Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 c recht_op

250 views

Published on

connecting youth with society

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2 c recht_op

  1. 1. Jongeren betrekken bij de politiek, het kan!De jongeren van Betonne Jeugd en Recht-Op in Straatsburg
  2. 2. Betonne JeugdWerking voor en door jongeren: - met vrijwilligers - vrijdagavond, éénnachtweekends, kamp - met de bus op stap in de wijken - stem van de jongeren laten horen
  3. 3. Recht-Op JongerenWerking met 3 pijlers:• Ontspannende groepswerking: een eigen plek• Individuele ondersteuning: ‘er zijn’ als nodig, samenwerken met hulpverlening• Thematische werking: sensibiliseren en beleid beïnvloeden
  4. 4. Principes van ons werk• Maatschappelijke kwetsbaarheid• Integraal werken• Vertrouwensband• ‘Er zijn’• Brug- en ankerfiguur• Veilige plek• Zich thuis voelen Kinderen en jongeren een stem geven
  5. 5. Voorbeeld: reis naar StraatsburgProces:- Vraag van SP.A- 3 voorbereidende vergaderingen ° peilen naar belangrijke thema’s en struikelblokken ° uitwisseling tussen jongeren
  6. 6. Aanbevelingen• Erkenning voor en investering in organisaties die werken voor, met en door maatschappelijk kwetsbare jongeren• Investeren in begeleid en ondersteund wonen• Meer en betere begeleiding op maat in het zoeken naar en houden van werk• Bieden van kansen op groei en uitbouw van een eigen carrière door uitbreiding van de sociale economie en dat vooral binnen de gewone economie• Zorgen dat iedereen goed en betaalbaar onderwijs kan volgen

×