Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De goede relatie tussen Andries Kinsbergen en koning Boudewijn

248 views

Published on

Boudewijn wordt als bliksemafleider opgevoerd, op uitdrukkelijke vraag van Kinsbergen. Achteraf vertelt Boudewijn aan Kinsbergen dat hij tevreden is dat hij het getroffen gebied bezocht heeft. Zo krijgt hij zicht op wat er zich afspeelde.

Boudewijn vertelt hem dat zijn politici hem maar wat voorliegen. Als tegenprestatie mogen volgens een voormalig liberaal senator jonge adjunct-kabinetschefs van Kinsbergen op het paleis werken. Kinsbergen wordt in 1993 minister van Staat.

In zijn dagboek noteert Boudewijn die avond: ‘Dank u Heer, dat U mij hebt aangespoord om mij te begeven te midden van ongelukkige mensen.’

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

De goede relatie tussen Andries Kinsbergen en koning Boudewijn

  1. 1. De goede relatie tussen Andries Kinsbergen en koning Boudewijn Thierry Debels @thierryd 27/6/16 Op zaterdag 3 januari 1976 is er een meedogenloze noordwestenstorm. De dijken zijn geen partij voor de extreem hoge waterstanden. Het hele Scheldebekken kampt met overstromingen. In Antwerpen tikken de waterstanden bijna 8 meter aan. Ruim 3,5 meter hoger dan het gemiddelde hoogwaterpeil. De lichtjes van de Schelde doven uit: elektriciteit is er niet meer, telefoon evenmin. Twee mensen laten het leven. De stoffelijke schade is niet te overzien. 1
  2. 2. Het water sluit ook de polders ten noorden van Antwerpen en het Waasland in een verlammende houdgreep. Gapende bressen van wel 12 meter breed geven de Scheldedijk in Oorderen een troosteloze aanblik. Hetzelfde tafereel herhaalt zich onder andere in Lillo en Hingene. De gemeente Zandvliet staat driekwart onder. In Ruisbroek aan de Rupel breekt de dijk van de Vliet. Het dorp komt volledig blank te staan. Het water jaagt de mensen hun daken op, wachtend op hulpacties. De bewoners van de getroffen dorpen zijn boos en verbouwereerd; ze hadden een betere bescherming verwacht. Politici krijgen verwijten naar het hoofd geslingerd. De confrontatie van boze Ruisbroekenaars met Koning Boudewijn is legendarisch. Op 6 januari 1976 verwijten ze de koning “dat er wel 30 miljard BEF is voor vliegtuigen die boven onze kop razen, maar onvoldoende geld voor de versterking van dijken.” Op dat ogenblik is Andries Kinsbergen gouverneur van de provincie Antwerpen. Achteraf hoorde je dat Boudewijn daar ten volle zijn rol als koning gespeeld heeft. Maar klopt dat wel met de werkelijkheid? Op 8 januari publiceert de objectievere Britse pers dat ‘Belgian flood victims boo their king’. Boudewijn wordt er dus onthaald op boegeroep. De inwoners zijn radeloos. 2
  3. 3. De overstroming van Ruisbroek is het gevolg van een misrekening van Openbare Werken. De dijk van de Vliet begeeft het. De hulpverlening nadien is chaotisch. Boze mensen die hun woningen zijn kwijtgespeeld, roepen: ‘Geef ons brood!’ en ‘Zorg ervoor dat de dijken hersteld worden!’ Volgens de buitenlandse pers wordt de vorst continu gebombardeerd met ‘uitbarstingen van woede’. De huizen van 800 gezinnen lopen tot 4,5 meter hoog onder water. Boudewijn wordt als bliksemafleider opgevoerd, op uitdrukkelijke vraag van Kinsbergen. Achteraf vertelt Boudewijn aan Kinsbergen dat hij tevreden is dat hij het getroffen gebied bezocht heeft. Zo krijgt hij zicht op wat er zich afspeelde. Boudewijn vertelt hem dat zijn politici hem maar wat voorliegen. Als tegenprestatie mogen volgens een voormalig liberaal senator jonge adjunct-kabinetschefs van Kinsbergen op het paleis werken. Kinsbergen wordt in 1993 minister van Staat. In zijn dagboek noteert Boudewijn die avond: ‘Dank u Heer, dat U mij hebt aangespoord om mij te begeven te midden van ongelukkige mensen.’ 3

×