Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ : Nguyễn Hữu Long
Bút danh: Hữu Nguyên
...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Sợi chỉ
Thơ tôi là sợi chỉ tình
Nối anh, nối ch...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Ta nghe rõ tiếng gào trong sóng giỡn
Của biển t...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Nhớ mỗi bận em nói lòng anh nghe
Giọng thủ thỉ ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Dù nữa đi nào đâu dám giận hờn
Nuốt thương nhớ ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Đêm ngày ào ào tiếng thác nước
Da diết chiều hô...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

“Di men” cận cảnh qua vòm lá
Tiêu điểm xa xa bã...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Trong mơ thấy bóng người thi khách
Ôm bạn nàng ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Ước gì cứ mãi mùa thu
Cho anh chìm đắm lời ru t...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Nắng chiều chênh chếch đầu non
Men say chuếnh c...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Anh mua, em bán bóng hình c a nhau
N u em là bá...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Em đòi, đâu có nói không
đây phòng ch t, l i đa...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Mong anh – b quá – thông gia trên này
Nh con ch...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Tóc!
Mu i tiêu tóc đi m đôi màu
Ph i chăng năm ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Trèo ngày,leo su t c đêm
Trèo lên t t xu ng mi ...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

K t thân v i b n - mi t mài h c th
L u danh em:...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Bác còn đ s c “b n pháo hoa”
Vui th , ca hát t ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Đ ng dìu d t ti p con đ ng Bác đi
Thành công Đ ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

M l y tiên
L y tr i cho s tôi h ng
Đ tôi ng t m...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Ào ào thác đ bát ngát ti ng th
Lòng ng

i ch n ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Không hi u yêu em t bao gi
V long mang n ng áng...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Chén r

u c n – bình khô d c ng

c

Trà đ ng c ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

N

Điện thoại: 0976 660 163

c m nh dân giàu, h c v cao!

Ch Tình
Ngoài t...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Đi h !
Đi h lòng th y nh tênh
Trăng thanh gió m...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

M

i năm g n ch t tình ng
M

Điện thoại: 0976 660 163

i văn ch

ng

i nă...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Xuân năm t – Vi t Nam th ng l n
Xuân b y nhăm t...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Th con tàu l n mãi tìm b n m

M t th i!!!
M t t...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

V già ng i có m t mình
Nghĩ mà ti c…nu i đã qua...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

T tin – m nh mexc ch ng sai m t t
Nh m nhoàm ăn...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

th đ i đ n bao gi
C u xin tr i ph t bi n th thà...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Cùng chung khăn hòa qu n
Nh ta mình chung bóng
...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

M v v i cõi ch i v i
Tr i cao, đ t l bi t n i n...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Đúng H i l i sang
Em v d n quán bán hàng
H n em...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

B n th n ng i nh ng i th ng quê nhà
D u xa góc ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Ph

Điện thoại: 0976 660 163

ng th Vĩnh Phúc
Xin chào b n h u th ca

V đ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

A! đây r i Th t chó
Hôm nay cu i tháng r i em
T...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Nh khi s m t i ch v có nhau
Ph i chăng tình đã ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Chao ôi! Th n quá đi thôi
Qu tay d i m t che đô...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Cu n theo chi u gió bi t vào tay ai
Tr
Th

ng đ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

N m đêm c nghĩ văn dài
Ai? Ng

i than th - hi u...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Văn th Vĩnh Phúc ng i ng i bút danh
Tình th , t...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

N i bu n em đ làm chi
Gi đ làm gì, gi u kín n i...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

N u đòi lãi su t – anh trình s luôn

Th m ng ch...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Cha i! Tr i đã sáng r i
Chim non đ cánh – vào đ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Nén nhang!
Đ

c tin anh đã “v già”

Lòng tôi đa...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

S p, ng a bàn tay d nh ch i!

H n! (l i hai)
Ng...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

L y cái chung đè b p cái riêng
Qua th i giông b...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Không n i n

ng t a s m chi u ai hay

May nh tu...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Cái g

ng tày li c nhi u khi

Hai tay b t cá r ...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Bên H G m(L
Lăn tăn sóng g n n

i m t)

cH G m
...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Nam nhi s ng
Không bia không r
Ch t đi đem đ
Ba...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

S ng cho l

Điện thoại: 0976 660 163

ng thi n đ i mình đ i con

Tr i cho...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Nh l i em nói hôm x a
Th

ng anh dù có n ng m a...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Cho dù th l c nào
Dù cho giông bão d p vùi
V ng...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Tam Đa!
Đa nghi đa r

u đa tình

Ba th đa đó là...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Mùa lũ v đe d a kh i mi n quê
Bác H , Bác H !
N...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Tr

c vong linh, đi n sáng ng i

Ni m vui chia ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Th

Điện thoại: 0976 660 163

ng tôi đ đ y…ch ng

i

xa

Đ i!
Em đi ngh m...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Tuy r ng đ i có gian nan
V

t lên em nhé ng

i ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Nh em!
Em đ p xinh – thông minh trí tu
Phong cá...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

S m khuya b u b n có anh có nàng
Đêm đông giá l...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

H ng lên ca hát duyên tình đôi ta
Nh an hem c a...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Hát cho khuây kh a ng

i say n i lòng

Vì ai? T...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Hà N i Quê!
Quê tôi Hà N i th đô
Vi t Nam tên n...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

M u tý xuân v r n ti ng ca
Công tr

ng nhà máy ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

In c u Thê Húc, bóng anh bóng nàng
Nghiêng nghi...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Ta nghèo nh ng ch ng thua ai
L

ng tâm thanh th...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Ch c n tình nghĩa c đ i ta m !

M ng h i đình l...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

V n còn!
V n còn v ng v n canh thâu
V n còn dan...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Nh không?
Nh không cái thu hàn vi
C m đ n khoai...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Mà không tìm đ c m t ng i h p duyên
Tâm còn man...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Cho con s ng tr n ki p đ i gian truân

Trách!!!...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Văn Mi u danh th m
Khuê các gi thành Thăng Long...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Làng k o An Phú – Đoài Môn
Cùng ngh rau lúa – c...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Xé mù s

ng – h

Điện thoại: 0976 660 163

ng t ng lai ch c b n

T ng tác...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Hôm qua r ngõ thôn Đoài
Nhà th g p l i ng

i ho...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Con già, con tr
Nhe nanh, nh b t dãi – khoe m
K...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Mà sao mang n ng nghĩa tình ng

i i!

Ta là th ...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Ly r

u trong tay, lên ly l n l n
vui, bu n và ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

N

Điện thoại: 0976 660 163

c nào cũng có ch quy n

H p bàn, xây d ng m ...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

G p em…dan díu…d v ng nhi u b
Chào em l ng l ra...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Trách đ i cái lũ gian tà
Th y ng
Tr

i tài gi i...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Bóng là em!
Em nh trái bóng tròn tròn
V a xinh ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Sút tung l
Th

Điện thoại: 0976 660 163

i b n đ no lòng mình

ng thay tr...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Th mà h ng c vung

Gi đ u ông thông gia M.V.Phú...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Đ ng nghe nh ng chuy n v a hè
Ti ng ch , ti ng ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Ki p nghèo s u l ng làm th tr d n!

S ng và ch ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Đ n đây t kh p m i n i
Ch p tay c u vái đ t tr ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Chi n công vang kh p xa g n
Bu c quân Pháp ph i...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Còn đâu cái thu m t th i nh th ng
Đ ng, bãi m a...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Yên Bái – Nghĩa L Phù yên
Đèo lũy Lô x a anh hò...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Tình yêu xa cũng thành g n
Nh có đi n tho i ta ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Đau!!!
May nh h ng phúc gia đình
M t vênh bè b ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Tháng Tám
Tháng Tám Hà N i chuy n ti t thu
Ăn c...
Điện thoại: 0976 660 163

Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Trao th đ i phú ái ân th tình

Ngày 27-7
Th

ng...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Tu i H (Canh D n)
Tu i H năm D n l m m ng m
Kh ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Lòng con đau qu n tràn n

cm t

Xót c nh m côi,...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Công lao tr i bi n c a ng

i

Toàn dân Nam Vi t...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Con!
Mong nh h ng phúc T tiên
Ba cô con gái g p...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Đ i h i Đ ng ta l m c may
Muôn dân trăm h thêm ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Nh n ai nh k m t đi u
D ng ch i – k o có ngày d...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Đ cho mình cho c hai ta
Gi a phong ba n ng h n ...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Long, Thao th nguy n su t đ i th y chung!

Gi a...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Ta t a mình, mình d a vào ta
Cùng nhau vi t bài...
Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên

Điện thoại: 0976 660 163

Trách tr i m a mãi không thôi
Làm tôi h t đ ng ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nguyen Huu Long

589 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nguyen Huu Long

 1. 1. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ : Nguyễn Hữu Long Bút danh: Hữu Nguyên Sinh năm: 1941 Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, ông đã tích lũy được biết bao cảm xúc; thời gian những năm khi ông 60 tuổi, những cảm xúc đó đã được chuyển hóa thành thơ, ca thể hiện ý chí và kinh nghiệm từng trải của ông. Ông đã tham gia nhiều câu lạc bộ thơ uy tín như : Thông Reo, Tầm Xuân, Tháp Bút, Vĩnh Phúc, Nghĩa Đô… và đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn hữu thơ ca nên đến năm 2011 ông đã cho ra tập thơ đầu tay của mình! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 1
 2. 2. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Sợi chỉ Thơ tôi là sợi chỉ tình Nối anh, nối chị, nối mình với ta Lời thơ, tiếng hát bay xa Còn vang vọng mãi trong ta - trong mình Chiều nhớ em Ta nghe rõ lửa diệu kỳ rừng rực Đang cháy trong tim náo nức tâm hồn Dù bây giờ là một buổi hoàng hôn Của sơn cước đìu hiu và quạnh quẽ Dù không gian bao la khôn xiết kể Chẳng rộng bằng nỗi nhớ của lòng ta Dù núi rừng càng trùng điệp cao xa Thì tiếng vọng của lòng ta càng lớn “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 2
 3. 3. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Ta nghe rõ tiếng gào trong sóng giỡn Của biển tình gặp giông tố nhớ nhung Phong ba lên gầm thét vẫy vùng Vang khúc nhạc biển khơi tình vĩ đại Ấy là lúc giờ đây anh nhớ lại Biết bao điều thân ái của ngày qua Nhớ em yêu khuôn mặt nở như hoa Đẹp như đóa phù dung cười buổi sáng Tắm ánh bình minh môi hồng lênh láng Anh bàng hoàng trong giấc mộng xa xăm Nhớ mỗi bận mắt nhìn anh đăm đắm Mắt lonh lanh thăm thẳm cả bầu trời Chỉ nhìn qua là cũng đủ hiểu rồi Tình yêu ẩn trong không gian bí mật “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 3
 4. 4. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Nhớ mỗi bận em nói lòng anh nghe Giọng thủ thỉ tiếng oanh vàng thức dậy Giờ xa em, ôi lòng anh càng thấy Buồn mông mênh mà nhớ cũng mênh mông Có quản chi đâu lên thác xuống ghềnh Cho anh lại được cầm tay em mát rượi Để hồn anh lại tắm suối yêu đương Để mỗi khi chiều vắng thả tơ sương Lòng rộn rã chẳng bao giờ giá lạnh Em thân yêu, nỗi lòng anh canh cánh Nhớ thương hoài ngày tháng nếu còn xa Hạnh phúc đời cây mới sắp trổ hoa Nghĩa là lúc ta chưa hôn nhau thực sự Và nhiều khi em còn cứ Chẳng để anh kề môi đẹp em hôn “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 4
 5. 5. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Dù nữa đi nào đâu dám giận hờn Nuốt thương nhớ cho no lòng chờ đợi Anh thiết nghĩ rồi một ngày mai tới Máu hồng anh chảy vào ống tim em Tâm hồn anh ấp ủ mãi hồn em Như khí quyển ôm vòng quanh trái đất Và khi đó ta sẽ hôn nhau thực sự Hôn cái hôn tuyệt diệu nhất tình đời Chuyện sớm mai thôi nói đã đủ rồi Nhớ em quá là chiều nay em ạ! Chơi bóng Mông Sơn buồn quá biết chăng em? Cảnh vật quạnh hiu lại ít người Thiếu chỗ chơi bời đêm trăng sáng Không đài, không điện- dân ít quen “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 5
 6. 6. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Đêm ngày ào ào tiếng thác nước Da diết chiều hôm nhớ em yêu Sớm sớm chiều chiều vui với bóng “Bán bòng” vài quả đỡ quạnh hiu (“Bán bòng” đảo chữ chỉ: bóng bàn) Nhớ mái trường xưa Nàng ở một nơi, anh một nơi Ai đem thương nhớ dệt nên lời Trường xưa phố cũ, người đâu nhỉ? Man mác chiều hôm nhớ tiếng cười. Bên dòng sông chảy Có rét gì đâu một buổi chiều Bên dòng sông chảy gió hiu hiu “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 6
 7. 7. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 “Di men” cận cảnh qua vòm lá Tiêu điểm xa xa bãi cát ngà Dăm ba cô gái trầm trong nước Nào biết trên cây có “mắt thần”! (“Di men” theo tiếng Đức-Việt : ống nhòm) Tôi thích Tôi thích như chim lúc đậu cành Thích thì bay bổng vút trời xanh Thích theo làn gió đưa ta tới Tìm đóa hoa tươi giữa đất trời Tỉnh mộng ( Duyên thơ ) Một ngày, một ngày, lại một ngày Men tình thơ đọng những ai say “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 7
 8. 8. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Trong mơ thấy bóng người thi khách Ôm bạn nàng thơ tuyệt tuyệt hay Ôm cả trời thơ thế mới hay Với tôi Bạn thơ, bạn rượi, bạn đời Ba thứ bạn ấy khó rời nổi tôi Ai mà thích chuyện lôi thôi Rượi-thơ tôi chuốc một hồi phải say Năm điều ước Ước gì có cánh để bay Chỉ vút một cái tới ngay cạnh nàng Ước gì lắm bạc nhiều vàng Để anh tậu chiếc a còng vi vu “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 8
 9. 9. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Ước gì cứ mãi mùa thu Cho anh chìm đắm lời ru tâm tình Ước gì có sợi chỉ tình Buộc tình dan díu giữa mình với ta Ước gì em mãi là hoa Để anh hát bản tình ca tặng mình Say!!! Say nhìn trời đất nghả nghiêng Say nhìn em cứ tưởng tiên giáng trần Say thơ, anh ngỡ ai chờ Say mình anh cứ “thẫn thờ” cả đêm Người Mông xuống chợ Lãng đãng khói mây, mây ôm núi Hai tay ôm ngực, lưng còng củi nương “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 9
 10. 10. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Nắng chiều chênh chếch đầu non Men say chuếnh choáng- lối mòn về thôi! Vợ tôi Vợ tôi ngày bán thịt bò Tối về đun tép nuôi cò nuôi chim Yêu thì yêu thật- thương ghê Ghét thì ghét lắm-vì chê nói nhiều Chỉ xin em mãi một điều Ăn nhiều, nói ít cho diều đỡ đau! Vu Vơ N u em là ng i bán Anh s là ng i mua Bán mua là chuy n th ng tình “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 10
 11. 11. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Anh mua, em bán bóng hình c a nhau N u em là bác sĩ Anh xin làm b nh nhân Đ đ Đ đ Đ đ c em ân c n c em ve vu t c g n nhau, đ nh th ng N u em là bông hoa Anh xin làm ong m t Hút nh y ng t trong hoa Th ph n hoa thành qu Dâng trái chín cho đ i Có ai trách chuy n vu v Tôi nay l y c làm th t ng nàng! Kh t Th “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 11
 12. 12. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Em đòi, đâu có nói không đây phòng ch t, l i đang đông ng H n em đ n i m tn i Xung quanh v ng v , ta cùng ch i th Dòng th tràn a đôi b Anh xin tr h t “tình th ” cho nàng H i Đ ng em có bi t không? Bao ngày mong đ i, ch trong vài gi G p nhau đâu ph i b t ng M t nhíu, tay n m ôm “th ” vào lòng Kính anh Tôi nay – tu i tác – đ ng xa “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 12
 13. 13. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Mong anh – b quá – thông gia trên này Nh con chuy n đ n t n tay Nén nhang th p g i kh n thay l i chào. Ng i y! Ng i y bây gi nay đâu? Bao năm ly bi t m i tình đ u Em v đ t Qu ng n i đ ng – n i Hay ch n r ng xanh núi Ngũ Hành Ng i y bây gi đang đâu Nh chăng? k ni m bu i ban đ u Bao đêm bóng sát in đ ng ph Bao bu i hoàng hôn t i h n hò! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 13
 14. 14. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Tóc! Mu i tiêu tóc đi m đôi màu Ph i chăng năm tháng giãi giàu n ng m a X chi u màu trúc l a th a B n song v ng bóng đò đ a thuy n tình Xem tranh Khen anh, khéo h a hình ai Đ ng cong, nét kín xem hoài v n v ng Có ph i hoa, có ph i h ng? Tuy hai mà m t cũng th ng th thôi Ng m tranh nh l i m t th i C yêu, yêu mãi, m ng i trong tranh! V mo! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 14
 15. 15. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Trèo ngày,leo su t c đêm Trèo lên t t xu ng mi ng rên h m h Đôi tay bóp n n vô t Trái đào nhú đ t ng nh tiên tr n Leo lên, t t xu ng bao l n M m mũi th d c, l i l n v mo! Th ng!!! Th ng em đang đ hoa xuân Gi a đ ng đ t gánh – phu quân v tr i Th gian l m k gh o ch i Gây thù, chu c oán, ph t l cho qua Nuôi con th d i – thăng hoa Th t l ng bu c b ng v t qua tháng ngày Tu i năm b y v n hăng say “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 15
 16. 16. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên K t thân v i b n - mi t mài h c th L u danh em: “ch ng có m ” Ch mong m t bóng chàng th hi u cùng Mu n cùng chung m , chung thày Mu n cùng rau cháo nh ng ngày bên nhau Mu n cùng k tr c ng i sau Mu n cùng chia s y u đau đêm ngày Th ng mình l i nghĩ đ n ta Giá tr i s m bi t cho ta g p mình Chúc th anh 70 tu i Cái tu i b y m i đâu đã già Ngày thì đàn sáo v i th ca Đêm đêm th phú vui s ng h a Yêu hoa, yêu v đâu đã già “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 16
 17. 17. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Bác còn đ s c “b n pháo hoa” Vui th , ca hát t i kh i nhà Mai này có v ch u tiên t Đ l i cho đ i kh i ph n hoa Mong!!! Quét! Quét ! Quét s ch rác đ ng C m n em gái môi tr Mi t mài quét rác, con đ Dân Nam mong ng ng s ch bong c m t ngày Quét s ch, quét h t b n đày t tham Quét! Quét ! Quét s ch đi Nh ng ngày mù h c ám Quét! Quét s ch đi cái lũ quant ham Ánh d ng r c sáng tr i Nam “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 17
 18. 18. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Đ ng dìu d t ti p con đ ng Bác đi Thành công Đ i H i Đ ng M i Đ ng vì dân, dân vì đ ng Sáng ng i ni m tin Thuy n tình Sông H ng đ ng l ng ch đó Mu n qua bên đó tìm “o” lái thuy n G p em k chuy n tình duyên Mu n mua c lái l n thuy n bâng khuâng Tìm Dùng d ng tr c lúc ra v N m tay giã b n- con đê mãi nhìn Năm sau l i đ n H i Lim Nh p c u ô th c tìm đâu đ c nàng “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 18
 19. 19. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 M l y tiên L y tr i cho s tôi h ng Đ tôi ng t m t đóa h ng t ng tiên L y tr i cho s tôi hên C may trúng s bay lên g p nàng G p tiên mình nói rõ ràng L y anh, đ i ki p tình duyên cõi tr n! Thông reo v y g i Ba m i hàng tháng m i ngày V đây g p m t c n chi lên ngàn Thông reo vi vút gió đàn “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 19
 20. 20. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Ào ào thác đ bát ngát ti ng th Lòng ng i ch n r n ng n ng V đây g p m t trong th có tình Chúc anh, chúc ch , chúc mình Chén th lai láng m n tình th y chung Thăm nhà th “Hoa mu n” Ng c Châu i! Bác Ng c Châu M i tám hai tu i ph i đâu đã già Sau c n đau y u qua loa Thông reo níu kéo r i ta kh e d n Đông qua, xuân l i đ n g n L i ng i suy ng m - gieo v n vi t th ! T ng H.L (Tác gi : dòng th i gian) “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 20
 21. 21. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Không hi u yêu em t bao gi V long mang n ng áng văn th Nh ng lúc nh em h n th c n G i g m tâm h n th v i th H ng Linh i! i H ng Linh Em đi l bóng m t mình “s không”? Ngoài tr i giá l nh đêm đông Th ng em l nh cóng t trong đ n ngoài “Dòng th i gian” c trôi hoài Còn mang “d u n” bao ngày “thông reo” t D u Tôi và em t d u năm nay năm con gà Nhà nhà no đ , ch mình ta “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 21
 22. 22. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Chén r u c n – bình khô d c ng c Trà đ ng c n cào – n o lòng ta Em v ngh ch trông nhà Đ anh có d p đi xa ki m ti n Bi t đâu g p đ c nàng tiên Không buôn, không bán, có ti n cho em Mừng xuân t D u t D u xuân v r n ti ng ca Đào hoa đua n kh p nhà nhà Đ ng xanh lúa m t chào xuân t i Báo hi u mùa mùa b i b i thu t D u xuân v xin báo công Vi t Nam k t b n kh p Tây - Đông Su i vàng th a n i Ng i mong c “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 22
 23. 23. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên N Điện thoại: 0976 660 163 c m nh dân giàu, h c v cao! Ch Tình Ngoài tr i m a mãi không thôi Nóng lòng ch đ i – đ ng ng i không yên Không đi thì mu n ch Tiên Không đi thì l c phiên ch Tình Mong tr i th ng l y chúng mình T nh m a đ h p ch tình hoàng hôn. Kêu Tr i! Tô Vĩnh L i i! “gi t b r i” Ch trong hai phút đ bóng r i Hai l n vào l i ph i nh t bóng Đ kh “b ” đây, kh kh i ng i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 23
 24. 24. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Đi h ! Đi h lòng th y nh tênh Trăng thanh gió mát thênh thênh cõi lòng Em đi cho đ p l ng ong Em đi kh i nh , kh i mong m t ng i Đ n đây tìm b n vui ch i Đ n đây t n h ng mây tr i h ng hoa Đi h mong tr , kh e ra Đi h đ gió mát xoa kh p ng i Nh n ai gi tr n m t l i Nh ng l i đ ng m t ch ng i, ch nghe! M ng M i xuân Tháp Bút M i năm Tháp Bút ra đ i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 24
 25. 25. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên M i năm g n ch t tình ng M Điện thoại: 0976 660 163 i văn ch ng i năm g n bó thân th ng Đi xa mà v n v n v ng trong long T m kia t nh cho ng i Văn th Tháp Bút đ đ i soi g Tình mình huynh đ văn ch ng ng Giúp nhau cùng ti n nh h ng cho đ i Th chúc T t bác Võ K S u xuân v chúc bác “Văn” Da d h ng hào má ch m nhăn Bao năm chinh chi n không s n chí Th ng gi c ngo i xâm n c thái bình Chín b y xuân qua, bác v n xuân D ng xây quân đ i l n m nh d n “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 25
 26. 26. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Xuân năm t – Vi t Nam th ng l n Xuân b y nhăm th ng nh t hòa bình Đ tn c mùa xuân đ p b i ph n K s u T t này chú bác Văn S ng lâu, s ng kh e cùng đ t n Tên ng c i s ng mãi v i non song Đ c: “N duyên” Đ c th em bu i sáng nay xa th u hi u lòng nàng hay không? Xuân r i – v n ti t tr i đông Còn th th n mãi vì trông nh ng i Gió heo may l nh m t n i “N duyên” cái b n ph i r i tình duyên Cho dù đáy b mò kim “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 26
 27. 27. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Th con tàu l n mãi tìm b n m M t th i!!! M t th i n ng trĩu đôi vai Ba lô mang n ng tình đ y n c non M t th i l a đ n m a bom M t th i đ ng c công danh đã t ng M t th i n m đ rau r ng G ng cay, mu i m n đã t ng s chia M t th i yêu – h n đ i ch M t th i đ l duyên t mu n màng M t th i ngang d c, d c ngang Vào Nam, ra B c đèo Ngang đã t ng M t th i l bóng cu i thu X chi u suy ng m tr m t riêng mình “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 27
 28. 28. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 V già ng i có m t mình Nghĩ mà ti c…nu i đã qua nhi u th i B t tay! Cũng là m t cái b t tay L nh tanh – khô kh c xã giao đ i th ng B t tay ki u y quá th ng Xong r i ai bi t đ i th ng c a nhau? Cũng là m t cái b t tay m tình đ ng chí, tình th ng d t dào Đ ng viên quà t ng đ ng bào V t lên gian khó – ta cùng đi lên Cũng là nh ng cái b t tay “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 28
 29. 29. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên T tin – m nh mexc ch ng sai m t t Nh m nhoàm ăn, nh u lu bù R u hoa t i rót, m t d tía tai M m luôn la l n Đ u t B t tay, h i n c – l i t riêng mình! Đêm H Tây H Tây m t n c tím đen B xa th p thoáng bóng đèn trong đêm Em là ng n sóng d u êm Cho thuy n anh l n su t đêm su t ngày Nghèo!!! Nghèo gì mà nghèo mãi th này S l n kh p túi ch ng tày m t xu “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 29
 30. 30. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 th đ i đ n bao gi C u xin tr i ph t bi n th thành ti n Ki p nghèo đeo đ ng nhà th G p may? Bi t đ n bao gi g p may Tr i cao: Có th u ng i này “Con xin đ c m t l n may thôi mà” Trao Khăn Em trao khăn mùi xoa Dù có n i xa Khăn luôn mang trong ta Dù th i ti t nóng n c Khăn em th m m hôi Mùi m hôi c a em Mùi m hôi c a anh “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 30
 31. 31. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Cùng chung khăn hòa qu n Nh ta mình chung bóng Nh ta mình chung khăn! M t góc H Tây N ng Tây H hòa tr n bóng em anh Ti ng sóng v , ti ng em c Đ i khoái c m ng C Ng x a v n d p dìu đôi l a Ph Tây H v n vang v ng ti ng chuông ngân Khóc M ! M tôi gi đã đi xa Con cháu đ y nhà – đ u tr ng khăn tang Ti c th ng nghĩa ph tình làng R ng r ng n c m t hai hàng l r i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 31
 32. 32. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 M v v i cõi ch i v i Tr i cao, đ t l bi t n i nào tìm M i! M i! M Hai tay dâng nén h i!!! ng tr m L m r m kh n m th ng th m l m thay! Ng i d n ch i em! Ng ng trình i d n ch ng trình Dáng đi, gi ng nói n ng tình khát khao c gì anh đ c là “sao” Đ cùng em hát ca dao dâng đ i Ng m em lòng nh ng b i h i c gì tr l i cái th i tr trung “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 32
 33. 33. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Đúng H i l i sang Em v d n quán bán hàng H n em đúng H i qua đàng vào ch i Hai ng i hai ch n hai n i Tìm em mãi ch ng th y n i anh tìm Năm sau đ n d p H i Lim Quy t tâm anh s sang tìm g p em Đ cùng th a n i nh mong Đ cùng nhau hát dân ca trao tình! Tâm tr ng ng i xa x Chi u buông cánh én chao chao l n Tr nh nh quê nhà m m n th ng N a vòng Trái Đ t ngàn ph ng “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 33
 34. 34. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên B n th n ng i nh ng i th ng quê nhà D u xa góc b chân tr i Lòng con v n tr n m t l i s t son Th cùng non n Mãi là con cháu n cn c non c Nam – L c H ng M ng ngày nhà giáo Vi t Nam M ng ngày nhà giáo n c ta Chúng em hát t ng khúc ca dâng thày Mong cho trên đ t n c này Không còn gian l n trong ngày tuy n sinh Không còn xách nhi u ph huynh Không còn h i l h c sinh vào tr ng Mong cho trong s ch h c đ ng H c sinh đ n l p tr ng tr ng vang xa! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 34
 35. 35. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Ph Điện thoại: 0976 660 163 ng th Vĩnh Phúc Xin chào b n h u th ca V đây h p m t g n xa t t ng Yêu th ra m t tr c ph ng H i th Vĩnh Phúc s c h ng đ m đà Tình th tình b n g n xa Tr , già, nam, n đ u là an hem Đ ng thi, x ng h a luy n rèn Th anh, th ch ánh đèn sáng soi Sáng ch nh t tu n th ba Nh v Vĩnh Phúc giao hòa th ca Yêu nhau ch ng qu n đ ng xa Giúp nhau cùng ti n th ca thêm v n! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 35
 36. 36. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 A! đây r i Th t chó Hôm nay cu i tháng r i em Th t chó ven đ ng dây mùi men Gi ng m m m tôm mùi th m ph c Ng i th y mà nghe c thèm them H i ai? Em đi vui thú m t mình Đ anh l bóng phòng mình đêm đông N m đêm nh m tính t ng ngày B y tu n trăng l nhi u ngày có d Mà sao ch ng nh n tin th Mong ch mà ch ng đi n th bay v Nh khi chăn m má k “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 36
 37. 37. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Nh khi s m t i ch v có nhau Ph i chăng tình đã phai màu T i mi n đ t l đ i màu ph n đen T tong – h M c – anh em Quên đi t t c ng i quen b n bè Ch ng, con mong đ i ngày v Đói no, rau cháo c n k bên nhau Nh câu: Con cháu Vua Hùng Văn Lang đ t Vi t anh hùng ngày x a Tr a hè! Trách tr i oi quá là oi N c đ ng quá nóng cua ngoi len b Ph p ph ng lúc t nh lúc m B t ng g p ánh m t tò mò soi “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 37
 38. 38. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Chao ôi! Th n quá đi thôi Qu tay d i m t che đôi trái đào! Đinh H i xuân 2007 L a tàn m a l nh đêm thanh v ng Ho i ng i thê t nh n i nao Sáu tu n xuân r i đâu còn tr Cu i thu bóng l m t h n th Trái Đ t xoay vòng quay vĩnh c u M n đào quen l n mùa xuân Xuân đ n r i xuân l i qua H i ai hi u đ c đ i ta th này! D il a Em nh m t d i l a đào “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 38
 39. 39. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Cu n theo chi u gió bi t vào tay ai Tr Th ng đ i đ y nh ng chông gai ng em ch rõ đúng sai đôi đ ng Ngày qua tháng l i dài dài Em thành gia th t t i ngày tìm anh Không c a c i đ cho, dành Ch cho l i nói vi t nên thâm tình Anh m ng em có gia đình Ch ng con, nhà c a tình n ng đ m say M ng em h nh phúc tràn đ y G ng lên em nhé d ng xây cu c đ i Ng m! Đêm mù s ng bóng chi u khu t núi N ng x chi u tà ai bi t ai “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 39
 40. 40. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 N m đêm c nghĩ văn dài Ai? Ng i than th - hi u ai sau này! T T ng! ng nh đây m i l n đ u g p m t Tay n m trong tay long r o r c lòng T ng nh v n d p dìu trong ánh m t n ch a bao đi u khát v ng con tim M ng th Vĩnh Phúc hai xuân Hai năm Vĩnh Phúc ra đ i Hai năm g n ch t tình ng i văn ch ng Hai năm g n bó thân th ng Đi xa mà v n v n v ng trong long T m kia t nh cho ng i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 40
 41. 41. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Văn th Vĩnh Phúc ng i ng i bút danh Tình th , tình b n chân thành Chung tay xây d ng Th thành lũy cao Nh ngày b n đi xa Gi t mình t ng c u c nh mình Lâu lâu tr n tĩnh bi t mình n m m Ba năm nh ng t ng m i v a T ng ch ng nh m i ti n đ a c u v Nh ngày m Ng i đi, k i b n tháng t th n th h n th Ba năm cáh tr đôi b Nghĩ mà c nh c th ng quá ch ng T ng Xuân Dung “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 41
 42. 42. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 N i bu n em đ làm chi Gi đ làm gì, gi u kín n i đâu? M o mu i nh mách m t câu Bu n mà không b n đ lâu hóa “r ” Con sông cách n i đôi b Xuân đâu đ c mãi ch i th ph i hi n Li u Vay “Bán thì không bán đâu mà Cho ? Đ i đ y đ ng m c đ i” Toan tính su t c bao ngày Đành li u tr m đ n vay nàng ít “xiên” Ngày đêm gom góp tr d n M t tu n hai th đ n l n tr chia đ i vay tr th ng tình “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 42
 43. 43. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 N u đòi lãi su t – anh trình s luôn Th m ng cháu Cha đi xa bi n bi t V v i cõi t tiên M t n t nh Tuyên Tháng ngày chuyên buôn bán Th ng chim non v t Lo ng cho ng trong going t V t qua bao tháng ngày Đ đ n ngày hôm nay… Chim bay trong n i nh th ng Thi u cha, v ng m d m đ Ngày cha đi con bu n th Tr ng tr i b n ng nh c vong linh – h a nguy n thành ng i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 43
 44. 44. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Cha i! Tr i đã sáng r i Chim non đ cánh – vào đ i bay xa! Ng m (l i hai) Ngoài thiên tí tách ti ng m a r i N m khoèo suy ng m vi t th ch i H i đ i, sao có k hèn kém? Th ch ng là th , hay múa môi B t tài, ném b c, m tiên H i xem h i s c đ c m y h i V con com cóp t ng xu nh Bán lá m non xin góp ti n Ng m đ i con t o xoay v n Dã tràng l p bi n bao l n thành công? “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 44
 45. 45. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Nén nhang! Đ c tin anh đã “v già” Lòng tôi đau nhói nh ng là ti c th ng Âm d ng cách tr đôi đ ng Nén nhang g i th p ph ph ng ti n anh H n! (l i m t) Ng m hình, h n ch ng gi ng ai G n gi ng đ i i – xa khác ng i Tóc, Râu, Răng, Mi ng, tr con khi p B y vía còn ba, la toáng tr i G n g n h n ta m t đôi h i Nghe h n nói, c i, t ng ch u ch i Lâu lâu m i hi u ng i “nhân đ c” “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 45
 46. 46. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 S p, ng a bàn tay d nh ch i! H n! (l i hai) Ng i c nh h n, ta s quá tr i M m mi ng th ra th y hôi hôi Áo qu n s c x ch, mùi tanh t i Nh l i mà nghe r n h t ng i Mu n nh em gái môi tr Đ y nhanh “xe rác” môi tr ng ng s ch bong! L i Khuyên! Hãy d p đi nh ng gì suy tính S ng h p hòi! Ích k cá nhân “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 46
 47. 47. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên L y cái chung đè b p cái riêng Qua th i giông bão n i danh n C C c nhà i ng a! i ng a vung g m đã quá th i V già gác ki m vi t th ch i Khi vui b n r u b n th Lúc bu n l i l y c th gi i s u M y ai đã h c ch ng Cu c đ i dang d bây gi nh ta M t th i c i ng a vung g m R ng xanh núi đ m i tìm m ng m Cu i tr i mây ph s ng m L m than, vinh h nh gieo th kh i mi n Chi u tà cu c s ng vui yên “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 47
 48. 48. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Không n i n ng t a s m chi u ai hay May nh tu n mã “Rim Đ ” N i b b n b i tình th tình ng i C u! Đ i anh sóng gió đã nhi u Cu i đ i ch c g p có nhi u đi u may Có ti n có c a ai hay Có ng i yêu t i ngay c n k C u xin đ c s ng đ hu Em và tôi mãi đi v có nhau Nói d i Nh n ai nên s ng chân thành S ng sao cho th t d i quanh làm gì “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 48
 49. 49. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Cái g ng tày li c nhi u khi Hai tay b t cá r i thì tay không Nh n ! Thái Bình D ng r ng bao la Có đi m i bi t r ng ta nh mình Đêm đêm bóng l phòng mình H i ai? Có nh đ n mình đ n ta Năm canh anh ng có ba Còn hai canh nh ng i xa d m tr Em đi đ t khách quê ng Phù hoa lóe m t đâu ng C i ng i i quê h Chân tr i xa t p mù s ng ng ng i – con cháu còn v ng v n lòng “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 49
 50. 50. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Bên H G m(L Lăn tăn sóng g n n i m t) cH G m Có cách đâu chi m y d m đ ng M i mòn trông đ i bên gh đá Dán m t trông nhìn bóng ng i th ng Bên H Thuy n Quang Thuy n Quang m t n c trong veo Bóng ai th p thoáng dáng chi u hoàng hôn Trái d a đ ng t ng t th m H đây đón khách h u duyên h u tình B ng Lai tiên c nh đôi mình T h ng giao k t cho tình đ m say! Nam nhi “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 50
 51. 51. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Nam nhi s ng Không bia không r Ch t đi đem đ Ba m trên đ i u là ng i b đi c nh ng gì? i sáu cái s u bi trên đ i Nhân qu đ i ăn có nhân Mai sau con cháu trăm ph n g p may Đèn tr i soi xét t ng ngày Âm d ng phù tr ngày ngày n hoa đ i s ng lo i vô nhân Dây oan s bu c vào thân có ngày Hoa tàn qu lép tháng ngày Nát tan s nghi p cu c đ i tàn phai M y l i xin nh n ai i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 51
 52. 52. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên S ng cho l Điện thoại: 0976 660 163 ng thi n đ i mình đ i con Tr i cho hoa qu béo tròn Âm d ng th u hi u mãi còn ti n xa Bên H G m(L Em i hai) bên anh m i m i chi u Lòng anh đ l nh n i cô lieu Trăm cây đ ng ng m bên H n Th ng quá ng c i tình trao tr n tim Trăng lu Trăng lu khi t khi m L u cao, gác t a ch ng m ch ng c n Đ n đây ch m t đôi l n Th ng nhau trao tr n có c n chi đâu “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 52
 53. 53. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Nh l i em nói hôm x a Th ng anh dù có n ng m a xoay v n Bên h ch ng ki n bao l n N c i, ánh m t b n th n trao nhau Vi t và lách Vi t r i ph i lách sao đây? Lu n cúi th ng này van l y con kia Không! M t l n không và mãi mãi không Tr i đ t, cha m sinh ra ta D y ta t th nh Ng ng cao đ u mà b c Không quỳ g i khom l ng B ng đôi chân đi th ng Tr c bóng ma qu d “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 53
 54. 54. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Cho dù th l c nào Dù cho giông bão d p vùi V ng tin r i s ngày vui đ n g n! M t năm xa Đêm nay ch n đ m t năm Em sang đ t M anh n m ch l Đ i anh đâu h c ch ng Thuy n đi b n đ i đôi b d dang Bi n thì r ng đ i t c gang Đ ai gi i mã cho nàng cho anh H i? Ông T bà Nguy t n i nào? Th u chăng cái c nh m n đào chia ly “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 54
 55. 55. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Tam Đa! Đa nghi đa r u đa tình Ba th đa đó làm mình kh tâm Mai ngày tr i m a lâm thâm Trên sân Hàng Chi u ta châm l a tình T ng em c trái tim vàng Trao em cái nghĩa tao khang m n n ng Th ng em sâu n ng t c lòng Yêu em anh t ng em ngàn n hôn Sông Đà x a và nay Ôi sông Đà! Sông Đà Ôi con sông vô cùng hung hãn Mùa lũ v đe d a kh i b đê “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 55
 56. 56. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Mùa lũ v đe d a kh i mi n quê Bác H , Bác H ! Ng i v ch ph ng ch l i “Ph i tr th y sông này” Cho đ lo tai h a Mang l i ích ph n vinh Nghe l i Ng i giáo hu n Trai gái tu i thanh xuân T nhi u mi n T Qu c V ngăn sông đ p đ p B t dòng n c d ngày x a S n sinh dòng đi n thay m a t i đ ng Công trình th k hôm nay Mang n công s c n c Nga bao đ i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 56
 57. 57. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Tr c vong linh, đi n sáng ng i Ni m vui chia s nh ng ng i năm qua Sông Đà i! Gi hi n hòa Đ y nhanh đ t n c mãi đà ti n lên Nhà nhà đi n t a sáng trong Đ ng xanh lúa m t lung linh t ng Ng i M ! Ngày m ra đi con còn th d i Năm sáu năm r i tóc ch ng còn xanh Cu c đ i con b n tr i loanh quanh C a cao nhà r ng - chi u manh đã t ng H nh phúc – Đâu con có đ c Bao cu c tình lúc ng c lúc xuôi Giai nhân thông c m kh i ng i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 57
 58. 58. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Th Điện thoại: 0976 660 163 ng tôi đ đ y…ch ng i xa Đ i! Em đi ngh mát mi n Nam Đêm nay anh ng sao n m ch ng yên Nh em cô gái th o hi n L i th ti ng hát thêm nhi u m n th ng S ng gi n d - bi t khiêm nh M a bom bão đ n chi n tr ng ng xông pha Chi n tranh gi đã lùi xa Đ i th ng, xây cu c s ng nhà yên vui Th i gian vui c lùi d n Đ ng đi đôi ng d n d n xa xa Vi c c quan công vi c nhà Nuôi d y đ i tr thành ng i chăm ngoan “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 58
 59. 59. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Tuy r ng đ i có gian nan V t lên em nhé ng i ngoan anh ch ! B n đ i! (L i 1) Hai m nh v hai cu c đ i ghép l i Hai ph ng tr i n a n ng n a ph i s ng Tr m thi u l a, tr m bao gi gây khói Gi a xuân đ i v n thoang tho ng gi c m th m Hai m nh v hai con đò xuôi ng c V n tìm nhau trong bát ngát tình sông Nghĩ suy gì bóng mây chìm trong n c B n đò ngang ai có h n ai không? “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 59
 60. 60. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Nh em! Em đ p xinh – thông minh trí tu Phong cách em – văn minh đô th Đ c h nh em đôn h u, thùy m , đoan trang Ti ng hát, l i th em bay vút cao N u là sao, em nh sao Mai l p lánh N u là hoa, em là hoa h u trong anh Ta khát th – em là dòng n T c ng t i v n tình cho n r hoa yêu Nh câu xuân b t tái lai Xuân đâu đ c mãi đ hai cùng ch Ngày ngày ra ng n vào ng Trông chim “Y n” đ u bên b vai anh Đ tình mình v i tình anh “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 60
 61. 61. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên S m khuya b u b n có anh có nàng Đêm đông giá l nh kh khàng Anh đ p chăn m cho nàng ng ngon Trăng lu khi t khi m Lòng anh v n đ i v n ch v n trông Đ i ng i đâu đ c m y đông Đ đây v i đ y cùng trông mãi ch ! Gi ng ta! H u Loan, H u Ba nhà th c, H u Th nh y khác mình chi đâu? Cũng bia, cũng r Ngâm nga quan h ng u cũng “câu” i đâu mà tìm H ng lên th , phú tr c đình “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 61
 62. 62. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 H ng lên ca hát duyên tình đôi ta Nh an hem c a m t nhà Ba anh chàng y gi ng ta qua ch ng Ta! Ng i hát rong Mình là m t gi ng hát rong L i th , ti ng hát, ti ng long đ m say Khen th cũng l m l i hay K chê thì b o “H n say hay r ” Trăng còn khi t lúc m Còn ta, ta hát, ta ch , ta mong Ta là ng i thích hát rong Vui đâu, hát đ y ti ng lòng bay xa Không ti n, không b c, ai hay “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 62
 63. 63. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Hát cho khuây kh a ng i say n i lòng Vì ai? Ta nh t among? Vì ai? Ta hát cho lòng nguôi ngoai Vì ai? Đ y cu c đ i này Đ đây ph i ch u đ ng cay nhi u đ ng! B n cũ! Ngày x a ta h c cùng nhau B n t năm y b o nhau v già Hôm qua t đ n ch i nhà Chào thày, chào m sau là chào em Xem ch ng khách quá thân quen V n sau ngõ tr c nh quen th a nào Bao ngày trăng m i tìm sao Ph n hai th k m i “mào l i yêu” “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 63
 64. 64. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Hà N i Quê! Quê tôi Hà N i th đô Vi t Nam tên n c Bác H khai sinh Thăng Long Hà N i yên bình B n ph ng t h i nghĩa tình anh em! Vô đ ! T o hóa sinh ra m t ki p ng i Ch ng ai s ng mãi trên đ i Giàu nghèo, danh v ng cùng chung đ t Đ l i mai sau kh i ti ng c i! M ng Xuân, m ng Đ ng (Xuân M u Tý) “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 64
 65. 65. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 M u tý xuân v r n ti ng ca Công tr ng nhà máy n nh hoa Đ u t h i nh p chung xây d ng Đ ng, Bác d n đ ng mãi ti n xa B y tám mùa xuân Đ ng d n đ ng Chông gai, thu n l i gi biên c ng Th ng nh t giang s n xây đ t n Đ u t h i nh p kh p b n ph c ng M u tý mùa xuân đ p b i ph n Chúc dân chúc Đ ng kh e muôn ph n Xóa đói gi m nghèo tr tham nhũng Đ t Vi t ngàn năm mãi mãi xuân! Gái Hà Thành H G mm tn c trong xanh “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 65
 66. 66. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 In c u Thê Húc, bóng anh bóng nàng Nghiêng nghiêng nón tr ng d u dàng Áo dài tha thi t ng ngàng Hà tiên B n đ i (l i 2) N a v ng trăng khuy t lâu nay Đ đây đ i mãi bao ngày m ng m Mong sao sông n i b n b Cho thuy n c p b n – s i t mãi b n Đ i! đ i ai ch ng mu n m C a cao nhà r ng duyên t ch c b n Con ng i s ki p t i thiên Giàu nghèo đã đ nh b c ti n ai vay “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 66
 67. 67. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Ta nghèo nh ng ch ng thua ai L ng tâm thanh th n – ch ng vay ch ng lu n Có ti n nhi u c a v n bu n Tình làng nghĩa xóm luôn th ng m t đi Khóc than rên r làm chi? Con trai nghi n hút – gái thì ăn s ng Yêu và c n Mình yêu nhau quá đi r i M c cho m a bão đ t tr i chuy n lay Vòng tay si t ch t vòng tay N hôn n ng th m tình ngây ng t lòng C n chi so đo giàu nghèo C n chi cao c mà leo m t ng C n chi xe “x n” h n ng i i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 67
 68. 68. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Ch c n tình nghĩa c đ i ta m ! M ng h i đình làng An Phú M i ba h i chính làng mình C hoa ti ng hát sân đình vang xa Nhà nhà con cháu g n xa Tr già trai gái kéo ra sân đình Dâng h ng, vái l y Thành Hoàng C u mong ngài đ , xóm làng yên vui H i vui, vui quá quê mình S i gà đ a đ y l i bình tán ra Ao c u r n rã ti ng ca Li n anh, li n ch đ m đà s c xuân Khách xa r i l i khách g n Tâm thành l thánh – C u lành đ t An! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 68
 69. 69. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 V n còn! V n còn v ng v n canh thâu V n còn dan díu bao câu th tình V n còn duyên, n , trúc xinh V n còn l u gi bóng hình c a nhau V n còn duyên n tr u cau V n còn nh mãi tình đ u ch ng phai V n còn n ng gánh trúc mai V n còn th th n đêm dài nh em V n còn chín đ i, m V n còn m kén cho t m nh t V n còn nung n u T ng em áo c i mong cm i duyên t mãi b n! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 69
 70. 70. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Nh không? Nh không cái thu hàn vi C m đ n khoai s n, mỳ thì n u suông Gió lùa vách th ng đêm đông Qu n manh, áo m nh mà trông th ng tình Nh con, h ng phúc gia đình M t vênh v i b n quên tình nghĩa x a C y ti n, c y c a đ mua Gh Thông m c r ng ch y đua v i đ i! Cúi Xin Con l y bà Nguy t ông T L y tr i l y ph t con th a đôi l i Tu i con nay đã cao r i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 70
 71. 71. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Mà không tìm đ c m t ng i h p duyên Tâm còn mang n ng u phi n Lòng con bu n t i liên mien tháng ngày Con còn l m l i chi đây? Cúi xin lão Nguy t ra tay đ trì Sáu tám tu i r i, còn chi? Qué loan c m s t c gì đ c duyên Ch p tay cúi l y th n tiên R th ng con tr cho duyên thu n hòa Có cây, có lá, có hoa Mong cho duyên đ p m t nhà s ng chung Trăm nghìn l y đ c tiên ông T h ng Nguy t lão r lòng xét soi Cho con có l a có đôi “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 71
 72. 72. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Cho con s ng tr n ki p đ i gian truân Trách!!! Cháu ngo i m i bà sang M ch i Trong nhà còn l i có mình tôi C m n u m t bu i an ba b a Mu i l i thêm v ng ch m n c sôi H b o v ng bà nh c i trói Tôi bu n nhung nh đâu đã nguôi… Tu i cao, bi n r ng ng i xa cách Có hi u lòng này ai h i ai? Trách ai sao s m quên tình Thân cô l bóng ch mình là hay Giá mà có cánh đ bay V t trùng d ng đ n: “H i mày tính sao?” “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 72
 73. 73. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Văn Mi u danh th m Khuê các gi thành Thăng Long N i đây ghi t c danh th m bao đ i Tr i bao v n đ i sao r i Bia l u kh c đá v n ng i sáng danh! Nghĩa Đô quê! Sông Tô n c ch y l ng l Màu no mát m t đôi b rau xanh Có bàn tay ch tay anh Thêu hoa d t g m màu xanh mùa màng Làng tôi quê Nghĩa Đô Sông Tô ngăn cách đôi b hai thôn “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 73
 74. 74. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Làng k o An Phú – Đoài Môn Cùng ngh rau lúa – chung ph ng đ t An! Thông đi p th : t ng tác gi Hu Anh G i ng i ch ng th y ng i đâu Thuy n neo, b n đ i, sông sâu mãi tìm G i ng i, ng i đâu? R ng sâu, hang v ng tìm đâu th y “mình” Chim non chim ké kh i mi n Vui ch i – ch t nh - duyên b n ch c đâu? Th ng “s nâu” h ng đ ng gió n i Bao mùa v - ch ng đ ng trong em Đ i ng i c m b y mây đen “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 74
 75. 75. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Xé mù s ng – h Điện thoại: 0976 660 163 ng t ng lai ch c b n T ng tác gi : Hoa – H nh – Lan Khen em s c kh e có d Già r i mà v n d th a s c xuân Vi c nhà vi c xóm xa g n Làm tròn trách nhi m chuyên c n s m tr a Th ca cùng ch em ta Áo màu m b y m ba th m tình L i th ti ng hát sinh tình Ra v nh mãi tình mình v i ta Nh an hem c a m t nhà Chúc H ng Nh mãi tr ra đ đ ng! G p ng i x a! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 75
 76. 76. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Hôm qua r ngõ thôn Đoài Nhà th g p l i ng i hoài cm L i chào ti ng h i lao xao M t nhìn, tay níu, thao thao th tình Em c i c t ti ng h i mình Bút khô m c c n tình mình còn không? Nha th thong th đáp luôn Không tin em th khăn h ng ph i trao Cu i thu s p chuy n giao mùa Bút ai còn có m c sao h i ng i? Nhà th m i v i tr l i Bút anh còn đ vi t l i tình yêu! Chúng! M t b y sói g m g - quay tròn t phía “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 76
 77. 77. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Con già, con tr Nhe nanh, nh b t dãi – khoe m Kình đ ch ch th i, sâu xé, c n nhau Con s nâu – hay con ch n ranh mãnh Tìm gì? Thích gì? Ki m gì? Trong đ ng ru ng ng Trong t m ng i ta i ta? Chán – Bay vút m xa – R i xa… Ôi – th ng – v t x c m t th i V t th ng c đ i! An toàn khu – H Núi C c Ng m hình em nh quá ch ng H n ngày g p l i m ng vui giãi bày An toàn khu có m t ngày “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 77
 78. 78. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Mà sao mang n ng nghĩa tình ng i i! Ta là th ! Ta mu n đi qua bao mi n đ t l Ta đã ch qua bao khách l b n ph ng Ta thích s ng t do nh con chim hoang dã đ i th ng! Ngày qua ngày c hát c th vui c ch i bóng Và th ng l ng v t v t c n cu c đ i Ta ch ng lu n, ch ng l y m t ai Ta khuy n cáo nh ng n i bùn l y n c đ ng Nh ng n i t i tăm s c mùi u t p Làm v n đ c cu c s ng - Nhân sinh Ta bi t yêu, bi t gi n, bi t h n ghen “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 78
 79. 79. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Ly r u trong tay, lên ly l n l n vui, bu n và nh Ta thích th ca cho đ i mãi tr Ta đã tr ng cây có hoa qu ng t lành Ta s ng đ i h n phúc mong manh Ta v n th , v n nguyên là th V n Nguy H u, Nguy n H u Long lanh! Nh n! Ch p tranh mét đ t làm gì? Lao tâm ki t s c l i chi cho đ i Nh n cha x đ o h Ngô Nên khuyên dân giáo chăm lo chuy n đ i S ng vui s ng kh e th nh th i T t đ i đ p đ o m i th i r ng danh “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 79
 80. 80. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên N Điện thoại: 0976 660 163 c nào cũng có ch quy n H p bàn, xây d ng m i nên đ ng Ng i Nh câu Bác d y ngày x a Đoàn k t n i b trăm ph n thành công Cùng là con cháu L c H ng Cùng là nòi gi ng con R ng cháu Tiên Khuyên cha nên s m hàn huyên Tĩnh tâm, tu d ng, giúp dân giúp đ i! Qu n đau! Ba thu h n m t ngàn ngày Đã t ng chia s đ ng cay ng t bùi Th ca, du l ch kh p n i V y vùng trong n c v i đ y tình th ng Đ n nhà, đúng h n nh th ng “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 80
 81. 81. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên G p em…dan díu…d v ng nhi u b Chào em l ng l ra v … Ru t t m th t l i… trăm b ng n ngang Th ng Bác (Nguy n Nguyên H ng) Quê chính ông H i Phòng Tu i th ông đã d c lòng văn ch ng Bi t bao cu c s ng đ i th ng Nhân tình th thái b i đ ng tr n gian Bi t bao nhiêu l p sang ngang Gi a đ i phiêu b t r ng xanh su i ngàn V đây n d t xóm làng Đ i ng Văn ch i dâu b ai hay, ai còn? ng ông đ đ i nay V n còn sáng mãi, bi t ngày nào quên “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 81
 82. 82. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Trách đ i cái lũ gian tà Th y ng Tr i tài gi i chúng càng không a c m ông th p h ng này Xin th a, ghi t c đ i nay nh ng Đ Đ ng văn ch Đ i! ng nào? ng thì dài mãi mãi ng đ i đ y r y chông gai M y ai đã đ c c hai? Đ ng đ i h nh phúc đ ng dài văn th Mênh mang đ ng gi a đôi b Đ i ng i dâu b ai hay Lên voi xu ng ng a bi t đ ng nào đi? “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 82
 83. 83. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Bóng là em! Em nh trái bóng tròn tròn V a xinh v a tr ng l i còn căng h i Em lăn kh p ch n nhi u n i Qua bao c u th , bao ng i yêu em Bao chàng pháo th th y them Quy t tâm l a mi ng đ em v ng Đ i c r i, d t bóng nhi u n i V a căng v a tr ng th y em mà them C u tr ng ch t nh ng ng i xem Khen các c u th v n em th nào Trái , ph i chân gi a cũng lao B t kỳ nguy hi m v n vào v n xô Ch mong đ c ti ng hoan hô “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 83
 84. 84. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Sút tung l Th Điện thoại: 0976 660 163 i b n đ no lòng mình ng thay trái bóng nh xinh Ngày kia h i h t ném mình ra sân C hoang ph l p b i tr n Ai th ng, ai nh đ n mình bóng i? B uR u Túi Th (Tr nh Ngô t ng H u Nguyên) Th đ anh yên d R u đ anh th t lòng Anh yêu th l m l m Anh quý r u vô cùng R Th R u này c p nách y túi đeo l ng u ch a say còn u ng “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 84
 85. 85. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Th mà h ng c vung Gi đ u ông thông gia M.V.Phúc Xin ông thông c m chuy n này Tôi đi Yên Bái đúng ngày m i Ba M t năm tr cách hai ta Nén nhang g i th p ng i xa ngàn trùng Hãy đ ng! Đ ng làm v ng v n canh thâu Đ ng làm dang d bao câu th tình Đ ng làm h ng chuy n trúc sinh Nh n em chia s áo mình ng i xa Đ ng làm tr u héo cau già Đ ng trông núi n , la đà ch n kia “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 85
 86. 86. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Đ ng nghe nh ng chuy n v a hè Ti ng ch , ti ng b c ng i nghe thêm s u Đ ng khoe l m c a, tài cao Này! Ta nghèo th t nh ng giàu nghĩa nhân N th ! N ti n tôi ch ng n ai N duyên cũng có m t vài ng i th ng Gi a ph n hoa, ch n th ng tr N n n ch ng v ng, th ng đ ng ng ta đi Đ i tôi mang n r t kỳ Th bao b n t ng c t đi đ dành N h n c n trúc sinh Bao gi tr h t đ mình hi u ta N nhi u mái tóc phôi pha “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 86
 87. 87. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Ki p nghèo s u l ng làm th tr d n! S ng và ch t! Giàu nghèo ch t cũng th thôi Sâu ba t c đ t y th i là xong Cu c đ i s ki p long đong Làm th có r u hát trong sóng tình Nghèo nh ng ta sông đ hu Ăn ch i, th ca, bóng đ tinh thông B qua l i k gà đ ng Có ngày ông h i: “Nh không t i này” L đ n Bà Chúa Kho Đ n đ n bà Chúa tên Kho Ng i đông tr l h t lo chuy n đ i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 87
 88. 88. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Đ n đây t kh p m i n i Ch p tay c u vái đ t tr i ban cho Ti n vàng thóc lúa đ y kho Đ u t h i nh p m no s m chi u Ng i đi h i l r t nhi u Xin ngài ban phúc luôn nhi u đi u may Hai ta đ ng gi a đ n này Xin ngài s c kh e nhanh tay trên đ ng Năm S u đ Có tình có r c bà Chúa th ng u đ v ng v n lòng! V chi n đ a Hoàng Hoa Thám Đ t đ a linh cái th R ng bay Hôm nay v gi a đ t này Thăm n i chi n đ a Hoàng Hoa d ng c “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 88
 89. 89. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Chi n công vang kh p xa g n Bu c quân Pháp ph i hai l n hi p th ng Xông pha ngang d c chi n tr Ông Đ Thám quy t không nh Ba m ng ng gi c Tây i năm vùng v y đ t này Cùng bà Ba C n d ng xây c đ Ti c m ng chi n th ng khao quân Say tình, say r u đ quân gian tà Ch t đ u, th c p dâng Tây Vì m t c nh giác, nát tan nghi p đ i Ông i! Có bi t ngày nay Tên ông ghi t c đ ng này đâu quên! Khuy n L ng x a và nay! Khuy n L ng ngày y đâu r i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 89
 90. 90. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Còn đâu cái thu m t th i nh th ng Đ ng, bãi m a n ng d m s ng Ph n Ngô, r m r b i v ng má đào Xa v l i nói ng t ngào Th ng ch ng ch ng có vi c nào đoán sai Ai làm trúc ph i lìa mai Ai làm c u gãy đ hai xa dòng Sông x a b n đ c b n trong B n đ c ô nhi m, b n trong nh th i Bây gi tu i đã ngo i sáu m i Ch c gì còn nh cái th i xa x a! Thăm đ a danh x a! Xe đi gi a màu xanh r ng núi Đ ng ngo n ngoèo d c núi cheo leo “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 90
 91. 91. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Yên Bái – Nghĩa L Phù yên Đèo lũy Lô x a anh hò ch hát Đèo lũy Lô đi vào s sách V i Đi n Biên còn g n ch t đ a danh Qua Phù Yên, thăm nhà ng c S n La N i giam c m bao anh – ti n kh i nghĩa Nhà tù đây, cây đào Tô Hi u Cùng xích xi ng, t ng d ng đ ng cao Máy đi n tho i! Yêu sao chi c máy nh xinh N i dòng tâm s gi a mình v i ta R ng sâu, bi n r ng bao la Máy rung, n i ti ng nói ta v i mình “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 91
 92. 92. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Tình yêu xa cũng thành g n Nh có đi n tho i ta l n tìm nhau Th i gian dù có trôi hoài Máy cùng ta mãi song hai trên đ ng! Ta, x a và nay! Ngày x a ta kém chi “mi” Cũng quan cũng ch c gì gig đã qua Gi đây tu i đã v già Ch Tâm, ch Đ c đ ta răn đ i Mai sau ta có v tr i L i th ti ng hát mãi ng i sáng tên Ng i i ch có nên quên Nhân nào, qu đ y gieo trên … đ i này! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 92
 93. 93. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Đau!!! May nh h ng phúc gia đình M t vênh bè b n quên tình con – cha Cu c đ i ta quá đ ng cay N a đ i xây d ng gi này s không Ph n nghèo s ki p long đong Tìm n i an ngh ng m trông s đ i X a câu: Tr thì c y m c y cha Già thì c y cháu, con ta ít nhi u Đ i tôi đau kh bao nhiêu Mong c n gió đ c cho di u đ t dây! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 93
 94. 94. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Tháng Tám Tháng Tám Hà N i chuy n ti t thu Ăn ch i m y tháng đã lu bù Tháng chín này đây ông quy t chí Gom góp t ng ngày l y ít xu Đ mà mua ít nong t m Đ ta thu ít s i h ng t duyên Mong anh b nh t t chóng lui Vi c nhà, vi c h i, vi c đ i vi c th N m đêm c nghĩ v n v T m xuân nh nh n tr ng ph mái đ u Có anh tình nghĩ thêm giàu Có anh nhu m th m muôn màu t m xuân B c c u duyên t n i v n “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 94
 95. 95. Điện thoại: 0976 660 163 Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Trao th đ i phú ái ân th tình Ngày 27-7 Th ng các anh nh ng ng T bao chi n tr Ng i chi n sĩ ng mang th ng tích v đây i m t m t, k m t tay Chân què kh p khi ng tóc tai ch ng còn Gi đây đ t n c yên bình Muôn n i cu c s ng đ p tình quê h ng Hòa bình đ c l p t do Gia đình xã h i đ ng to ti n d n Hy sinh x ng máu quên mình N ng n n ng nghĩa n ng tình n c non! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 95
 96. 96. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Tu i H (Canh D n) Tu i H năm D n l m m ng m Kh e m nh nh c p ch ng ngây th H c hành, d y thêm song song t t Đ đ t ra tr ng tr n cm Leo cây hái qu đã đ n ngày Chúc con thân ti n l m đi u may Bên Hi u bên tình đôi m t t t H hàng n i ngo i r ng r thay! Xót th ng Bác H ! Bác H , Bác H i! Con nghe ti u s lúc thi u th i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 96
 97. 97. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Lòng con đau qu n tràn n cm t Xót c nh m côi, m l n cha Em nh m i sinh, không s a nuôi V t rào b em đi kh p n i Xin s a nuôi em qua c n khát Nh y ng t m t hoa đ cháy môi Ôi! Sao đ i Bác đ y cay đ ng Kh nghèo l n đ n lúc thi u th i Xót đ i mình, Bác xót c dân V t trùng d ng tìm đ ng c u n c Ch t xi ng gong thoát c nh đói nghèo Bác i! Đ i Bác l m gian nan Tình th ng nhân lo i d t dào bi n kh i Đ tn c ta r ng sáng ng i “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 97
 98. 98. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Công lao tr i bi n c a ng i Toàn dân Nam Vi t đ i đ i không quên! Chi u Xuân Tân Mão ti p b n! Giang tay đón khách m t chi u xuân B n h u th ca ch ng ng i ng n R u nh t c ng ly xin ti p b n Lòng thành ta “mu i” t m là sang! Vàng cây! V a nghe th y chuy n bu n c C m buôn c m bán vàng M i i nguyên cây Muôn dân xin h i câu này Bao gi c m đ c đ cây ăn m ng “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 98
 99. 99. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Con! Mong nh h ng phúc T tiên Ba cô con gái g p duyên thu n hòa Ba cây đ u đã tr hoa Mong ngày thành đ t đ mà c y trông Trai út cũng s p hái tr ng Bao năm đèn sách th y lòng v ng tin Ta mong con cháu th o hi n C a nhà sung túc – T duyên mãi b n! Mèo! (Tân Mão 2011) Tân Mão xuân v l m đi u may “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 99
 100. 100. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Đ i h i Đ ng ta l m c may Muôn dân trăm h thêm tài l c Mèo già hóa cáo bãi tr ngay Mèo non vào gh c n roi v t D y b o tinh t ng c m v ng ăn Con nào h t t c n bãi di t Mèo ngoan di t lũ chu t đêm ngày! D ng ch i! “Tr i m a bong bóng ph p ph ng M đi l y ch ng con v i ai” Dì thì n ng gánh hai vai Ch ng con c ng nh ng vi c ngoài c quan Cu c đ i nhi u n i dây oan Chim non v t th gian đã nhi u “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 100
 101. 101. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Nh n ai nh k m t đi u D ng ch i – k o có ngày di u đ t dây! Em tôi! Em đ p xinh thông minh trí tu Phong cách em văn minh đô th Đ c h nh em đôn h u thùy m đoan trang Dáng d p em thanh cao g n gàng Ti ng hát, l i th em bay cao N u là “sao” em là sao Mai l p lánh N u là hoa em là hoa h u trong anh Ta yêu quý em chân th t s ng h t mình Cho con, cháu, gia đình, tình b n Dám v t qua chông gai, v t c n “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 101
 102. 102. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Đ cho mình cho c hai ta Gi a phong ba n ng h n cu c đ i Ta khát khô em là dòng n T c mát i v n tình mãi n r hoa xuân V ng t! Đã toan quên h t chuy n đ i G p em “chung ý” cái tôi l i v D n em thăm ch n vùng quê Hai ta th nguy n mãi k bên nhau Đ i ta g ng v l i lành Đã toan quên h t bao “ngành” th p cao Tr i ph t vun đ p g p “Thao” Khó khăn chia s ng t ngào chung vui Ngày qua tháng l i t i vui “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 102
 103. 103. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Long, Thao th nguy n su t đ i th y chung! Gi a chi u Xuân! Gi a chi u xuân n ng h ng r c r R i sáng đ ng mình cùng b c bên nhau B lùi l i th i gian đen b c V t chông gai mi ng, ti ng ng iđ i Thuy n lênh đênh bao năm tìm b n Sóng gió đ i – tĩnh l ng b n đ i thuy n Gi a chi u xuân thuy n v c p b n Th neo thuy n b n tình mãi có nhau Ta v i mình tuy hai mà m t Chung th , ca, chung ý, chung tình “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 103
 104. 104. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Ta t a mình, mình d a vào ta Cùng nhau vi t bài ca h nh phúc! Kính Vi ng ông Lê Xuân T n Đ c tin ông đã qua đ i Lòng tôi đau nhói r i b i ti c th ng Anh em cùng h i - yêu th ng Thông gia hai h luôn th ng c y nhau Gi đây tr u đã xa cau Su i vàng xin h n mai sau sum v y Xin d ng bút vi t t i đây Thành tâm th p nén h ng này vi ng ông! Trách tr i! “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 104
 105. 105. Nhà thơ: Nguyễn Hữu Long _ Bút danh: Hữu Nguyên Điện thoại: 0976 660 163 Trách tr i m a mãi không thôi Làm tôi h t đ ng l i ng i không yên Không đi thì mu n ch Tiên Không đi thì l ngày phiên th tình Mong tr i th ng l y chúng mình T nh m a ta h p th tình T m Xuân “Người nghệ sĩ nhìn nghệ thuật không phải bằng mắt - mà bằng tâm hồn” 105

×