Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oprichting vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen niet rechtsgeldig

807 views

Published on

In het Staatsblad van 8 juni 2016 verscheen de orichtingsakte van de vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen.De vereniging heeft tot doel ‘het organiseren van slachtingen volgens een religieuze ritus in een erkend
slachthuis of een tijdelijke erkende slachtplaats waar commerciële slachtingen, particuliere slachtingen en
slachtingen in het kader van de religieuze ritus kunnen plaatsvinden.’De oprichtingsakte bevat wel enkele vreemde zaken.
Zo loopt het eerste boekjaar tot ’31 2017’ (sic).Nog vreemder is dat er geen enkele naam vermeld wordt van de oprichters Dat is niet alleen vreemd maar ook een materiële vormfout waardoor de oprichtingsakte niet rechtsgeldig is.

Tot slot vinden we op het adres van de vzw de GCV Doe Doe Klopgeest.Het gaat om een adviesbureau.De GCV heeft niet noodzakelijk iets te maken met de vzw.

Published in: Law
  • Be the first to comment

Oprichting vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen niet rechtsgeldig

  1. 1. Oprichting vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen niet rechtsgeldig Thierry Debels @thierryd 8/6/16 In het Staatsblad van 8 juni 2016 verscheen de oprichtingsakte van de vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen.
  2. 2. De vereniging heeft tot doel ‘het organiseren van slachtingen volgens een religieuze ritus in een erkend slachthuis of een tijdelijke erkende slachtplaats waar commerciële slachtingen, particuliere slachtingen en slachtingen in het kader van de religieuze ritus kunnen plaatsvinden.’ De oprichtingsakte bevat wel enkele vreemde zaken. Zo loopt het eerste boekjaar tot ’31 2017’ (sic). Nog vreemder is dat er geen enkele naam vermeld wordt van de oprichters Dat is niet alleen vreemd maar ook een materiële vormfout waardoor de oprichtingsakte niet rechtsgeldig is. Tot slot vinden we op het adres van de vzw de GCV Doe Doe Klopgeest.
  3. 3. Het gaat om een adviesbureau. De GCV heeft niet noodzakelijk iets te maken met de vzw.

×