Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belgische regering wilde mausoleum voor Astrid bouwen

565 views

Published on

In 1935 sterft een zwangere Astrid tijdens een auto-ongeval in Zwitserland. Net zoals bij het ‘verdachte’ auto-ongeval van prinses Diana decennia later, is er de hypothese van de sabotage. Zo zou de Packard van Leopold door de Duitse geheime dienst gesaboteerd zijn. De Gestapo en Hitler hadden er volgens sommigen immers belang bij om Leopold uit de weg te ruimen.
Ook Leopold zou volgens dit scenario bij het ongeval aan het Vierwoudstedenmeer omgekomen zijn.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Belgische regering wilde mausoleum voor Astrid bouwen

 1. 1. Belgische regering wilde mausoleum voor Astrid bouwen Thierry Debels @thierryd 29/8/15 Als Leopold in 1934 koning der Belgen wordt, heeft hij met Astrid een grote troef aan zijn zijde. De ontmoeting tussen Leopold en Astrid verliep wel met horten en stoten. Aangezien de geplande verloving met de Italiaanse prinses Mafalda in 1923 mislukt was, moeten Leopolds ouders Elisabeth en Albert verder zoeken naar een geschikte vrouw voor hun zoon. Veel geschikte kandidates blijven er niet over. Over die zoektocht doen vandaag tegenstrijdige verhalen de ronde. Het volstaat nochtans de memoires te lezen van voormalig premier Henri Carton de Wiart om de ware toedracht te kennen. Henri Carton is de oudere broer van Edmond, de secretaris van Leopold II. Beide broers Carton de Wiart zijn zeer trouwe dienaars van de Kroon. Henri Carton is begin 1925 al (!) in Zweden. ‘Mijn verblijf in Zweden was interessant’, schrijft Carton. ‘Voor enkele ingewijden tekende zich al het vooruitzicht af van een huwelijk tussen de prinses van de koninklijke familie (Astrid) en onze jonge hertog van Brabant (Leopold). Ik wist dat dit plan, dat het jaar daarna werkelijkheid zou worden, welwillend werd overwogen door koning Albert en koningin Elisabeth.’ Volgens Henri Carton komt het plan om Leopold aan Astrid te koppelen dus niet eens van Albert en Elisabeth. Het dateert wel al van midden 1
 2. 2. de jaren twintig. Meer dan een jaar later, begin maart 1926, vertrekken Elisabeth en Leopold incognito naar Zweden. Ze weten dat het plan om Leopold aan Astrid te koppelen ook in Stockholm aanvaard werd. De reis gaat via Engeland over Denemarken. Op 11 maart 1926 arriveert het tweetal in het Grand Hôtel van Stockholm. Ze boeken de kamers op naam van De Réthy. De dag daarop ontmoet Leopold Astrid. Hij had ze al eens eerder ontmoet, bij de doop van het dochtertje Anne van prins René van Bourbon en prinses Margaretha van Denemarken in Parijs. Anne van Bourbon Parma wordt geboren op 18 september 1923. Enkele maanden later wordt ze gedoopt. De communicatie tussen Leopold en Astrid verloopt moeilijk omwille van de taalbarrière. Maar uiteindelijk zullen ze toch trouwen, op 4 november 1926. De verloving van Astrid en Leopold werd nauwelijks enkele weken voor het huwelijk bekend gemaakt. Niet iedereen reageert positief op dat bericht. ‘Op 29 oktober geeft een nota van de Franse consul in Oostende blijk van kritische geluiden in katholieke kringen’, noteert auteur Paul Servais. ‘Ook rept de consul van problemen die zouden kunnen rijzen bij de kerkelijke inzegening van een gemengd huwelijk.’ Op 4 november vindt volgens sommige bronnen het zogenaamde burgerlijk huwelijk in Stockholm plaats. Dat is niet helemaal correct. Het gaat om een luthers huwelijk dat samenvalt met het burgerlijke huwelijk. Enkele dagen later, op 10 november, zal het kerkelijk huwelijk in Brussel door kardinaal Mercier ingezegend worden. 2
 3. 3. Albert en Elisabeth houden zich bij het huwelijk van hun zoon Leopold volgens auteur Alexander Verstraete niet aan de zijlijn, benadrukt de auteur in Tot de kroon ons scheidt. Ze mengen zich met regelingen allerhande die getroffen moeten worden. ‘Volgens prinses Marie-José hield Elisabeth zich zelfs bezig met de jurken die Astrid zou gaan dragen in België.’ Elk detail telt, zoveel is duidelijk. Een gecombineerde inspanning van de Zweedse, Nederlandse en Belgische marine brengt ‘sneeuwprinses’ Astrid per boot tot in Antwerpen. Ook de Belgische spoorwegen zetten bij het huwelijk hun beste beentje voor. ‘Ze vervoeren de leden van de Belgische koninklijke familie van Herbestal tot Oostende’, vervolgt Verstraete. Ook vele buitenlandse hoge gasten arriveren per trein in Brussel naar aanleiding van de huwelijksplechtigheden. De vele duizenden gewone mensen uit het binnenland die het extatische decor vormen waarin de feestelijkheden zich afspeelden, doen eveneens een beroep op dit transportmiddel. Gemeentelijke besturen spelen volgens de auteur in hoofdzaak een coördinerende rol. ‘Burgemeester en schepenen zorgen er voor dat stoeten en parades vlot verlopen en dat elke pion in het spel vooraf duidelijke instructies had ontvangen over tijdstippen, plaatsen en vestimentaire regels.’ De burgemeesters proberen ook vooraf te onderhandelen met groepen die het koningshuis niet genegen zijn om ze te overtuigen de plechtigheden niet te verstoren. Ze aarzelen bovendien niet om de ordediensten in groten getale in te zetten ten einde moeilijkheden of relletjes te vermijden. Al te enthousiaste toeschouwers in 3
 4. 4. Antwerpen en socialistische heethoofden in Brussel tonen echter aan dat deze beveiliging niet feilloos is. Volgens berichten vallen verscheidene gewonden. In het boek van Anna Sparre over Astrid wordt zelfs gesproken over enkele dodelijke slachtoffers door het gedrum aan de kade. Helemaal duidelijk is dat nooit geworden. Negen idyllische jaren tussen Leopold en Astrid: een mythe Na het huwelijk van Leopold met Astrid volgen volgens de pers bijna negen idyllische jaren van huwelijksgeluk, eerst in Bellevue en daarna op het kasteel Stuyvenberg, dat op het domein van Laken ligt. De werkelijkheid is dat Astrid zich erg eenzaam voelt. Uit nooit eerder gepubliceerde berichten tussen Clemente Micara, de nuntius in ons land, en kardinaal Pietro Gasparri in Rome blijkt dit overduidelijk. De eenzaamheid van Astrid heeft met verschillende factoren te maken. Een ervan is de quasi-permanente uithuizigheid van Leopold. Daarbovenop komt dat de prins snel na het huwelijk buitenechtelijke relaties heeft. Op dat vlak is hij, net zoals zijn vader, een echte Coburger. ‘Gedurende deze periode werkt Leopold hard om later zijn vaders plaats in te nemen’, nuanceert de koningsgezinde auteur Keyes. ‘Hij helpt hem met documenten en rapporten en vertegenwoordigt hem in talloze functies, meestal vergezeld door prinses Astrid.’ De relatie tussen het koningshuis en het leger tijdens het interbellum is hecht. Koning Albert is na de Eerste Wereldoorlog onterecht de Koning-Ridder geworden. Op 4 juli 1927 ontvangt de nieuwe commandant van de 4
 5. 5. Militaire School, kolonel Neefs, uit de handen van koning Albert I het vaandel van de Militaire School, dat getooid is met het Ridderkruis van de Leopoldsorde. Interessant om te signaleren is dat ook heel wat buitenlandse officieren aan de Militaire School gevormd worden, waarvan in de tussenoorlogse periode de meerderheid van Joegoslavische origine is. Op 11 oktober 1927 wordt het eerste kind van Leopold en Astrid geboren: Josephine-Charlotte. Het paar is nog geen jaar getrouwd. Astrid heeft de naam van haar dochtertje gekozen. Marie José schrijft daarover in het huldeboek voor Astrid: ‘Haar lerares Frans, juffrouw Paris, vertelde haar uit het leven van Joséphine de Beauharnais. Zij (Astrid) was zo in vervoering voor deze heldin, dat ze zich de voornam om haar eerste dochter Josephine te noemen.’ Dat is omwille van het relaas in verband met Leopold I (zie eerder) best ironisch. De bekering van Astrid Astrid is Luthers en moet bekeerd worden tot het katholicisme. De nuntius in België, Clemente Micara, zendt kardinaal Pietro Gasparri in Rome een vertrouwelijk schrijven over de bekering van de Belgische kroonprinses Astrid . In de hagiografische werken over Astrid en Leopold wordt deze bekering voorgesteld alsof het een fluitje van een cent betreft. Deze versie van de feiten is niet correct. In Zweden zijn de grootste tegenstanders van een bekering van Astrid de koning, Gustaaf V, en aartsbisschop Soderblom. Gustaaf is oom van Astrid. Ook Astrid zelf heeft volgens haar vriendin Sparre heel wat bedenkingen bij de bekering. 5
 6. 6. Astrid wordt in het tot nu toe nooit eerder gepubliceerde bericht weliswaar omschreven als ‘niet erg gehecht aan het lutheraanse geloof’. Dat wordt door de katholieke kerk als een voordeel beschouwd. Verder vermeldt Micara ook dat de Zweedse ambassadeur vertelt dat ze ‘ook niet echt zeer intelligent is, maar een goed karakter lijkt te hebben, gemakkelijk te ontroeren is en uiterst gehecht is aan de prins’. De vertrouwelijke ‘minuten’ geven ook een verklaring voor het afspringen van de relatie tussen Mafalda en Leopold. Officieel luidt het in Laken dat de kroonprins niet met een Italiaanse prinses (Mafalda) is gehuwd omdat paus Benedictus daar bezwaar tegen had. Maar Micara weet dat de prins er niet in geslaagd was om sympathie op te wekken bij de Italiaanse prinsessen, die hem ‘te koud en te verlegen’ vonden. Micara laat Gasparri ook weten dat prinses Astrid een kind verwacht, voor augustus 1930 . Er wordt verteld dat ze zich ‘geïsoleerd’ en ‘triest’ voelt en dat ze daarom haar zus heeft laten overkomen. Echtgenoot Leopold is vaak afwezig en zij spreekt nog geen Frans. Micara betreurt dat het de protestantse Zweedse ambassadeur is die zich om haar moet bekommeren. De nuntius schrijft verder over de aanwezigheid van de hertog de Guise in België, van wie de sympathieën voor de Action Française in de verf gezet worden. De hertog is goed bevriend met Leopold. In een rapport van 4 augustus 1930 aan Eugenio Pacelli vertelt de nuntius dat hij uit betrouwbare bron heeft vernomen dat de bekering van Astrid nakend is. Twee dagen later bespreekt hij de bekering van de kroonprinses. Astrid heeft uiteindelijk het lutheranisme afgezworen en is tot de katholieke kerk toegetreden 6
 7. 7. tijdens een intieme ceremonie in de kapel van het aartsbisschoppelijk paleis. Haar eerste communie vindt in Laken plaats. Enkele weken later wordt Boudewijn geboren. Net daarvoor was Leopold al vader geworden. Volgens goed ingevoerde bronnen is hij de biologische vader van Michel Didisheim. Didisheim is enkele maanden voor Boudewijn op 18 april geboren. De meestal voorzichtige Jan van den Berghe laat er geen twijfels over bestaan: ‘Hij (Didisheim,td) lijkt zo sprekend op Leopold III dat het geen toeval kan zijn.’ Het betekent wel dat Leopold zijn echtgenote Astrid al zeer snel ontrouw was. Didisheim zal volgens auteur Misjoe Verleyen en haar collega’s later de man worden die ervoor zorgt dat Albert II ‘op alle vlakken’ aan zijn trekken kan komen. Ze poneren in het boek Vrouwen naast de troon dat ‘volgens hardnekkige geruchten’ Didisheim ‘de maître de plaisirs van de prins (Albert II)’ is. In 1935 sterft een zwangere Astrid tijdens een auto- ongeval in Zwitserland. Net zoals bij het ‘verdachte’ auto-ongeval van prinses Diana decennia later, is er de hypothese van de sabotage. Zo zou de Packard van Leopold door de Duitse geheime dienst gesaboteerd zijn. De Gestapo en Hitler hadden er volgens sommigen immers belang bij om Leopold uit de weg te ruimen. Ook Leopold zou volgens dit scenario bij het ongeval aan het Vierwoudstedenmeer omgekomen zijn. De vorst werd toen vervangen door een Duitse dubbelganger: Gustav Olendorff of Oldendorff. ‘Dit plan was door Hitler zelf ontworpen’, schrijft auteur Keyes in zijn biografie over Leopold III. Een niet nader genoemd Londens blad beweert volgens 7
 8. 8. Keyes ‘met fotografisch materiaal’ aan te tonen dat er verschilpunten zijn tussen deze dubbelganger Ol(d)endorff en Leopold. Het zou in elk geval de houding van ‘Leopold III’ in 1936 en tijdens de Tweede Wereldoorlog helpen te verklaren. De theorie dat ook Leopold overleed, wordt overigens gevoed door de berichtgeving toen. In de editie van de krant L’Ouest-Éclair van vrijdag 30 augustus 1935 staat dat er op donderdag in de namiddag een telex binnenkwam waarin duidelijk stond dat ook koning Leopold overleden was bij het auto-ongeluk. Later die dag wordt het bericht gecorrigeerd: de koning is enkel gewond. Een hypothose die heel wat aannemelijker is dan de ‘dubbelganger’-theorie is dat de wagen gesaboteerd werd. Volgens een gerucht zou Leopold na het ongeval aan een bevriend mechanicien gevraagd hebben om de verhakkelde wagen grondig te onderzoeken. De man zou vastgesteld hebben dat de stuurstang op twee plaatsen was doorgezaagd waardoor de wagen onbestuurbaar werd. Het ongeval was dus niet te wijten aan een stuurfout van Leopold. Tot slot zijn er ook kwatongen die beweren dat Leopold zijn toenmalige vrouw uit de weg wilde ruimen. Het echte karakter van Astrid zou iets minder sprookjesachtig zijn dan wat de buitenwereld vermoedt. Zo zou ze af en toe ten prooi gevallen zijn aan heftige aanvallen van razernij. Volgens Het Belang van Limburg is de precieze oorzaak van het ongeval in Küssnacht nooit helemaal opgehelderd. Ook de geschiedenis van de Packard is boeiend. De wagen wordt eerst in een Zwitserse garage gestald. Maar de garagehouder vraagt geld aan bezoekers om het 8
 9. 9. verhakkelde voertuig te bekijken. Vervolgens wordt de Packard op de bodem van het meer gedumpt en achtergelaten. Volgens een versie hierover is het de oorspronkelijke bedoeling van Leopold om de wagen naar België te repatriëren. Dat lukt niet omdat de wagen te erg beschadigd is. De andere theorie, in het verlengde van de sabotage-hypothese, stelt dat Leopold niet wil dat iemand te weten komt dat er met de wagen geknoeid werd. Het VTM-programma Royalty wil in 2014 zelfs een duiker naar de wagen laten zoeken. Het plan is niet eenvoudig uit te voeren aangezien de zichtbaarheid in het meer zeer beperkt is. Het lichaam van de overleden koningin wordt per trein naar België overgebracht. De luiken van de trein zijn gesloten. Aan de grens met ons land wordt Leopold opgewacht door de belangrijkste Belgische politici. ‘Onder degenen die hij in zijn compartiment ontving was de toenmalige minister van Vervoer en PTT, de socialist Paul-Henri Spaak. Deze bleef alleen met de koning en slaagde er op de een of andere manier in de juiste dingen te zeggen, waarvoor hij overigens de grote gave had’, weet auteur Keyes. Met die ontmoeting won Spaak het vertrouwen van de koning. Enkele jaren later zal de goede relatie tussen beiden over zijn. Verwarring over identiteit slachtoffers in Küssnacht Dat de koning der Belgen en zijn echtgenote betrokken waren bij het ongeval bij Küssnacht was in eerste instantie niet geweten. In de auto vond de politie immers twee Belgische diplomatieke paspoorten op naam van de heer en mevrouw Louis Lambert, industrieel te Brussel, en een lidkaart afgegeven aan de Touring Club op naam 9
 10. 10. van graaf de Réthy. Het was pas na een telefoontje aan de Touring Club dat de politie ontdekte dat de graaf eigenlijk Leopold III is . Er bestaan foto’s van de auto op de onheilsplek. Er is een reeks van zes foto's gemaakt door Willy Rogg, een student geneeskunde van Küssnacht. Rogg is vijfentwintig jaar oud. Er wordt vaak geschreven dat Rogg toevallig op de plek was maar dat is fout. De ochtend van het ongeval kreeg Rogg immers een telefoontje van zijn vader, een ambtenaar van de gemeente Küssnachter met het bericht van een ongeval met ‘hochgestellte Leute’. Zijn vader maant Willy aan om naar de plaats te gaan. De foto’s worden vervolgens verkocht aan een nieuwsagentschap. Spaak vraagt Rogg later die dag nog om de foto’s niet te verkopen. Maar het is te laat. Rogg heeft ze al verpatst, voor een aardige duit. Regering wilde mausoleum bouwen voor Astrid Prins Albert is nauwelijks twee dagen oud in juni 1934 als hij van zijn vader Leopold een nieuwe titel krijgt: prins van Luik. De titel is niet slecht gekozen. De economische toestand in ons land is dan erg moeilijk. We zitten volop in de economische crisis van de jaren dertig. Vooral in Wallonië is de sfeer grimmig. Op die manier poogt de monarchie zich dichter bij het volk te profileren. ‘In de zomer van 1935 verrast zijn moeder (Astrid) de inwoners van de Cité Ardente (Luik) door hen op het balkon van het stadhuis hun prins voor te stellen’, noteert auteur Jan van den Berghe. Albert is dan een jaar oud. Het is één van de laatste keren dat Astrid in het openbaar verschijnt. Nauwelijks enkele weken later sterft ze in Zwitserland. Die onheilsdag is 29 augustus. 10
 11. 11. Albert verliest na zijn grootvader nu ook zijn moeder. In het najaar van 1935 wil de regering een mausoleum bouwen voor de overleden koningin die ontzettend populair is bij de Belgische bevolking. We lezen het voorstel in de verslagen van de ministerraad . Om onduidelijke redenen – wellicht geldgebrek – gaat het plan niet door. 11

×