Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ghihnh cinematography

240 views

Published on

Hướng dẫn về ghi hình... hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn mới bắt tay làm phim!!!

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ghihnh cinematography

  1. 1. Ghi hình - Cinematography Bs. Phạm Vũ Thiên
  2. 2. Bố cục khuôn hình • https://www.youtube.com/watch?v=ICcE72R wEyc
  3. 3. Filmmaking techniques • http://www.youtube.com/watch?v=d1japIhKU9I Từ cần lưu ý trong kỹ thuật: • Cỡ cảnh: toàn – trung – cận • Góc máy • Kỹ thuật: Lia máy ngang – pan • Tilt: lia máy theo chiều dọc trên xuống dưới • Theo dõi – track - Dolly – trượt trên ray • Zoom in và out • Điểm lấy nét • Góc máy qua vai (over shoulder)/ Đôi (two shot) • Lấy nét tay (manual focus)
  4. 4. Camera movement • http://www.youtube.com/watch?v=45e1XuA- oLY&feature=fvwrel
  5. 5. The 5 Deadly Sins of Amateur Video 5 lỗi chết người của người mới quay phim • http://www.youtube.com/watch?v=etVxvl6mc J8&feature=related • Lắc máy – firehosing • Chạy bộ - jogging • Ánh sáng sau đầu - backlighting • Đường cụt – no lead/nose room • Thừa đầu/Cắt cằm – head room/ cut off chins
  6. 6. Documentary film tips • http://www.youtube.com/watch?v=_8sr1Csw WcE&feature=relmfu
  7. 7. • Kỹ thuật ghi hình với máy 7D: • http://www.youtube.com/watch?v=DR63vXkr cEQ&feature=related

×