Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minit mesyuarat btsk

442 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Minit mesyuarat btsk

  1. 1. SJK(C) __________________________________ School logo ______国民型华 文小学 No. Tel: _________ Tarikh: ____________ Kepada, Guru-guru Kanan dan Semua Guru SJK(C) _______________, ___________________. MESYUARAT ______________________________ KALI ___________TAHUN 2011 Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa perkara di atas akan diadakan pada: Tarikh : Masa : Tempat : Agenda: 1. Ucapan Pengerusi 2. Perlantikan Ahli Jawatankuasa Baru 3. Perkara berbincang 3.1 Pembentukan Fail Induk 3.2 Pengenalan Laporan Kursus dan Minit Curai 3.3 Pengenalan Fail Murid dan Fail Mata pelajaran 5. Hal-hal lain 2. Kehadiran tuan/puan adalah diwajibkan dan amat dihargai. Sekian, terima kasih. Yang menjalankan tugas, ____________________ ( ) SJK(C) ______________ ____________________.
  2. 2. KEHADIRAN MESYUARAT_____________________________ KALI _________ TAHUN 2011 Tarikh : Masa : Tempat :
  3. 3. SENARAI STAF GURU BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. NAMA TANDATANGAN
  4. 4. SJK(C) _____________________________ MINIT MESYUARAT __________________________________KALI ____________TAHUN 2011 Tarikh Masa Tempat Hadirin : : : : BIL AGENDA 1. Ucapan Pengerusi PERKARA-PERKARA TINDAKAN i. Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru Pengerusi dan mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan bersama untuk membentuk Fail Induk PBS ini. 5. Lantikan Ahliahli Jawatankuasa ____________ Tahun 2011 Pengerusi Naib Pengerusi : : Setiausaha Penyelaras PBS Penyelaras Tahun 1 AJK : : : : Perbincangan i. Setiap guru mata pelajaran perlu menyediakan dan Guru-guru melengkapkan Fail Induk manakala semua AJK mata perlu menyediakan pelan taktikal setiap mata pelajaran pelajaran Tahun 1. 2. ii. Guru berkaitan perlu berbincang dalam kumpulan untuk menyediakan Pelan Taktikal bagi mata pelajaran bukan teras. iii. Laporan analisis peperiksaan perlu disediakan selepas setiap peperiksaan. iv. Memperkenalkan Laporan Kursus dan Minit Curai kepada guru dan mengedarkan contoh laporan. v. Program peningkatan bagi murid Tahun 1 dibincangkan dalam mesyuarat berikutnya. vi. Memperkenalkan dan menerangkan kriteria menghasilkan Fail Murid dan Fail Mata pelajaran. vii. Menerangkan cara penghasilan Standard Prestasi dan contoh ditunjukkan. Pengerusi
  5. 5. viii.Menerangkan cara pengisian borang prestasi dan borang penskoran aktiviti jasmani individu. 6. Ucapan Penangguhan Mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang Pengerusi telah diberikan dan berharap semua guru akan berganding bahu melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Disediakan oleh, __________________ ( ) Setiausaha _________ SJK(C) ___________
  6. 6. viii.Menerangkan cara pengisian borang prestasi dan borang penskoran aktiviti jasmani individu. 6. Ucapan Penangguhan Mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang Pengerusi telah diberikan dan berharap semua guru akan berganding bahu melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Disediakan oleh, __________________ ( ) Setiausaha _________ SJK(C) ___________

×