Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phimchieurap.vn - Bao Gia Quang Cao Banner

330 views

Published on

ok

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Phimchieurap.vn - Bao Gia Quang Cao Banner

 1. 1. BÁO GIÁ QUẢNG CÁO Cổng thông tin phim chiếu rạp Việt Nam
 2. 2. MỤC LỤC • Giới thiệu • Thực trạng • Đối tượng người dùng • Báo giá Banner
 3. 3. GiỚI THIỆU • PHIM CHIẾU RẠP – Cổng thông tin phim chiếu rạp Việt Nam. • Website: www.phimchieurap.vn • Trực thuộc Công Ty TNHH Truyền Thông & Giải Trí MULTI TOUCH • Địa chỉ: 414/2/4 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TPHCM • Điện thoại: (08) 6264 9385 - 6264 9386 • Email: info@phimchieurap.vn
 4. 4. THỰC TRẠNG
 5. 5. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG
 6. 6. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG Thống kê của Alexa.com
 7. 7. BÁO GIÁ BANNER TRANG CHỦ Đơn vị tính: đồng / tuần Vị trí Kích thước Hình thức Đơn giá 1 Top banner 900 x 90 px Chia sẻ 2 1,000,000 2 Banner trung tâm 1 725 x 90 px Chia sẻ 2 500,000 3 Banner trung tâm 2 725 x 90 px Chia sẻ 2 400,000 4 Banner phải 1 250 x 150 px Chia sẻ 2 250,000 5 Banner phải 2 250 x 350 px Chia sẻ 2 400,000 6 Banner trái 1 250 x 150 px Chia sẻ 2 250,000 7 Banner trái 2 250 x 350 px Chia sẻ 2 400,000 8 Banner Footer 1,000 x 90 px Chia sẻ 2 600,000
 8. 8. BÁO GIÁ BANNER TRANG DANH MỤC QC nằm ở tất cả các trang Danh mục của Menu chính Đơn vị tính: đồng / tuần Vị trí Kích thước Hình thức Đơn giá 1 Banner trung tâm 725 x 90 px Chia sẻ 2 400,000 4 Banner phải 1 250 x 150 px Chia sẻ 2 250,000 5 Banner phải 2 250 x 350 px Chia sẻ 2 400,000
 9. 9. BÁO GIÁ BANNER TRANG DANH MỤC QC nằm ở tất cả các trang Danh mục của Menu chính Đơn vị tính: đồng / tuần Vị trí Kích thước Hình thức Đơn giá 1 Banner trung tâm 725 x 90 px Chia sẻ 2 300,000 4 Banner phải 1 250 x 150 px Chia sẻ 2 200,000 5 Banner phải 2 250 x 350 px Chia sẻ 2 300,000
 10. 10. Q&A Thank You Công Ty TNHH Truyền Thông & Giải Trí MULTI TOUCH Địa chỉ: 414/2/4 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TPHCM Điện thoại: (08) 6264 9385 - 6264 9386 Email: info@phimchieurap.vn NGUYỄN VĂN THIỂU Account Manager 0988.60.84.89 - 0919.04.84.89

×