Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

CHẨN ĐOÁN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

CHẨN ĐOÁN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG

 1. 1. CHẨN ĐOÁN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Trí Chủ nhiệm Bộ môn Lão khoa ĐHYD Tp.HCM Đối tượng: Sinh viên Y2
 2. 2. 2 ĐỊNH NGHĨA • Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng (VNTMNT) (infective endocarditis) là nhiễm trùng lớp nội mạc của tim • Viêm nội động mạch nhiễm trùng (VNĐMNT) (infective endarteritis) là nhiễm trùng lớp nội mạc của động mạch Topol, Eric J. Textbook of Cardiovascular Medicine, 3rd Edition 2007
 3. 3. 3 BỆNH LÝ NỀN • Tim: hở van 2 lá, hở van ĐMC, thông liên thất... van tim nhân tạo • Mạch máu: còn ống động mạch, hẹp quai ĐMC, thông nối ĐM-TM... Topol, Eric J. Textbook of Cardiovascular Medicine, 3rd Edition 2007
 4. 4. 4 TÁC NHÂN GÂY BỆNH • Vi khuẩn: Streptococcus spp, Enterococcus spp, Staphylococcus spp, nhóm HACEK, Pseudomonas, Enterobacteriaceae... • Vi nấm: Candida albicans, Aspergillus... • Hiếm gặp Chlamydia, Rickettsia... HACEK (Haemophilus parainfluenzae, Hemophilus aphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, and Kingella kingae), Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007
 5. 5. 5 ĐƯỜNG VÀO • Răng miệng: nhiễm trùng răng, thủ thuật, phẫu thuật vùng răng miệng • Niêm mạc hô hấp, tiết niệu, ống tiêu hóa • Tiêm chích ma túy qua đường tĩnh mạch Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007
 6. 6. 6 SINH LÝ BỆNH Valentin Fuster . Infective Endocarditis . Hurst's The Heart 12th 2008 Bệnh nền Dòng máu tốc độ cao đập vào nội mạc Dòng máu từ buồng áp suất cao  thấp Dòng máu cao đi qua lỗ hẹp Mảnh sùi vô trùng Tổn thương lớp nội mạc Mảnh sùi nhiễm trùng Vi trùng vào máu
 7. 7. 7 SINH LÝ BỆNH Valentin Fuster . Infective Endocarditis . Hurst's The Heart 12th 2008
 8. 8. 8 SINH LÝ BỆNH Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007 Mảnh sùi trên van 2 lá
 9. 9. 9 TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN DUKE Gilbert Habib et al. The Task Force on the prevention, Diagnosis and Treatment of infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) 2009
 10. 10. 10 TÌM TÁC NHÂN GÂY VNTMNT VỚI CẤY MÁU ÂM TÍNH Gilbert Habib et al. The Task Force on the prevention, Diagnosis and Treatment of infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) 2009 The polymerase chain reaction (PCR) is a biochemical technology in molecular biology to amplify a single or a few copies of a piece of DNA across several orders of magnitude, generating thousands to millions of copies of a particular DNA sequence.
 11. 11. 11 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007 Nhồi máu ngón chân (Digit infarcts)
 12. 12. 12 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Xuất huyết móng tay (Splinter hemorrhages ) Valentin Fuster . Infective Endocarditis . Hurst's The Heart 12th 2008
 13. 13. 13 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Valentin Fuster . Infective Endocarditis . Hurst's The Heart 12th 2008 Xuất huyết kết mạc mắt (Conjunctival hemorrhages)
 14. 14. 14 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Tổn thương Janeway (Janeway lesions ) Các điểm nhỏ, phẳng, không đều ở lòng bàn tay, bàn chân. Không đau, thâm đỏ Valentin Fuster . Infective Endocarditis . Hurst's The Heart 12th 2008
 15. 15. 15 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Tổn thương Janeway (Janeway lesions )
 16. 16. 16 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Nốt Osler (Osler nodes) Các nốt đỏ thẩm, đau, ở các ngón Valentin Fuster . Infective Endocarditis . Hurst's The Heart 12th 2008
 17. 17. 17 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Nốt Osler (Osler nodes)
 18. 18. 18 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Vết Roth (Roth’s spots ) Xuất huyết võng mạc với vùng tâm sáng Swanton’s Cardiology: A concise guide to clinical practice 6th 2008
 19. 19. 19 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Phình nấm (Mycotic aneurysm )
 20. 20. 20 CHẨN ĐOÁN VNTMNT Sùi VNTMNT trên van 2 lá Feigenbaum's Echocardiography, 6th Edition 2005
 21. 21. 21 DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG VNTMNT Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007
 22. 22. 22 VNTMNT BÁN CẤP & CẤP Clin Infect Dis. 2001 Jul 15;33(2):203–9. CẤP BÁN CẤP Thời gian triệu chứng khởi phát đến khi chẩn đoán: 1 tuần Thời gian triệu chứng khởi phát đến khi chẩn đoán: 4 tuần Suy kiệt cấp, nặng Sụt cân Sốt có thể cao Sốt vừa hoặc không sốt Tăng bạch cầu Bạch cầu máu có thể bình thường hoặc giảm Gamma globulins bình thường Gamma globulins tăng
 23. 23. 23 1. Topol, Eric J. Textbook of Cardiovascular Medicine, 3rd Edition 2007 2. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007 3. Valentin Fuster . Infective Endocarditis . Hurst's The Heart 12th 2008 4. Gilbert Habib et al. The Task Force on the prevention, Diagnosis and Treatment of infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) 2009 TÀI LIỆU THAM KHẢO

×