Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prins Karel en de Liechtenstein Papers

Prins Karel is ‘bezeten om de belastingen in België te ontwijken’. Zijn vermogen wordt voorzichtig geschat op minstens 500 miljoen frank. Omgerekend: 75 miljoen euro vandaag. In de werkelijkheid is Karel tussen 2 en 3 miljard frank waard, omgerekend een paar honderd miljoen euro vandaag. Prins Karel versast een groot deel van zijn vermogen naar Liechtenstein.

 • Be the first to comment

Prins Karel en de Liechtenstein Papers

 1. 1. Prins Karel en de Liechtenstein Papers Thierry Debels @thierryd 24/4/16 Op 20 september 1944 wordt Karel, jongere broer van Leopold III, door de Verenigde Kamers tot regent van België verkozen, omdat Leopold III weggevoerd was naar Duitsland en later in (vrijwillige) ballingschap in Zwitserland verbleef. Karel legt op 21 september de grondwettelijke eed af. Hij vervult zijn taak tot 20 juli 1950. Dan stelt het parlement vast dat er een einde is gekomen aan de onmogelijkheid tot regeren van Leopold III. Die dag houdt het regentschap automatisch op. 1
 2. 2. Karel wordt brutaal opzij geschoven en zint op wraak. Hij wil zijn vermogen onzichtbaar maken voor de fiscus én zijn familie. Wat is het plan van Karel? Begin jaren 1960 vraagt Karel aan Olivier Allard, zijn rentmeester, om zijn vermogen naamloos te maken en al zijn bezittingen in België te verkopen. De opbrengst moet ‘gedeponeerd worden bij Zwitserse banken en een deel ervan moest worden geïnvesteerd in onroerend goed in Frankrijk en Corsica.’ Vermogen: tussen 2 en 3 miljard frank miljoen frank. Omgerekend: 75 miljoen euro vandaag. In de werkelijkheid is Karel tussen 2 en 3 miljard frank waard, omgerekend een paar honderd miljoen euro vandaag. In een proces dat Karel tegen Allard later inspant wegens ‘bedrog’, wordt deze laatste vrijgesproken. Vooral tijdens dat proces tegen Olivier Allard komen we één en ander te weten. Zo vertelde Allard dat Karel ‘110 miljoen (frank) aan een gewezen vriendin gaf, voor 26,5 miljoenen juwelen kocht en 30 miljoen als aandeel bij de bouw van een jacht (de Zurga) betaalde.’ Vandaag mag je deze getallen rustig vermenigvuldigen met een factor 6. In totaal dus zowat 25 miljoen euro. Manu Ruys, voormalig hoofdredacteur van De Standaard, is niet gelukkig met de afwikkeling van het proces. In de periode 1971-’72 schrijft hij verscheidene stukken waarin hij zijn verbazing uitdrukt over twee aspecten van deze zaak. ‘Wanneer de kleine man voor 2
 3. 3. een paar duizend frank de fiscus ontduikt, wordt hij vervolgd en gestraft. Hier was sprake van honderden miljoenen,’ schrijft Ruys eind juli 1971. Het andere punt dat Ruys eigenlijk nog meer verbaast is ‘de ijzige onverschilligheid van het publiek.’ Andere maten, andere gewichten in een kast ooit 50 miljoen frank in baar geld zag liggen. De gewoonste zaak voor Karel. Op 16 september 1972, na afloop van de rechtszaak, schrijft Ruys dat er ‘geen volledige klaarheid is gekomen.’ Het grote publiek ‘zal alleen de gewettigde indruk overhouden dat een duister machtsapparaat aangewend werd om de mantel te spreiden over aanvechtbare feiten en over hooggeplaatste lieden die niet zuiver op de graat zijn.’ Karel neemt vervolgens een nieuwe adviseur: meester Georges Bricmont. Ook tegen deze laatste spant de prins een decennium later een rechtszaak in. In het arrest van de rechter (in beroep) in 1982 staat het volgende te lezen: ‘Het vooronderzoek heeft duidelijk aangetoond dat de graaf van Vlaanderen (Karel) zijn patrimonium zoveel mogelijk verborgen wilde houden voor de fiscus, voor zijn schuldeisers en voor zijn wettelijke erfgenamen.’ In het proces van prins Karel tegen Georges Bricmont is openbaar aanklager Francis Fisher niet mals voor Bricmont. Ongewild legt Fisher natuurlijk de manier van werken bloot van Bricmont en Karel. 3
 4. 4. l. Deze laatste had haar immers tientallen miljoenen beloofd. Socosef heeft een fictieve zetel in Vaduz, Lichtenstein. Er is geen kantoor, geen personeel. Alleen een postbusadres en uiteraard een stroman. Volgens openbaar aanklager Fisher raakte Bricmont zelf niet meer wijs uit de wirwar van fictieve vennootschappen die hij in Zwitserland en Lichtenstein oprichtte. Bricmont verkocht ook verschillende items van Karel’s roerende en onroerende goederen. Op 21 juli 1971 sloot Karel met Allard een regeling. Onderdelen hiervan waren het Sansovino landgoed, onderdeel van Caldana, een niet-commerciële vennootschap naar Frans recht. 99 % van de aandelen waren in handen van Florazur, een vennootschap naar Zwitsers recht. Er waren gebouwen in Cannes. Grond bij Biot aan de Riviera, eigendom van Bois Fleuri, een vennootschap naar Frans recht, waarvan de helft van de aandelen toebebehoorde aan de Volpone Anstalt, een firma opgericht naar Liechtenstein recht. Op 8 februari 1973 onderhandelde Bricmont over de verkoop van het landgoed in Cannes aan de Anstalten Filminter en Lissignol. Het landgoed in Cannes was toen nog steeds eigendom van de Anstalten Chimark en Socosef. De Volpone Anstalt, die eerst werd overgebracht naar de Egamecon Anstalt, werd uiteindelijk ingebracht in Socosef . De rechter zal later verklaren dat niemand nog klaar zag in dit kluwen van buitenlandse vennootschappen. Georges Bricmont wordt op 15 februari 1982 4
 5. 5. vrijgesproken. Opnieuw moet Karel de kosten betalen. 5
 6. 6. vrijgesproken. Opnieuw moet Karel de kosten betalen. 5

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • thierrydebels

  Apr. 24, 2016

Prins Karel is ‘bezeten om de belastingen in België te ontwijken’. Zijn vermogen wordt voorzichtig geschat op minstens 500 miljoen frank. Omgerekend: 75 miljoen euro vandaag. In de werkelijkheid is Karel tussen 2 en 3 miljard frank waard, omgerekend een paar honderd miljoen euro vandaag. Prins Karel versast een groot deel van zijn vermogen naar Liechtenstein.

Views

Total views

599

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×