”...
 50. 50. Applikationsplatformen Virk virk.dk Myndigheder virk.dk Data Til platformsmetaforen. Væk med én indgang og ind med rammeværket, der kan levere data og features, hvor de behøves.
 51. 51. Applikationsplatformen Virk virk.dk Myndigheder Integration, business logic, search, etc. Virk Data
 52. 52. Applikationsplatformen Virk virk.dk Myndigheder API API API API API API Integration, business logic, search, etc. Virk Data API’er skal give andre myndigheder adgang til platformen Virks stærke søgemaskine og forretningslogik
 53. 53. Applikationsplatformen Virk virk.dk Myndigheder APP APP APP API API API API API API Integration, business logic, search, etc. Virk Data Apps gør det nemt for myndigheder, kommuner mv. at tilbyde funktionalitet til virksomheder...
 54. 54. Applikationsplatformen Virk virk.dk Myndigheder APP APP APP APP API API API API API API Integration, business logic, search, etc. Virk Data - og myndighederne kan bygge egne apps oven på APIet, om nødvendigt.
 55. 55. Applikationsplatformen Virk virk.dk Myndigheder APP APP APP APP API API API API API API Integration, business logic, search, etc. Virk Data Og hvorfor ikke gøre det muligt for virksomheder at integrere apps direkte i egne platforme, intra- og extranet?
 56. 56. Applikationsplatformen Virk virk.dk Myndigheder APP APP APP APP API API API API API API Integration, business logic, search, etc. Virk Data Og bygge egne apps...
 57. 57. Applikationsplatformen Virk Virk App Store APP APP APP APP APP APP virk.dk Myndigheder APP APP APP APP API API API API API API Integration, business logic, search, etc. Virk Data - som kan tilbydes andre virksomheder i den gratis Virk App Store. Sammen med myndighedernes apps og widgets.
 58. 58. Applikationsplatformen Virk Virk App Store APP APP APP APP APP APP virk.dk Myndigheder APP APP APP APP API API API API API API Integration, business logic, search, etc. Virk Data Den enkelte bruger kan så selv sammensætte sine app-pakker alt efter virksomhed og funktion.
 59. 59. Applikationsplatformen Virk Virk App Store “Fødevare- APP APP pakken” APP APP “Import- APP pakken” APP virk.dk Myndigheder APP APP APP APP API API API API API API Integration, business logic, search, etc. Virk Data Apps kan tilbydes som pakker, således at det er nemt for vores fødevareimportør at samle den nødvendige funktionalitet ét sted.
 60. 60. Det distribuerede Virk Fødevareministeriet Velkommen Gert Grønthandler Nye regler ang. opbevaring af frugt og grønt Indberet xyz Målrettet information: Virksomhedsstørrelse / Nyt fra ministeren Bestil zyx geografi / afsender: fødevareministeriet Virk bliver dermed en del af myndighedernes websites - udover naturligvis stadig at kunne findes på virk.dk - sålænge et website giver mening.
 61. 61. Det distribuerede Virk Firma A/S Intranet Velkommen Birthe Bogholder Ny medarbejder Nyt fra direktionen Moms Frokostmenu Målret virksomhedsstørrelse Alert! Ny bekendtgørelse fra SKAT om fradrag på repræsentationsudgifter Og Virk kan integreres direkte i virksomhedernes egne, interne systemer.
 62. 62. Virk 2020 Fordele for myndighederne Virk søger for kompatibilitet med deVirk er ikke længere en portal. Portaler findes ikke. Virk er et mange forskellige devices, medframework, hvorpå myndigheder og virksomheder kan skabe single sign on og levererapplikationer. personalisering. Virk integrerer til alle relevante datakilder hos stat og kommune. App Bundles App bundles sammensættes af Virk, så de matcher behovet hos Apps en målgruppe, defineret somEngagement og åbenhed rolle/branche Apps udstiller funktionalitet til slutbrugere. De er specialiserede ogVirksomheder kan også udvikle er udviklet af virk selv, myndighederpå platformen, hvis de har Alert service eller etv. virksomheder. Tilgås frasærlige krav. desktop, mobil og tablets. Leverer målrettede nyheder om ny lovgivning,Fleksibilitet nye tilbud og tidsfrister Support servicesMyndigheden kan udvikle ny baseret på viden om den Betalings-gateway,integration, om nødvendigt. enkelte bruger. fakturering
 63. 63. Inspiration: Podio.com Tænk offentlige portale som en variation over den geniale platform Podio.com. Distribueret. Fælles, men individuel. Hyperfleksibel.
 64. 64. Forudsætninger
 65. 65. Fra projekt til proces• Udbudslov og 4-års cyklus gør det svært at tænke applikationsplatform• Mere udvikling og systemejerskab skal insources• Delvis uafhængighed til eksterne leverandører• Agile processer skal indføres• Virk skal blive til et start-up... Men... der er ting der skal ændres. Og det bliver svært. Man kan ikke drive en platform under de gældende regler. Udvikling skal insources og skal ske kontinuært - ikke hvert erde år. Den offentlige portal skal tænkes som et startup og ikke som et offentligt byggeprojekt.
 66. 66. Frem mod 2020 Private enterprise deltager 2020 Stor dansk virksomhed skaber egne apps ovenpåGrad af distribution Virk Mit Virk udbygges Flere datakilder og regler danner grundlag for mere proaktiv Business Case service og Marked hos personalisering myndihederne? Fuldt distribueret Prissætning? Virk.dk findes stadig, men Virk tilgås via apps på 100-vis af sites, hovedsageligt på mobile devices. Virk som start-up Virk AppStore Fokus på Virk åbner Virk AppStore der forretningsudvikling. tilbyder enkelte apps og Udviklingsteam in- pakker til ethvert formål. sources. Mit Virk Målrettet indhold Første myndighed flytter baseret på branche/ ind på platformen rolle/tid (integreret i Og sparer penge, tid og hele virk.dk) Virk som frustrationer. applikationsplatform Virk bliver en platform a la Fra projekt til Proces Podio.com Opgør med udbudscirkus og den destruktive 4-års cyklus Virk Mobil 2012 Virks design bliver responsivt og kan nu bruges mobilt / på tablets. Personalisering / user + client centric
 67. 67. Opsummering• God service fordrer en proaktiv service-provider• En god service provider påtager sig et vist ansvar og tilfører værdi til kerneydelsen.• Virk skal ikke være én indgang til det offentlige, men skal være den formidler, der lader det offentlige komme til forretningen - uanset device.• Virk skal nærme sig brugeren og brugerens forretning. Ikke opfattes som en del af systemet, men som en hjælper.• Det kræver et brud med portal-metaforen og større ændringer i udviklingspraksis.
 68. 68. Klaus SilberbauerPartner & Creative Director i Think! Digitalklaus.silberbauer@thinkdigital.dk31 64 01 01www.thinkdigital.dk

×