Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoorcollege projectvaardigheden tb

781 views

Published on

hoorcollege projectvaardigheden project 1.1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoorcollege projectvaardigheden tb

 1. 1. Windesheim zet kennis in werking Hoorcollege projectvaardigheden Drs.  Thijs  van  den  Broek  MPIM   Maandag  7  september  2015  
 2. 2. Windesheim zet kennis in werking Even vooraf Waar staan de sheets? •  Op ELO bij het project OF •  Via Vragen stellen tussendoor mag Informatie terug te lezen in je boek
 3. 3. Windesheim zet kennis in werking Het project in major 1.1 Het project is een analyse van: •  de interne organisatie, stakeholders en processen OF •  de externe omgeving en de invloed hiervan •  Te doen in groepsverband •  Voor een echte opdrachtgever
 4. 4. Windesheim zet kennis in werking Maar wat is eigenlijk een project? https://youtu.be/kkXgXt2CZFE
 5. 5. Windesheim zet kennis in werking Kenmerken van een project •  (Duidelijk) éénmalig doel •  Een project moet worden opgestart •  Een project heeft een opdrachtgever •  Meestal multidisciplinair •  Tijdelijk d.w.z. startdatum en einddatum •  Eigen (vast) budget •  Eigen projectorganisatie
 6. 6. Windesheim zet kennis in werking Voorbeelden van projecten •  Analyse van probleem (vergaderen bijv.) •  Meten van de impact van overheidsbesluit op een organisatie •  Doen van een marktonderzoek •  Ontwikkelen van software •  Reorganiseren van een bedrijf •  Implementeren van software •  Een pilot •  Het meten van het effect van een interventie
 7. 7. Windesheim zet kennis in werking Principes van projectmatig werken 1.  Eerst denken, dan doen! 2.  Project doordenken van voor naar achter ÈN van achter naar voor. 3.  Werken van grof naar fijn: 4.  Top-Down werken: Grote lijnen eerst, dan details!
 8. 8. Windesheim zet kennis in werking Eerst doen, dan denken… https://youtu.be/dL9bFlQdtDs
 9. 9. Windesheim zet kennis in werking Resultaten van een project
 10. 10. Windesheim zet kennis in werking
 11. 11. Windesheim zet kennis in werking Projectfasering 1.  Faseren 2.  Doel van faseren 3.  Voorbeeld van fasering
 12. 12. Windesheim zet kennis in werking Waarom mislukken projecten? Een succesvol project: •  Levert het juiste projectresultaat (doel) van de afgesproken kwaliteit •  Is op de afgesproken tijd afgerond. •  Kost niet meer dan afgesproken.
 13. 13. Windesheim zet kennis in werking Veelgemaakte fouten Onjuiste planning Te laat beginnen activiteit Projectleden onvoldoende bekwaam Project wordt tegengewerkt Projectmedewerkers willen 'te mooi‘ maken Veel kleine afwijkingen maken één grote Herstellen van fouten Te late levering Vergeten voorbereiding Calamiteiten Definitiewijzigingen Renteverliezen
 14. 14. Windesheim zet kennis in werking Verantwoordelijkheden Projectleider •  Onderhandelen met opdrachtgever •  Zorgen voor juist plan van aanpak (PvA) •  Bekend maken van PvA bij … •  Goedkeuring verkrijgen PVA … •  Voortgang rapporteren aan … •  De dagelijkse leiding nemen binnen het team •  Werkverdeling binnen het projectteam •  Voorzitten van de projectteamvergaderingen •  Oplossen van conflicten, in overleg projectdocent
 15. 15. Windesheim zet kennis in werking     PSU,  PvA  en  Planning  
 16. 16. Windesheim zet kennis in werking Project Start-Up (PSU) In de definitiefase bespreek je de volgende vragen om te komen van initiatie tot plan van aanpak: • Waar vindt het project plaats? • Wat leveren we als eindresultaat op? En waarom? • Wat moeten we ervoor doen? • Wat doen we nog net wel, en wat net niet meer? • Wat leveren we op als tussenproducten? • Hoe zorgen we voor kwaliteit? • Wie helpt mee? • Wanneer gaat wie wat doen? • Wat kost het project en wat levert het op? • Welke bedreigingen zijn er?
 17. 17. Windesheim zet kennis in werking Plan van Aanpak (PvA) Het Plan van Aanpak inhoudsopgave: • Achtergronden • Projectresultaat • Projectactiviteiten • Projectgrenzen • De producten • Kwaliteit • De projectorganisatie • Planning
 18. 18. Windesheim zet kennis in werking H1 PvA - Achtergronden •  Pakkende naam •  Beschrijving organisatie •  Wie is opdrachtgever? •  Wie is opdrachtnemer? •  Wat is de aanleiding van het project? •  Wie zijn de stakeholders?
 19. 19. Windesheim zet kennis in werking H2 PvA - Projectresultaat … •  Doelstelling Waarom? (eigenaar: opdrachtgever) •  Projectresultaat Wat? (eigenaar: projectleider) •  Programma van Eisen –  MUST have this –  SHOULD have this if at all possible –  COULD have this if it does not affect anything –  WON'T have this but would like to have this in the future Belangrijkste onderdeel PvA
 20. 20. Windesheim zet kennis in werking H3 PvA - Activiteiten … •  Inventariseren activiteiten (taken) met werkwoorden •  Groeperen van activiteiten Bijvoorbeeld: • Onderzoeken van de markt (groep): • bepalen doel enquête; • opstellen enquêtevragen; • afnemen enquête; • analyseren enquête
 21. 21. Windesheim zet kennis in werking
 22. 22. Windesheim zet kennis in werking H4 PvA - Projectgrenzen •  Scope •  “Lengte” •  “Breedte”
 23. 23. Windesheim zet kennis in werking H5 PvA - Tussenresultaten •  Komen voort uit activiteiten
 24. 24. Windesheim zet kennis in werking H6 PvA - Kwaliteit •  Inzet van projectteamleden •  Gestructureerde samenwerking •  Terugkoppeling (o.a. opdrachtgever) –  (concept) Plan van Aanpak, –  Rapport –  interviewverslagen •  Advies vragen (intern/extern) •  Gebruik van standaardnormen > APA •  Gebruik ondersteunende software > zoals Word
 25. 25. Windesheim zet kennis in werking H7 PvA - Projectorganisatie … •  Teamleden –  Projectteamleden, persoonsgegevens, functie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. –  de beschikbaarheid •  Coördinatie –  gebruik (communicatie)hulpmiddelen, besluitvorming •  En let op vastleggen in Actie- en besluitenlijst
 26. 26. Windesheim zet kennis in werking Onderzoek vs. Project (deel 1) Onderzoekscyclus  (o.a.  Verhoeven,  2011)   I.  Probleemanalyse  (CV,  dv  en   doelstelling)   II.  Onderzoeksplan   (methodologie  en  instrumenten)   III.Dataverzameling   IV.  Data-­‐analyse   V.  Conclusies  en  aanbevelingen   VI.  Rapportage  en  presentaOe  
 27. 27. Windesheim zet kennis in werking Onderzoek vs. Project (deel 1) Projectcyclus  (o.a  Bos  &  Har@ng,  2006)   I.  IniOaOeffase  (opdracht)   II.  DefiniOefase  (contract)   III.  Ontwerpfase  (ontwerp)   IV.  Voorbereidingsfase   V.  RealisaOefase  (eindproduct)   VI.  Nazorgfase  (evaluaOe)  
 28. 28. Windesheim zet kennis in werking Planning 1.  Waarom plannen? 2.  Begrippen 3.  Bijstellen planning 4.  Welke activiteiten nodig? 5.  Actie- en besluitenlijst
 29. 29. Windesheim zet kennis in werking •  Organiseren van het werk van de projectmedewerkers •  Vaststellen totale projecttijd •  Vaststellen van de gevolgen van een vertraging •  Vaststellen van de kosten van het project •  Bewaken van de voortgang en de kosten •  Welke activiteiten zijn er? •  Hoeveel tijd per activiteit •  Welke mensen nodig? •  Welke middelen nodig? •  Welke afhankelijkheden zijn er tussen activiteiten? Wie? Wat? Wanneer? Plan ning Wat  moet  je  weten  om  te  kunnen  plannen?   Doel  van  een  planning   ?  
 30. 30. Windesheim zet kennis in werking Verzamelen gegevens •  Opsporen activiteiten •  Schatting tijdsduur van elk •  Vaststellen afhankelijkheden •  Wie moet activiteit uitvoeren? •  Wat is er verder nodig? Opstellen  planning     Analyseren  gegevens   •  Opstellen netwerkplanning •  Vaststellen kritieke pad •  Maken strokenplanning Strokenplanning Netwerkplanning
 31. 31. Windesheim zet kennis in werking Begrippen (planning) •  Activiteit, taak •  Mijlpaal •  ASAP / ALAP / Must start on, …. •  Resources •  Een planning is dynamisch •  Wat doe je bij een afwijking vd planning? •  Realiteitswaarde van een planning •  Informatie verspreiden •  Planning <-> Plan van aanpak •  Doorlooptijd <-> Bestede tijd
 32. 32. Windesheim zet kennis in werking Plannen met de actie- en besluitenlijst •  Gebruik  het  format  van  ELO  en  pas  dit  toe  in  je  projectgroep   •  Zorg  ervoor  dat  je  eerst  een  work  breakdown  structure  maakt.   Verdeel  vervolgens  de  taken     •  Houdt  vervolgens  bij  ieder  projectoverleg  de  voortgang  per   acOviteit  bij!   •  De  acOe-­‐  en  besluitvorming  is  je  dossiervorming  binnen  het   project.    
 33. 33. Windesheim zet kennis in werking 7 tips effectief vergaderen 1.  Publiceer vooraf een agenda (met daarop: wie bespreekt wat en hoe laat). 2.  Begin op tijd. 3.  Maak vergaderafspraken (zodat iedereen weet op welke manier er vergader wordt en wat de regels zijn). 4.  Houd je aan de agenda (respecteer het belang van de agenda). 5.  Gebruik een parkeerplaats (als plek voor zaken die niet op de agenda staan of waar je geen tijd meer voor hebt) 6.  Duidelijke verantwoordelijkheden (per besluit moet helder zijn wie wat wanneer moet/gaat doen). 7.  Publiceer notulen (verstuur zsm na afloop van het overleg de actie-/ besluitenlijst).
 34. 34. Windesheim zet kennis in werking
 35. 35. Windesheim zet kennis in werking

×