Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CÔNG BẰNG SỨC KHỎE
Liên minh Công bằng Sức khỏe
(PAHE)
Công bằng trong chăm sóc sức
khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh
 Hội nghị toàn cầu 2015_Mexico về Sức khỏe bà mẹ
và trẻ sơ sinh: B...
Định nghĩa công bằng sức khỏe
 Công bằng sức khỏe là tình trạng không
còn sự khác biệt (chỉ bao gồm những
khác biệt có th...
Lĩnh vực công bằng
1. Nguồn lực và tài1. Nguồn lực và tài
chínhchính
2. Tiếp cận và sử2. Tiếp cận và sử
dụng dịch vụ y tếd...
Bài học quốc tế và Việt Nam
Nguồn: Countdown 2015
Lào, Campuchia và Việt Nam
Việt Nam: sự thay đổi
Số liệu điều tra tại 3 huyện nghèo
Chỉ số Gia đình thuộc danh sách hộ
nghèo (%)
Có Không
Đẻ tại CSYT 31,2 68,8
Đẻ do NVYT ...
MÔ HÌNH CAN THIỆP
Mô hình và định hướng công bằng
Mô hình Các tổ chức hỗ trợ/ thực hiện
Nhóm vận chuyển cộng đồng VSKBMTE, World Vision
Cô đ...
Mô hình dự án EU, Care, PAHE
Y tế
HĐND
Huyện
Dân
HĐND
Tỉnh
HĐND
Tỉnh
UBND
Huyện
UBND
Huyện
Giám
sát
Phản
hồi
Giám
sát
Tiến...
Thảo luận
 Cần làm gì để nâng cao chất lượng và
tăng tính công bằng cho khu vực miền núi
nghèo trong bối cảnh có sự thay ...
Draft for comments cong bang suc khoe maternal and newborn_jan2016
Draft for comments cong bang suc khoe maternal and newborn_jan2016
Draft for comments cong bang suc khoe maternal and newborn_jan2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Draft for comments cong bang suc khoe maternal and newborn_jan2016

779 views

Published on

tài liệu hội thảo

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Draft for comments cong bang suc khoe maternal and newborn_jan2016

 1. 1. CÔNG BẰNG SỨC KHỎE Liên minh Công bằng Sức khỏe (PAHE)
 2. 2. Công bằng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh  Hội nghị toàn cầu 2015_Mexico về Sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh: Bàn luận 3 chủ đề: Chất lượng- Công bằng – Lồng ghép, nhằm đạt được Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)
 3. 3. Định nghĩa công bằng sức khỏe  Công bằng sức khỏe là tình trạng không còn sự khác biệt (chỉ bao gồm những khác biệt có thể phòng tránh được hoặc chịu sự tác động của chính sách) về sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe giữa các nhóm khác nhau trong xã hội  [Braveman, 2006]
 4. 4. Lĩnh vực công bằng 1. Nguồn lực và tài1. Nguồn lực và tài chínhchính 2. Tiếp cận và sử2. Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tếdụng dịch vụ y tế 3. Chất lượng dịch vụ3. Chất lượng dịch vụ 4. Yếu tố cơ bản ảnh4. Yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sức khỏehưởng đến sức khỏe 3. Tình trạng sức3. Tình trạng sức khỏekhỏe
 5. 5. Bài học quốc tế và Việt Nam Nguồn: Countdown 2015
 6. 6. Lào, Campuchia và Việt Nam
 7. 7. Việt Nam: sự thay đổi
 8. 8. Số liệu điều tra tại 3 huyện nghèo Chỉ số Gia đình thuộc danh sách hộ nghèo (%) Có Không Đẻ tại CSYT 31,2 68,8 Đẻ do NVYT đỡ 32,1 67,9 Được khám lại sau sinh (42 ngày) 31,5 68,5
 9. 9. MÔ HÌNH CAN THIỆP
 10. 10. Mô hình và định hướng công bằng Mô hình Các tổ chức hỗ trợ/ thực hiện Nhóm vận chuyển cộng đồng VSKBMTE, World Vision Cô đỡ thôn bản VSKBMTE, UNFPA, Plan, Netherland, World Vision Sổ tay hướng dẫn theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em JICA Góc sơ sinh và đơn nguyên sơ sinh VSKBMTE Tăng cường chăm sóc lưu động VSKBMTE, EU, Care International, CCIHP Chăm sóc sản khoa và sơ sinh thiết yếu VSKBMTE, JICA, ADB, World Bank, EU Người đỡ đẻ có kỹ năng VSKBMTE Hệ thống giám sát và thẩm định tử vong mẹ VSKBMTE Nhà chờ sinh WHO Chăm sóc liên tục từ Gia đình tới Bệnh viện Save Children, VSKBMTE, World Vision Gói dịch vụ chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em VSKBMTE, UNFPA, WHO, UNICEF
 11. 11. Mô hình dự án EU, Care, PAHE Y tế HĐND Huyện Dân HĐND Tỉnh HĐND Tỉnh UBND Huyện UBND Huyện Giám sát Phản hồi Giám sát Tiếng nói/Giải trình
 12. 12. Thảo luận  Cần làm gì để nâng cao chất lượng và tăng tính công bằng cho khu vực miền núi nghèo trong bối cảnh có sự thay đổi về các chương trình mục tiêu quốc gia?

×