Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 b.knipperlichtmodel.arktos

310 views

Published on

connecting youth with society

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 b.knipperlichtmodel.arktos

 1. 2. Aandacht in ‘t kwadraat <ul><li>Preventie bijzondere jeugdbijstand </li></ul><ul><li>Onderzoek werken met jongeren in buurten met aandacht </li></ul><ul><li>Door Oases, Universiteit Antwerpen </li></ul><ul><li>Totaalspektakel door jongeren uit verschillende buurten met aandacht </li></ul>
 2. 3. ANALYSE VOLGENS KNIPPERLICHTMODEL <ul><li>Wat? </li></ul><ul><ul><li>Instrument om buurten met aandacht te herkennen in de praktijk </li></ul></ul><ul><li>Hoe? </li></ul><ul><ul><li>Onderzoek naar aantal risicofactoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Combinatie en concentratie van deze factoren => aandacht nodig </li></ul></ul><ul><ul><li>Risicofactoren worden gemeten a.h.v. verschillende indicatoren. </li></ul></ul><ul><ul><li>De scores op indicatoren bepalen de kleur van het knipperlicht en de mate van de aandacht die nodig is. </li></ul></ul>
 3. 4. <ul><li>Negatieve score op indicatoren. Alles verloopt oké. De buurt heeft niet echt aandacht nodig. </li></ul><ul><li>Positieve score op 1 of meerdere indicatoren uit slechts 1 factorengroep. De buurt heeft risico om in de toekomst buurt met aandacht te worden. </li></ul><ul><li>Opvolging noodzakelijk </li></ul><ul><li>Positieve score op indicatoren uit verschillende groepen, dus combinatie van risicofactoren. </li></ul><ul><li>Buurt met aandacht. </li></ul><ul><li>Actie en investering noodzakelijk. </li></ul>
 4. 5. Analyse kwantitatieve gegevens <ul><li>Verschillende risicofactoren: </li></ul><ul><ul><li>Inkomensgerelateerde factoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Relatie tussen maatschappelijke kwestbaarheid en financieel-economische positie van bewoners </li></ul></ul><ul><ul><li>Woninggerelateerde factoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Woonkwaliteit van de buurt </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezinsgerelateerde factoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Belang van de gezinssituatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Jongerengerelateerde factoren </li></ul></ul>
 5. 6. Inkomensgerelateerde factoren <ul><li>Aantal bewoners met lager dan gemiddeld belastbaar inkomen </li></ul><ul><li>Aantal WGIW’s </li></ul><ul><ul><li>( Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen met beperkt inkomen) </li></ul></ul><ul><li>Aantal UVW’s </li></ul><ul><ul><li>(Uitkeringsgerechtigde Volledig Werklozen) </li></ul></ul><ul><li>Aantal leefloontrekkers </li></ul>
 6. 7. Woninggerelateerde factoren <ul><li>De buurt is een sociale woonwijk </li></ul><ul><li>Combinatie van de gerieflijkheden van de bewoonde particuliere woningen of kortweg het comfort </li></ul><ul><li>Aantal woningen zonder centrale verwarming </li></ul><ul><li>Aantal woningen met budgetmeter </li></ul><ul><li>Aantal bewoners in het alternatieve woningcircuit </li></ul>
 7. 8. Gezinsgerelateerde factoren <ul><li>Aantal kinderen bij een alleenstaande ouder </li></ul><ul><li>Aantal bewoners met een vreemde nationaliteit </li></ul><ul><li>Aantal kansarme gezinnen </li></ul><ul><li>Aantal gezinnen die recht geven op GOK-uren in het basisonderwijs </li></ul>
 8. 9. Jongerengerelateerde factoren <ul><li>Aantal jongeren in de buurt </li></ul><ul><li>De jeugdwerkindex </li></ul><ul><li>Aantal jongeren in de Bijzondere Jeugdbijstand </li></ul><ul><li>Aantal jongeren in de geregistreerde criminaliteit </li></ul><ul><li>Aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs </li></ul><ul><li>Aantal leerlingen in het deel- of voltijds beroepssecundair onderwijs </li></ul>
 9. 10. Voorbeeld weergave kwantitatieve analyse Inkomen Woning Gezin Jongeren
 10. 11. ANALYSE KWALITATIEVE GEGEVENS <ul><li>Naast harde cijfers ook de rol van perceptie onderzoeken (subjectieve, kwalitatieve gegevens) </li></ul><ul><li>Knipperlicht bij kwalitatieve gegevens => </li></ul><ul><ul><li>Gaat steeds samen met knipperlichten bij kwantitatieve gegevens </li></ul></ul><ul><li>Kwalitatief onderzoek naar: </li></ul><ul><ul><li>leefbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Beeldvorming </li></ul></ul>
 11. 12. ANALYSE KWALITATIEVE GEGEVENS <ul><li>Kenmerken van de woonomgeving </li></ul><ul><ul><li>Invloed op levenskwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanwezigheid van voorzieningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Openbare ruimte </li></ul></ul><ul><ul><li>Graad van isolatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordeling door buurtbewoners </li></ul></ul>
 12. 13. ANALYSE KWALITATIEVE GEGEVENS <ul><li>Relatie tussen de bewonersgroepen </li></ul><ul><ul><li>Graad van sociale cohesie en controle? </li></ul></ul><ul><ul><li>Generatieconflicten? </li></ul></ul><ul><li>Beeldvorming in en over de buurt </li></ul><ul><ul><li>Publieke opinie over buurt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Beeld binnen de buurt? </li></ul></ul>
 13. 14. Rapportering <ul><li>Stuurgroep </li></ul><ul><li>Samenwerking met plaatselijke overheden </li></ul><ul><li>Analyserapport met aanbevelingen </li></ul><ul><li>Preventieve waarde </li></ul><ul><li>Continuïteit </li></ul>

×