Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GIẢI PHẪU BỆNH
HỆ GIÁC QUAN
Ths Bs Huỳnh Ngọc Linh
BM GPB – TRƯỜNG ĐH YK PNT
BM MÔ GPB KHOA Y ĐHQG
KHOA GPB BV NHÂN DÂN 11...
BỆNH LÝ MẮT
-Giải phẫu mắt, mô học liên quan nhãn cầu
-Viêm kết mạc
-Thiếu vitamin A
-Đục thủy tinh thể
-Bệnh lý võng mạc ...
MỤC TIÊU
- Mô tả tổn thương viêm kết mạc
- Mô tả tổn thương giác mạc do thiếu vitamin A
- Mô tả tổn thương đục thủy tinh t...
GLAUCOMA
VIÊM KẾT MẠC DO VIRUS HERPES
VIÊM KẾT MẠC DO LẬU CẦU
Biểu hiện ở mắt do thiếu vitamin A như bệnh nhân bị quáng gà, sợ ánh sáng và
dễ bị viêm kết mạc. Sau đó là khô kết mạc, ph...
THIẾU VITAMIN A
THIẾU
VITAMIN A
ĐỤC THỦY TINH THỂ : Là nguyên nhân chính dẫn đến giảm thị lực và mù trong
nhiều điều kiện khác nhau. Nguyên nhân thường do...
BỆNH VÕNG MẠC
DO TiỂU ĐƯỜNG
Kèm tăng sinh
mao mạch và xuất
huyết điểm
CƠ CHẾ SINH U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC
BỆNH LÝ TAI
MỤC TIÊU
-Mô tả tổn thương viêm tai giữa
-Mô tả tổn thương cholesteatoma
CHOLESTEATOMA
1. Tinh theå cholesterol laéng ñoïng ngoaïi baøo
2. Phaûn öùng vieâm maõn tính: limphoâ baøo,
ñaïi baøo aên ...
BỆNH LÝ MŨI - XOANG
Viêm mũi – xoang
Polyp mũi
U hạt độc đường giữa mặt
U nhú đảo ngược hốc mũi
POLYÙP
MUÕI
ĐẠI THỂ
Tổn thương thường ở 2 bên mũi
VI THỂ
1. Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển
2. Mô đệm phù nề, mạch máu...
LETHAL MIDLINE GRANULOMA
(extranodal NK/T-cell lymphoma)
U phát triển chậm (có thể vài
năm), gây viêm loét hoại tử
mũi và ...
Lieân quan nhieãm Epstein-Barr Virus (EBV).
Vi thể:
1. Caùc teá baøo ung thö coù nhaân lôùn, haïch
nhaân roõ, phaân boá rô...
positive for cytoplasmic CD3
U NHUÙ ÑAÛO NGÖÔÏC
HOÁC MUÕI
Tổn thương một bên mũi, thường gặp ở nam giới trưởng thành
1. Bieåu moâ beà maët kieåu Schneiderian.
2. Caùc ñaûo teá baøo do bieåu moâ beà maët
loän ngöôïc vaøo trong moâ ñeäm
3. M...
BỆNH LÝ LƯỠI
-Viêm lưỡi: nhiễm nấm candida, nhiễm virus herpes, …
-Bạch sản
-Carcinoma tế bào gai
BÉ BỊ “ĐẸN” !
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1

69 views

Published on

DA VÀ GIÁC QUAN

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN PHẦN 1

 1. 1. GIẢI PHẪU BỆNH HỆ GIÁC QUAN Ths Bs Huỳnh Ngọc Linh BM GPB – TRƯỜNG ĐH YK PNT BM MÔ GPB KHOA Y ĐHQG KHOA GPB BV NHÂN DÂN 115 LT Gi i Ph u B nh - 2014ả ẫ ệ
 2. 2. BỆNH LÝ MẮT -Giải phẫu mắt, mô học liên quan nhãn cầu -Viêm kết mạc -Thiếu vitamin A -Đục thủy tinh thể -Bệnh lý võng mạc do tiểu đường -Bệnh Thoái Hóa Điểm Vàng (Age-Related Macular Degeneration) -U nguyên bào võng mạc (Retinoblastoma)
 3. 3. MỤC TIÊU - Mô tả tổn thương viêm kết mạc - Mô tả tổn thương giác mạc do thiếu vitamin A - Mô tả tổn thương đục thủy tinh thể - Mô tả tổn thương võng mạc do thoái hóa điểm vàng - Mô tả tổn thương u nguyên bào võng mạc
 4. 4. GLAUCOMA
 5. 5. VIÊM KẾT MẠC DO VIRUS HERPES
 6. 6. VIÊM KẾT MẠC DO LẬU CẦU
 7. 7. Biểu hiện ở mắt do thiếu vitamin A như bệnh nhân bị quáng gà, sợ ánh sáng và dễ bị viêm kết mạc. Sau đó là khô kết mạc, phía trước nhãn cầu bị mờ đục, giác mạc có vết, khô nhuyễn giác mạc và mức nặng nhất là loét giác mạc gây mù.
 8. 8. THIẾU VITAMIN A
 9. 9. THIẾU VITAMIN A
 10. 10. ĐỤC THỦY TINH THỂ : Là nguyên nhân chính dẫn đến giảm thị lực và mù trong nhiều điều kiện khác nhau. Nguyên nhân thường do sự lão hóa, tiểu đường, suy dinh dưỡng, chấn thương, nhiễm trùng, chuyển hóa, biến chứng sau viêm màng mạch.
 11. 11. BỆNH VÕNG MẠC DO TiỂU ĐƯỜNG Kèm tăng sinh mao mạch và xuất huyết điểm
 12. 12. CƠ CHẾ SINH U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC
 13. 13. BỆNH LÝ TAI MỤC TIÊU -Mô tả tổn thương viêm tai giữa -Mô tả tổn thương cholesteatoma
 14. 14. CHOLESTEATOMA 1. Tinh theå cholesterol laéng ñoïng ngoaïi baøo 2. Phaûn öùng vieâm maõn tính: limphoâ baøo, ñaïi baøo aên dò vaät 3. Maûnh xöông cheát CHOLESTEATOMA
 15. 15. BỆNH LÝ MŨI - XOANG Viêm mũi – xoang Polyp mũi U hạt độc đường giữa mặt U nhú đảo ngược hốc mũi
 16. 16. POLYÙP MUÕI ĐẠI THỂ Tổn thương thường ở 2 bên mũi VI THỂ 1. Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển 2. Mô đệm phù nề, mạch máu sung huyết, thấm nhập tế bào viêm: limphô bào, tương bào, bạch cầu đa nhân ái toan POLÝP MŨI
 17. 17. LETHAL MIDLINE GRANULOMA (extranodal NK/T-cell lymphoma) U phát triển chậm (có thể vài năm), gây viêm loét hoại tử mũi và xoang cạnh mũi
 18. 18. Lieân quan nhieãm Epstein-Barr Virus (EBV). Vi thể: 1. Caùc teá baøo ung thö coù nhaân lôùn, haïch nhaân roõ, phaân boá rôøi raïc trong moâ ñeäm, coù choã keát ñaùm 2. Bieåu bì vaø nang loâng tuyeán baõ U HAÏT ÑOÄC ÑÖÔØNG GIÖÕA (limphoâm T)
 19. 19. positive for cytoplasmic CD3
 20. 20. U NHUÙ ÑAÛO NGÖÔÏC HOÁC MUÕI Tổn thương một bên mũi, thường gặp ở nam giới trưởng thành
 21. 21. 1. Bieåu moâ beà maët kieåu Schneiderian. 2. Caùc ñaûo teá baøo do bieåu moâ beà maët loän ngöôïc vaøo trong moâ ñeäm 3. Moâ ñeäm sôïi thaám nhaäp moät soá teá baøo vieâm U NHUÙ ÑAÛO NGÖÔÏC HOÁC MUÕI U NHUÙ ÑAÛO NGÖÔÏC HOÁC MUÕI
 22. 22. BỆNH LÝ LƯỠI -Viêm lưỡi: nhiễm nấm candida, nhiễm virus herpes, … -Bạch sản -Carcinoma tế bào gai
 23. 23. BÉ BỊ “ĐẸN” !

×