Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NS2

 • Login to see the comments

NS2

 1. 1. 14.Cài đặt NS2 trên Windows bằng chương trình Cywin Người viết admin [Cài đặt Cygwin] <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Giải nén cygwin.rar <!--[if !vml]--> <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Click vào file setup.exe để cài đặt cygwin.
 2. 2. <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Click “Next”.
 3. 3. <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Sau đó chọn “Install from Local Directory” <!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Click “Next”.
 4. 4. <!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Click “Next” <!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->Click “Browse” để chọn vị trí cài đặt phần mềm. (Please choose “ftp%3a%2f%2fftp.nctu.edu.tw%2fWin dows%2fcygwin”)
 5. 5. <!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Click “OK”. <!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->Click “Next” . Trong cửa sổ này, cywin sẽ cho phép bạn lựa chọn những gói phần mềm muốn cài đặt.
 6. 6. <!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->Click vào “View” để thay đổi “Category“ thành “Full”. (thực ra trong bước này ta có thể chọn install all bằng cách click vào chữ default cho tới khi chuyển thành install, khi đó ta có thể bỏ qua bước 9+10).
 7. 7. <!--[if !supportLists]-->10. <!--[endif]--> XFree86-base, XFree86-bin, XFree86-prog, XFree86- lib, XFree86-etc, make, patch, perl, gcc, gcc-g++, gawk, gnuplot, tar and gzip là các gói cần thiết phải cài đặt (phải chọn cài đặt tất cả các gói này). For example, if I want to install XFree-86 base (upper figure), click the “Skip” of “New” column. The “Skip” will be changed to “4.3.0-1” (lower figure).
 8. 8. <!--[if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->Click “Next”. (Chờ cho tới khi quá trình cài đặt hoàn tất) <!--[if !supportLists]-->12. <!--[endif]--> Click “Finish”. <!--[endif]-->
 9. 9. <!--[if !supportLists]-->13. <!--[endif]--> Click “OK” [Cài đặt NS2] (trong gói cài đặt này có thêm một số module so với chương trình cài đặt gốc của nó là TKN 802.11e EDCF module, NOAH routing, MFlood, CSFQ, Poisson traffic, wireless random uniform and GE error model, and tcldebug, Evalvid-RA and IEEE 802.16) <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Click vào biểu tượng icon này trên desktop. <!--[if !supportLists]-->2. Trong lần chạy đầu tiên ta cần thiết lập các thông số môi trường cho chương trình. Trong ví dụ này, smallko là tên login vào hệ thống windows. Bởi vậy, cywin sẽ tạo một thư mục có tên là “smallko” nằm trong thư mục home. (Đường dẫn thực tế của thư mục smallko sẽ là: c:cygwinhomesmallko). Chú ý rằng tên login không được có kí tự trắng (space). Ví dụ, “A B” sẽ dẫn tới lỗi khi cài đặt NS2 <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Download myNS2 hoặc myNS2 <!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Giải nén file ns-allinone-2.28.rar. <!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Move nó vào thư mục c:cygwinhomesmallko. <!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->Mở 1 chương trình cygwin <!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Thay đổi đường dẫn thành ns-allinone-2.28/ns-2.28
 10. 10. <!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->Chạy lệnh “./configure; make clean; make
 11. 11. <!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->Ngồi đợi cho tới khi quá trình biên dịch hoàn tất. <!--[if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->Kết quả:
 12. 12. <!--[if !supportLists]-->11. Để đảm bảo rằng quá trình cài đặt NS2 thành công, cần kiểm tra xem đã có file ns.exe trong thư mục ns-allinone-2.28/ns-2.28 hay chưa.
 13. 13. <!--[if !supportLists]-->12. <!--[endif]-->Copy file .bashrc (từ thư mục giải nén của cywin.rar) tới c:/cygwin/home/smallko <!--[if !supportLists]-->13. <!--[endif]-->Chạy thử một chương trìn để xem quá trình thiết lập đường dẫn đã đúng chưa.
 14. 14. <!--[endif]--> <!--[if !supportLists]-->14. <!--[endif]--> Nếu bạn nhận được thông báo lỗi thì đó có thể là do quá trình bạn đã thiết lập đường dẫn nhưng nó không làm việc. Bạn có thể copy file ns.exe và nam.exe (nằm tronng thư mục ns-1.11) vào cùng thư mục với chương trình mô phỏng đó (simulation script). Comment

×