Quản lý nhà nước

28,644 views

Published on

Published in: Economy & Finance
3 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • rat de hieu! cam on b!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • cám ơn bạn nhiều nhé ! ^^
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
28,644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
264
Comments
3
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quản lý nhà nước

 1. 1. Chương 6:Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế I.KHÁI NIỆM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1.Bộ máy nhà nước và cơ quan nhà nước a.khái niệm: *Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương,được tổ chức theo những nguyên tắc thống nhất,tạo thành một chỉnh thể đồng bộ để thực hiện các chức năng,nhiệm vụ của nhà nước.
 2. 2. I.KHÁI NIỆM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1.Bộ máy nhà nước và cơ quan nhà nước <ul><li>Cơ quan nhà nước là một bộ phận của bộ máy nhà nước,mang tính độc lập tương đối,có chức năng,nhiệm vụ nhất định,được thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện các chức năng,nhiệm vụ của nhà nước </li></ul><ul><li>b.đặc điểm: </li></ul><ul><li>-Tổ chức và hoạt động theo ủy quyền của nhà nước </li></ul><ul><li>-Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật </li></ul><ul><li>-Thực hiện quyền lực nhà nước </li></ul><ul><li>-Thực hiện thẩm quyền được nhà nước giao </li></ul><ul><li>-Kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước </li></ul>
 3. 3. I.KHÁI NIỆM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 2.Hình thức tổ chức bộ máy nhà nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam <ul><li>2.1 theo sự phân định quyền lực nhà nước,cơ cấu bộ máy nhà nước ta gồm 3 phân hệ: </li></ul><ul><li>-cơ quan trực tiếp thực hiện quyền lập pháp là quốc hội </li></ul><ul><li>-các cơ quan trực tiếp thực hiện quyền hành pháp là chính phủ và các chính quyền địa phương </li></ul><ul><li>-Các cơ quan trực tiếp thực hiện quyền tư pháp là tòa án nhân dân và viện kiểm soát nhân dân </li></ul>
 4. 4. I.KHÁI NIỆM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 2.Hình thức tổ chức bộ máy nhà nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam <ul><li>2.2 theo cấp bậc hành chính lãnh thổ </li></ul><ul><li>-cấp trung ương </li></ul><ul><li>-cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương </li></ul><ul><li>-cấp huyện,quận,thị xã,thành phố trực thuộc tỉnh </li></ul><ul><li>-cấp xã,phường,thị trấn </li></ul><ul><li>2.3 theo sự phân định chức năng </li></ul><ul><li>-bộ máy quản lý nhà nước ở trung ương gồm các bộ </li></ul><ul><li>-bộ máy quản lý nhà nước ở các tỉnh,tp trực thuộc trung ương gồm các sở,ban </li></ul><ul><li>-bộ máy quản lý các quận,huyện gồm các phòng </li></ul>
 5. 5. I.KHÁI NIỆM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 3.bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>3.1 Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước,mang tính độc lập tương đối,bao gồm các cơ quan nhà nước thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế từ trung ương đến địa phương </li></ul><ul><li>3.2 việc phân định rõ ràng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế trong bộ máy nhà nước là khó khăn bởi một số nguyên nhân sau: </li></ul><ul><li>3.2.1 theo nghĩa rộng:quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước về kinh tế nói riêng được thực hiện thông qua cả 3 loại cơ quan lập pháp,hành pháp và tư pháp </li></ul>
 6. 6. I.KHÁI NIỆM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 3.bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>3.2.2 theo nghĩa hẹp:quản lý nhà nước về kinh tế được hiểu như hoạt động quản lý có tính chất nhà nước nhằm điều hành nền kinh tế được thực hiện bởi các cơ quan hành pháp </li></ul><ul><li>3.2.3 theo nội dung của quản lý nhà nước về kinh tế:có những cơ quan trực tiếp quản lý các ngành các lĩnh vực kinh tế,có những cơ quan tham gia gián tiếp vào quản lý kinh tế,có những cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tập thể về các lĩnh vực kinh tế-xã hội của đất nước hay từng địa phương. </li></ul>
 7. 7. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1.các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>1.1 những nguyên tắc chung của tổ chức bộ máy quản lý </li></ul><ul><li>1.1.1 chuyên môn hóa và phân nhóm chức năng </li></ul><ul><li>Mỗi hệ thống luôn có những mụa tiêu nhất định,để đảm bảo cho mục tiêu được thực hiện,các hoạt động trong hệ thống phải được chuyên môn hóa theo chức năng </li></ul><ul><li>Quá trình này phụ thuộc vào các yếu tố sau: </li></ul><ul><li>Mục tiêu,chức năng,nhiệm vụ của hệ thống </li></ul><ul><li>Đối tượng quản lý:số lượng,quy mô,tính phức tạp của đối tượng </li></ul><ul><li>Trình độ cán bộ quản lý,phương tiện phương pháp công cụ quản lý </li></ul>
 8. 8. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1.các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>1.1.2 phân định phạm vi quản lý và phân cấp quản lý </li></ul><ul><li>*phạm vi quản lý chỉ một số lượng nhất định các đơn vị trực tiếp phải quản lý </li></ul><ul><li>*phân cấp chỉ số lượng các cấp quản lý từ trên xuống được quy định trong hệ thống tổ chức </li></ul><ul><li>=>là nguyên tắc nhằm định hướng thích hợp cho phân quyền quản lý,sắp xếp bộ máy,đồng thời cũng thích hợp cho việc bố trí số lượng và chất lượng nhân viên trong nội bộ mỗi cơ quan </li></ul>
 9. 9. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1.các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>*để xác định nguyên tắc này cần tìm hiểu mối quan hệ: </li></ul><ul><li>Nếu đối tượng quản lý không thay đổi thì giữa phạm vi quản lý và cấp bậc quản lý có mối quan hệ tỷ lệ nghịch </li></ul><ul><li>Tính phức tạp của quản lý và phạm vi quản lý có quan hệ tỷ lệ nghịch </li></ul><ul><li>Phạm vi quản lý và trình độ của các cán bộ quản lý có quan hệ tỷ lệ thuận </li></ul><ul><li>Sự phân biệt giữa các cấp quản lý khác nhau về tính chất công việc và phạm vi quản lý </li></ul>
 10. 10. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1.các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>1.1.3 nguyên tắc hoàn chỉnh thống nhất </li></ul><ul><li>*mục tiêu của các bộ phận,phân hệ,con người trong hệ thống phải phục tùng mục tiêu chung </li></ul><ul><li>*sự phân định chức năng nhiệm vụ giữa các bộ phận phân hệ phải rõ ràng rành mạch </li></ul><ul><li>Mối quan hệ giữa các bộ phận,phân hệ phải hợp lý cả về thông tin,con người và nguồn vật chất </li></ul><ul><li>Thống nhất chỉ huy:đảm bảo một đầu mối chỉ huy,kết hợp chế độ làm việc tập thể với trách nhiệm cá nhân rành mạch </li></ul>
 11. 11. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1.các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>1.1.4 tương hợp giữa các chức năng nhiệm vụ vói quyền hạn,giữa quyền hạn với trách nhiệm,giữa nhiệm vụ,trách nhiệm với phương tiện </li></ul><ul><li>*trong hoạt động quản lý các yếu tố này là những yếu tố tạo điều kiện cho nhau nên phải tương xứng với nhau </li></ul><ul><li>*tất cả các cơ quan của bộ máy nhà nước đều được xác định: </li></ul><ul><li>Mục tiêu </li></ul><ul><li>Chức năng.nhiệm vụ </li></ul><ul><li>Thẩm quyền </li></ul><ul><li>Cơ cấu tổ chức </li></ul><ul><li>Đội ngũ cán bộ </li></ul><ul><li>Tài chính,cơ sở vật chất </li></ul>
 12. 12. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1.các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>1.1.5 nguyên tắc hiệu quả và hiệu lực </li></ul><ul><li>*hiệu lực của bộ máy quản lý thể hiện ở khả năng ra quyết định đúng đắn,kịp thời được xã hội thừa nhận mang lại hiệu quả cao và ít tốn kém </li></ul><ul><li>*bộ máy có hiệu quả là bộ máy hoàn thành được các mục tiêu của mình với chi phí thấp nhất </li></ul><ul><li>1.2 các nguyên tắc chính trị -xã hội </li></ul><ul><li>1.2.1 nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân </li></ul><ul><li>“ tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”là nguyên tắc tổ chức cao nhất,quan trọng nhất của nhà nước </li></ul>
 13. 13. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1.các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>1.1.2 nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất </li></ul><ul><li>Quyền lực nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc 3 quyền:lập pháp,hành pháp,tư pháp=>quyền lực này thống nhất,không phân chia,nhưng có sự phân công rành mạch trong việc thực hiện các quyền </li></ul><ul><li>1.2.3 nguyên tắc tập trung dân chủ </li></ul><ul><li>Thể hiện: </li></ul><ul><li>Cơ quan quyền lực nhà nước do dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân </li></ul>
 14. 14. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1.các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>Các cơ quan nhà nước cấp dưới phải phục tùng cơ quan nhà nước cấp trên </li></ul><ul><li>Quyền quản lý nhà nước tập trung và thống nhất ở trung ương,phân cấp quản lý cho chính quyền địa phương </li></ul><ul><li>Thiểu số phục tùng đa số,cá nhân phục tùng tập thể </li></ul><ul><li>1.2.4 nguyên tắc nhà nước pháp quyền </li></ul><ul><li>Thể hiện: </li></ul><ul><li>Mọi sự tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước phải được pháp luật quy định,có sự đảm bảo bằng chế tài cho các quy định đó có hiệu lực pháp lý </li></ul>
 15. 15. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 1.các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>Hệ thống pháp luật thống nhất trong cả nước </li></ul><ul><li>Hệ thống cung cấp dịch vụ công đều được quản lý theo những văn bản quy phạm pháp luật </li></ul><ul><li>Các cơ quan nhà nước,tổ chức xã hội hay cá nhân đều phải tuân thủ pháp luật,mọi người đều bình đẳng trước pháp luật </li></ul><ul><li>Nhà nước thực hiện quản lý đất nước bằng pháp luật </li></ul>
 16. 16. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 2. mô hình cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>2.1 mô hình tập trung </li></ul><ul><li>*tập trung hóa là hệ thống quản lýdựa trên việc tập trung quyền ra quyết định cho những cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương </li></ul><ul><li>*biểu hiện ở 2 dạng: </li></ul><ul><li>-tập quyền:tập trung mọi quyền lực nhà nước vào một cơ quan như quốc hội </li></ul><ul><li>-tản quyền:thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền trung ương tại địa phương thông qua các cơ quan của bộ máy nhà nước trung ương đóng tại các địa phương </li></ul>
 17. 17. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 2. mô hình cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế <ul><li>2.2 mô hình phân quyền </li></ul><ul><li>*phân quyền là quá trình chuyển một phần quyền hạn từ trung ương xuống cấp đơn vị lãnh thổ,từ cấp trên xuống cấp dưới </li></ul><ul><li>Gồm: </li></ul><ul><li>-phân quyền chức năng:là sự phân giao của một cơ quan cấp trên cho một tổ chức bên dưới các chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định rõ ràng </li></ul><ul><li>-phân quyền lãnh thổ:là sự phân giao nhiệm vụ,quyền hạn trách nhiệm phương tiện vật chất tài chính nhân sự cho chính quyền địa phương </li></ul>
 18. 18. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 3. quá trình xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý <ul><li>3.1 căn cứ xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý </li></ul><ul><li>Xây dựng dựa trên: </li></ul><ul><li>Mục tiêu của tổ chức </li></ul><ul><li>Chức năng nhiệm vụ của tổ chức </li></ul><ul><li>Mối quan hệ của tổ chức đó với cơ quan,bộ phận khác </li></ul><ul><li>Tính chất,đặc điểm của các đối tượng quản lý </li></ul><ul><li>Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý </li></ul><ul><li>Hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước </li></ul><ul><li>Những thành tựu của khoa học tổ chức </li></ul>
 19. 19. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 3. quá trình xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý <ul><li>3.2quá trình xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế </li></ul><ul><li>Gồm 4 giai đoạn: </li></ul><ul><li>Giai đoạn 1:xác định mục tiêu của tổ chức </li></ul><ul><li>Xác định các chức năng của tổ chức </li></ul><ul><li>Xây dựng những kết luận có căn cứ khoa học và thực tiễn </li></ul><ul><li>Xây dựng sơ đồ tổng quát của cơ cấu tổ chức </li></ul><ul><li>Giai đoạn 2:tiến hành phân tích các chức năng nhiệm vụ nhằm xác định các công việc quản lý cần phải thực hiện </li></ul><ul><li>Nhóm hợp các công việc,nhiệm vụ chức năng có mối quan hệ gần gũi để hình thành nên các bộ phận của tổ chức </li></ul><ul><li>Xác định khối lượng chất lượng công việc cần thực hiện </li></ul><ul><li>Xác định thành phần của các bộ phận phân hệ </li></ul>
 20. 20. II.XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 3. quá trình xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý <ul><li>Giai đoạn 3:xác định quyền hạn trách nhiệm phương tuện hoạt động cho các bộ phận và cá nhân </li></ul><ul><li>Xác định yêu cầu về nguồn nhân lực cho các bộ phận phân hệ và toàn tổ chức </li></ul><ul><li>Xây dựng quy chế hoạt động,chế độ quản lý cụ thể đảm bảo điều kiệ cho bộ máy tự vận hành </li></ul><ul><li>Giai đoạn 4:xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa các bộ phận,phhan hệ bên trong tổ chức và giữa tổ chức với cơ quan khác </li></ul><ul><li>Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của toàn tổ chức </li></ul>

×