Successfully reported this slideshow.

Thúc đẩy việc sử dụng 3G ở VN

435 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thúc đẩy việc sử dụng 3G ở VN

 1. 1. 1 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Thúc y vi c s d ng 3G Vi t Nam Tháng 11 năm 2010
 2. 2. 2 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. N i dung ánh giá quá trình 1 năm 3G có m t Vi t Nam Thúc y vi c s d ng 3G t i Vi t Nam • Phát tri n i n tho i di ng 3G c v m t phân ph i và giá c h p lý • Internet trên i n tho i di ng, video và các ng d ng • Cách tính phí truy n t i d li u m i h p lý • Ti p th 3G qua l i s ng
 3. 3. 3 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Công ngh 3G t i Vi t Nam 1 năm nhìn l i
 4. 4. 4 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Biết 48% Không biết 52% 93 92 88 MobiFone Viettel Vinaphone Mứứứức ộộộộ nhậậậận biếếếết vềềềề 3G Base: khách hàng hiện tại (n=3,000) 6 tháng sau khi ra mắt, công nghệ 3G ược khoảng một nửa khách hàng sử dụng TD biết ến. Trong số ó, chỉ có 3% ã ăng ký sử dụng dịch vụ này. Nguồn: Dự án Mobile Insights 2010 Base: Those who are aware of 3G (n=1,591) M c s d ng 3G – c nư c Các mạạạạng TD có cung cấấấấp dịịịịch vụụụụ 3G
 5. 5. 5 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 75 74 63 43 27 28 15 12 10 7 73 72 57 46 35 28 17 19 16 12 KH MobiFone (n=466) KH MobiFone (n=466) KH Vinaphone (n=271) KH Vinaphone (n=271) KH Viettel (n=822) KH Viettel (n=822) Q74. Xin cho bi t anh/ch bi t các lo i d ch v 3G nào? 77 76 68 35 24 20 13 15 16 8 Xem TV trên i n tho i di ng (Mobile TV) D ch v cu c g i th y hình (Video call) Truy nh p Internet qua i n tho i di ng (Mobile internet) Lư t web trên i n tho i di ng Nghe nh c và t i nh c tr c tuy n trên i n tho i di ng T i và chơi game online trên i n tho i di ng G i và nh n email qua i n tho i di ng T i các chương trình ng d ng cho i n tho i di ng Chia s hình nh và o n phim t i n tho i di ng lên các trang web/SMS/email Truy nh p Internet băng thông r ng di ng ng (Mobile broadband) Base: Khách hàng có nh n bi t v 3G Các loạạạại dịịịịch vụụụụ 3G ượợợợc biếếếết ếếếến Các dịch vụ 3G ược khách hàng nhận biết phổ biến nhất là Xem TV trên TD (mobile TV), cuộc gọi thấy hình (video call), truy cập Internet qua TD (mobile internet) & lướt web. Mobile Insights 2010
 6. 6. 6 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. M c thâm nh p c a 3G Ngu n: Q3’2010 Wireless Intelligence 99% 114% 84% 126% 72% 22% 14% 11% U SA M alaysia Indonesia Vietnam M c thâm nh p TD M c thâm nh p 3G Sau m t năm 3G ư c tung ra th trư ng, c 10 ngư i Vi t Nam thì có 1 ngư i s d ng d ch v 3G. T l này cũng c thù như các th trư ng khác. Ra m t 2006 Ra m t 2009 Ra m t 2005 Ra m t 2002
 7. 7. 7 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Các ng d ng s d ng trên TD trong 30 ngày qua 27% 16% 11% 8% 7% 37% 19% 16% 14% 12% 9% 25% 18% 15% 14% 10% 8% 6% 3% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Mobile internet T i nh c chuông T i màn hình n n/màn hình ch Nghe tr c tuy n T i bài nh c hoàn ch nh Tin nh n có hình/tin nh n a phương ti n Tin nh n c p nh t Chat T i n i dung lên T i game Xem video trên TD Email T i ph n m m T i hình Location-based services Tin nh n có clip Thương m i trên TD Game tr c tuy n VoIP USA Vietnam Khách hàng hi n t i (n=70128, 3000) Dịch vụ truyền dữ liệu chủ yếu ược sử dụng gồm truy cập Internet qua TD , tải dữ liệu và tải nhạc.
 8. 8. 8 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 27% 5% 36% 11% U SA Vietnam Nhóm chi tiêu v a Nhóm chi tiêu nhi u (US$=$61+, Vietnam=$10+) 17% 2% 10% 1% 30% 9% 34% 6% U SA Vietnam 15-24 tu i 25-34 tu i 35-44 tu i 45-54 tu i 28% 6% 25% 4% U SA Vietnam Nam N 14% 28% 5% 19% U SA Vietnam Tr sau Tr trư c Khách hàng s d ng Mobile Internet t i Vi t nam, cũng như các d ch v khác khá có khuynh hư ng nghiên v nhóm khách hàng dư i 35 tu i, thuê bao tr sau và m c chi phí cao. V n còn thu c nhóm “trào lưu”. Khách hàng s d ng Mobile Internet
 9. 9. 9 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Phát tri n i n tho i di ng 3G c v m t phân ph i và giá c h p lý
 10. 10. 10 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 1 trong 4 máy TD t i M là smartphone, tăng t 18% lên 25% trong vòng 1 năm. Source: Nielsen Mobile Insights, Q2 ‘09 – Q2‘10 D li u t i M
 11. 11. 11 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 95.994.895.895.795.093.895.494.794.694.495.194.793.993.291.690.390.589.687.785.983.080.080.181.176.7 3.5 4.2 3.2 3.3 4.0 4.6 3.5 3.7 3.6 3.8 2.9 2.3 2.8 2.7 3.4 3.1 2.6 3.9 4.3 5.0 5.9 7.2 7.7 6.6 10.1 0.6 1.0 1.0 0.9 1.0 1.5 1.1 1.6 1.8 1.8 2.1 3.0 3.3 4.0 4.9 6.6 6.9 6.5 8.0 9.1 11.112.912.212.313.2 APR '08 MAY '08 JUN '08 JUL '08 AUG '08 SEP '08 OCT '08 NOV '08 DEC '08 JAN '09 FEB '09 MAR '09 APR '09 MAY '09 JUN '09 JUL '09 AUG '09 SEP '09 OCT '09 NOV '09 DEC '09 JAN '10 FEB '10 MAR '10 APR '10 Feature Phone Smartphone T2 159 152 141 106 145 143 124 110 112 113 117 115 126 129 134 122 122 125 128 125 126 125 117 125 143 312 255 211 163 197 191 214 202 190 157 153 212 325 342 304 155 179 250 268 251 276 276 233 243 300 339 332 226 155 206 186 198 197 211 222 220 235 254 238 229 207 214 202 205 209 201 184 168 179 192 Th ph n (giá tr )– thuê bao m i Giá trung bình – México (USD) Media phone cũng là m t hi n tư ng tăng trư ng m nh m (tăng nhanh hơn Smartphone Mêhicô) D li u t i Mexico
 12. 12. 12 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Marketers ang nh n ra r ng ki u dáng và tính năng c a TD hư ng ngư i ta n vi c s d ng d ch v truy n t i d li u hơn là các nhân t khi n khách hàng mua TD
 13. 13. 13 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ng d ng truy n d li u trong vòng 30 ngày g n ây Acquired Device in the Past 6 Months (n=12,650) Questions used: Q407 Source: Nielsen Mobile Insights, US, Q2 2010 88% 80% 80% 69% 58% 54% 42% 40% 40% 39% 39% 37% 36% 31% 30% 30% 21% 20% 20% 14% 6% 3% 69% 17% 22% 11% 40% 8% 10% 18% 16% 14% 7% 4% 11% 19% 12% 5% 5% 5% 9% 3% 1% 24% Tin nh n Email Internet trên TD T i các ng d ng Tin nh n có hình/tin nh n a phương ti n Location-based Services T i lên các n i dung Game cài t sãn trong máy Tin nh n c p nh t T i hình T i game Nghe ài Chat T i nh c chuông T i màn hình n n/màn hình ch Xem video b ng TD Thương m i qua TD T i bài nh c hoàn ch nh Tin nh n có kèm clip Game tr c tuy n VoIP/G i i n b ng internet Không th c hi n ho t ng nào trên TD c Smartphone/Phone thông minh Feature phone/Phone ph thông Khách hàng s h u smartphone s d ng r ng rãi các ng d ng truy n t i d li u hơn h n khách hàng s h u i n tho i ph thông. 80% s d ng truy c p Internet và email. D li u t i M
 14. 14. 14 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Chi n lư c v Smartphone khu v c ông Nam Á • Singapore – Báo cáo c a Singtel và Starhub cho th y tình hình lưu lư ng d li u năm 2009 & 2010 có s tăng tư ng rõ r t. – Th i gian quý 1/2010, t t c các chương trình khuy n m i c a Singtel u dành cho Smartphone – 80% các dòng máy TD StarHub và M1 tr cho khách hàng mua qua m ng u là Smartphone. H u h t các dòng máy này (k c iPhone) u có các gói d li u mi n phí. • Indonesia – Telkomsel báo cáo d li u s d ng năm 2009 tăng g p 3 l n so v i 2008. XL Axiata nói r ng tăng 2 l n. – TD Blackberry tăng trư ng m nh m , c bi t i v i sinh viên & nhóm tr . D n u b i các m ng xã h i, Blackberry Messenger và chi phí h p lý (b t u t $11/tháng) – Các nhà m ng cũng ang cân nh c n vi c y m nh 3G v i các nhãn hi u i n th ai có xu t x t Trung Qu c (tăng 20% th ph n), c bi t v i công ngh Android, chi c i n th ai thông minh v i giá $200 là i u có th th c hi n ư c
 15. 15. 15 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Vi c chú tr ng vào Smartphone và i n tho i gi i trí, th m chí cũng phát tri n trên th trư ng mà thuê bao tr trư c chi m ch y u. 62 87 34 56 41 58 84 30 55 62 Anh Ý Pháp c Tây Ban Nha Tr trư c % - Q1 2008 Tr trư c % - Q1 2010 Th ph n thuê bao tr trư c (2008 – 2010) D li u châu Âu
 16. 16. 16 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 23% 17% 10% 9% 5% 84% 62% 55% 58% 30% Ý Tây Ban Nha c Anh Pháp T l thuê bao tr trư c trong t ng thuê bao s d ng smartphone T l tr trư c trong t ng thuê bao TD INDEX: 0.27 0.27 0.18 0.16 0.17 Thuê bao tr trư c trong t ng các thuê bao có s d ng smartphone S m u s d ng smartphone: Ý (n=1,536, Tây Ban Nha (n=2,530), c (n=713), UK (n=1,608), Pháp (n=1,865) Source: Wireless Intelligence & Nielsen Mobile Insights Q1 2010 Khuynh hư ng ph bi n Ý & Tây Ban Nha là thuê bao tr trư c dùng Smartphone D li u Châu Âu
 17. 17. 17 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Thuê bao tr trư c t i Tây Ban Nha & Ý th hi n t l tiêu dùng khá tích c c Ngu n: D án Nielsen Mobile Insights, Q1 2010 Truy c p Internet trong 30 ngày qua, Q1 2010 % có truy c p Internet b ng TD trong 30 ngày qua Thuê bao tr trư c Thuê bao tr sau Ch s Tr trư c:tr sau Ý 13% 20% 0.65 Tây Ban Nha 9% 17% 0.53 Anh 13% 36% 0.36 Pháp 4% 26% 0.15 c 7% 18% 0.39 M ng TD ARPU tr sau/ ARPU tr trư c 2008 ARPU tr sau/ ARPU tr trư c 2010 Vodafone Ý 3.6 2.8 Telefonica TBN 2.8 2.8 Vodafone Anh 4.8 5.5 Orange Pháp 3.1 3.3 T-Mobile Germany 7.8 7.8 L i nhu n trên m i thuê bao (ARPU) D li u Châu Âu
 18. 18. 18 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Smart Phones và Media Phones ph i là y u t chính cho chi n lư c 3G Smartphone có nhãn hi u là phương án an tòan, tuy nhiên v i công ngh Android v n có th “khi n” nh ng chi c i n th ai thông thư ng tr nên thông minh
 19. 19. 19 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Truy c p Internet b ng TD , Video và các ng d ng
 20. 20. 20 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Lĩnh v c ng d ng & Internet trên TD ang trong xu hư ng phát tri n trong khi các trò chơi có thu phí c a nhà m ng cung c p ang xu ng d c. 262218 29 35 39 41 44 47 $430 $169 $230 $281 $335 $383 $460 $501 $508 0 12 24 36 48 60 72 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 NumberofApplicationDownloaders(M) $0 $90 $180 $270 $360 $450 $540 TotalRevenue(M) S l n t i ng d ng T ng doanh thu t ng d ng Th trư ng ng d ng trên TD Q1 2008–Q1 2010 3133 34 32 30 30 28 29 27 $209 $268 $270 $237 $226 $214 $172 $165 $143 0 9 18 27 36 45 54 63 72 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 NumberofAudioDownloaders(M) $0 $60 $120 $180 $240 $300 $360 TotalRevenue(M) S ngư i mua audio T ng doanh thu t audio Th trư ng mobile audio Q1 2008–Q1 2010 13 15 17 19 14 13 13 14 13 $103 $152 $180 $185 $164 $158 $156 $131 $119 10 14 18 22 26 30 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 NumberofGameDownloaders(M) $0 $50 $100 $150 $200 $250 TotalRevenue(M) S l n t i game T ng doanh thu t game Th trư ng game trên TD Q1 2008–Q1 2010 137136137130124 10810295 116 $4,516$4,505 $3,754 $2,930 $2,415 $2,262 $1,806$1,692 $3,283 0 50 100 150 200 250 300 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 NumberofMobileInternetUniqueSubscribers(M) $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 $4,500 $5,000 TotalRevenue(M) S thuê bao ăng ký Internet trên TD T ng doanh thu t mobile internet Internet trên TD Q1 2008–Q1 2010 Note: Subscriber: an individual who paid for the service in the given period. Source: Mobile Media Measurement bill panel and survey analysis. Extrapolation from CTIA and Nielsen Mobile universe estimates Note: Includes prepaid, postpaid, and all carriers. Does not include off-bill. D li u t i M
 21. 21. 21 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Lư ng ngư i xem video trên TD M T t c thuê bao (Q1 2010 284,529,844; Q1 2010 Mobile Insights n=63,982) Source: Q3 2008-Q1 2010 Mobile Insights & Nielsen Mobile analysis. ( ơn v : tri u ngư i 10.3 20.2 17.6 15.3 15.7 13.4 11.2 4.9% 5.8% 6.5% 8.8% 7.3% 6.6% 4.6% 0 5 10 15 20 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% S ngư i xem video trên TD T l ngư i xem video trên TD (trên t ng thuê bao) T l thâm nh p th trư ng c a video mobile ang tăng trư ng u. D li u t i M
 22. 22. 22 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Ngư i s d ng xem video trên TD như th nào Mobile Video Viewers (n=4,819) Xem video trên TD thông qua các ng d ng ang bùng n , trong khi vi c s d ng các dòng máy ph i ăng ký ang suy gi m. 36% 68% 48% 59% 40% 47% 39% 65% ăng ký thuê bao Truy c p internet qua TD T i clip ng d ng Q1 2010 Q1 2009 “Tôi t óng phí thuê bao xem TV ho c video clip trên TD ” “Tôi truy c p & xem TV ho c video clip tr c ti p t internet trên TD ” “Tôi t i & ch a các video clip t máy tính ho c các ngu n khác lên máy TD ” “Tôi dùng các ng d ng xem video clip (vd MyWaves, VSnax)”* Source: Nielsen Mobile Video Survey, US, Q1 2010 & Q1 2009 Question used: M3811*Response specifies you watched without paying a Mobile TV or Video subscription fee. D li u t i M
 23. 23. 23 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. •www.sina.com.cn •www.baidu.com •www.google.cn •www.ko.cn •news.sohu.com •www.xiaonei.com •www.3g.cn •www.paojiao.com •www.188bet.com •www.feiku.com •www.google.de •www.studivz.net •www.wer-kennt-wen.de •www.jappy.de •www.schuelervz.net •m.web.de •mobil.spiegel.de •m.gmx.de •www.lokalisten.de •wap.sport1.de Các trang web ph bi n nh t c • Các n i dung trong nư c là chìa khóa cho vi c phát tri n lưu lư ng d li u Các trang web ph bi n i v i c internet c nh l n internet trên TD Các trang web ph bi n nh t Trung Qu c
 24. 24. 24 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 17% 13% 20% 60% 5% 1% 19% 10% 3% 1% 2% 2% 24% 46% 51% 1% 1% 8% 13% 12% 14% 1% 3% 2% 1%1% 4% 18% 47% AT&T Sprint T-Mobile Verizon Blackberry App World Store Apple App Store Palm Application Store Android Market Store Windows Marketplace Store AT&Ts Application Store Sprints Application Store T-Mobiles Application Store Verizons Application Store My cell phone provider’s Application Store Handango website Other Cydia Apps Market Verizon V Cast Apps Các l ai d li u s d ng nhi u nh t – Theo nhà s n xu t và nhà m ng Ngay c trên t nư c tuân th lu t t t như M thì các a i m trưng bày gi i thi u và bán hàng c a nhà m ng ng vai trò quan tr ng tr ng các ho t ng marketing. T i Vietnam i u này còn có v quan tr ng hơn.. Base: AT&T (n=1,709), Sprint (n=529), T-Mobile (n=422), Verizon (n=1,238) D li u t i M Verizon App Store T-Mobile App Store Sprint App Store Apple App Store
 25. 25. 25 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. T o m t th trư ng m & năng ng cho các ng d ng • M t s bài h c t các d ch v ng d ng/c ng thông tin – Giá – Cho phép s d ng các ng d ng mi n phí & phân ph i chúng mi n phí – Cho phép chuyên viên thi t k thu m t kho n phí nh cho m t ng d ng – Games/trò chơi – H u như các ng d ng ư c mua nhi u nh t & các ng d ng mi n phí c a hàng bán các ph n m m ng d ng c a Apple u là game – Gi i thi u vi c phát tri n ph n m m ng d ng như “m t cơ h i t o ra ti n” – Trong giai o n ban u, i u này có nghĩa là u tư ti n b c – T o ra các ph n h i & c ng ng tích c c – Mô hình kinh doanh m , quy trình hi u qu – T o ra tr i nghi m mua hàng t t nh t – Cho phép ánh d u l i trang web ã xem – Khuy n ngh /cho i m các lo i ng d ng – ánh d u các ng d ng ã ư c ngư i s d ng mua
 26. 26. 26 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Chi n lư c giá h p lý & sáng t o
 27. 27. 27 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Cho phép “data snacking – t n d ng t ng phút truy n t i m t lư ng nh d li u”, nh t là i v i thuê bao tr trư c, và cho dùng th mi n phí. RM5 (US$1.3)/ day RM15 (US$4.5)/ week
 28. 28. 28 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. T-Mobile UK (cho thuê bao tr trư c) • T-Mobile là m ng TD thành công nh t nư c Anh trong vi c s d ng d li u cho thuê bao tr trư c • Nhà m ng này cho phép thuê bao m i dùng 30 ngày Internet mi n phí. • H cũng cung c p các gói c bi t kích thích truy c p internet Booster Chi phí 5 ngày s d ng internet trên TD £2.50 1 tháng s d ng internet trên TD £5.00 6 tháng s d ng internet trên TD £20.00 Cho phép “data snacking” – t n d ng t ng phút truy n t i m t lư ng nh d li u”, nh t là i v i thuê bao tr trư c, và cho dùng th mi n phí.
 29. 29. 29 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Tránh cách tính giá tr n gói (tr m t l n s d ng không gi i h n). M , ch có m t s ít khách hàng ang s d ng các d ng d li u tr n gói c a các nhà cung c p: t 2009 sang 2010 m c s d ng c a h tăng g p ôi. Source: Nielsen Customer Value Metrics Q1‘09 – Q1‘10
 30. 30. Chính sách giá d li u năng ng Gi m giá a d ng tùy thu c vào v trí & lưu lư ng data. Thông báo các chương trình gi m giá n TD c a ngư i s d ng.
 31. 31. 31 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Ch n l a t t các ng d ng ư c cung c p mi n phí hư ng m i ngư i n vi c s d ng ng d ng & t o văn hóa riêng cho ng d ng. *Caution: Small base size Các lo i t i mi n phí so v i lo i có thu phí theo các h i u hành Ngư i có t i ng d ng trong 30 ngày qua Questions used: CQ3 How many downloads, free or paid for, have you done in the past 30 days? Wave 2 Base: Feature Phone (n=1,965), Smartphone (n=2,300), BlackBerry (n=623), Microsoft Windows Mobile (n=292), Apple iPhone OS (n=959), Android OS (n=338) Source: August 2010 Nielsen App Playbook 7% 8% 13% 8% 3% 62% 69% 74% 50% 67% 80% 21% 23% 17% 37% 25% 17% 17% Phone ph thông Phone thông minh BlackBerry MS Windows Mobile Apple iPhone OS Android OS Có t i 1 ng d ng có thu phí trong 30 ngày qua Ch t i 1 ng d ng mi n phí trong 30 ngày qua Có t i 1 ng d ng thu phí & 1 ng d ng mi n phí trong 30 ngày qua D li u t i M
 32. 32. 32 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Ti p th phong cách s ng 3G
 33. 33. 33 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Các d ch v ph c v cho nhóm khách hàng tr - O2 UK (& Germany) • 149 ti t m c bi u di n t i nhà hát O2 Arena b i hơn 60 ngh sĩ v i nhi u ngh sĩ n i ti ng th gi i • Chương trình hòa nh c 2010 – V i hơn 30 bu i hòa nh c ư c lên k ho ch trư c cho c 01 năm v i các bu i bi u di n c a Bon Jovi, Lady Gaga, Michael Buble, Alicia Keys, Rod Stewart ect. – Khách hàng c a O2 s ư c ưu tiên mua ho c nh n vé mi n phí • O2 tài tr cho các s ki n như “NME Rock ‘n’ Roll Riot Tour”, The O2 Wireless Festivals, Party t i các công viên và các chương trình opera trên tòan nư c Anh & c • O2 Bubble – Chương trình âm nh c Anh - Các chương trình âm nh c tương tác nh m khám phá nh ng giây phút âm nh c thú v trong su t l ch s âm nh c nư c Anh – T ghi âm ca khúc c a chính b n, hòa âm, chơi nh c c như guitar, keyboard ho c tr ng – Các chương trình d y âm nh c dành cho nhóm tr t 14-19 tu i
 34. 34. 34 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Các d ch v ph c v cho nhóm khách hàng tr – Celcom Xpax • Celcom Xpax, là lo i d ch v 3G tr trư c ư c ra m t vào năm 2005 nh m thúc y vi c s d ng d ch v 3G, c bi t dành cho nhóm khách hàng thuê bao tr trư c chi m n 80% th ph n c a Celcom • Các cu c thi tài, vé xem hòa nhác mi n phí, th VIP cho các l h i & s ki n, liên hoan âm nh c qu c t ,… • T ng thư ng hàng tháng & d p sinh nh t • T i mi n phí các game, nh c và hình nh m i nh t & thú v nh t t Channel X! V i s lư ng lên n hơn 10,000 lư t t i v mi n phí • Thuê bao tr trư c Blackberry: không gi i h n BBM ch v i 50 xu ti n thuê bao m i ngày • T n hư ng d ch v Windows Live trên i n tho i di ng • Không gi i h n s lư ng SMS trên Facebook cho RM 1 hàng tu n
 35. 35. 35 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Ví d Phân khúc khách hàng d a trên vi c s d ng d ch v truy n t i d li u (M ) Nhóm tr , th c t Nhóm tr tu i, thu nh p gia ình thu c lo i trung bình, s d ng tin nh n nhi u & lư t web trung bình Nhóm trung lưu, lý trí Tương i l n tu i hơn, thu nh p gia ình trung bình, ch y u s d ng d ch v tho i & tin nh n Hưu trí, ch s d ng d ch v tho i Ngh hưu, thu nh p gia ình trung bình ho c th p, ch y u ch s d ng d ch v tho i Nhóm teen Teen thu c gia ình có thu nh p trung bình, nh n tin r t nhi u, lư t web & truy n t i tương i Nhóm tr ‘nghi n’ Smartphone Nhóm tr có vi c làm, thu nh p gia ình trung bình, t i & lư t web nhi u Nhóm s d ng các d ch v cơ b n Ngư i l n tu i, không làm vi c thư ng xuyên, có m c thu nh p h gia ình th p hơn. Ch y u s d ng d ch v tho i và tin nh n Nhóm hay thay i Ngư i tr m i i làm ho c còn i h c, có m c thu nh p h gia ình th p hơn. S d ng nhi u d ch v tin nh n & s d ng tương i d ch v lư t web Nhóm b t u s d ng Smartphone Ngư i l n tu i, thu c nhóm có thu nh p cao. S d ng nhi u các chương trình lư t web & có s d ng m t s n i dung t i v 28.0% 19.1% 15.8% 14.7% 6.9% 6.3% 6.1% 3.2% - - 7.1% 20.1% 100% - 21.9% 100%
 36. 36. 36 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Ví d minh h a cho vi c Phân khúc th trư ng khách hàng m c tiêu d a trên các gói d li u khách hàng s d ng (Hoa Kỳ)… DDDDDDDD CH VCH VCH VCH VCH VCH VCH VCH V THOTHOTHOTHOTHOTHOTHOTHO IIIIIIII DD CH VCH V TIN NHTIN NH NN LLƯƯ T WEBT WEB TT II Nhóm am mê Smartphone Nhóm s d ng Smartphone Nhóm tu i teen Khách Nhóm tr hi n i Khách hàng trung lưu Khách hàng s d ng d ch v ơn gi n Khách hàng v hưu
 37. 37. 37 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Tìm hi u t ng phân khúc khách hàng… Các d ch v TD ang s d ng Các giai o n & th t ưu tiên trong cu c s ng M c s n sàng tr giá & các cân nh c ánh i Nhu c u v máy TD & d li u trên TD … ưa ra gói d ch v 3G hòan h o là i u d dàng L i s ng k thu t s
 38. 38. Xin cám ơn!

×