Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wind aan de Stroom zoekt 32 miljoen euro

378 views

Published on

In een Europese aanbesteding is de NV Wind aan de Stroom op zoek naar maximaal 32 miljoen euro.

NV Wind aan de Stroom ontwikkelt een windmolenpark in het Antwerpse havengebied op de Linkerscheldeoever.

In 2015 werd een eerste ontwikkelingsfase van 15 windturbines afgerond binnen dochtermaatschappij NV Wind aan de Stroom 2013.

‘Voorliggende opdracht behelst de financiering van de 2e investeringsgolf voor turbines die gebouwd zullen worden in kalenderjaar 2017.’

De geraamde totaalinvestering voor deze 2e investeringsgolf is sterk afhankelijk van het totaal aantal vergunde turbines in 2016. NV Wind aan de Stroom heeft reeds definitieve bouw- en milieuvergunningen voor 4 turbines verkregen en verwacht mogelijks nog het vergunningstraject voor maximum 4 bijkomende turbines dit jaar succesvol af te ronden.

‘Op dit ogenblik wordt bijgevolg rekening gehouden met een totale investeringskost van 20 000 000 - 40 000 000 EUR (5 000 000 EUR /WT). Aan de hand van een veronderstelde verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen van 20/80 betekent dit een vreemd vermogensverstrekking van ca. 16 000 000 - 32 000 000 EUR.’

NV Wind aan de Stroom is een projectvennootschap met volgende aandeelhouders:

— Havenbedrijf Antwerpen: 47 %;
— Maatschappij Linkerscheldeoever: 28 %;
— Groene Energie Haven Antwerpen NV: 25 %.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Wind aan de Stroom zoekt 32 miljoen euro

  1. 1. Wind aan de Stroom zoekt 32 miljoen euro Thierry Debels @thierryd 7/4/16 In een Europese aanbesteding is de NV Wind aan de Stroom op zoek naar maximaal 32 miljoen euro. 1
  2. 2. NV Wind aan de Stroom ontwikkelt een windmolenpark in het Antwerpse havengebied op de Linkerscheldeoever. In 2015 werd een eerste ontwikkelingsfase van 15 windturbines afgerond binnen dochtermaatschappij NV Wind aan de Stroom 2013. ‘Voorliggende opdracht behelst de financiering van de 2e investeringsgolf voor turbines die gebouwd zullen worden in kalenderjaar 2017.’ De geraamde totaalinvestering voor deze 2e investeringsgolf is sterk afhankelijk van het totaal aantal vergunde turbines in 2016. NV Wind aan de Stroom heeft reeds definitieve bouw- en milieuvergunningen voor 4 turbines verkregen en verwacht mogelijks nog het vergunningstraject voor maximum 4 bijkomende turbines dit jaar succesvol af te ronden. ‘Op dit ogenblik wordt bijgevolg rekening gehouden met een totale investeringskost van 20 000 000 - 40 000 000 EUR (5 000 000 EUR /WT). Aan de hand van een veronderstelde verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen van 20/80 betekent dit een vreemd vermogensverstrekking van ca. 16 000 000 - 32 000 000 EUR.’ NV Wind aan de Stroom is een projectvennootschap met volgende aandeelhouders: — Havenbedrijf Antwerpen: 47 %; — Maatschappij Linkerscheldeoever: 28 %; — Groene Energie Haven Antwerpen NV: 25 %. 2

×