Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mạng Botnet Nền tảng
Nội dung trình bày
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Botnet là gì?
Mạng Botnet được tạo nên bởi gì?
Các con bot liên lạc với hacker bằ...
1. Botnet là gì?
• Botnet là một mạng gồm từ hàng trăm tới hàng triệu máy tính bị điều
khiển hoàn toàn

• Theo thuật ngữ n...
2. Mạng Botnet được tạo nên bởi gì?
• Nền tảng của BotNet là một chương trình máy tính được thiết kế để liên
lạc với hacke...
3. Các con bot liên lạc với hacker bằng gì?
• Kể từ những phiên bản đầu tiên các bot đã được thiết kế để nhận lệnh
thông q...
4. Các con bot đã dùng các server IRC như thế nào?
• Các máy chủ chạy dịch vụ IRC thường lắng nghe trên port 6667 ( một po...
5. Cài bot vào máy Normal User như thế nào?
• Các Bot đều có tính năng đầy đủ của một trojan và sự kết hợp nhuần
nhuyễn từ...
6. Cách tạo một con “Bot”
• 6.1. Điều đầu tiên mà bạn phải học là tập lệnh IRC
• 6.2. Một số Sub chính cho bot
6.1. Điều đầu tiên mà bạn phải học là tập lệnh IRC
Tập lệnh IRC sẽ có sự khác biệt đôi chút khi nó chạy trên các chương tr...
6.2. Một số Sub chính cho bot
1. Khai báo hằng và biến
2. Bạn tạo môt Form mới và kéo thả vào đó thành phần WinSock đặt th...
1- Khai báo hằng và biến
Const Server As String = "irc.datviet.net" 'tên channel
Const Port As Integer = 23
Const Channel ...
2- Bạn tạo môt Form mới và kéo thả vào đó thành
phần WinSock đặt thuộc tính name là ws
Private Sub Form_Load()
ws.Connect ...
3- Sub thực hiện việc gời command sau khi
kết nối hoàn thành
Private Sub ws_Connect()
Dim UserName, RealName As String
Use...
4- Sub đáp trả khi bot nhận được lệnh
Private Sub ws_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim strData As String
Dim Pos A...
7. Điều khiển bot thế nào?
Để điều khiển bot bạn hãy cho chạy thử con bot trên để làm ví dụ
Sau đó bật một chương trình IR...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mạng bot net nền tảng

763 views

Published on

Mạng BotNet Nền tảng và Cách tạo một con "Bot" cho mọi người - xnohat - HVA - https://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/3113.hva

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mạng bot net nền tảng

 1. 1. Mạng Botnet Nền tảng
 2. 2. Nội dung trình bày 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Botnet là gì? Mạng Botnet được tạo nên bởi gì? Các con bot liên lạc với hacker bằng gì? Các con bot đã dùng các server IRC như thế nào? Cài bot vào máy Normal User như thế nào? Cách tạo một con “Bot” Điều khiển bot thế nào?
 3. 3. 1. Botnet là gì? • Botnet là một mạng gồm từ hàng trăm tới hàng triệu máy tính bị điều khiển hoàn toàn • Theo thuật ngữ người ta gọi các máy tính này là Zombie (tức các thây ma) • Chúng bị điều khiển để cùng làm một công việc gì đó theo mục đích của hacker điều khiển chúng vd: tải v
 4. 4. 2. Mạng Botnet được tạo nên bởi gì? • Nền tảng của BotNet là một chương trình máy tính được thiết kế để liên lạc với hacker. • Nhận lệnh và thực hiện lệnh của hacker, người ra gọi chương trình này là "Bot" (viết tắt từ robot).
 5. 5. 3. Các con bot liên lạc với hacker bằng gì? • Kể từ những phiên bản đầu tiên các bot đã được thiết kế để nhận lệnh thông qua các IRC server • Các máy chủ Internet Relay Chat một dạng máy chủ chạy dịch vụ chat công cộng (thường các máy chủ này là các máy chủ thuộc họ *nix ) để nhận được lệnh từ hacker một cách nhanh nhất.
 6. 6. 4. Các con bot đã dùng các server IRC như thế nào? • Các máy chủ chạy dịch vụ IRC thường lắng nghe trên port 6667 ( một port cao ).Và các chương trình IRC server sử dụng một tập các chỉ thị gọi là lệnh IRC ( IRC commands ) • Các bot thực hiện việc tạo một kết nối ( connection ) thông qua giao thức TCP/IP đến port 6667 của máy chủ IRC rồi sau đó dùng tập lệnh IRC để gửi và nhận các tin nhắn tới hacker.
 7. 7. 5. Cài bot vào máy Normal User như thế nào? • Các Bot đều có tính năng đầy đủ của một trojan và sự kết hợp nhuần nhuyễn từ virus. • Các con bot đều có thể tự lây lan thông qua các lỗ hổng của hệ điều hành và chiếm quyền điều khiển máy của "người dùng bình thường". • Ngoài ra một số bot không được tích hợp tính năng lây lan nên nó cần được sự hộ tống của một virus ( đây chính là dạng lây lan phổ biến của các bot hiện nay )
 8. 8. 6. Cách tạo một con “Bot” • 6.1. Điều đầu tiên mà bạn phải học là tập lệnh IRC • 6.2. Một số Sub chính cho bot
 9. 9. 6.1. Điều đầu tiên mà bạn phải học là tập lệnh IRC Tập lệnh IRC sẽ có sự khác biệt đôi chút khi nó chạy trên các chương trình quản lý IRC server khác nhau • USER <Real Name> là lệnh thiết lập tên thật cho bot khi nó vào IRC server • NICK <NickName> là lệnh thiết lập nick name cho bot • JOIN <Channel> là lệnh cho bot truy cập vào một "kênh" (channel), channel tương tự như một room chat vậy • PRIVMSG <Channel> : <Message> là lệnh gửi tin nhắn tới hacker
 10. 10. 6.2. Một số Sub chính cho bot 1. Khai báo hằng và biến 2. Bạn tạo môt Form mới và kéo thả vào đó thành phần WinSock đặt thuộc tính name là ws 3. Sub thực hiện việc gời command sau khi kết nối hoàn thành 4. Sub đáp trả khi bot nhận được lệnh
 11. 11. 1- Khai báo hằng và biến Const Server As String = "irc.datviet.net" 'tên channel Const Port As Integer = 23 Const Channel As String = "NoHat" Dim Nick As String 'port 'Kênh mà bot sẽ chui vào 'Nick của bot
 12. 12. 2- Bạn tạo môt Form mới và kéo thả vào đó thành phần WinSock đặt thuộc tính name là ws Private Sub Form_Load() ws.Connect Server, Port 'Tạo một kết nối tới server IRC Nick = "Tester" & LTrim(RTrim(Str(Int(Rnd * 100)))) End Sub
 13. 13. 3- Sub thực hiện việc gời command sau khi kết nối hoàn thành Private Sub ws_Connect() Dim UserName, RealName As String UserName = Nick RealName = Nick ws.SendData "USER " & UserName & " 0 * " & RealName & vbCrLf ws.SendData "NICK " & Nick & vbCrLf ws.SendData "JOIN " & Channel & vbCrLf ws.SendData "PRIVMSG " & Channel & ":" & " Bot chao master" & vbCrLf End Sub
 14. 14. 4- Sub đáp trả khi bot nhận được lệnh Private Sub ws_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) Dim strData As String Dim Pos As Integer Dim Master As String ws.GetData strData DoEvents If InStr(strData, "liveornot") <> 0 Then Pos = InStr(1, strData, "!") Master = Mid(strData, 2, Pos - 2) ws.SendData Replace(strData, "liveornot", "Live") & vbCrLf ws.SendData "PRIVMSG " & Master & " " & Replace(strData, "liveornot", "Live") & vbCrLf End If EndSub
 15. 15. 7. Điều khiển bot thế nào? Để điều khiển bot bạn hãy cho chạy thử con bot trên để làm ví dụ Sau đó bật một chương trình IRC Client nào đó ví dụ mIRC Rồi kết nối vào máy server là irc.datviet.net với port 23 ( đáng nhẽ là port 6667 nhưng không hiểu sao đa phần các IRC server của Việt Nam lại dùng port 23 ?! ) với một nick tùy ý gõ lệnh: /JOIN NoHat (phải có dấu "/" vì mIRC .... bắt phải thế chứ IRC server không bắt thế đâu ) là bạn đã có mặt trong cùng channel với bot của bạn sau đó hãy gõ lệnh: LiveOrNot smilie ) Con bot sẽ trả lời bạn rằng: Live (chú ý viết hoa y chang nếu không con bot nó ngu ra mặt

×