KARRIERFEJLESZTÉSÉS TUDÁSBŐVÍTÉSkelly Global workforce index™120,000 people31 countriesrelease:APRIL2013
A SZAKTUDÁS ÉS KÉPZÉS MEGÍTÉLÉSNEK VÁLTOZÁSAMILYEN OKBÓL KÉPEZNÉK MAGUKAT A MUNKAVÁLLALÓK?LEGÉRTÉKESEBBNEK TARTOTT KÉSZSÉG...
3Kelly Global Workforce Index™1. rész:4 	 Bevezetés5 	 Képzési motivációk6 	 Képzési motivációk (generációk szerint)7 	 Ké...
4Kelly Global Workforce Index™A SZAKTUDÁS ÉS A KÉPZÉS MEGÍTÉLÉSÉNEK VÁLTOZÁSA1. RÉSZA képzés valójában egy befektetés. Az ...
5Kelly Global Workforce Index™KÉPZÉSI MOTIVÁCIÓKArra a kérdésre, hogy mi motiváljaleginkább arra, hogy új ismereteketszere...
6Kelly Global Workforce Index™KÉPZÉSI MOTIVÁCIÓK (GENERÁCIÓK SZERINT)Egyértelmű, hogy a munkáltatószempontjából a képzési ...
7Kelly Global Workforce Index™KÉPZÉSI MOTIVÁCIÓK (RÉGIÓK SZERINT)A képzés és a munkaerő-megtartásviszonya globális összeha...
8Kelly Global Workforce Index™KÉPEZNI VAGY NEM KÉPEZNI? (RÉGIÓK SZERINT)Az elmúlt évek munkaerő-piacimegrázkódtatásai és a...
9Kelly Global Workforce Index™KÉPEZNI VAGY NEM KÉPEZNI? (ORSZÁGOK SZERINT)Globális összehasonlításban a kiegészítőképzések...
10Kelly Global Workforce Index™KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK KERESÉSE (SZAKTERÜLETEK SZERINT)Az, hogy a munkavállalók mennyirehajlan...
11Kelly Global Workforce Index™A képzésnek akkor van értelme, ha releváns és praktikus – a hasznosítható eredménnyel nem j...
12Kelly Global Workforce Index™Az ismeretek bővítésének legnépszerűbbmódját firtató kérdésre a felmérésrésztvevőinek túlny...
13Kelly Global Workforce Index™Oktatás és továbbképzés számos módonbiztosítható, akár a munkahelyen, akárszakirányú főisko...
14Kelly Global Workforce Index™Az eredményes munkavégzéshezelengedhetetlenül szükségeskészségek/ismeretek tüzetesebbvizsgá...
15Kelly Global Workforce Index™A legképzettebb munkavállalók közé tartozóún. STEM (Science, Technology, Engineering,Mathem...
16Kelly Global Workforce Index™A készségek, ismeretek bővítése ésmegújítása kulcsszerepet játszik minda személyes, mind pe...
17Kelly Global Workforce Index™A KELLY SERVICES®A Kelly Services, Inc. (NASDAQ: KELYA, KELYB) vezető szerepet játszik a mu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kgwi#1 2013 karrierfejlesztes es tudasbovites

700 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
700
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
406
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kgwi#1 2013 karrierfejlesztes es tudasbovites

 1. 1. KARRIERFEJLESZTÉSÉS TUDÁSBŐVÍTÉSkelly Global workforce index™120,000 people31 countriesrelease:APRIL2013
 2. 2. A SZAKTUDÁS ÉS KÉPZÉS MEGÍTÉLÉSNEK VÁLTOZÁSAMILYEN OKBÓL KÉPEZNÉK MAGUKAT A MUNKAVÁLLALÓK?LEGÉRTÉKESEBBNEK TARTOTT KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK57% 47% 42%Y generáció63%X generáció57%Baby Boomergeneráció50%APAC is to gain promotion with their current employer. However,it’s a different story in EMEA, where about half of employees focuson gaining a promotion, and are almost equally motivated by adesire to switch employers or even enter a new field of work.48%66%68%EMEAEMEAAPACAPACAMERICASAMERICAFolyamatos képzés / tréning„on the job”jellegű tréning - a mindennapi munkavégzéshezszükséges készségek elsajátításaSzemináriumok / webináriumokLEGINKÁBB LEGKEVÉSBÉ64%77%27%60%-a keres aktívan továbbképzésilehetőséget vagy fontolgatja,hogy részt vesz valamilyentréningen.Globálisan a munkavállalókMérnök - 26%Oktatás - 22%IT - 26%Egészségügy - 19%Tudomány - 19%Matematika -28%A korábbi modell, miszerint az ember a tudást még karrierje kezdete előtt szerzimeg, már nem érvényes. Mint ahogy az sem, hogy kizárólag a munkaadófelelőssége lenne a továbbképzések biztosítása; a munkavállalók is egyre inkábbfelismerik, hogy a képességek fejlesztésére és megújítására való törekvés egyélethosszig tartó folyamat.Előrelépésilehetőség egymásik cégnélÚj területenszeretnedolgozniElőléptetésilehetőség ajelenlegimunkahelyenMelyterületenfejlesztenéktudásukat, ha újszakmábanszeretnénekelhelyezkedni?Az amerikai kontinensen és az APAC államokban a munkavállalókfőként azért vesznek részt képzési programokban, hogy jelenlegimunkahelyükön előléptetést érjenek el. Az EMEA régióban ugyan-akkor a képzési lehetőségeket kereső munkavállalók nemfeltétlenül szándékoznak jelenlegi munkahelyükön maradni –majdnem ugyanennyire motiválja őket a munkahelyváltás vagy akáraz, hogy új területen próbálják ki magukat.Tréningen/továbbképzésen való részvétela jelenlegi munkaadónál való továbblépésilehetőség érdekében, régió szerinti megoszlásAz Y generáció képviselőit motiváljaleginkább a jelenlegi munkahelyükönelérhető előléptetési lehetőség
 3. 3. 3Kelly Global Workforce Index™1. rész:4 Bevezetés5 Képzési motivációk6 Képzési motivációk (generációk szerint)7 Képzési motivációk (régiók szerint)8 Képezni vagy nem képezni (régiók szerint)9 Képezni vagy nem képezni (országok szerint)10 Képzési lehetőségek keresése(szakterületek szerint)2. rész:11 Bevezetés12 A tudásbővítés legnépszerűbb módja13 A munkáltató által biztosítottképzés megítélése14 A tudásbeli hiányosságok meghatározása15 A szakmai hiányosságok kiküszöbölése16 KövetkeztetésTARTALOMA 2013-as Kelly Global Workforce Index amunkával illetve a munkahellyel kapcsolatosnézeteket vizsgálja 31 ország több mint 120.000dolgozójának válaszai alapján. Az amerikaikontinensre, az ún. APAC államokra (Ázsia,a csendes-óceáni térség, Ausztrália és Kína),valamint az ún. EMEA régió (Európa, Közel-Keletés Afrika) országaira kiterjedő éves felmérésa napjaink munkahelyeit érintő legfontosabbkérdésekről alkotott vélemények széles körétmutatja be, különös tekintettel a különbözőgenerációkhoz tartozó, más-más iparágbanilletve foglalkozási területen dolgozó, különfélevégzettséggel, szaktudással rendelkezőmunkavállalók adott esetben eltérő nézőpontjaira.A 2013-as KGWI felmérés többek közötta következő témákat öleli fel:• Karrierfejlesztés és tudásbővítés• A munkaerő bevonása és megtartása• Közösségi média és technológia• Globális mobilitás• Változások a munkahelyenA KELLY GLOBAL WORKFORCE INDEX 2013-AS FELMÉRÉSÉRŐLA felmérés első, „Karrierfejlesztés éstudásbővítés” címet viselő része azt kutatja,miként változik a képzés és készségfejlesztéshelye, megítélése napjainkban, amikor amunkavállalók egyre proaktívabban és önállóbbanigyekeznek saját karrierjüket alakítani.Az egykor a munkáltató kizárólagos felelősségikörébe tartozó képzési, oktatási kérdésekbenegyre nagyobb a munkavállalók beleszólása,legyen szó akár a képzések tervezéséről,biztosításáról vagy finanszírozásáról.A munkáltatók pedig, akik gyakran tartanakattól, hogy a képzésbe fektetett összegek amunkavállalók esetleges távozásával elvesznek,szintén megnyugodhatnak. A jó hír az, hogy aképzés lehetőségét kereső dolgozók többségejelenlegi munkahelyén kívánja az újonnanelsajátítandó ismereteket hasznosítani.Megjegyzés: Az eredményekben megfigyelhető regionális eltérések részben a felmérésben szereplő minták generációs összetételének tulajdoníthatók,mivel az APAC régióban magasabb az Y generációhoz tartozó válaszadók aránya (APAC 53%, amerikai kontinens 35%, EMEA 48%).
 4. 4. 4Kelly Global Workforce Index™A SZAKTUDÁS ÉS A KÉPZÉS MEGÍTÉLÉSÉNEK VÁLTOZÁSA1. RÉSZA képzés valójában egy befektetés. Az egyének számára új ismeretek megszerzését ésmagasabb jövedelem elérését teszi lehetővé, míg a vállalkozások szempontjából hozzájárul amunkahelyi produktivitás javításához.A képzés mögött álló tényleges motiváció forrása lehet maga a munkavállaló, a munkáltató,vagy a kettő együtt. A munkáltatók egy része ugyanakkor attól tart, hogy a képzési célúbefektetések haszna elvész, ha a munkavállaló távozik a cégtől, és frissen megszerzetttudását azután egy másik munkaadónál kamatoztatja.Mindeközben sok munkavállaló számára egyértelmű, milyen előnyökkel jár, ha ennek a sajátjövőjükbe történő befektetésnek az irányítását inkább a saját kezükbe veszik, és világoscélokat tűznek ki a képzés jellegét illetve tartalmát illetően, hogy az a lehető legjobbanszolgálja karrierterveik megvalósulását.
 5. 5. 5Kelly Global Workforce Index™KÉPZÉSI MOTIVÁCIÓKArra a kérdésre, hogy mi motiváljaleginkább arra, hogy új ismereteketszerezzen vagy valamilyen (tovább)képzésben vegyen részt, a munkavállalóklegnagyobb része (57 százalék) ajelenlegi munkahelyén így elérhetőelőléptetési lehetőséget jelölte meg.További 47 százalékukat motiválja azelőléptetés/előrejutás lehetősége egymásik cégnél, 42 százalék pedig újterületen szeretné kipróbálni magát.Lényegében tehát a munkavállalókdöntő hányada azért akarja fejlesztenikészségeit vagy bővíteni tudását, merta jelenlegi pozíciójában kíván maradni.Ugyanakkor a dolgozók egy kisebb,de azért jelentős számú csoportjanyitott az aktuális munkahelyénkívül kínálkozó lehetőségekre is.Mi motiválja arra, hogy új ismereteket szerezzen vagy továbbképzésen vegyen részt? (% összes válaszadó, több válasz is megadható volt)Promotion atcurrent employerPromotion/advancementat another companyEnter a new fieldof workBecome anentrepreneur/businessownerOther57%47%42%20%9%
 6. 6. 6Kelly Global Workforce Index™KÉPZÉSI MOTIVÁCIÓK (GENERÁCIÓK SZERINT)Egyértelmű, hogy a munkáltatószempontjából a képzési célúbefektetések egyik legfontosabb indoka,hogy így javítsák a munkaerő-megtartást.Korántsem biztos azonban, hogy a jobbmegtartási képesség egy cég összesdolgozója vonatkozásában egyformánérvényesül. Ha a munkavállalók képzésselkapcsolatos döntéseit leginkábbbefolyásoló tényezőket vizsgáljuk,határozott eltéréseket figyelhetünk meg azegyes korosztályok között. Az Y generációképviselőit jóval nagyobb valószínűséggelmotiválja a jelenlegi munkahelyükönelérhető előléptetési lehetőség, mint azX generációhoz vagy a baby boomergenerációhoz tartozó kollégáikat.Mi motiválja arra, hogy új ismereteket szerezzen vagy továbbképzésen vegyen részt? (% generációs megoszlásban, több válasz is megadható volt)0%10%20%30%40%50%60%70%80%OtherBecome an entrepreneur/business ownerEnter a new fieldof workPromotion/advancementat another companyPromotion atcurrent employerBaby BoomersGen XGen Y
 7. 7. 7Kelly Global Workforce Index™KÉPZÉSI MOTIVÁCIÓK (RÉGIÓK SZERINT)A képzés és a munkaerő-megtartásviszonya globális összehasonlításbanmeglehetősen változatos képet mutat.Az amerikai kontinensen és az APACállamokban a munkavállalók főként azértvesznek részt képzési programokban,hogy jelenlegi munkahelyükön előléptetéstérjenek el, ami azt jelenti, hogy a frissenképzett dolgozókba fektetett munkáltatóiráfordítás nagy eséllyel megtérül. AzEMEA régióban ugyanakkor a képzésilehetőségeket kereső munkavállalóknem feltétlenül szándékoznak jelenlegimunkahelyükön maradni – majdnemugyanennyire motiválja őket amunkahelyváltás vagy akár az, hogyúj területen próbálják ki magukat.Az APAC államok munkavállalóiamerikai és EMEA régióbelitársaiknál sokkal inkább hajlamosaka képzést olyan eszköznek tekinteni,amelynek segítségével későbbsaját vállalkozásba foghatnak.Mi motiválja arra, hogy új ismereteket szerezzen vagy továbbképzésen vegyen részt? (% régiós megoszlásban, több válasz is megadható volt)0%10%20%30%40%50%60%70%80%OtherBecome an entrepreneur/business ownerEnter a new fieldof workPromotion/advancementat another companyPromotion atcurrent employerAPACEMEAAmericas
 8. 8. 8Kelly Global Workforce Index™KÉPEZNI VAGY NEM KÉPEZNI? (RÉGIÓK SZERINT)Az elmúlt évek munkaerő-piacimegrázkódtatásai és a szakmaifejlesztésre szánt vállalati forrásokerőteljes csökkenése nyomán sokmunkavállaló már máshogy tekint atudásbővítés szükségességére. Ahelyett,hogy a munkáltatóra támaszkodnánake téren, inkább saját kezükbe veszikkarrierjük fejlesztését, alakítását.Nemzetközi összesítésben a dolgozók 60százaléka vagy aktívan keresi az oktatás,továbbképzés lehetőségét (23 százalék),vagy legalábbis fontolgatja azt (37százalék), hogy új területen helyezkedjenel. Az ismeretek bővítése terén azegyértelműen az APAC régió vezet, ahol amegkérdezettek 69 százaléka fontolgatjavagy keresi a továbbképzés lehetőségét.Keresi/fontolgatja jelenleg bármilyen kiegészítő oktatás vagy képzés lehetőségét azért, hogy új területen tudjon elhelyezkedni? (% régiós megoszlásban)Not currently seekingor consideringeducation/trainingConsidering or seekingeducation/trainingALL COUNTRIESAMERICASEMEAAPAC40% 60%45% 55%41% 59%31% 69%
 9. 9. 9Kelly Global Workforce Index™KÉPEZNI VAGY NEM KÉPEZNI? (ORSZÁGOK SZERINT)Globális összehasonlításban a kiegészítőképzések, szakmai fejlesztési programokkérdésének megítélésében markánskülönbségeket találunk. Az új ismeretekmegszerzését tervezők aránya leginkábba fejlődő országokban magas, míg alegalacsonyabb értékek főként a komolygazdasági sikerekkel büszkélkedőnemzeteknél figyelhetők meg.A képzési intenzitás alapján összeállítottlista élén Oroszország áll, ahol – egészenelképesztő módon – a megkérdezettek92 százaléka tervezi, hogy részt veszvalamilyen képzésben. Szintén előkelőhelyen végzett Thaiföld, Mexikó, Brazília,Indonézia, Puerto Rico valamint Malajzia.A tervezett képzések tekintetébena legalacsonyabb arányt mutatóállamok Franciaország, az EgyesültÁllamok, Svájc valamint Svédország.Keresi/fontolgatja jelenleg bármilyen kiegészítő oktatás vagy képzés lehetőségét azért, hogy új területen tudjon elhelyezkedni?(% IGEN válaszok aránya országonként)92%83%80%79%78%76%76%74%74%71%68%67%67%67%66%66%64%64%62%61%60%59%57%57%55%53%53%47%38%EMAPAAm20406080100FranceUSSwitzerlandSwedenNorwayUKGermanyIndiaCanadaDenmarkNewZealandHongKongAustraliaItalySingaporeSouthAfricaNetherlandsPolandPortugalIrelandHungaryChinaMalaysiaPuertoRicoIndonesiaBrazilMexicoThailandRussia
 10. 10. 10Kelly Global Workforce Index™KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK KERESÉSE (SZAKTERÜLETEK SZERINT)Az, hogy a munkavállalók mennyirehajlandóak újabb képzésben,oktatásban részt venni, számos tényezőfüggvénye, mint például az adott iparágdinamikája, a munkaerő-piaci versenymértéke, valamint hogy a képzésbefektetett idő, energia, stb. milyenvalószínűséggel térül meg fizetésemelésvagy előléptetés formájában.A felsőfokú szakirányú végzettséggelés/vagy speciális szakismeretekkelrendelkezők – az ún. professional/technical (P/T) munkavállalók – körébenaz ismereteik bővítésének lehetőségétaktívan kereső dolgozókat leginkább amatematika, a mérnöki/műszaki területvalamint az informatika képviselői közötttaláljuk, míg a lista másik végén atermészettudományok, az egészségügyvalamint az oktatás képviselői állnak.Keresi/fontolgatja jelenleg bármilyen kiegészítő oktatás vagy képzés lehetőségét azért, hogy új területen tudjon elhelyezkedni?(% IGEN válaszok aránya szakterületenként, globálisan)28% 26% 26% 25% 25% 24% 23% 23% 22% 19% 18%1015202530ScienceHealthcareEducationMarketingFinance/AccountingLawSecurityclearanceSalesITEngineeringMath
 11. 11. 11Kelly Global Workforce Index™A képzésnek akkor van értelme, ha releváns és praktikus – a hasznosítható eredménnyel nem járó,öncélú képzés felesleges.Egy olyan korban, amikor a munkavállalók egyre inkább magukévá teszik a saját maguk irányítottaoktatás és továbbképzés koncepcióját, kitüntetett figyelmet kap az, hogy a nyújtott képzés a lehetőlegmegfelelőbb legyen.A munkavállalók a jelek szerint ösztönösen érzik, hogy ismereteik bővítése, készségeik fejlesztéseszempontjából mi az, ami beválik, ami valóban hatékony.A dolgozók többsége számára a legvonzóbb képzés az, amit a munkáltatójuk biztosít: olyan oktatás,ami az adott munka(kör) valós és gyakorlati elemeire koncentrál.A MEGTÉRÜLŐ KÉPZÉSI BEFEKTETÉS2. RÉSZ
 12. 12. 12Kelly Global Workforce Index™Az ismeretek bővítésének legnépszerűbbmódját firtató kérdésre a felmérésrésztvevőinek túlnyomó többsége (70százalék) a munkavégzés közbenszerzett tapasztalatokat jelölte meg, míga második helyezett továbbképzést aválaszadók 58 százaléka választotta.A szakmai fejlesztést célzó összes többimódszer – szakmai minősítés vagyoklevél megszerzése, szemináriumokonvagy webes szemináriumokon valórészvétel, mentorálás, munkakör-megosztás, illetve szakmaiszervezetekben szerzett tagság –számottevően kevesebb szavazatotkapott. A munkáltatók számára mindezazt jelzi, hogy a szakmai fejlesztésreirányuló különféle kifinomult és költségesmegoldásokat talán nem is fogadják olyanszívesen a dolgozók, mint a munkahelyenmegszerezhető gyakorlati tapasztalatokat.A TUDÁSBŐVÍTÉS LEGNÉPSZERŰBB MÓDJAAz alábbi módszerek közül melyiket választaná legszívesebben ismeretei, tudása bővítésére? (% összes válaszadó, több válasz is megadható volt)On the jobexperienceContinuededucation/trainingProfessionalcertificationSeminars/webinarsSpecial/stretch/rotationalassignmentsStructuredmentoringJobSharingProfessionalorganizationmembershipsOther70%58%31%26%19%19%18%16%2%
 13. 13. 13Kelly Global Workforce Index™Oktatás és továbbképzés számos módonbiztosítható, akár a munkahelyen, akárszakirányú főiskolák vagy más oktatásiintézmények közreműködésével.A munkáltatók által a munkahelyennyújtott képzés hatékonyságánakmunkavállalók általi megítélésénélviszonylag nagymértékű elégedettségfigyelhető meg. Nemzetköziösszesítésben a válaszadók valamiveltöbb mint fele (54 százalék) egyetértazzal az állítással, hogy a munkáltatóáltal biztosított képzés hatékonyansegíti az új ismeretek elsajátítását.Ez a képzési forma az Y generációtagjai körében örvend a legnagyobbnépszerűségnek (58 százalék),míg az X generáció (53 százalék)illetve a baby boomer generáció(48 százalék) képviselői között atámogatottsága láthatóan alacsonyabb.A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KÉPZÉS MEGÍTÉLÉSEMennyire ért egyet azzal, hogy a munkahelye által biztosított képzés révén bővítheti ismereteit és fejlesztheti karrierjét?(% Egyetért & Határozottan egyetért)GEN Y GEN X58% 53%BABY BOOMERS GLOBAL45% 54%
 14. 14. 14Kelly Global Workforce Index™Az eredményes munkavégzéshezelengedhetetlenül szükségeskészségek/ismeretek tüzetesebbvizsgálata során a munkavállalóktöbb olyan személyes (nem szakmai)készséget is megneveztek, amelyekmegítélésük szerint kulcsfontosságúaka szervezeti eredményességhez.A lista élén, 77 százalékkal, azegyüttműködés/csapatmunka áll,ezután következik az értő figyelem (72százalék), a szervezettség/odafigyelésa részletekre (70 százalék) illetve aszóbeli kommunikáció (69 százalék).A dolgozók többsége úgy érzi, rendelkezika legfontosabbnak tartott személyeskészségekkel. Arra a kérdésre, hogy mikazok a területek, ahol valóban fejlődniükkellene, messze a legtöbben a két nyelvanyanyelvi szintű ismeretét jelölték meg(64 százalék), ezt követi a vezetési/kezdeményezési készség (41 százalék),majd a kreativitás/innováció (37 százalék).Az igazán elgondolkodtató kérdésaz, hogy vajon a munkavállalók nagyáltalánosságban tényleg olyan magasszinten rendelkeznek-e a legszükségesebbszemélyes készségekkel, ahogy azt őkmaguk gondolják, és vajon lehetséges-e,hogy a képzési erőfeszítések egyrésze valójában célt téveszt.A TUDÁSBELI HIÁNYOSSÁGOK MEGHATÁROZÁSAAz eredményes munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges készségek és az elsajátításra/fejlesztésre váró készségek összehasonlítása(% összes válaszadó)0%20%40%60%80%100%BilingualskillsCreativity/innovationWrittencommunicationLeadership/initiativeVerbalcommunicationOrganization/attention to detailActivelisteningCooperation/teamworkCritical skillsNeed to develop
 15. 15. 15Kelly Global Workforce Index™A legképzettebb munkavállalók közé tartozóún. STEM (Science, Technology, Engineering,Mathematics) szakemberek körébennagyobb figyelmet kapnak a szükségeskonkrét szakmai ismeretek és készségek. Ecsoport megítélése szerint az eredményesmunkavégzéshez elengedhetetlen készségekaz elemző/kritikai gondolkodás (80 százalék),az értékelés, elemzés és probléma-meghatározás (79 százalék), valamint akomplex problémamegoldás (75 százalék).A személyes (nem szakmai) készségeknéltapasztaltakhoz hasonlóan itt is megfigyelhető,hogy a STEM munkavállalók többsége úgyérzi, rendelkezik ezekkel az elengedhetetlenülszükséges, magas szintű készségekkel.Azok a területek, ahol véleményük szerinttovábbi fejlődésre van szükségük, inkábbaz intenzívebb technikai kompetenciákkörébe tartoznak – matematika, számítás,mérés és monitoring (45 százalék)valamint a műszaki tudás (rendszerek,számítógépek, szoftverek) (52 százalék).Mivel a STEM szakemberek igenkeresettek világszerte, az, hogy őkhogyan látják saját esetleges tudásbelihiányosságaikat, komoly jelentőséggel bíra képzési programok szempontjából.A SZAKMAI HIÁNYOSSÁGOK KIKÜSZÖBÖLÉSEAz eredményes munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges speciális ismeretek és az elsajátításra/fejlesztésre váró készségek összehasonlítása(% STEM szakemberek- összes válaszadó)0%20%40%60%80%100%Mathematics, calculations,measurement, monitoringTechnical (systems,computer, software)Complexproblem sovlingEvaluation, analysis,troubleshootingAnalytical/criticalthinkingCritical skillsNeed to develop
 16. 16. 16Kelly Global Workforce Index™A készségek, ismeretek bővítése ésmegújítása kulcsszerepet játszik minda személyes, mind pedig a szakmaifejlődésben. Emellett alapvető fontossággalbír a munkaerő tágabb értelemben vettfejlesztése szempontjából, ami viszont aszervezeti hatékonyság és produktivitássarokköve.A készségfejlesztés és tudásbővítésmenedzselése már nem kizárólag amunkáltató felelőssége. A munkavállalókmaguk is felismerik, hogy át kell venniük azirányítást karrierjük e fontos aspektusafelett, és stratégiai gondolkodásra vanszükségük ahhoz, hogy eldöntsék, mikéntkívánnak szellemi és szakmai tőkéjükfejlesztésébe befektetni.Az mindenesetre egyértelmű, hogy aképzéssel és szakmai fejlődéssel kapcsolatosszemélyes döntések ma már a foglalkoztatásszerves részét alkotják, és jelentősenbefolyásolják a munkavállalói morált ésteljesítményt csakúgy, mint a munkaerő-megtartást.KÖVETKEZTETÉSAZ IDŐTÁLLÓ TUDÁS MEGSZERZÉSEAz ismeretek, készségek elsajátításának és fejlesztésének módja radikális változásokonment át az elmúlt két évtizedben. A korábbi modell, miszerint az ember a tudást mégkarrierje kezdete előtt szerzi meg, már nem érvényes. Sokkal jellemzőbb az élethosszig tartófejlődés és megújulás. A készségek és ismeretek többségének hasznos élettartama véges.
 17. 17. 17Kelly Global Workforce Index™A KELLY SERVICES®A Kelly Services, Inc. (NASDAQ: KELYA, KELYB) vezető szerepet játszik a munkaerő-piacimegoldások területén. Ügyfelei számára teljes körű kiszervezési és tanácsadási szolgáltatásokat,továbbá világszínvonalú munkaerő-kölcsönzési és közvetítési konstrukciókat kínál. Globálisjelenlétének köszönhetően több mint 560.000 álláskeresőnek biztosít munkát éventeA társaság árbevétele 2012-ben elérte az 5,5 milliárd dollárt. Látogasson el honlapunkra awww.kellyservices.com címen, vagy lépjen velünk kapcsolatba a Facebook, a LinkedIn vagy aTwitter oldalain Már letölthető a The Talent Project, a Kelly Services ingyenes iPad alkalmazása!.A the kelly global workforce indexA Kelly Global Workforce Index (KGWI) egy évente készülő globális felmérés, ami a munkával és amunkahellyel kapcsolatos elképzeléseket, véleményeket vizsgálja. A felmérésben több mint 122.000munkavállaló vett részt az amerikai kontinensről, az ún. APAC államokból (Ázsia, a csendes-óceánitérség, Ausztrália és Kína), valamint az ún. EMEA régió (Európa, Közel-Kelet és Afrika) országaiból.A felmérést a Kelly Services megbízásából az RDA Group végezte az Interneten keresztül.KILÉPÉSA Kelly Services az esélyegyenlőséget tiszteletben tartó munkáltató. © 2013 Kelly Serviceskellyservices.com

×