Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Is gaming Zorgelijk?

1,635 views

Published on

Holland Health organiseert eens in de zoveel tijd bijeenkomsten rondom verschillende, innovatieve thema's. Deze Health Cafés zijn bedoeld om mensen, ideëen en meningen op het gebied van de gezondheidszorg in Noordwest Holland bij elkaar te brengen.

Het derde Holland Health Cafe werd gehouden bij Tromp Medical in Castricum en was georganiseerd rondom het thema eHealth. Tijdens de bijeenkomst heb ik een korte lezing gegeven over de mogelijkheden van serious gaming in de Nederlandse, maar ook internationale gezondheidszorg.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×